Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Sylva Langová

 • A perfect testimony of the Velvet Revolution 1989

  Hledani domova aversHledani domova reversRim Sylva Langova Jan Sinagl krajane 161189Today's young students: 'We have to decide between Karel Gotts and Karel Kryl' (from a discussion with students on ČRoPlus).

  ***

  TESTIMONIAL OF THE SAMET REVOLUTION - from Hana Lamkova's book SEARCHING FOR HOME. Who believed then that they would live to see the present state of society? By merely "jingling the keys" and not punishing the guilty, no evil has ever been eliminated, only strengthened. On the right, a photo from Rome (16.11.1989) – Swiss-Czech compatriots and meeting with the famous actress Sylva Lang, then living in London - incredible refinement, sophistication, a real lady. An excellent diagnosis of Jiri Krupicka's past and present times in the world, from the same book, follows. JŠ

 • Dokonalé svědectví o průběhu sametové revoluce 1989

  Hledani domova aversHledani domova reversRim Sylva Langova Jan Sinagl krajane 161189Dnešní mladí studenti: „Musíme se rozhodnout mezi Gottem a Krylem“ (z diskuse se studenty na ČRoPlus).

  ***

  DOPIS ZE SAMETOVÉ REVOLUCE – z knihy Hany Lamkové HLEDÁNÍ DOMOVA. Kdo tehdy věřil, že se dočká dnešního stavu společnosti? Pouhým „cinkání klíčky“ a nepotrestáním viníků, se ještě nikdy žádné zlo neodstranilo, jen se posílilo. Vpravo fotografie z Říma (16.11.1989) - švýcarští krajané a setkání se slavnou herečkou Sylvou Langovou, žijící tehdy v Londýně - neskutečná noblesa, kultivovanost, skutečná dáma. Vynikající diagnosa Jiřího Krupičky dřívější a dnešní doby ve světě, ze stejné knihy, následuje. JŠ

  ***

  Hana Lamková: O Vinohradech kdysi královských

 • SOKOL slaví 160 let založení. Zlikvidován komunisty po roce 1945. Jejich pohrobci ho postupně ovládli po znovuobnovení Sokola po roce 1989

  SOKOL Tuzme se Ni zisk Ni slavuSokol LuzernAktualizováno: Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner založili dne 16. února 1862 v Malypetrově tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze český spolek Tělocvičná jednota pražská se znakem sokola v letu.

  Byl jsem členem Sokola Luzern, jeho náčelníkem, náčelníkem Sokolské župy švýcarské, později zahraničním členem Sokola Zürich, po mém návratu do České republiky v roce 2002.

  Vím, o čem mluvím. Poznal jsem skutečné Sokoly, kteří opustili Československo před rokem 1948 a žili v různých zemích světa. Mohl jsem tak poznat co to byl skutečný Sokol, jaké hodnoty ctil a praktikoval. Na zahraniční Sokolské slety a uzavřená sokolská přátelství nikdy nezapomenu. Dnes ze Sokola zbyl prakticky už jen majetek, o jehož získání se především polistopadové vedení Sokola snažilo, často i na úkor jednotlivých sokolských jednot.

  ***

  Letní tábor Praskolesy 2017: potěšte se nádherným videem

  ***