Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

LN Olsany Sinagl 111013Po zástupci šéfredaktora LN, mne kritizuje i bývalý Klausův právník?! - Zvláštní, kde kdo o mně začíná psát, nikdo mne nežádá o vyjádření? - Útoky proti mé osobě nabývají na četnosti a intensitě - Snahy zneužít mé podpory Hnutí ANO 2011 proti hnutí, jsou stále zřejmější!

… Jde ale o to, aby se zastánci, byť dočas­ní, totalitní ideologie nedrali zase k moci. U nás to však má dva háčky. Za prvé, v naší zemi bylo po únoru 1948 přes dva miliony (!) členů KSČ, později se počet ustálil asi na jednom a půl milionu. Lidí v produktivním věku je asi 70 %. Každý sedmý byl tedy komu­nistou. Průměrná velikost rodiny byla v šedesátých letech tři lidi. Z toho ply­ne, že v té době (cca 15 milionů obyva­tel) měla komunistu každá třetí rodi­na. Takže morálka nemorálka - není kde brát. Druhý háček je psychologic­ký: ti lidé nebyli ve straně proto, aby spojili proletáře všech zemí, ale hlav­ně proto, aby mohli dělat kariéru a uplatnit svůj talent. Jsou to právě oni, kdo jsou nadáni touhou po vzestupu, po nápravě společnosti a po obracení obyvatelstva na správnou víru. Tím jsou ke kandidaturám v politice přímo předurčeni. Takže co naděláme.

RENATA LANDGRÁFOVÁ egyptoložka

Ano, i když mne situace, kdy měla své kandidáty z řad bývalé KSČ téměř každá volitelná strana, v minulosti donutily diferenco­vat mezi politiky zcela nepřípustnými, tedy takovými, kteří byli aktivními čle­ny komunistické strany, a politiky, kte­ří byli ještě akceptovatelní, tedy tako­vými, kteří v KSČ sice byli, ale aktivně se na její činnosti nepodíleli. I tak jsem se však snažila „kroužkovat“ kandidá­ty zcela bez komunistické minulosti. Pořád se totiž - možná poněkud naivně - domnívám, že politik by měl být mo­rálním vzorem. A tím nemůže být ani člen bývalé mlčící většiny.

PAVEL KOLÁŘ fyzioterapeut

Není mi to vůbec lhos­tejné. Je to přece jen ur­čitá výpověď o charakterových vlast­nostech.

RADIM ŠPAČEK režisér

Jsem dalek toho, abych někoho kádroval nebo abych někomu sahal do svědomí, ale osoby s takovýmto morálním škralou­pem by samy měly cítit, že není vhod­né, aby po selhání takového kalibru někam kandidovaly. Dotyční to ovšem bohužel jako problém většinou necítí a většině voličů je to asi jedno. Jsou lidé, kteří si to řekněme „odpracovali“ v disentu (Petr Pithart, Pavel Rychet­ský a další), ty jsem ochoten vzít na milost, pak jsou ovšem komunisti tě­lem i duší - a těm nebrání chovat se jako diktátoři v převleku za demokra­ty. Jo a fašouny bych taky nevolil, to je to samý.

CYRIL HOESCHL psychiatr

V zásadě to důležité je. Znám bývalé komunis­ty, kteří jsou natolik charakterní, že nikam nekandidují, a těm budiž od­puštěno. Každý se někdy mýlíme či se­lžeme a vůbec - čert ví, jak to mysleli. Jde ale o to, aby se zastánci, byť dočas­ní, totalitní ideologie nedrali zase k moci. U nás to však má dva háčky. Za prvé, v naší zemi bylo po únoru 1948 přes dva miliony (!) členů KSČ, později se počet ustálil asi na jednom a půl milionu. Lidí v produktivním věku je asi 70 %. Každý sedmý byl tedy komu­nistou. Průměrná velikost rodiny byla v šedesátých letech tři lidi. Z toho ply­ne, že v té době (cca 15 milionů obyva­tel) měla komunistu každá třetí rodi­na. Takže morálka nemorálka - není kde brát. Druhý háček je psychologic­ký: ti lidé nebyli ve straně proto, aby spojili proletáře všech zemí, ale hlav­ně proto, aby mohli dělat kariéru a uplatnit svůj talent. Jsou to právě oni, kdo jsou nadáni touhou po vzestupu,

po nápravě společnosti a po obracení obyvatelstva na správnou víru. Tím jsou ke kandidaturám v politice přímo předurčeni. Takže co naděláme.

LN, příloha PÁTEK, 11.10.2013

* * *

K tomuto tématu jsem se vyjádřil článkem zaslaným dne 10.října 2013 LN k uveřejnění. Jednalo se o moji reakci na článek o mé osobě zástupce šéfredaktora LN Jana Dražana - Bijec komunistů? ANO, ze dne 7.10.2013. Jeho příjem potvrdil obratem pouze šéfredaktor LN Dalibor Balšínek. Je standardní dát prostor i druhé straně. Pokud nebude otištěn do týdne od jeho zaslání, bude zveřejněn na mém webu. V tom případě by se LN zachovaly nepěkně stejně jako NP, kde mi také není, na rozdíl od jiných autorů, dána možnost vyjádřit se k tématům, týkají se mé osoby přímo či nepřímo a témat na mém webu, kdy jsou zveřejňovány prokazatelné polopravdy či lži.    

Antikomunista Šinágl podporuje Babiše. Je mi toho fanatika líto, píše advokát

Po zástupci šéfredaktora LN, mne napadá další médium. Učiňte si sami názor o „úrovni“ tohoto média. Směsice normálního, s bulvárem a účelovostí „zpravodajství“, podobně jako je tomu u Parlamentních Listů a Prvních zpráv, samozřejmě bez autorizace. Snadno se tak manipuluje veřejnost. Jakoby tato tři média měla společný zdroj? Komu a čemu tyto „zprávy“ slouží, ponechám na čtenářích. Hlavně opět "o nás bez nás", resp. „o mně beze mne“, aby to snad nebylo náhodou jinak?

Pana Hasenkopfa jsem se zastával ve věci jeho postoje k autorství amnestie prezidenta Klause. Osobně ho neznám, ale „jeho“ formulace neodpovídají jeho právnickému myšlení, tak jak ho známe z médií. Důvod, proč zrovna on by měl mít potřebu hodnotit moji osobu také dost dobře nechápu?

Na každý pád přituhuje. Stoupající napadání mé osoby beru jako výzvu. Proč jinak by byl někdo bezvýznamný napadán a vytvářen naprosto falešný obraz o jeho charakteru a práci aniž by zde byla snaha jej kontaktovat a zeptat se přímo na jeho názory, postoje, resp. jejich vysvětlení? Je to boj o pravdu, kdy se zlo logicky brání způsoby mu vlastním.

Současně si uvědomuji, že při stavu společnosti může být má aktivní podpora Hnutí ANO 2011 snadno kontraproduktivní a má podpora protistranou zneužita proti Hnutí ANO 2011, díky neinformovanosti většiny a snadné ovlivnitelnosti masovými médii. Signály se množí. Proto své aktivity omezím. Budu se bránit jen účelovým útokům na moji osobu.

Chci věřit, že stále více občanů chápe, že zatímco Klaus bořil a negoval, Babiš tvoří, buduje a hlavně dává naději, žádnou jistotu. Voleb „jistot“ jsme si už užili dost. Je čas zvolit si naději!

Vladimír Vysocký: „Jistěže jednou ve světě zvítězí Pravda, ale až dokáže to, co dokáže Lež!“

Beznaděj je smrt duše a degradování života na pouhou existenci! Nadcházející volby budou především o naději!

 

DOBROU VOLBU!

 

Jan Šinágl, 13.10.2013

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.27 (11 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #6 zastupitel 2013-10-16 08:35
Zkusme "viny" porovnat. A mějme při tom na paměti prostředí, v němž se odehrávaly. Také jsem nikdy (po 1990) nevolil komunisty a ctil ty, kteří to nedělali ani předtím.
Jenže, pak jsem už v 1992 zjistil, že pro stranickou příslušnost k ODS je(byla)normou poslušnost k jediným správným názorům.
A tak mi mnohem víc, než někdejší komunista (vyjma kovaných bijců z lágrů a podobným)dnes víc vadí ti, kteří se (po tzv. převratu) coby poslanci NS aktivně na změně systému tím, že - včas před privatizací zabránili přijetí zákona o střetu zájmů!
Ze stran to byla jediná, (jistě, ODS)z jejíž 47 poslanců pro přijetí zákona zvedli ruku jen 4! A chybělo 8 hlasů!!!

Věříte, že dnes se do rolí zákonodárců znovu nabízejí někteří, co se tehdy poslušně schovali za "ZDRŽUJI SE" ?
+6 #5 Fanda 2013-10-14 20:28
ANO, je důležité, zda majitel ANO má komoušskou a StBáckou minulost ! Pokud byl přesvědčeným komunistou ( do KSS vstoupil jako plnoletý ), pak je nevěrohodný tím, že si dnes hraje na "třídního nepřítele". Pokud byl V KSS z prospěchářství a kariérismu, pak je to prodejná k...a bez zásad a morálky. Sorry, ale v této zemi je stále ještě dost slušných lidí a rudého estébáka volit netřeba.
+4 #4 Hedvajz 2013-10-13 23:36
Hamba vam. Ústav pamäti národa predložil nový dôkaz, že Babiš bol agentom

Čítajte viac: sme.sk/.../...
-5 #3 Fonda 2013-10-13 16:33
Cituji Fanda:
Exil a emigrace, která by volila Babiše, popírá sebe sama. Byli to komunisté a jejich režim, kvůli kterým uprchlíci často riskovali životy. Byli to estébáci s obrovskýma Babišovskýma ušima, kteří naslouchali a práskali i ty, o nichž tušili , že půjdou za svobodou. Nabízet dnes komouše a estébáky jako politickou sílu a "řešení" je NEMRAVNÉ !

Fando,Frndo, pooprav si sve mineni o sobe.Ty jses poravdu kus vola.Vsadil bych se ze ty by jsi svuj zivot neriskoval,prot oze jsi jeden z tech vykytalenych komunistickych zmetku.
-5 #2 Vitezslav Haramule 2013-10-13 15:05
Duvod proc jsem odesel,nebo lepe receno byl jsem nucen odeji je daleko slozitejsi
Hlavni duvod byl, ze jsem nesnasel lidi ktere se me snazili nasilim vnucovat jejich nazory.V CHarte 77 jsem poznal nekolik vyhozenych komunistu kteri podporili moji rodinu v nasim boji proti
bolsevickemu rezimu, zatimco nekomuniste nam radili abychom byli opatrni nebo nas dokonce povazovali za cvoky kteri chteji dokazat neco co oni povazovali za nemozne.Koho opravdu nenavidim jsou ti dnesni komuniste-levic aci kteri se nechteji zrict zlocinecke minulosti jejich ideologie.Nikdo me nebude radit jak mam jednat, obzvast nejaky osoplenec ktery se boji podepsat svojim pravym jmenem.
-5 #1 Vitezslav Haramule 2013-10-13 14:30
Pane Sinagl,ja se na tu reakci tzv.advokatu bolsevickych nabobu divam asi takto. Je prece nutne aby lev zarval,to pripomene ovcim jejich strach. PRAVDA je to, ceho se boji nejvice proto jim nahanite husi kuzi.Zeman,Klau s neznamenaji nic,staci si je jenom predstavit jak funi na hajizlu pri sve zacpe.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)