Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Kare Oliva

 • Dekret kutnohorský byl ukázková křivárna. Navíc zapůsobila přesně opačně

  Dekret kutnohorskyJinými slovy, Dekret kutnohorský byl ukázková křivárna. A navíc zapůsobila přesně opačně: onu zdrcující ránu utrpěl zaprvé sám Václav, jehož prestiž v Evropě se po vydání dekretu ještě dále snížila, a zadruhé univerzita, z níž příslušníci oněch tří nečeských národů demonstrativně odešli a založili si slovutné vysoké učení v Lipsku, zatímco pražské studium generale pokleslo na staletí do provinční bezvýznamnosti. Celý článek>

  ***

  Historie se stále opakuje. Výjimeční tvůrci vždy čelili nepochopení a museli se potýkat s hloupostí a závistí, ostatně dějiny Národního divadla, kde Hilar čelil mnoha protivenstvím, až mu šlo o život, jsou také přehlídkou toho, co si Češi umí navzájem nepěkného provádět a jak často vítězili ti neschopní nad talentovanými.

  LN 18.1.2024: Vlk požírající život a umění, Jana Machalická

 • Der Orden des Gefleckten Löwen, befleckt mit Blut. Ist es nach all diesen Jahren nicht an der Zeit für eine Namensänderung?

  Rad Bileho lvaNimmt man zu den Auszeichnungen der Ersten Republik durch die italienischen Faschisten noch die Dutzenden von Kreaturen des sowjetischen und internationalen Kommunismus von 1945-89 hinzu, so scheint das weiße Löwenfell nicht nur mit Schlamm, sondern auch mit Blut befleckt zu sein. Wäre es für den selbstbewussten tschechischen Staat nicht besser, sich der zweifelhaften Traditionen der zweimal untergegangenen, gescheiterten Tschechoslowakei zu entledigen und u.a. eigene Orden zu gründen: die Namen von (z.B.) Karl IV., Georg von Poděbrady, Jan Amos Comenius oder Jan Žižka von Trocnov bieten vielleicht eine ausreichende Auswahl - und würden die Welt auch besser an uns erinnern. Mehr lesen>

  ***

  P.S. Der Löwe hat in unserem Land nie gelebt, geschweige denn der weiße Löwe (außerhalb des Zoos). Uns fehlen seine Eigenschaften. Das ist auch der Grund, warum unser Militär in den letzten 100 Jahren nie sein Territorium verteidigt hat. Seine obersten Befehlshaber sind feige geflohen oder haben den Befehlshabern der Besatzungstruppen gehorsam gehorcht. JŠ

 • Dietrichova volba

  Rusove Letna Putin 3.4.2022Veřejným prostorem teď probíhají různé zprávy o tom, jak to chodí v Kremlu a co tak můžeme v nejbližší budoucnosti očekávat. Tedy – ono jsou to spíš spekulace, či ještě pregnantněji vyjádřeno drby, ale i ty možná stojí za zamyšlení.

  … V tomto týdnu má hned dvě taková německý protestantský teolog a etik první poloviny 20. století Dietrich Bonhoeffer: 5. dubna 1943 byl gestapem zatčen pro „rozvracení branné moci“ („Wehr+Macht“ – „branná moc“) a 9. dubna 1945 na výslovný Hitlerův příkaz spolu s dalšími „osobními Vůdcovými vězni“ (mj. admirálem Wilhelmem Canarisem) popraven v koncentračním táboře Flossenbürg.

  Dietera Bonhoeffera připomínám proto, že v dopise, jímž se po dvouměsíčním pobytu v USA loučil v červenci 1939 se svými americkými přáteli, napsal „Křesťané v Německu budou stát před strašlivou alternativou přát si porážku svého národa, a tím zachování křesťanské civilizace, nebo vítězství svého národa, a tím zničení naší civilizace.“Je více než zřejmé, že dnešní Rusové stojí před stejným dilematem, a tak se na tento národ při 80% podpoře pro činy jeho vedení musíme dívat. Neboť zrovna tak, jako neexistuje kolektivní vina, neexistuje ani žádná „kolektivní nevina“Celý článek>

 • Řád kropenatého lva potřísněný krví. Není po letech čas na změnu názvu?

  Rad Bileho lvaPřidejme si k prvorepublikovým oceněním italských fašistů ještě desítky stvůr sovětského i mezinárodního komunismu z let 1945–89 a možná se nám zazdá, že bílý lev má srst poněkud potřísněnou – nejen blátem, ale i krví. Jestli by nebylo lepší, aby se sebevědomý český stát zbavil pochybných tradic dvakrát rozpadlého, selhavšího Československa a ustavil si, mimo jiné, vlastní řády: jména (např.) Karla IV., Jiřího z Poděbrad, Jana Amose Komenského či Jana Žižky z Trocnova snad poskytují dostatečný výběr – a také by nás světu lépe připomínala. Celý článek>

  P.S. Lev se na území naší země nikdy nevyskytoval, natož bílý (mimo ZOO). Jeho vlastnosti postrádáme. I proto nikdy naše armáda za posledních 100 let své území nebránila. Její vrchní velitelé zbaběle utekli, nebo poslušně poslechli velitele okupantských vojsk. JŠ

 • Tyrš, Fügner a jejich doba. Česko-německé soužití mívalo i velmi přátelskou a plodnou povahu

  Sokol Tyrs FugnerAktuzalizováno 24.2.2024: Tak stále žije sokolská myšlenka v USA, naplňuje obsah. U nás zbyl jen název. Dnešní SOKOL už má s duchovní silou původního Sokola málo společného, jen vzletná slova... JŠ

  ***

  Před pár dny oslavil Sokol (či možná přesněji Česká obec sokolská) 160 let své existence.

  Byl (s výjimkou zákazu za nacistů a komunistů) a je v českých zemích nejrozšířenější, nejslavnější a moderním slovníkem možno říci přímo ikonickou tělovýchovnou organizací; mj. se po jeho vzoru formovaly – ještě za Rakouska – další podobné spolky: katolický Orel či na druhé straně spektra ateisticko-proletářský Svaz dělnických tělocvičných jednot (jenž byl zakázán ve stejných dobách jako Sokol a Orel, tj. i za komunistů).

  Oslavy výročí nebyly nijak velkolepé, jednak asi proto, že 160 není v desítkové soustavě nějak mimořádně kulaté číslo, a jednak možná i proto, že po čtyřicetimilionové defraudaci v sokolském ústředí na to prostě nebyly peníze. Chyběla tak bohužel připomínka otců-zakladatelů a jejich doby – což bych chtěl ve stručnosti napravit, už proto, že ta doba byla v mnoha ohledech odlišná nejen od té dnešní, ale i od představy, která o ní většinově panuje.

 • Vánoční dopis předsedkyni Evropské komise

  Leyen UrsulaDalliova HelenaPapež František dokonce přirovnal snahu potlačit zmínky o křesťanství k chování nacistů a komunistů. Mluvil totiž o tom, že mnohé diktatury se v minulosti snažily vytrhnout křesťanské kořeny Evropy. „V minulosti se o to samé snažilo mnoho a mnoho diktatur. Vzpomeňte na Napoleona, vzpomeňte na nacistickou diktaturu..., vzpomeňte na komunistickou. Je to móda oslabeného sekularismu. Ale taky něco, co nikdy nefungovalo.“ Papež také zdůraznil, že EU by měla prosazovat ideály otců zakladatelů projektu evropské integrace jako Robert Schuman a Alcide de Gasperi, kteří byli oddanými katolíky a nedat se na cestu ideologické kolonizace.

  ***

  ... Vážená paní předsedkyně, jistě jste si vědoma toho, že bez ohledu na následné stažení materiálu Helena Dalliová způsobila evropské myšlence újmu větší, než by kdy mohli spojeným úsilím všichni euroskeptičtí politici dohromady. Nadělte, prosím, všem přesvědčeným Evropanům vánoční dárek a nahraďte ji ve svém týmu osobou vzdělanostně, kulturně a sociálně vyspělejší.

  ***

  Vaše Excelence, paní předsedkyně Evropské komise, Tomáši Akvinskému je připisována sentence „Timeo hominem unius libri“, volně „Obávám se člověka, jenž zná jen jedinou knihu“, jíž kritizoval jednostrannost způsobenou nedostatky ve vzdělání.

  Jazykovědec Lucien Tesni`ere parafrázoval tento výrok ve formě „Timeo hominem unius linguae“, tedy „Obávám se člověka, jenž zná pouze jediný jazyk“, tj. „toho, kdo si ve své omezenosti myslí, že všechny jazyky světa mají stejné vlastnosti jako jeho mateřština“.

  Bohužel se nemohu zbavit dojmu, že obavy vyjádřené v obou výše uvedených citátech se vztahují i na maltskou členku Vámi vedené Evropské komise Helenu Dalliovou, která se nedávno zviditelnila vydáním manuálu týkajícího se komunikace Evropské komise, v němž pracovníkům ústředí EU mj. důrazně doporučuje nepoužívat národní ekvivalenty slova „Vánoce“. Dovolte mi, abych věc trochu rozebral z jazykovědného hlediska.