Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Sebastian Kurz

 • Boj proti terorismu: co si pamatovat z minisummitu organizovaného v Élysée

  Emmanuel Macron přijal v úterý 10. listopadu na Élysée (Paříž) rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Bylo zmíněno několik možností, jak účinněji bojovat proti teroristické hrozbě.

  Jedná se o evropský mini summit věnovaný boji proti terorismu, který se konal v Élysée (Paříž) v úterý 10. listopadu. Za přítomnosti rakouského kancléře Sebastiana Kurze a videokonference německé kancléřky Angely Merkelové Emmanuel Macron hovořil zejména o revizi oblasti Schenghen. „Je to mantra francouzských prezidentů již několik let,“ vzpomíná Pascal Verdeau, korespondent France Televisions v Bruselu (Belgie). Z tohoto minisummitu vyplynulo, že je to „oko sítě na vnějších hranicích.“ Mise prováděná Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).

 • Lutte contre le terrorisme : ce qu'il faut retenir du mini-sommet organisé à l'Élysée

  Emmanuel Macron a reçu mardi 10 novembre le chancelier autrichien Sebastian Kurz à l'Élysée (Paris). Plusieurs pistes ont été évoquées afin de lutter plus efficacement contre la menace terroriste.

  C'est un mini-sommet européen consacré à la lutte contre le terrorisme qui s'est déroulé à l'Élysée (Paris) mardi 10 novembre. En présence du chancelier autrichien Sebastian Kurz et, par visioconférence, de la chancelière allemande Angela Merkel, Emmanuel Macron a notamment parlé d'une révision de l'espace Schenghen. "C'est un mantra des présidents français depuis plusieurs années désormais, rappelle Pascal Verdeau, correspondant de France Télévisions à Bruxelles (Belgique). Ce qui est ressorti de ce mini-sommet, c'est qu'il faut encore resserrer les mailles du filet aux frontières extérieures." Une missions que remplit l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).

 • Proč Sebastian Kurz už nikdy nebude kancléřem a začíná kolektivní ozdravný proces

  Kurz saubere VesteNárod se vede do záhuby, když se jako společenský standard prosadí korupce, lež a bezcitnost.

  Bývalý vedoucí představitel Neosu Matthias Strolz ve svém komentáři analyzuje ústup Sebastiana Kurze. Krok za krokem.

  Tyto měsíce budou pro Rakousko obtížné. Jako občané potřebujeme pevné nervy, velkorysost, trpělivost a bystrý pohled. Turecko-zelená koalice se bude i nadále potácet v bahně. Vzájemná důvěra jako společný základ již neexistuje. Bude docházet k vzájemnému číhání a zraňování a někdy se věci společně vyřeší. Nakonec nás v roce 2022 čekají nové volby. Sebastian Kurz se jako kancléř zapsal do historie. Do tohoto úřadu se mu vrátit nepodaří. Zatím se s tím nechce smířit. A podle lidského úsudku to nelze očekávat - psychologické procesy trávení tohoto druhu potřebují čas. On a jeho strana ho dostanou.

  Kurzova parta nechce ustoupit. To je také pochopitelné. Kam by měli jít? Někteří z nich nakonec půjdou do vězení za zpronevěru, úplatkářství a korupci, jiní do zahraničí. Všem vrcholným představitelům hrozí společenská ostuda.

 • Warum Sebastian Kurz nie mehr Kanzler wird und ein kollektiver Heilungsprozess beginnt

  Kurz saubere VesteEin Volk führt sich ins Verderben, wenn Korruption, Lüge und Kaltschnäuzigkeit als gesellschaftlicher Standard installiert werden

  Der ehemalige Neos-Chef Matthias Strolz analysiert in einem Gastkommentar den Rückzug Sebastian Kurz'. Schritt für Schritt. Es werden schwierige Monate für Österreich. Wir brauchen als Bürgerinnen und Bürger gute Nerven, Großmut, Geduld und einen scharfen Blick. Die türkis-grüne Koalition wird weitermurksen. Ein wechselseitiges Vertrauen als gemeinsame Basis gibt es nicht mehr. Es wird ein Einander-Belauern und -Verletzen, manchmal werden auch gemeinsame Dinge gelingen. Schlussendlich werden wir 2022 neu wählen. Sebastian Kurz ist als Kanzler Geschichte. Es wird ihm nicht gelingen, in dieses Amt zurückzukehren. Dies will er noch nicht akzeptieren. Das kann man nach menschlichem Ermessen auch nicht erwarten – psychologische Verdauungsprozesse dieser Art brauchen Zeit. Diese wird er und seine Partei bekommen.

  Die Kurz-Gang will nicht weichen. Auch das ist nachvollziehbar. Wohin sollen sie gehen? Einige von ihnen werden schlussendlich für Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit womöglich ins Gefängnis wandern, andere ins Ausland. Sämtlichen Top-RepräsentantInnen droht die soziale Beschämung.