Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Pritomnost politika 17.1.2024Není nic trapnějšího než vykonávati s vážnou tváří práci nikomu nepotřebnou - Nedostatek duševního přístřeší není novou věcí. To vše je tak přirozené, jako že některé listy vadnou a jiné počínají se zelenat - Ale dnes stoji protiklady protiklady proti sobě daleko ostřeji, než v dobách normálních, a všeobecná vnitřní nejistota jest větší. Vývoj v poslední době udál se tak rychle, že staré nemělo čas umřít a stojí tu v plné síle proti novému.

Nikdy ještě tak nestáli lidé se starými dušemi v novém čase, jako dnes. Pod vlivem nepokojné a popudlivé atmosféry, snadno staré i nové obrací se v extrémy. V prostoru mezi starým a novým rychle se otáčí kolotoč idejí a receptů, a politické výkladní skříně jsou krásně osvětleny. Nikdy se neozýval křik tolika proroků a nikdy nebylo tolik proroků falešných. Zvyky jsou rozervány a neposkytují již bezpečné opory: tradice, z níž se dříve člověk šil celý duševní oděv, stačí nyní sotva na kravatu. Vše se hýbe a jest nejisté.

Walther Rethenau řekl hned v prvním roce po převratu: „Naše planeta žvaní, že je to slyšet až na Neptun. Každý dospělý člověk dělá projekty.“

Tj. celková krize světová, zmírňovaná jen v zemích, kde tradice jest dosti odolná. K tomu máme ještě v Čechách jakousi intimnější domácí krizi. Ta spočívá především v tom, že naše politické strany, více úzkoprsé než jinde, chtějí hráti suverénní roli ve světě myšlenkovém, nehodlají dovoliti, aby člověk jedl, co ony ještě neměli v ústech, a přistřihují myšlení podle svého stranického utilitarismu. Nad vzrůst a udržení strany neznají nic vyššího a důstojnějšího. Pracují k tomu, aby ne pouze náboženství, ale také myšlení, stalo se soukromou záležitostí. Jdouce ne za pravdou, nýbrž za mocí, nemohou se státi středisky opravdové myšlenkové práce. Kamkoliv proniknou – a kam by nepronikly.

Poněvadž strany si přejí za prvé moci, za druhé moci a za třetí moci

Hodnotí podle toho své lidi a vrchu v nich nabývají osoby, nikoli moudré, nýbrž obratné, případně takové, které dovedou opatřiti peníze. Dostane-li se do strany muž, reprezentující jakousi hodnotu ve světě kultury, pak ho strana nosí jen okázale jako prsten na ruce: nemá však na ni více vlivu než právě jako prsten, a rozchod s ním bývá daleko méně bolestný než s lidmi obratného typu.

Nemyslíme si, že jinde jsou politické strany nevinnější. Ale přece poskytují o poznání více myšlenkové volnosti. Nemluvíme ani o starobylé svobodě a otevřenosti diskuse, jak se pěstuje ve stranách anglických.

Musíme s politováním říci, že i komunistická strana, tento na slovo vzatý odborník ve všech věcech diktatury a držení huby, projednává své záležitosti s daleko větší přímostí. Nikdy jsme nepozorovali, že by např. „České slovo“ mluvilo tak otevřeně s panem ministrem Stříbrným, jako mluví Petrohradská „Pravda“ s Trockým.

Za druhé: tento charakter našich politických stran by ani tak nevadil, kdyby, což je pochopitelno v mladých poměrech, kdyby naše strany nebyly zmonopolizovaly veškerý veřejný život a spotřebovaly většinu lidí, a kdyby vlivem starých tradic byl přirozený individualismus u nás tak odolný, jako u Anglosasů. Ale naše tvůrčí inteligence se rozdělila mezi politické strany a uniformuje se v nich velmi lehce. Demokracie jest prý diskuse. Ale kde začne opravdová diskuse, tam pošle vůdce disciplinární komisi nebo požádá nějakého redaktora z večerníka, aby napravil diskutujícím hlavy…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentáře   

-2 #1 Jan Šinagl 2024-03-01 08:18
„Poslední dva roky ujedla inflace z každé koruny 37 haléřů. Teď to jsou jenom dva haléře a my tleskáme, jaké je to velké vítězství. Myslím, že to vítězství není, mně je z toho do pláče,“ říká bankéř Tomáš Spurný.

seznamzpravy.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)