Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...

   
 • 17.04.2024 19:23
  Zdravím Vás pane Šinágle, něco se děje. Ministr Blažek podal ...

  Read more...

   
 • 16.04.2024 07:59
  Vážený pane Šinágle, ještě jednou Vám chci poděkovat za půjčku.

  Read more...

   
 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Politika moc bezmoc

 • PŘÍTOMNOST v Praze 17. ledna 1924: Politika – naše myšlenková krize. Jako dnes!

  Pritomnost politika 17.1.2024Není nic trapnějšího než vykonávati s vážnou tváří práci nikomu nepotřebnou - Nedostatek duševního přístřeší není novou věcí. To vše je tak přirozené, jako že některé listy vadnou a jiné počínají se zelenat - Ale dnes stoji protiklady protiklady proti sobě daleko ostřeji, než v dobách normálních, a všeobecná vnitřní nejistota jest větší. Vývoj v poslední době udál se tak rychle, že staré nemělo čas umřít a stojí tu v plné síle proti novému.

  Nikdy ještě tak nestáli lidé se starými dušemi v novém čase, jako dnes. Pod vlivem nepokojné a popudlivé atmosféry, snadno staré i nové obrací se v extrémy. V prostoru mezi starým a novým rychle se otáčí kolotoč idejí a receptů, a politické výkladní skříně jsou krásně osvětleny. Nikdy se neozýval křik tolika proroků a nikdy nebylo tolik proroků falešných. Zvyky jsou rozervány a neposkytují již bezpečné opory: tradice, z níž se dříve člověk šil celý duševní oděv, stačí nyní sotva na kravatu. Vše se hýbe a jest nejisté.

  Walther Rethenau řekl hned v prvním roce po převratu: „Naše planeta žvaní, že je to slyšet až na Neptun. Každý dospělý člověk dělá projekty.“

  Tj. celková krize světová, zmírňovaná jen v zemích, kde tradice jest dosti odolná. K tomu máme ještě v Čechách jakousi intimnější domácí krizi. Ta spočívá především v tom, že naše politické strany, více úzkoprsé než jinde, chtějí hráti suverénní roli ve světě myšlenkovém, nehodlají dovoliti, aby člověk jedl, co ony ještě neměli v ústech, a přistřihují myšlení podle svého stranického utilitarismu. Nad vzrůst a udržení strany neznají nic vyššího a důstojnějšího. Pracují k tomu, aby ne pouze náboženství, ale také myšlení, stalo se soukromou záležitostí. Jdouce ne za pravdou, nýbrž za mocí, nemohou se státi středisky opravdové myšlenkové práce. Kamkoliv proniknou – a kam by nepronikly.