Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.09.2023 18:10
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 18:09
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 08:32
  Manželka zemřelého na ambasádě v Saudské Arábii nedostává ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 07:50
  Rusko své odpůrce pronásleduje vždy a všude. Car Petr I. dal ...

  Read more...

   
 • 17.09.2023 10:17
  Farma-průmysl z nás dělá "pokusné králíky" a ještě na tom ...

  Read more...

   
 • 13.09.2023 13:30
  Naši američtí příbuzní truchlí potichu něco jako národní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Gavin N. Harris

 • Lenin and Stalin's war against the kulaks

  They were also able to make excellent use of the Russian character, which Fyodor Mikhailovich Dostoevsky described in his novel Believing: "Our doctrine is in reality a denial of honour, and the Russian is most easily dragged down by the open right to dishonour."

  ***

  No particular group of the population earned so much hatred from the Bolsheviks as the kulaks. They symbolized everything Lenin hated: Autonomy, private property and independence.

  The bestiality with which the Bolsheviks took on an unarmed enemy who was guilty of nothing, who did everything in his power to meet exorbitant demands, and who rose up only when he knew he would either starve to death or be shot, is incomprehensible even with the passage of a century. The collectors of the tribute, accompanied by detachments of Chekists, resorted to murder, beatings, torture, rape of farmers' wives and daughters, burning of villages or fields and hostage-taking. And in June 1921, for example, Tukhachevsky ordered the forests in which the kulaks hid to be cleared of poison gas.

  Full story>

 • Leninova a Stalinova válka proti kulakům

  Dokázali rovněž skvěle využít ruské povahy, kterou v románu Běsi popsal Fjodor Michajlovič Dostojevskij takto: „Naše učení je ve skutečnosti popírání cti a otevřeným právem na bezectnost lze Rusa nejsnáze s sebou strhnout.“

  ***

  Žádná konkrétní skupina obyvatel si od bolševiků nevysloužila tolik nenávisti, jako kulaci. Symbolizovali vše, co Lenin nenáviděl: Samostatnost, soukromé vlastnictví a nezávislost.

  Bestialita, s jakou se bolševici pustili do neozbrojeného nepřítele, který se ničím neprovinil, dělal vše, co bylo v jeho silách, aby splnil přemrštěné kontribuce a povstal až ve chvíli, kdy věděl, že buď zemře hladem, nebo zastřelením, je nepochopitelná i s odstupem století. Výběrčí kontribucí, doprovázeni oddíly čekistů se uchylovali k vraždění, bití, mučení, znásilňování žen a dcer zemědělců, vypalování vesnic či polí a braní rukojmích. A například v červnu 1921 rozkázal Tuchačevskij vyčistit lesy, ve kterých se kulaci ukryli, jedovatými plyny.

  Celý článek>

 • Ukradené vítězství

  Hitler a Stalin karikaturaMolotov RibbentropHistorické, filozofické a politické zamyšlení nad světem v podání Gavina N. Harrise

  Pokud si dáme všechna fakta dohromady, zjistíme, že Sovětský svaz, potažmo jeho nástupce, dnešní Rusko, lhal prakticky úplně ve všem. Zodpovědnost za vypuknutí druhé světové války nese Sovětský svaz úplně stejnou jako nacistické Německo. A je nutno nést v patrnosti, že Hitler zaútočil na Polsko jen díky podepsání paktu Molotov-Ribbentrop. To jednoznačně vyplývá z uveřejněných německých i italských dokumentů z léta 1939.

  Bezprostředně po konci druhé světové války v Evropě začal Sovětský svaz budovat mýtus o slavném vítězství ve Velké vlastenecké válce. A dnešní Rusko v díle zdárně pokračuje. Je na čase tento mýtus vyvrátit.

  Vojáci bez nohou zde celé dny leželi ve vlastních výkalech, a ještě byli posměšně označováni jako Samovary. Tak člověk bez nohou vypadal. V létě, když je vynesli ošetřovatelé ven, se mnoho invalidů pokoušelo skutálet do jezer či rybníků, a tak spáchat sebevraždu. Muži, bez lékařské péče a v příšerných hygienických podmínkách, hynuli po tisících.

  Zajisté jej nejvíce rozlítila věta: "Ať budeme bojovat na jakýchkoli frontách, budeme bojovat za Ukrajinu." Na to Stalin spustil, že žádná samostatná Ukrajina neexistuje a existovat nebude. Pak režiséra urážel. Dovžanko si později zapsal do deníku: "Roztrhal mě na kusy."