Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Luka Mesec

 • Slovinsko, hrůza: Vyšinutí politici, následky blahobytu a korupce

  Mesec Luka a vlajkyMesec Luka leviceFotoateliér ve Slovinsku, známý svými výstředními fotografiemi a akcemi, je nyní vyšetřován za znásilňování žen, které např. přivázali k radiátorům a znásilňovali za účasti politiků, dokonce i ministra...

  Těm, které se na podivné „fotografování“ uvolili dobrovolně za finance, často nezaplatili. Místo navštěvovalo mnoho významných osobností, mimo jiné levicový ministr pro rodinu Luka Mesec. Tvrdil, že tam nikdy nebyl. Když se objevil na fotografiích, nemohl již zapírat. Umělec Humar nepřenesl ostudu pres srdce a spáchal sebevraždu. Takto si zřejmě představuje levicová vláda umění a vztah k ženám...  Tři odkazy na články z webových stránek Demokracija.si níže.

  Bata o kriziBata o moralni bideTotální mravní krize a propad mravních hodnot prezentované těmi, kteří by měli být nositeli morálky, dobrých mravů a jejími příkladnými vzory. Je logickým následkem korupce a nezřízeného blahobytu. Nedělejme si iluze, že u nás je situace lepší - vidíme jen šálivou "uhlazenost" povrchu. Pohybuje-li se kdokoliv v politice – a nejenom v té „vysoké“ – roky, pouze mezi politiky, vysoce korupčním, korumpujícím prostředím, stává se postupně nenormálním v myšlení a chování, aniž tuší. Logicky mohou následovat podobné "kompenzující" excesy, jako prostředek přežití a následek ztráty kontaktu s normálním světem a životem. Odolají jen mravně a charakterově silné osobnosti. Budeme je potřebovat pro nadcházející výzvy doby -  nejen na Pražském Hradu, ale i v politice a na všech úrovních správy země, abychom přežili a důstojně se postavili novým výzvám života. JŠ

  ***

  „Máme dokonalé poučení o tom, jak se věci ve státě dělat nemají a nesmějí. Je třeba stavět na nové demokracii. Na demokracii, jež bude vybírat lidi, a ne politické strany!“ 

  Jan Antonín Baťa

 • Slowenien, das Grauen: Eine totale moralische Krise, die Folgen der Wohlfahrt und der Korruption der Politiker

  Mesec Luka leviceMesec Luka a vlajkyGegen ein Fotostudio in Slowenien, das für seine exzentrischen Fotos und Veranstaltungen bekannt ist, wird nun ermittelt, weil es Frauen vergewaltigt hat, indem es sie z. B. an Heizkörper fesselte und in Anwesenheit von Politikern, sogar des Ministers, vergewaltigte...

  Diejenigen, die sich freiwillig für die seltsamen "Fotoshootings" gemeldet haben, wurden oft nicht  bezahlt. Der Ort wurde von vielen prominenten Persönlichkeiten besucht, darunter der linke Familienminister Luka Mesec.Er behauptete, er sei noch nie dort gewesen. Als er auf den Fotos erschien, konnte er es nicht mehr leugnen. Der Künstler Humar ließ die Schande nicht über sich ergehen und beging Selbstmord. Das ist offenbar die Vorstellung der linken Regierung von Kunst und ihrer Beziehung zu Frauen...  Nachstehend drei Links zu Artikeln der Website Demokracija.si.

  Die totale Krise und der Verfall der moralischen Werte, die von denjenigen dargestellt werden, die die Träger der Moral, der guten Sitten und als vorbildliche Personne sein sollten. Sie ist die logische Folge von Korruption und unkontrolliertem Wohlstand. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass die Situation in Tschechischer Republik besser ist - alles, was wir sehen, ist eine schäbige "Glätte" an der Oberfläche. Wer sich jahrelang in der Politik - und nicht nur in der "hohen Etagen" - bewegt, nur unter Politikern, einem hochgradig korrupten, korrumpierenden Umfeld, der wird allmählich abnormal im Denken und Verhalten, ohne es zu ahnen. Ähnliche "kompensatorische" Exzesse können logischerweise folgen, als Mittel zum Überleben und als Folge des Verlusts des Kontakts mit der normalen Welt und dem Leben. Nur moralisch und charakterlich starke Persönlichkeiten werden widerstehen.