Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

JUDr. Vladana Vališová, LL.M.

 • Návod: Respirátory a zákazy návštěv v nemocnicích

  Dite a rouska II

  JUDr. Vladana Vališová, LL.M., působí jako advokátka a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při ČMKBK a Sboru rozhodců FAČRa pro ČLK přednáší zdravotnické právo v rámci kurzů celoživotního vzdělávání lékařů.

  ***

   

  Právníci z Pro Libertate připravili stanovisko k novému nátlaku na nošení roušek v nemocnicích:

  "Nemocnice ani jiné podobné institucenemají právo ukládat pacientům, jejich doprovodu ani návštěvámžádné povinnosti nad rámec zákona nebo je na jejich právech jakkoli krátit. Tento přístup vyplývá přímo z čl. 2 a čl. 4 Listiny základních práv a svobod. Pokud orgány ochrany veřejného zdraví (KHS, ministerstvo) rezignovaly na uplatňování svých pravomocí, neznamená to, že jejich funkci jsou oprávněni převzít poskytovatelé zdravotních služeb. Zdá se, že přístup orgánů veřejného zdraví je záměrný a alibistický, neboť vytváří dojem, že v podmínkách ČR neplatí žádná protiepidemická opatření a současně spoléhají, že tato opatření budou uplatňovat až ředitelé nemocnic, kterým v tomto duchu zasílají svá „doporučení“. Takový alibismus je nepřijatelný. Na tom se shodujeme s řadou dalších právních expertů. Proto nabízíme pomoc veřejnosti i vedení nemocnic..." Celý text na webu - Pro Libertate

 • Žádají o odškodnění po vakcinaci proti covidu-19. Jak s nimi jedná stát?

  Nasledky ockovani covidDva lidé, kteří se obrátili na stát, který prohlásil, že „přebírá odpovědnost“ za případnou zdravotní újmu způsobenou očkováním proti onemocnění covid-19, sdělili své zkušenosti z komunikace s úřady.

  ***

  „Zdravotní obtíže přetrvávaly ještě po dobu jednoho roku. Na imunologii to uzavřeli jako nežádoucí účinky po očkování“. Veškeré podklady o době očkování, typu vakcíny a lékařských anamnézách jsme dostali k nahlédnutí.

  Úřady neodpověděly ani po půl roce

  „Napsali jsme výzvu ministru Válkovi, aby uplatnil opatření proti nečinnosti dle správního řádu. V žádosti jsme navrhovali, aby ministr věc převzal a namísto nečinného správního orgánu rozhodl, případně aby přikázal nečinnému správnímu orgánu, aby vydal rozhodnutí,“ sdělila deníku Epoch Times advokátka JUDr. Vladana Vališová. Celý článek>

  ***

  ŽALOBA NA LÉKAŘSKÝ SYSTÉM V ČR Z DŮVODU ODMÍTÁNÍ ÚČINNÉ LÉČBY ONEMOCNĚNÍ COVID, JEŽ SE BĚŽNĚ POUŽÍVÁ V ZAHRANIČÍ, A KTEROU MŮŽE UŽÍVAT KAŽDÝ

 • ZO ČZS Pod Majerovic: Situační zpráva 3-2024

  Pod Majerovic leteckyVancatova LenkaAktualizováno 9.2.2024: Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti ZO ČZS Pod Majerovic. Výbor ZO mně uložil seznámit vás všechny s textem 12. mimořádné členské schůze ZO (Samosoudkyně Petříčková žádnou z námitek žalované nepoužila proti žalující. Soud se tak nemohl dozvěděl skutkovou podstatu věci. Tím se stalo, že žalující se nemusela ani v jedné námitce vypořádat s důkazním břemenem. Vznikl tak klamný dojem, že žalující žádné důkazní břemeno netíží. Z této skutečnosti žalovaná vyvozuje, že soud byl rozhodnut již dříve, než započal. Rozsudek byl před zahájením soudu dohodnut. Vlastní jednání byla jen komedie s cílem se nepohodlných zahrádkářů zbavit). Tato informace se aktuálně týká 447 registrovaných členů ZO a sympatizantů. Výbor dále rozhodl, že naší prioritou je udržet vstup do Prokopského údolí zelené. Za tímto účelem bylo ustaveno neformální občanské hnutí "Zelená brána do Prokopského údolí". Lídrem tohoto hnutí se stala advokátka a politička JUDr. Lenka Vančatová - viz příloha. Cílem tohoto občanského hnutí je uchovat Zelenou bránu zelenou pro naše děti, vnoučata a další generace Pražanů.

  S přátelským zahrádkářským pozdravem váš Petr Baubín

  ***

  Proti zlu, násilí a korupci se musí bojovat, nic nevzdávat a nebát se!

  ***

  Václav Velkoborský předmětné pozemky zakoupil dne 8.7.2020 od jakési fingované firmy s názvem International business group, s.r.o. jednatele prof. Ing. Nikolaje Valentinoviče Čagina, CSc. (1. bílý kůň JUDr. Horkého) se základním jměním 100.000,- Kč. Tato firma uvádí adresu sídla: Janského 2422/17, Praha 5 – Stodůlky. Podle našeho zjištění se jedná o panelákový byt 3+1; na zvonku je nápis Chagin – Konstantinovi. Na portále budovy se název firmy nevyskytuje. Podle konzultace s nájemníky nikdo neví o tom, že by se v jejich domě takováto firma vyskytovala. Firma IBG jednatele Čagina je fingovaná firma, která nemá žádné zaměstnance, nemá žádné prostory k podnikatelské činnosti a proto žádnou obchodní ani výrobní činnost neprovozuje. Skutečností však je, že dne 7.4.2003 zakoupila, respektive si jen nechala do katastru nemovitostí zapsat naše zahrádkářské pozemky za 20.044.525,- Kč. Nikde nelze dohledat, že by za pozemky Čagin řádně zaplatil. Tuto skutečnost jsme vyhodnotili jako velký finanční podvod a proto budeme navrhovat, aby Městský soud Praha v této věci Čagina vyslechl jako svědka.

  Celá Situační zpráva 3-2024(2.2.2024). JŠ