Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Jan Sýkora

 • Kampaň presidenta Pavla sponzoroval jelen? Jsem z toho jelen…

  JelenHon u Pavla nebo na Pavla? – cituji: Finančník Jan Sýkora dal Petru Pavlovi na kampaň půl milionu. V Lánech pro něj uspořádali hon za 700 tisíc. Až potom, co se na akci Seznam Zprávy začaly ptát, Hrad sepsal a zveřejnil smlouvy. Administrativní chyba, tvrdí.Tak to je přesně to, co jsem spočítal výše. Sleva na odstřel daňků odpovídá výši sponzorského daru! Je politování hodné, že Pavel za pár měsíců ve funkcí prezidenta, prokázal, že je „mužem na svém místě“. Že by „další hluboké rozčarování české veřejnosti“? Nic jsem od Pavla nečekal a zdá se, že Pavlova výchova a dril je železná košile. To, co předvádí, je stejného druhu jako Zeman a spol.

  Zavádí president Petr Pavel estebácké manýry, nebo je už jimi ovládán? Většinu života musel poslouchat a zvyk je, jak známo, „železná košile“. Pohrobci totality nikdy nepřipustí zvolení presidenta, kterého by neměli pod kontrolou. JŠ

  ***

  Pro presidenta Pavla nejsou Mašíni a Kolben žádným přínosem, hodným vyznamenání?!

  Slavíme vznik státu, který neexistuje – sami jsme si ho zničili

 • President Paul's campaign was sponsored by deer? I'm a deer in the headlights...

  JelenHunting Paul or hunting Paul? - Quote: Financier Jan Sýkora gave Peter Paul half a million for his campaign. They organized a 700,000 hunt for him in Lány. It was only after Seznam Zpravodaj started asking questions about the event that the Castle drew up and published the contracts. An administrative error, they claim. So that's exactly what I calculated above. The discount for shooting the fallow deer is equivalent to the sponsorship donation! It's unfortunate that Paul, in his few months as president, has shown himself to be "the man for the job." Could this be "another deep disillusionment of the Czech public"? I did not expect anything from Pavel and it seems that Pavel's upbringing and drill is an iron shirt. What he is showing is of the same kind as Zeman and co.

  Is President Petr Pavel introducing StB (communist state security) manners, or is he already controlled by them? He had to obey most of his life and habit, as we know, is an "iron shirt". The descendants of totalitarianism will never allow the election of a president they do not control. JŠ