Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...

   
 • 17.04.2024 19:23
  Zdravím Vás pane Šinágle, něco se děje. Ministr Blažek podal ...

  Read more...

   
 • 16.04.2024 07:59
  Vážený pane Šinágle, ještě jednou Vám chci poděkovat za půjčku.

  Read more...

   
 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Tucker Carlson

 • Epidemie náhlých úmrtí u dospělých se konečně dostala do zpráv

  MoyokarditidaKromě náhlých úmrtí se srdeční problémy staly hlavní příčinou úmrtí u očkovaných mladých lidí do 65 let. U neočkovaných osob ve stejné věkové skupině nebylo zaznamenáno žádné úmrtí na myokarditidu. Důležité je, že výskyt turbo-rakoviny byl v této skupině mezi očkovanými významný a myokarditida zabíjela více než covid-19.

  V rozhovoru s Tuckerem Carlsonem vysvětluje, že média, jako je například Yahoo, zachytila nepopiratelný nárůst úmrtí mezi mladými, zdravými dospělými lidmi. Rychle však uvádějí, že tato úmrtí nejsou způsobena vakcínami proti covidu-19.1 Dowd se však nenechává odradit. Jak poznamenal A Midwestern Doctor na serveru Substack:2

  „Ed Dowd se zaměřil na využití užšího souboru důkazů a jejich propojení s jedním z nejpřesvědčivějších argumentů, které jsou v současné době k dispozici pro změnu rétoriky. Ke statisticky nemožnému nárůstu náhlých úmrtí došlo u nejzdravější části populace a došlo k němu současně s nárůstem invalidity (proto máme nyní nedostatek pracovních sil).“

  Dowd má v úmyslu upozornit na tento prudký nárůst úmrtí a invalidity, k němuž došlo od doby, kdy se rozjela kampaň na vakcíny proti covidu-19 po celém světě, a nehodlá se nechat nikým ani žádným subjektem zastavit. „Máme data. Máme důkazy,“říká, „a právě se odehrála velká globální vražedná scéna.“3

 • Protein Covid spike je biologická zbraň?!

  Indoctrinated brain aversNapadá hipokampus, paměťové centrum mozku. Protein spike záměrně vypíná mentální imunitní systém. Řešení mozkové mlhy, která je důsledkem spike proteinu, lze podle doktora Nehlse zvrátit pomocí dvou jednoduchých složek, vitaminu D a mikrodávky lithia. To, co se bude dít dál, rozhodne o tom, zda budeme moci zůstat sami sebou, nebo o to navždy přijdeme.

  Viz rozhovor v pořadu Tuckera Carlsona, 1. dubna 2024https://www.youtube.com/watch?v=UPQDFdYOeS8

  Kniha: Indoktrinovaný mozek

  Michael Nehl: Indoktrinovaný mozek: Jak se úspěšně bránit globálnímu útoku na vaši duševní svobodu - Ochrana duševní svobody: Mentalita: ochrana duševní paměti: Boj proti útokům na mozek

  Na celém světě klesají duševní schopnosti, zejména u mladých lidí, a zároveň prudce stoupá počet depresí. Navíc Alzheimerova choroba postihuje každého čtyřicátého člověka a věk, kdy začíná, se rychle snižuje. Zdá se však, že místo toho, aby se situace napravovala, se spíše zhoršuje. Je to jen náhoda?

 • The Covid spike protein is the bioweapon?!

  Indoctrinated brain aversIt attacks the hippocampus, the memory center of the brain. The spike protein shuts down the mental immune system by design. The solution to the brain fog that results from spike protein can be reversed with two simple ingredients, vitamin D and a micro dose of lithium, according to doctor Nehls. What happens next will decide if we can keep being ourselves or if we'll lose that forever.

  See interview on the Tucker Carlson program, April 1, 2024:https://www.youtube.com/watch?v=UPQDFdYOeS8

  Book: The Indoctrinated Brain

  The Indoctrinated Brain: How to Successfully Fend Off the Global Attack on Your Mental Freedom by Michael Nehls. Protecting Mental Freedom: Fighting Back Against Brain Attacks Around the world, mental abilities are declining, especially in young people, while depression rates are soaring. Additionally, Alzheimer's affects one in forty people, and the age it starts is dropping fast. But instead of fixing things, they seem to be getting worse. Is this just a coincidence?

 • The epidemic of sudden adult deaths has finally made the news

  MoyokarditidaIn addition to sudden deaths, heart problems have become the leading cause of death in vaccinated young people under 65. There were no deaths from myocarditis in unvaccinated people in the same age group. Importantly, the incidence of turbo-cancer was significant among this group among the vaccinated, and myocarditis killed more than covid-19.

  In an interview with Tucker Carlson, he explains that media outlets such as Yahoo have picked up an undeniable increase in deaths among young, healthy adults. However, they are quick to point out that these deaths are not caused by the covid-19 vaccines.1 Dowd is not to be deterred. As noted by A Midwestern Doctor on Substack:2

  "Ed Dowd has focused on using a narrower body of evidence and linking it to one of the most persuasive arguments currently available for changing the rhetoric. The statistically impossible increase in sudden deaths has occurred in the healthiest part of the population and has occurred at the same time as the increase in disability (which is why we now have a workforce shortage)."

 • Tucker Carlson: Western Governments Rarely Fight Back When George Soros Interferes

  Soros George WEFWhen a Hungarian financier called George Soros shorted the English pound 30 years ago, back in 1992, the British government fought back. It did everything it could to preserve the value of its national currency. British officials raised interest rates all the way to 15%. The Bank of England then sold $40 billion of foreign currency reserves in a desperate effort to prop up the pound. 

  In the end, of course, it didn't work. The Bank of England collapsed. Total cost to the population of Great Britain? Well, that's hard to measure, but it was at least 3 billion pounds. This at a time when a pound was worth nearly 2-and-a-half dollars. It's now at $1.20, which tells you a lot. The U.K. got poorer, but not George Soros. His fund made off with a billion dollars in profit — a billion dollars for creating nothing, only destroying things.