Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Hitler a Stalin karikaturaMolotov RibbentropHistorické, filozofické a politické zamyšlení nad světem v podání Gavina N. Harrise

Pokud si dáme všechna fakta dohromady, zjistíme, že Sovětský svaz, potažmo jeho nástupce, dnešní Rusko, lhal prakticky úplně ve všem. Zodpovědnost za vypuknutí druhé světové války nese Sovětský svaz úplně stejnou jako nacistické Německo. A je nutno nést v patrnosti, že Hitler zaútočil na Polsko jen díky podepsání paktu Molotov-Ribbentrop. To jednoznačně vyplývá z uveřejněných německých i italských dokumentů z léta 1939.

Bezprostředně po konci druhé světové války v Evropě začal Sovětský svaz budovat mýtus o slavném vítězství ve Velké vlastenecké válce. A dnešní Rusko v díle zdárně pokračuje. Je na čase tento mýtus vyvrátit.

Vojáci bez nohou zde celé dny leželi ve vlastních výkalech, a ještě byli posměšně označováni jako Samovary. Tak člověk bez nohou vypadal. V létě, když je vynesli ošetřovatelé ven, se mnoho invalidů pokoušelo skutálet do jezer či rybníků, a tak spáchat sebevraždu. Muži, bez lékařské péče a v příšerných hygienických podmínkách, hynuli po tisících.

Zajisté jej nejvíce rozlítila věta: "Ať budeme bojovat na jakýchkoli frontách, budeme bojovat za Ukrajinu." Na to Stalin spustil, že žádná samostatná Ukrajina neexistuje a existovat nebude. Pak režiséra urážel. Dovžanko si později zapsal do deníku: "Roztrhal mě na kusy."

Nejprve je však třeba něco uvést na pravou míru. Udávaný počet obětí Sovětského svazu, tedy 26 milionů, je vymyšlený a úmyslně navýšený. Jak prokázala například historička Anne Applebaum, do toho čísla je započten i zhruba milion lidí, kteří v době války zemřeli v gulazích. Poté jsou zde započítáni zajatci, kteří se ze zajetí vrátili, civilisté odvlečeni na nucené práce, kteří se rovněž vrátili, lidé z okupovaných území Polska, Estonska, Lotyšska či Litvy a takhle by šlo pokračovat dále. Avšak, přijměme oficiální číslo SSSR, a počítejme.

Před válkou žilo na území Ruské SSR 110 mil. lidí, z nich mělo zemřít 14 mil., to činí 12,5 %. Na území Běloruské SSR žilo 9 mil. lidí a zemřelo 2,3 mil., to činí 25,5 %. Na území Ukrajinské SSR žilo 41 mil. lidí a zemřelo 6,9 mil., to činí 16,5 %. Dále, z počtu lidí žijících před válkou zemřelo 13,5 % lidí z Arménské SSR, 13,5 % z Lotyšské SSR či 12,5 % z Litevské SSR. A takhle by šlo pokračovat dále. Důležité je to úplně první číslo. Pokud přepočítáme počet obětí vůči velikosti populace, Rusů zemřelo "jen" 12,5 %. Ano, lze argumentovat tím, že v absolutních číslech zemřelo Rusů zhruba 50 % ze všech obětí SSSR, avšak tady narážíme na onen nadhodnocený počet obětí. Ten je totiž nejmarkantnější právě v případě Ruské SSR. O etnických Rusech ani nemluvě.

V roce 1937, tedy v době po několika uměle vyvolaných hladomorech a v časech Velkého teroru, proběhlo v SSSR první sčítání lidu od roku 1926. Sčítání bylo pro Stalina takovým zklamáním, že jeho výsledky nebyly nikdy zveřejněny a několik organizátorů bylo uvězněno a posléze odesláno do gulagů. Sovětské noviny obvinily západní agenty a nepřátele země ze zfalšování výsledků. Přišlo se totiž na to, že obětí hladomorů, Velkého teroru a etnických čistek nejsou statisíce či několik milionů, ale minimálně deset milionů. Z toho většina na Ukrajině. A něco takového samozřejmě nebylo možné zveřejnit. Stalin tedy nařídil, aby se sčítání opakovalo. V roce 1939 proto proběhlo sčítání lidu v SSSR znovu. Tentokráte pod dohledem "odpovědných komunistů". Výsledkem bylo, že Sovětský svaz obývá 170 mil. lidí. Toto číslo je samozřejmě smyšlené a odhaduje se, že realita byla zhruba o 7-8 mil. nižší. Jenže, počty válečných obětí Sovětského svazu nevychází ani z tohoto smyšleného čísla z roku 1939. Vychází z odhadu počtu populace z konce roku 1940. Mělo jít o neuvěřitelných 194 mil. lidí. V tomto čísle jsou započítaní výše zmínění lidé z okupovaného Pobaltí či Polska.

Do Evropy pak Rudá armáda nevstoupila jako osvoboditel, ale jako okupant

A podle toho se také chovala k civilistům. Z Evropy unesla NKVD do Sovětského svazu nespočet lidí, kteří se již nikdy nevrátili. Za vydatné pomoci Spojenců v rámci operace Keelhaul, nutno dodat. A po válce vše pokračovalo. Např. kruté potrestání válečných zajatců či v dnešním článku zmíněné zúčtování s invalidy.

8. května 1967 byl u kremelské zdi odhalen pomník neznámého vojína. Je na něm nápis: "Tvé jméno je neznámé, Tvůj čin je nesmrtelný."

Nic neukazuje více absurdnost Sovětského svazu než právě tato slova.

Mýtus Velké vlastenecké války však žije v myslích lidí dodnes.

Celý článek>

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)