Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

IURIDICTUM: Lex Schwarzenberg

 • Feige Gerichte und Politiker vertuschen immer noch einen milliardenschweren Diebstahl !

  Schwarzenbrg AdolfPezoldovi Alzbeta a Adam

  Aktualiziert am 30.11.2023: Lex Schwarzenberg

  ***

  Adam von Pezold, der Urenkel von Adolf Schwarzenberg, dem Oberhaupt des Schwarzenberg-Zweiges der Familie Hluboka-Krumlov mit großem Besitz in Südböhmen, hätte es nicht besser ausdrücken können:

  "Als das Gesetz verabschiedet wurde, war eines der erklärten Ziele, dass das Eigentum allen Menschen in der Tschechoslowakei zugute kommen sollte. Wenn ich mir heute anschaue, wie es zum Beispiel in Hluboká aussieht, dann gehört es etwa fünf oder sechs Leuten. Der Staat hat es sicher nicht behalten. Zuerst war es die große Konzentration von Schwarzenberg-Eigentum, die uns gestört hat, jetzt haben wir eine neue Konzentration. Stellen Sie sich vor, ein Herr in Uniform kommt zu Ihnen nach Hause und sagt, Sie wohnen hier nicht mehr, und alles, einschließlich Ihrer Brille und Ihrer Familienfotos, gehört jetzt mir. Ein paar Jahre später käme dann ein Herr in einer anderen Uniform, der auch gegen den Herrn in der ersten Uniform kämpfte, und er würde sogar ein Gesetz erlassen, um Ihr Haus zu stehlen, einschließlich aller Ihrer persönlichen Gegenstände. Dann würden die Uniformen verschwinden, die Freiheit käme, aber der freie Staat würde plötzlich so tun, als ob die Herren in Uniform nichts gestohlen hätten. Sie tun einfach so, als ob alles in Ordnung wäre. Ich glaube nicht, dass sich das jemand gefallen lassen würde."

  Schwarzenberg Orlicka vetevPezold ElisabethEine aktuelle Analyse von Seznam.cz zeigt auch, wie es mit dem nicht zurückgegebenen Schwarzenbergischen Eigentum - nicht nur mit den Schlössern, sondern auch mit den Teichen und den südböhmischen Brauereien - weiterging. Im Rahmen der Privatisierung kamen einige Politiker und Parteipaten zum Zuge.

  Adolf Schwarzenberg hatte in seinem Testament als Bedingung für die Übergabe des Besitzes an Karel Schwarzenberg festgelegt, dass Fürst Karel der Familie Pezold helfen würde. Diese Bedingung hat er nicht erfüllt. Hätte das Familienoberhaupt gelebt, hätte sie Karel Schwarzenberg das Anwesen weggenommen. Darüber wird Prof. Tomas Halik bei der Gedenkfeier für Karel Schwarzenberg kaum predigen...

  Original Artikel in Tschechisch>

 • IURIDICTUM: Lex Schwarzenberg

  Schwarzenbrg AdolfLex Schwarzenberg je hovorové označení zákona č. 143/1947 Sb. o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou. Je typickým příkladem zákona, jímž legislativa překročila své kompetence dané dělbou moci ve státě a vydala zákon, jenž je fakticky individuálním právním aktem; svědčí to o hlubokém úpadku právní kultury v Československu po 2. světové válce.

  Lex Schwarzenberg je v rozporu s dnešním pojetím ústavnosti rovněž tím, že nařizuje paušální konfiskaci schwarzenberského majetku, aniž by uváděl, za jaký delikt je tato sankce ukládána. Není to zřejmé ani z rozpravy v parlamentu: jako jediné zdůvodnění konfiskace se tu uvádí, že Schwarzenbergové byli německá šlechta.

  Vizte též

  zákony o zásluhách

  https://iuridictum.pecina.cz/w/Lex_Schwarzenberg

 • Lex Schwarzenberg

  Schwarzenbrg AdolfLex Schwarzenberg ist die umgangssprachliche Bezeichnung für das Gesetz Nr. 143/1947 Slg. über die Übertragung des Eigentums am Vermögen des Hluboká-Zweiges der Familie Schwarzenberg an die Tschechische Republik. Es ist ein typisches Beispiel für ein Gesetz, mit dem der Gesetzgeber seine Befugnisse im Rahmen der Gewaltenteilung im Staat überschritten und ein Gesetz erlassen hat, das eigentlich ein individueller Rechtsakt ist; es ist ein Beweis für den tiefgreifenden Verfall der Rechtskultur in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg.

  Die Lex Schwarzenberg widerspricht auch der heutigen Vorstellung von Verfassungsmäßigkeit, indem sie eine pauschale Konfiszierung des Schwarzenberg'schen Vermögens anordnet, ohne die Straftat zu benennen, für die die Strafe verhängt wird. Dies geht nicht einmal aus der Parlamentsdebatte hervor: Die einzige Rechtfertigung für die Beschlagnahme ist, dass die Schwarzenbergs deutscher Adel waren.

  Siehe auch

  Verdienstgesetze

  https://iuridictum.pecina.cz/w/Lex_Schwarzenberg

 • Opustil nás kníže Karel Schwarzenberg, živoucí muzeum. Dobré způsoby to budou mít o to těžší…

  Schwarzenberg Karel motylek

  Aktualizováno 30.11.2023: IURIDICTUM: Lex Schwarzenberg

  ***

  Aktualizováno 18.11.2023:Příběh Orlíku a milovaného knížete Schwarzenberga, kterého ale Češi s láskou okradli - Alžběta Pezoldová a Karel Schwarzenberg - Nevlastní bratr Karel má navrch. Alžběta utřela nos. Splní se nakonec předpověď Rüdigera von Pezolda sdělená Paloušovi? Celkem jde o 40 miliard korun. Pezoldovi se vzali v roce 1970, mají dvě dcery a pět synů. Na majetku po Adolfu Schwarzenbergovi, převedený zákonem č. 143/1947 Sb. na zemi Českou, by měl kdo hospodařit, dostane-li dědička, oč po léta marně žádá - Kmotři, stínový premiér i senátor. Kdo všechno má schwarzenberský majetek Vzkaz Schwarzenberga Havlovi a nejenom jemu

  ***

  Nebudu připomínat co je všude opakováno a známé, připomenu co je méně známé a nemělo by být také zapomenuto. JŠ

  ***

  Svými postoji a konáním byl symbolem „české otázky“, dvou set let hledání rovnováhy mezi charakterem jednotlivce a jazykem většiny. Stejně jako jeho otec a děd věřil, že řešení je ve službě zemi, ke které člověk patří. „Služba něčemu většímu, než jsme my, lidi spojuje – na jazyku, kterým to děláme, pak nezáleží. Takhle prosté to je“.

  Stát vykradl i jeden z nejstarších penzijních fondů na světě, který Schwarzenbergové už v osmnáctém století založili pro tisíce svých zaměstnanců. Ti, jaksi samozřejmě, už nedostali nic. Jediným, kdo se veřejně postavil proti této zvůli, byl historik a publicista Václav Černý. Napsal, že najednou zavládl pocit, že něco vybudovat a vlastnit je zločin. Všichni Schwarzenbergové odešli jen s pár kufry osobních věcí do emigrace.

 • Zbabělé soudy a politici stále kryjí do nebe volající mnohamiliardovou krádež !

  Pezoldovi Alzbeta a AdamSchwarzenbrg AdolfAktualizováno 30.11.2023: IURIDICTUM: Lex Schwarzenberg

  ***

  Adam von Pezold, pravnuk Adolfa Schwarzenberga, který byl hlavou hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů s rozsáhlým majetkem na jihu Čech, to nemohl vystihnout lépe:

  „Když se zákon schvaloval, jedním z těch deklarovaných cílů bylo, že z majetku budou mít užitek všichni lidé v Československu. Když se dnes podívám, jak to vypadá třeba na Hluboké, je to v majetku nějakých pěti nebo šesti lidí. Státu to rozhodně nezůstalo. Nejdříve vadila velká koncentrace schwarzenberského majetku, místo toho tu máme novou koncentraci. Představte si, že by k vám domů přišel pán v uniformě a řekl, už tu nebydlíš, a vše, včetně vašich brýlí a rodinných fotek, je teď moje. Následně by za pár let přišel pán v jiné uniformě, který navíc bojoval proti pánovi v první uniformě, a na krádež vašeho domu, včetně všech osobních věcí by dokonce vymyslel zákon. Pak sice uniformy zmizí, přijde svoboda, ale ten svobodný stát se najednou tváří, jakoby to ti pánové v uniformách nic neukradli. Prostě se tváří, že je to tak v pořádku. Myslím, že nikdo by si to nenechal líbit.“

  Schwarzenberg Orlicka vetevPezold ElisabethJak to dopadlo s nevráceným schwarzenberským majetkem - nejen se zámky, ale i s rybníky či jihočeskými pivovary, ukázala i nedávná analýza Seznam Zpráv. V rámci privatizace se k němu dostali i někteří politici a straničtí kmotři.

  Adolf Schwarzenberg stanovil v závěti jako podmínku předání majetku Karlu Schwarzenbergovi, že bude pomáhat rodu Pezoldů. Podmínku nesplnil. Kdyby hlava rodu žila, majetek by Karlu Schwarzenbergovi odňala. O tom těžko bude prof. Tomáš Halík kázat při zádušní mši za Karla Schwarzenberga... JŠ

  ***

  Praha, Obecní dům 23.5.2012: LEX SCHWARZENBERG

  Švýcarské NZZ: Morální „samovyvlastnění“ - o krádežích majetku v České republice!