Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Zeman maly krokFrantišek Palacký: „Kdykoli jsme vítězili, dálo se to pokaždé více převahou ducha, nežli mocí fyzickou a kdykoli jsme podléhali, že tím vinen vždy býval nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy.“

Nedělám si už žádné iluze o prezidentovi České republiky Miloši Zemanovi. Stal se hanbou a ostudou naší země, stejně jako mnozí z jeho blízkých spolupracovníků, přátel, kamarádů a známých, tedy i všech jejích slušných obyvatel, podobně jako prezident Václav Klaus, ale mnohem rychleji. Česká republika je tak pomalu celému světu už jen pro smích a je brána stále méně vážně, pokud vůbec. Nemalou zásluhu má na tom má prezident Miloš Zeman. Jeho myšlení, chování a způsoby jsou v rozporu s dobrými mravy a zcela neslučitelné s touto funkcí a úlohou, kterou má plnit a zastávat.

Lze důvodně předpokládat, že se prezident republiky dopustil i možné velezrady, ve spojení s cizí mocností, pokusem ohrozit a ovládnout demokratický systém země. Trestní oznámení už bylo podáno. Senát má tak opět možnost zvážit podání žaloby pro velezradu, stejně jako učinil nedávno u prezidenta Václava Klause.

Jestliže mé petice Dost Klause, Dost Filipa a Dost Paraoubka podepsalo celkem téměř 100.000 signatářů, mělo by tuto petici podepsat mnohem více občanů, pokud se o ní dozví. Po tolika skandálech a nemravném vystupování prezidenta, má nyní každý možnost touto formou vyslat jasný vzkaz: „Pane Miloši Zemane, přestal jste být mým prezidentem!“ Prosím o všemožné šíření a podporu této petice. Děkuji Vám!

 

S pozdravem

 

Jan Šinágl

předseda

Sodales Solonis o.s.

 

V Žebráku dne 7.listopadu 2013

www.dostzemana.cz

* * *

Otevřený dopis prezidentu republiky, Miloši Zemanovi

Pane prezidente, Miloši Zemane (nepíšu ani milý, ani vážený, neboť mi milý nejste, a ani si vás nevážím)...

Nejsem z těch, co vás volili do vašeho úřadu, nicméně patřím k těm, kteří byli schopní respektovat volbu většiny voličů, která vás zmocnila stát se nejvyšším ústavním činitelem naší vlasti. Byl jsem připravený na to, být spravedlivý jak k vám, tak k vašim rozhodnutím. To jsem však ale netušil, jak moc se vaše jednání, coby prezidenta naší vlasti, bude rozcházet se vším, co tvoří mé názory, touhy, a přesvědčení.

Byl jsem zpočátku skeptický k hlasům vašich odpůrců, které jsem v podstatě považoval jen za něco, čemu říkáme „kyselé hrozny“. Byl jsem přesvědčený, že vám nemohou zapomenout výhru nad „jejich“ favoritem, panem Karlem Schwarzenbergem.

Ať už byly důvody některých lidí pro nevoli vůči vám jakékoliv, já mám své, které nemají nic co dělat s nikým jiným, než s mou osobou.

Velice jsem se ve vás zklamal. Možná budu označen za naivu, když na sebe prozradím, že jsem od vás očekával důstojné jednání, coby hlavy státu. Rodnou zem má každý jen jednu. Každý jeden z nás se může přestěhovat, utéct, být zavlečen třeba až na konec světa, ale rodná zem je to, co nám nikdo nevezme, co si všude poneseme ve svých srdcích.

Vždy jsem pokládal za jakousi nutnost, snad povinnost, být na svou rodnou zem hrdý. O hrdosti jsem si až donedávna myslel, že je to něco, co mi také nikdo nikdy nemůže vzít. Jak jsem ale zjistil, tak může, dokonce mě může někdo donutit, abych se za svou rodnou zem styděl.

Ano, stydím se nyní za svou rodnou zem, protože její hlavou je ve vaší osobě člověk, který není ani maličko hoden toho, aby si ho lid vážil. Zkoušel jsem přemýšlet nad otázkou, zda jste pro mě osobně, v mých očích a v mém přesvědčení, byl alespoň v jedné jediné záležitosti dobrým prezidentem.

Ne, nebyl, ani jednou.

Za necelý rok vašeho prezidentování jste stihl naši zem ponížit v očích celého světa, stihl jste ohrozit spoustu nevinných lidí nevhodným vtipkováním na adresu islámských radikálů, stihl jste pozurážet snad každého, kdo se k vám nezachoval servilně, a postavil proti vašemu názoru názor svůj. Vnímám vaše působení na politické scéně jako destruktivní, škodolibé, a jen a pouze zasévající svár.

Čím dál častěji si kladu otázku, k čemu je nám prezident – štváč. K čemu je nám prezident, který v sobě nemá ani tolik sebekontroly, úcty a sebekázně, aby k tak významnému aktu, jako je vyzvedávání korunovačních klenotů, přišel střízlivý.

Ne, nezkoušejte na mě ten trapný trik s virózou. Neurážejte prosím mou inteligenci, já se nenechám opít rohlíkem, jako se vy necháte opít vodkou na ruské ambasádě.

Vždy, když zaznamenám nějaké vaše jednání, bez výjimky zjistím, že nešlo o pouhý nějaký státnický skutek, vždy je k němu přilepena "nadhodnota" něčeho, co je mi z celé mé duše protivné. Proč nemůžete vydat nějaké prohlášení, uskutečnit nějaký státnický akt, aniž byste se při tom musel dopustit na někom urážky?

Já, a doufám, že v tomto nemluvím jen sám za sebe, nechci prezidenta vtipálka a mistra urážek a bonmotů, já chci prezidenta, kterého si budu moci vážit nejen já, ale o kterém budu přesvědčený, že si ho považují i ve světě, kde nás, naši zem, má povinnost reprezentovat.

Ano, povinnost. Váš úřad vám byl propůjčen lidem této země, a vy, protože jste ten úřad přijal, jste povinen ho vykonávat tak, abyste dostál slibu, který jste skládal na svou čest.

Slib, který jste složil, není dlouhý. Je dokonce o třicet slov kratší, než je slib, přísaha, chcete-li, kterou musí složit každý řadový voják sloužící naší vlasti. I ten poslední kuchař, nebo bigoš (pěšák) v uniformě armády České republiky, ve své přísaze slibuje, že je připraven nasadit pro svou vlast i doslova život.

Po vás nikdo taková silná slova nechce. Po vás se pouze chce, abyste svůj úřad vykonával se ctí, a se vší vážností, kterou si taková funkce zaslouží. Čest však neznamená podle jednat za něčími zády, a vážnost neznamená každou vážnou věc ponížit na frašku.

V tom slibu je něco o tom, že budete svůj úřad zastávat v zájmu všeho lidu.

Vypadá to, že vy a já máme každý trochu jinou představu, co je to zájem všeho lidu. Já se ani trochu nedomnívám, že je to porušování morálních i faktických pravidel, lhaní, podněcování potenciálních státotvorných činitelů k destabilizaci země – což je přesně to, co jste předvedl v den výsledku voleb svou schůzkou s některými členy ČSSD, za zády jejich demokraticky zvoleného předsedy. Schůzkou s renegáty strany, která v těch volbách zvítězila, a dá se tedy očekávat, že ponese břímě vlády v naší zemi.

Tímto aktem, který byl jednoznačně za hranicí jak morálky, tak politické kultury, a vůbec všeho, co se dá nazvat politikou, jste do poháru mé shovívavosti s vámi ukápl poslední kapku, díky které pohár přetekl.

Nemohu si také aktuálně nevšimnout vaší až zvláštní vlastnosti, jak doslova dezertovat a opustit druhy, s vámi pikle kující,  v nejtěžších chvílích. Mám na mysli vaši současnou, časově velmi příhodnou údajnou nehodu s kolenem, která vás uklidila z dosahu nepříjemných a přímých otázek zpravodajských redaktorů, ze kterých by vám nepomohl se vykroutit ani některý z vašich pověstných, respektive pověstně trapných, bonmotů. Víte, po zkušenostech s vašimi metodami mám velikou potíž uvěřit vám, a třeba i konziliu lékařů z celé planety, že je tato vaše kolenní nehoda skutečná.

Pane Zemane, nejste dobrým prezidentem, a děláte naší zemi ostudu. Svou činností v úřadu prezidenta republiky boříte vše, co jste snad pro tuto naši zem kdy v minulosti vykonal. Za sebe si vám dovoluji napsat, že v mých očích nemáte právo zastávat svůj úřad a přebývat na krásném a hrdém místě našich králů.

Nevím, zda budete tento můj text číst, i kdyby však náhodou ano, nedělám si iluze, že by vás názor nějakého Kroupy z paneláku zajímal.

A víte, co to znamená?

Že mám pravdu, že nejste dobrý prezident...

 

Vladimír Kroupa

31.října 2013

http://bez-cenzury.com/node/6365?page=1

* * *

Duševně nemocní

Prezident republiky se samolibým úsměvem krade pero. Jiný prezident republiky se klátí nad korunovačními klenoty. Významný poslanec levice je chycen se sedmi miliony korun v krabici od vína. Milenka, kterou si vydržoval pravicový premiér, prý dobrý katolík, za státní peníze, je odváděna v poutech, protože nařizovala generálům rozvědky. Prý konzervativní politik opilecký blábolí a svádí to na únavu.

Tohle jsou symboly české politiky. Žádná novinářská zkratka, tohle se všechno stalo. Proč? Kdyby se stala jedna z těch věcí, ba dvě, nebo tři, nebylo by to sice normální, ale snad ještě přijatelné. Jenže se staly všechny. Co je spojuje? Snad ani ne ziskuchtivost, nebo papalášství. To, co je spojuje, je psychopatologie.

Zdravý člověk nekrade pera. Když se mu nějaké líbí, požádá hostitele, jestli by nemohl tak nějak nějaké dostat. Já bych se styděl i tak, ale proto jsem chudý.

Zdravý člověk, když je nemocný nebo opilý (to už je na svědomí pana prezidenta), omluví se, zůstane v po­steli, dá si obklad na čelo a poprosí ženu, aby mu udělala slepičí polévku.

Zdravý člověk nebere úplatky a už vůbec nenosí miliony v krabici od vína.

Zdravý člověk se může zamilovat do své sekretářky, je to tak časté, až je to trapné. Ale pokud má trochu cti v těle, řekne: „Mařeno, nemůžu bez tebe být, ale já tu mám takovej nějakej úřad a ty si tak nějak musíš sbalit svý švestky. A já to musím říct svý ženě a dětem. Nebo je můj úřad, no, jak to říct slušně, v pr....“

Zdravý člověk sice občas chlastá, ale nevysvětluje nacamraný jako houba své rozumy novinářům.

Výše popsané případy nejsou vý­střelky. Zajímavé jsou jen proto, že se týkají známých politiků. Většina jejich méně známých kolegů si vede podobně. To, že se politikové chovají z na­prosto nepochopitelných důvodů v politice jinak než v rodině, v byzny­su nebo i mezi známými, je fakt. Dá se to vysvětlit jinak, než že trpí dosud nepopsanou duševní nemocí?

Nikdy nebudeme mít blanické ry­tíře ani Rychlé šípy. Ale nezaslouží­me si aspoň politiky, kteří jsou du­ševně zdraví?

 

Martin Komárek, publicista, 5+2, 12.9.2013

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.20 (30 Votes)
Share

Komentáře   

0 #13 arogantní zeman 2014-11-04 21:42
Zeman už to prostě nemůže urejdovat,ani s virozkou ani na hradě ani v lánech a v číně lobuje pro zahraniční firmy miloši ty už jsi tady toho zkurvil až to bolí

Milošovo nejvěrnější.Kmoníček,Doubrava,Veleba,Foldyna,Klaus,Kavan

jdu zvracet!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !
0 #12 alena francova 2014-11-04 18:33
Nechápu jak je možné, že se pan Zeman chová jako největší hulvát. Myslím si, že by měl hodně rychle zvážit svůj zvláštní zdravotní stav a z funkce,kterou mu svěřili jeho voliči a příznivci,odsto upit. Už té ostudy udělal dost a není snad možné,aby to pokračovalo a ještě více gradovalo.Je to ostuda nás všechvšech.
-1 #11 Michal Tichý 2014-11-04 13:06
Je to ostuda hlavy státu, ale ve světě je to ostuda českého národa, že někoho takového vůbec mají v čele státu.
-2 #10 Zuzana Milerová 2014-11-03 19:22
Prezident by měl odstoupit děla jen ostudu.
Hlavně když se opije a pak se vymlouvá že je nemocny.
Do dnes ne chápu jak ho lidi mohly volit.
+3 #9 Kamjdu 2013-11-14 16:43
Vidím, že jste na tom, co se týká člověčenství, ještě hůř než jsem si myslel. Ani nevíte, co všechno o sobě vypovídáte.
-6 #8 Jan Šinagl 2013-11-14 07:58
Pane „Kamjdu“, pokud budete napadat druhé, obviňovat bez důkazů a navíc z nezodpovědné anonymity, budou Vaše komentáře obratem odstraněny v rámci etického kodexu tohoto webu. Takových „anonymních hrdinů“, stydících se i 24 let po roce 1989 za svůj názor a jméno podepsat jako Vy, je tu více. Mají „názor“ hlavně, nebo pouze na autora. O tom není demokratická diskuse. Sám tak dokazujete, že toho o demokracii a o Západě a lidech tam žijících mnoho nevíte. Přesto naznačujete, že jistě více než já po dvacetiletém pobytu na Západě. Vaše komentáře dokazují Vaši nedůvěryhodnost a nevyspělost. Nedivím se proto, že nemáte odvahu se podepsat. Nepřísluší mi hodnotit do jaké míry se jedná o Vaši neinformovanost , záměr, komplexy či hloupost. Obyčejně platí, kdo neví, myslí si o to více, že ví. O to více často pochybuje a druhých a nevěcně zpochybňuje jejich názory a postoje. Většinou je to také vše, co „dělají“, tedy sami nedělají často vůbec nic pro nápravu věcí veřejných. Kdo něco smysluplného dělá, nemá problém se pod svůj názor podepsat. Předpokládám, že víte co jsou Britské listy. Vše dobré.
+1 #7 Kamjdu 2013-11-12 16:01
Otevřený dopis prezidentu Zemanovi z Kanady:
www.blisty.cz/art/70862.html
0 #6 Kamjdu 2013-11-12 15:54
Prezident Zeman je velmi silná osobnost, na diskuzi s ním musí být člověk velmi dobře připraven, je to vrozený analytik, má vysokou míru předvídavosti, vytříbené logické myšlení, dokáže vystihnout během několika vteřin problém, okomentovat ho a navrhnout řešení. Je to člověk, kterého si vážím ne proto, že je to prezident, ale právě kvůli těmto vlastnostem. Má řadu znalostí z řady oborů, má velkou autoritu. Samozřejmě že umí být sžíravě kritický. Když reaguje na nesmysly, umí to přesně vystihnout. Není divu, že mnoha nevyzrálým či pokřiveným ctižádostivcům šlápne na kuří oko.
-7 #5 Jan Šinagl 2013-11-12 15:02
Jde o to kam jdeme pane "Kamjdu"? Zda na Západ, nebo Východ? Proč asi nevyznamenal Natalii Gorbaněvskou? O zavraždění dr. Valka jste neslyšel? O zatčení jeho obhájce dr. Altnera, také ne? O záhadné smrti sponzora "Zemáku" Oldřicha Němce se také mlčí (spáchal sebevraždu skokem z Nuselského mostu a ještě si stačil prostřelit hlavu. Podle PČR sebevražda). Dr.Altner podepsal smlouvu o zastupování ve věci restituce Lidového domu se Zemanem, Nyní byl dr.Altnera zatčen v Berlíně na mezinárodní zatykač na popud Slovenska. Robert Fico je přítel Zemana. Z komentářů:
Pavel Šenkyřík — 2013-11-12 13:00
Já, MZ z vůle lidu grál,prohlašuji ,že stav bývalých kandidátů a členů KSČ,STB konfidentů a jejich příznivců ve všech partajích dosáhl v PS potřebnou většinu 101 poslanců a teď to na vás občané zaválíme.Držte si klobouky.Privět Putinu.
Čest práci!
-3 #4 Rameš 2013-11-08 16:25
Cituji Jan Herna,Th.Dipl.:
S plným vědomím občanské zodpovědnosti za osud našeho státu, které by měl mít každý občan prohlašuji, že Miloš Zeman se nikdy neměl stát prszidentem republiky, přes to, že ho většina volila.
Proto se připojuji k petici za jeho odvolání.

Konečně, svět na vaše prohlášení netrpělivě čekal.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)