Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vyhnání sudetských Němců v každodenním životě

 • Česká školská politika a politika trhu práce v meziválečném období: "Vyhnání sudetských Němců v každodenním životě."

  SDL CZ Statistika odsunuNěmecký školský systém byl zdecimován, což ztížilo německým dětem docházku do školy, zejména tam, kde byly v důsledku toho vytvořeny nepřijatelné školní trasy, které je měly přimět k přestupu do českých škol. To se týkalo horských oblastí Šumavy, Krušných hor a částečně i Slezska. V roce 1918 bylo v Sudetech 3426 německých základních škol. Do roku 1937 se jejich počet snížil na 3 158. Z hlediska počtu tříd to znamená, že v prvních pěti letech republiky zaniklo více než 4 000 německých tříd. Ještě více než decimování tříd a škol, byly trnem v oku tzv. menšinové školy sudetských Němců.

  Dr. Franz Spina 18. prosince 1938o situaci v československém školství řekl: "V posledních letech byly uzavřeny tisíce německých škol a školních tříd, čímž se vzdělávací možnosti našeho lidu, zejména v jeho vrstvách závislých na základním vzdělání, snížily na minimum. Na druhé straně bylo v německém sídelním území na státní náklady vybudováno nespočet zbytečných českých škol, do kterých byly německé děti nuceny chodit nejrůznějšími donucovacími prostředky.“