Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Trestní oznámení Ing. Jiřího Fialy, předsedy K 213, na prezidenta Václava Klause, ze dne 17.března 2012

Klaus_jako_Napoleon… „Předseda vlády sklopil hlavu, ačkoliv měl podat demisi (president nepodepsal jeho návrh na odvolání ministra školství. J.Š.) – když si nemůže složit vládu, jakou on chce. A senátorky a senátoři si velkou otázku (podle ústavního článku 65 odst. 2), zda zrada slibu dodržovat ústavu je zradou malou, nebo velkou, kladou zatím jen mezi čtyřma očima. Ptám se teď já, zda bychom se neměli zeptat Ústavního soudu.“…

Podobnou formu odpovědi předsedy Senátu Milana Štěcha jsem očekával, resp. nemohl jsem očekávat jinou. Senát není, z velké většiny, ve věci odvolání presidenta Václava Klause, zcela svobodný a nezávislý. Iniciativou na odvolání presidenta, resp. zbavení presidenta funkce či dokonce žalobou za jeho prokazatelné protizákonné a protiústavní jednání, které je i v rozporu s dobrými mravy, zdravým rozumem a Ústavou České republiky, by nutně ohrozil i sám sebe, resp. i nemalé množství senátorů. Jistě i Václav Klaus ví dost o minulosti mnohých senátorů. Jako sofistikovaný manipulátor moci dokáže vždy svých informací ve svůj prospěch mistrně využívat. Senátoři Vám dají za pravdu mezi čtyřma očima, ale ve vlastním zájmu, budou i nadále hrát raději roli zbabělců a slouhů. Cituji ze článku senátora Petra Pitharta v LN President nekonal jak podle ústavy měl: „Předseda vlády sklopil hlavu, ačkoliv měl podat demisi (president nepodepsal jeho návrh na odvolání ministra školství. J.Š.) – když si nemůže složit vládu, jakou on chce. A senátorky a senátoři si velkou otázku (podle ústavního článku 65 odst. 2), zda zrada slibu dodržovat ústavu je zradou malou, nebo velkou, kladou zatím jen mezi čtyřma očima. Ptám se teď já, zda bychom se neměli zeptat Ústavního soudu.“ Samozřejmě se nezeptají a „karavana pojede dál“. O postoji občanů, médií a policie SRN ve věci odstoupení a vyšetřování bývalého presidenta Christiana Wulffa, si může Česká republika nechat jen zdát. Otázkou zůstává, jak dlouho si tento neúnosný a nemravný stav může naše země ještě dovolit. Jak jsem již oznámil dříve, text mého dopisu předsedovi Senátu ČR a jeho odpověď dávám k disposici zahraničním médiím. Současně vyzývám krajany, pokud se ztotožňují s jeho závažným obsahem, aby pomohli s jeho šířením či sami přímo oslovovali média v zemích kde žijí.

Je veřejným tajemstvím, že prezident Václav Klaus udržuje dobré kontakty na VSZ v Praze, kde je opět ve funkci JUDr. Vlastimil Rampula a „šedá eminence“ VSZ JUDr. Libor Grygárek. Policejní akce na VSZ v Praze byla legální, tudíž žaloba  vrchního státního zástupce Rampuly na její nelegálnost, není vůbec důvodná! Nelze se proto divit, že JUDr.Vlastimil Rampula „statečně“ nezvedá médiím telefony. Je to jen dalším důkazem jeho nevěrohodnosti a bezcharakternosti, resp. všehoschopnosti. Měl by být co nejrychleji odvolán, aby mu bylo zabráněno vykonávat i činnost, která je v rozporu s posláním a činností státního zástupce a která rozhodně není v zájmu země, spravedlnosti a jejích občanů, tedy další trestné činnosti!

Když už hovoříme o justici, opět „zaperlila“ spisovatelka se specializací na sexuální téma a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Danilela. Při testu na znalost českého jazyka dokázala jako spisovatelka před televizními diváky ještě rozlišit větu vedlejší od hlavní, ale druh věty vedlejší už nedokázala určit s komentářem: „To není pro mne podstatně.“ Propuštění dvou podvodníků, díky její stížnosti a kteří se nyní ukrývají v zahraničí, okomentovala slovy, že podepisovala denně 200 až 300 dokumentů?! Vezmeme-li za průměr desetihodinovou pracovní dobu, tak na podepsání jednoho dokumentu vychází cca 2 ½ minuty. Jinými slovy nemohla dokumenty vůbec číst, natož dělat i něco jiného, pokud ovšem nepracovala 20 hodin jako Edison?

Ministryně spravedlnosti nemohu podezírat z toho, že lže, potom ale může funkci ministra vykonávat kdokoliv, kdo se umí podepsat, tím spíše, že není vyžadována žádná odpovědnost za vlastní podpis. Její tvrzení, že stížnost ve prospěch darebáků podepsala s čistým svědomím je úsměvné. Znáte snad  někoho, kdo by byl ochoten se dobrovolně přiznat k porušování zákona či že se dopustil zločinu? Při viditelné hlouposti paní Kovářové nelze vyloučit, že svá slova myslela upřímně. Pak se nedivme, ze na odpovědná místa nemají žádnou šanci dostat se lidé, kteří mají tomu odpovídající mravní, morální a odborné předpoklady a tedy se nedivme i katastrofálnímu stavu naší země. Česká justice je odstrašujícím příkladem.

Funkční, nezávislá justice a policie, je základem prosperující společnosti, demokracie a svobody. Dokud nebude tento stav změněn, můžeme si o prosperující zemi, kde vládne právo a pořádek nechat jen zdát a očekávat jen horší. Pak se jen můžeme modlit, aby jako viníci nebyli postihováni a trestáni nevinní, jako tomu bylo v totalitních dobách. Z tohoto pohledu je třeba Holešovskou výzvu a jim podobná hnutí ve vlastním zájmu podporovat a mít i pochopení pro jejich počáteční neschopnost, chyby a nedokonalost. Té nemůže být dosaženi nikdy, ale je třeba o ní nepřestat usilovat.

Diskuse v OVM jsou stále více trapnější. Základním problémem je korupce a její neřešení! Teprve jejím účinným řešením může být snižován státní dluh a získány potřebné finanční prostředky tam, kde dnes zoufale chybí! Podílí-li se na obrovské korupci sama vláda svoji nečinností a neschopností, musí odstoupit a dát prostor takovým zástupcům občanů, kteří to budou umět a především to dokáží svoji politikou a konkrétními činy!

Významná západní média jsem oslovil v tomto smyslu:

Čeští občané jsou stále více obtěžováni pokusy o oživení starých komunistických praktik. Prezidentem Václavem Havlem avizované představy a změny se bohužel nedostavily.

Jako nezávislý publicista a angažovaný občan dostávám takřka denně poštu od postižených občanů naší země. Soudy obsazené a infiltrované z velké části bývalými členy KSČ svými korupčními rozhodnutími jim znemožňují uplatit svá práva na spravedlivý proces. Bohužel je zpravodajství zahraničních médii velmi zdrženlivé, ačkoliv jim jsou známe nacionalistické postoje Václava Klause, odporující idei Evropské unie a cíleně blokují západní orientaci naší země. Příklad pro budoucí generace je zničující a nezodpovědný. Pro stávající mocenské struktury je nemorální prostředí samozřejmostí. Součástí tohoto systému je i zneužívání úřadu presidenta, který se na účet občanů nemravně obohacuje. Nůžky mezi bohatými a chudými se nebezpečně a stále více rozevírají. V tomto smyslu jsou režimem vítáni ke spolupráci lidé bez skrupulí, kteří pomáhají „starou“ mentalitu a zvyky udržet a zachránit. Občanská a mediální veřejná kritika, jako v případě německého presidenta Christiana Wulffa, je u nás nepředstavitelná. Ve školách jsou i nadále vyučovány neobjektivní až lživé dějiny.

Chování našeho prezidenta nelze racionálně vysvětlit. Jeho veřejná vystoupení jsou stále více tvrdohlavá a provázena už i jistým stupněm senilnosti, resp. možné duševní poruchy. Co odporuje demokratickým zásadám a hodnotám, je v naší zemi až děsivě přijímáno jako „normální“. Stále více občanů cítí, že politické klima lze změnit už jen výměnou stávajícího, zcela neschopného vedeni země. Proto jsem se veřejným dopisem obrátil na předsedu Senátu ČR Milana Štěcha s naléhavou prosbou podniknout nutné kroky k sesazení Václava Klause z úřadu presidenta země. Tento dopis i odpověď předsedy Senátu ČR decentně a nepřímo, naznačuje problematiku státního aparátu, dávám proto k dispozici i k Vašim rukám, jakož i jiným uznávaným zahraničním médiím na vědomí.

Prosím Vás o podporu. Velmi by naší zemi pomohlo, kdyby Vaše médium na  toto zneužívání moci v naší zemi mohlo upozornit.

Jistota není nikdy, pouze jistota smrti a toho nejhoršího při nekonání a čekání, že to za nás vykoná někdo jiný či, že se to udělá samo. Skutečný život je o tvoření hodnot, ne jen v bezduché až živočišné konzumaci v různých formách a obsahu tomu odpovídajícím. Je to výzvou každému z nás!

 

Jan Šinágl, 17.3.2012

 

Výzva k odstoupení Václava Klause z funkce presidenta České republiky!

Aufruf zum Rücktritt von Václav Klaus vom Amt des Präsidenten der Tschechischen Republik

Resignation of President of the Czech Republic Václav Klaus

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

+2 #2 mirek2 2012-03-21 11:28
Unavující číst celý článek. Kam to vede viz Holešovická výzva. Koho máte náhradou za pana presidenta Klause????? Kolik příživníku se doslova pase při řešení skutečných problémů???
-3 #1 Robert 2012-03-21 03:32
Kdyby Klaus mel trosku cudnosti ,tak uz davno sam odstoupil Jenze on ma hrosi kuzi a je mu lid Ceske zeme u zadku Mysli jen na sebe a svoji rodinu co nejvic se zverejnit a nahrabat majetku.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)