Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:05
  Až teď jsem si toho emailu všiml.. Advokáta, že nepotřebujeme?

  Read more...

   
 • 14.05.2024 11:21
  Pokud se někdo domnívá, že lživým zápisem v dokladech problém ...

  Read more...

   
 • 13.05.2024 16:04
  “Je velmi těžké najet na válečnou ekonomiku. Ještě těžší ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

OSB Babis media chodba 1 300114Dne 30.1.2014 jsem se zúčastnil soudního jednání u OS Bratislava ve věci žaloby Andreje Babiše na ÚPNOSB Babis prg 300114 (Ústav pameti Národa). Jednání bylo nezajímavé, až nudné. Nicméně část informací o dění u soudu média nezveřejnila. Pořídil jsem kompletní zvukový záznam jednání. Posuďte sami jeho průběh a porovnejte s mými doplňujícími, závažnými informacemi. Doufám, že budou tématem dalšího soudního jednání. Nikomu nestraním, snažím se jen přispět k objasnění pravdy o minulosti Andreje Babiše. Jako podporovatel Hnutí ANO 2011 budu jen rád, když se jeho údajně aktivní role, jako agenta StB nepotvrdí. Pravda je pro mne prioritou. Kdo má čisté svědomí, jistě uvítá všechny informace sloužící k odhalení pravdy.

Úvodem zvukové záznamy:

Rozhovor Andreje Babiše s médii – před zahájením

Svědecká výpověď Andreje Kulhy I.část – porouchal se soudní počítač, jednání bylo přerušeno

Rozhovor Andreje Babiše s médii – po přerušení výpovědi Andreje Kulhy, kdy Andrej Babiš odešel

Svědecká výpověď Andreje Kulhy II.část

Svědecká výpověď Milana Žitného – 2x krátce přerušeno příchodem justiční stráže k soudkyni, která tvrdila, že se ukrytého zvonku pro případ nouze vůbec nedotkla

Rozhovor zástupce ÚPN s médii – po skončení jednání, na závěr jsem vystoupil (od 3:40 min.) a sdělil médiím závažné informace

OSB Babis media sin 300114Výpověď Andreje Kuľhy ve prospěch Andreje Babiše nepůsobila na mne vůbec důvěryhodně. Choval seOSB Babis media chodba 2 300114 povýšeně, arogantně, sebejistě se usmíval, boty měl okované železem. Nepochybuji, že by si opět našel tu „správnou“ práci, kdyby se vrátila totalita. Kolik asi dnes bere penze za tyto „zásluhy“?! Smutné, že právě jeho svědectví má očistit Andreje Babiše. V jiných zemích tito lidé byli souzeni. Bylo mi nevolno, chtělo se mi vykřiknout, aby tohoto bezcharakterního estébáka justiční stráž na místě zatkla. Řekl. mj.: "Po analýze skutečností jsem vyhodnotil, že nejde o vědomou spolupráci (Babiše s StB) a spis jsem odložil do archivu." K Babišovu svazku se u StB dostal v roce 1987, tedy pět let poté, co se údajně stal Andrej Babiš spolupracovníkem StB. Babišův svazek byl prý veden chaoticky a že prý v něm chyběly dokumenty. Dále řekl, že StB už nebyla to co v 50.letech, byla demoralizovaná, mnozí sledovali osobní prospěch a podváděli za účelem vyšších platů a povýšení. Uvedl též, že na základě pokynu ministra vnitra Jaromíra Obziny, člen KSČ nemohl být nikdy agentem, protože bylo samozřejmou povinností komunisty informovat (pro úplnost mnohem častěji udávat). Jak potom může být hodnověrné svědectví takovéhoto bezcharakterního člověka? Byl snad „svatý“ mezi ostatními, králem mezi slepými?! Už jen tím, že ani přibližně nevěděl kolik agentů získal ke spolupráci byl naprosto nedůvěryhodný. Jen zvýšil nedůvěryhodnost svého svědectví.

Mimochodem JUDr. Vojtěch Filip byl členem KSČ a prokazatelným agentem StB, nyní předseda KSČM a místopředseda Sněmovny. Aktivně pracoval proti našim dnešním spojenců v NATO – viz TK senátora Martina Mejstříka v Senátu. Zvláštní to mediální ticho o Filipově minulosti a ta mediální bouře o „agentovi“ Babišovi, kterému, na rozdíl od Filipa, spolupráce s StB dosud prokázána nebyla? Filip má štěstí, že není ministrem financí, asi by to pěkně schytal od médií, nebo se mýlím…?!

Otázky právního zástupce ÚPN nepůsobily dojmem účelnosti, byl právem opakovaně soudkyní upozorňován. V podstatě byl výslech obou svědků nudný a nezajímavý.

OSB Babis verejnost 300114Poprvé jsem zažil Andreje Babiše tak netrpělivého až agresivního (v jednom momentě si nezvykle „žmoulal“ nehty). To že bez rozhodnutí soudu obviňuje z uplacení deník SME, novináře Daniela Keisera a další média, nesvědčí zrovna v jeho prospěch, byť lze pochopit, že má nyní mnoho povinností, kdy si podobnými reakcemi prostě jen lidsky může ulevovat. Vše má svoji míru únosnosti a snesitelnosti. Byl pobledlý a k pohodě jakou u něho známe z volebních mítinků měl daleko. Napočítal jsem cca 50 zástupců médií, kdy cca polovina odešla s Babišem. Neodpustil jsem si poznámku jako další „důkaz“ jak Andrej Babiš manipuluje s médii, resp. doslova jimi pohybuje, kdy stačí aby se jen pozvedl ze židleJ

Nyní k podstatnému co nezaznělo a zaznít mělo:

U soudu zaznělo, že poslední záznam u StB má Andrej Babiš z prosince 1988. Není tomu tak. V této databázi EZO (Evidence Zájmových Osob) je uvedeno, že svazek Andreje Babiše č. 25085, byl zaveden 21.6.1990, tedy půl roku po tzv. sametové revoluci a jako důvod uveden „blokovaná osoba“. Důvodem „blokace“ ke konkrétnímu svazku byla snaha, aby nedocházelo při současném zájmu různých složek tajné policie o danou osobu k možným problémům. K datu zavedení: – většinou se jedná o datum evidence příslušného spisu či jiných údajů (osoba určená pro styk se státním tajemstvím, upozornění na zájem rozvědky StB či vojenské rozvědky ZS GŠ). Datum není totožné s datem, od kdy měla StB o danou osobu zájem. Evidován je pod útvarem XII. S SNB a to nebyla ekonomická rozvědka, jak tvrdí Andrej Babiš, ale kontrarozvědka. Měla nejen agenty (vázané občany), ale také důstojníky a ze zákona povinné spolupracovníky ve vedení SNB, KSČ, státní správy, státních podniků a našich ambasád. Viz - Správa kontrarozvědky Zboru národnej bezpečnosti Bratislave. Organizační řád z 20. března 1989 s přílohou přísně tajného rozkazu náčelníka XII. Správy SNB č. 7/1989, bez čj.

Číslo svazku se vždy vztahovalo jen na jednu osobu. Je možné, že by se tak rozsáhle, neodhalitelně podvádělo a informace o Andreji Babišovi, tedy č. 25085 se nacházely nejen u XII. Správě SNB v Bratislavě jako blokované osoby, ale i u S STB USTI NAD LABEM, S STB BRNO (3x), S STB PRAHA (2x) a S STB HRDEC KRÁLOVÉ?!

OSB Babis UPN obhajci 300114O zavedení svazku Andreje Babiše č.25085 jako blokované osoby jsem informoval jak obě strany sporu, tak i přítomná média. Jeden z obhájců Andreje Babiše mne požádal o vizitku, předal jsem ji i obhájci ÚPN a některým zástupcům českých a slovenských médií. Dosud mi není známo, zda nějaká média tuto informaci zveřejnila a okomentovala, ačkoliv rádia a televize vše natočily. Dal jsem ji i Milanu Žitnému, který byl moji informací viditelně překvapen a nevěděl, jak si to má vysvětlit. Bude proto zajímavé, zda tyto informace budou při dalším jednání projednávány. Rozhodně by být měly, je-li zde skutečný zájem na odhalení minulosti Andreje Babiše. Mluví-li pravdu, tak tím spíše, v zájmu jeho i Hnutí ANO 2011. Soud by měl pozvat jako svědka Jiřího Müllera, za jehož vedení k této blokaci a vytvoření svazku v červnu 1990 zřejmě došlo, kdy byl ředitelem Úřad pro ochranu ústavy a demokracie Federálního Ministerstva vnitra od června do listopadu 1990. ZDE je jeho životopis na Wikipedii. Od roku 1990 je předseda Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa.

Ze stránek VNJH: Jiří Müller, Ing.

Narozen v roce 1943 v Brně, studoval v Praze na strojní fakultě ČVUT. Za činnost ve studentském hnutí byl vyloučen (1966), přijat (1968) a znovu vyloučen (1970). Promoval v roce 1990. V letech 1971-1976 byl vězněn pro podvracení republiky. Po propuštění podepsal Chartu 77 a s manželkou Broňou organizoval samizdatové vydavatelství a podzemní univerzitu. Od roku 1981 až do prosince 1989 proti němu bylo vedeno trestní stíhání na svobodě za podvracení republiky ve spojení s cizí mocí. Od roku 1990 se věnoval politice (poslanec ČNR, předseda výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost a člen předsednictva ČNR, representant neúspěšných politických stran, poradce ministrů), zpravodajským službám (1990 ředitel československé kontrarozvědky, autor analýzy vývoje zpravodajských služeb ČR pro vládu z roku 2002) a neziskovým organizacím (člen správních rad Nadace Charty 77 v letech 1990 - 2006, Vzdělávací nadace Jana Husa od roku 1990, Masarykovy univerzity v letech 1999 - 2001, Nadace ADRA od roku 2003, v letech 1998 – 2004 připravoval legislativu a investiční projekty pro Asociaci nadací ČR, autor publikace Kapitalizace českých nadací o historii Nadačního investičního fondu, mezi lety 2002 a 2006 byl členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace).

Nelze vyloučit, že kompletní svazek Andreje Babiše (i jiných osob), je v archivu BIS, kdy dle ménění lidí z branže byly složky na počátku 90.let ještě kompletní a následně pro ABS (Archiv Bezpečnostních Složek) už byly dle potřeby „vyčištěny“. Ale chtějte po řediteli BIS Jiřím Langovi, aby přišel k soudu a předložil požadované a pokud ano, tak zda by to bylo vše? Pochybování o pravosti dokumentů by i tak stejně těžko ustalo. Vždy to bude o lidském charakteru, který především určuje dodržování zákonnosti. Budou-li nám vládnout bezcharakternost a nemravnost, nepomohou nám ani tisíce zákonů, předpisů a nařízení. Jsou jen logickým následkem neschopnosti a bezcharakternosti.

Má-li mít další soudní jednání smysl, potom o těchto závažných informacích musí být hovořeno a Jiří Müller pozván jako svědek, byť se dá předpokládat, že už si na nic nebude pamatovat. Ale jistě bychom se o kus přiblížili k pravdě a kterou se zřejmě už nikdy zcela nedozvíme. Ostatně i spis Antonína Zápotockého je v holandském archivu přístupný až od 1.1.2066 jak jsem kdysi popsal ve svém článku.

O výše uvedených faktech jsou informovány obě strany sporu, včetně českých a slovenských médií. Budou-li o těchto „nových“, závažných informacích média mlčet, a nebude-li o nich hovořeno ani při dalším soudním jednání, může se veřejnost právem domnívat, že se na pozadí této kauzy dějí věci, které s nezávislým soudem a nezávislým hledáním pravdy nemají mnoho společného.

Další soudní jednání je nařízeno na 14.dubna 2014 od 12:00 hod v místnosti č. 24.

 

Jan Šinágl, 2.2.2014

P.S.

Tradičně rád navštěvuji „závodní kantýnu“ OS Bratislava v přízemí soudní budovy. Skvělá kuchyně, personál a atmosféra jakož i jinde, kde zůstalo „slováctví“ v čisté, nezkažené a kultivované formě. U pokladny mi chybělo 6 centů: „Nechajte to byť. Veď ste u nás na navšteve, tak aby sa Vám u nás páčilo.“ Proto jezdím rád na Slovensko. Slováci mají v sobě něco, co my národ Švejků nemáme a co si uvědomíme až když se tyto způsoby chování potkají.

* * *

Aktualizováno:

Databaze EZO Stanislava Pence není podle historiků ÚSTR důvěryhodná. Pan Penc ji sestavil bez dostatečné znalosti StB struktur. J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.96 (23 Votes)
Share

Komentáře   

+4 #4 Petr Bílý 2014-02-05 05:57
S Warrenovou komisí to není dobrý příklad. Jednak si to Amíci pečou mezi sebou a dále je všem známo, že Kennedy byl skutečně zavražděn. Možná tají důvody. Mě ani tak nezajímá proč měl být AZ kápo, mě zajímá jestli vůbec byl. Nechápu, jakou strategickou osobou měl být AZ, aby se v jeho případě měly domlouvat "mocnosti". Stalin, Chruščov a ostatní megavrazi tolik shovívavosti u tehdejšího západu ( a hlavně jeho svobodného tisku) neměli. Proti nim je Toník z lidu se svým údajným kápovstvím úplný břídil. Je to trochu přitažené za vlasy..
-1 #3 Jan Šinagl 2014-02-04 09:56
Do vysoké politiky nevidíte, pane Bílý. Výsledky Warrenovy komise budou zveřejněny také až nebude nikdo z doby atentátu na JFK živ. Může jít o tajnou dohodu mocnosti. Že byl AZ kápem stejně jako Novotný je všeobecně známé. Divil bych se, kdyby archivy KGB nic z toho neobsahovaly a nebyly patřičně "používány". To platí i pro Svobodu (byl pedofil), Husáka, Klause a dost možná i Zemana, když sledujeme jejich srvilnost a poklonkování vůči Rusku bez stopy kritiky.
+2 #2 Petr Bílý 2014-02-04 06:12
Jíro, budu vděčný za alespoň náznak jednoho důvodu, proč by i dnes holanďané měli zadržovat informaci o údajném kápovství Toníka. Nějak mi to nejde do hlavy. Jakýsi spis teoreticky může být zadržován, ale já jsem dodnes nečetl či neslyšel žádné svědectví bývalých vězňů o uvedené činnosti AZ. Předpokládám, že minimálně v době jeho premiérství nebo prezidentství by se takové články ve svobodném holandském nebo jiném západním tisku objevily a šlo by je dnes dohledat.
K AZ nechovám žádné sympatie, ovšem něco mi tady nehraje.
0 #1 Jira 2014-02-02 17:52
Zadržovat spis bolševického kápa z koncentráku Antonína Zápotockého až do roku 2066 je naprostým vrcholem arogance holandských zákonů a holandské vlády. Vůbec vychází najevo, že vedle mnohých západních (a samozřejmě) východních zákonů jsme v mnohém vyrovnávání se s minulostí nejdál. Archívy tajných služeb jsou přístupné v málokteré zemi, tak jako u nás. Což si bohužel moc neuvědomujeme. Buďme za to ale rádi, kdykoliv se nám totiž mohou zavřít. Pak už se nedozvíme nic. Jen to, co si kdo stačil zkopírovat. Nejlépe bude stáhnout celý web ABS a USTR, na což jsou už dostupné programy. Už za rok tam nemusí být nic.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)