Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ricar MarekNa ministryni Věru Jourovou a nejen na ni, nevrhá kauza vůbec dobré světlo – Na kauze se podíleli státní zástupci Boris Havel, Libor Grygárek a VlastimilJourova 2 Rampula – JUDr. Král a Jiří Paroubek o Věře Jourové - Petice na podporu Josefa Marka, dříve Ing. Arch. Marka Řičáře - Řičářovo trestní stíhání v ČR je účelové a nespravedlivé. Už tak má on i jeho rodina život fakticky zničený. Vydáním do ČR se Rakousko připojilo k legalizaci mafiánských praktik provázející výkon práva v postkomunistické právní a morální „džungli“ – 69.výročí Pražského povstání…

Ing. arch. Marek Řičář byl v ČR odsouzen za údajný dotační podvod, kterého se měl dopustit v roce 2005 dodáním nepravdivých podkladů Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (dále „MMR“), které na jeho projekt vyplatilo 15,5 milionu korun. Právě MMR je v ČR orgánem administrujícím státní i evropské dotace určené na rozvoj regionů. Pominu nyní kruciální otázku smysluplnosti neprůhledného přelévání obrovských částek z veřejných rozpočtů na nejrůznější „projekty“ s více či méně pochybným smyslem. Důležité je v souvislosti s tzv. evropskými dotacemi, že byl v zemích střední a východní Evropy vytvořen systém, v němž se prostředky daňových poplatníků ztrácí v netransparentním řetězci vybraných úředníků (resp. i politiků) napojených na vybrané firmy a podnikatele. V ČR není v posledních letech den, aby se v médiích nerozebíral nějaký podvod, jiný trestný čin či skandál související s evropskými dotacemi.

Oficiálně je celý systém nastaven tak nepřehledně, že se v něm důkladně vyznají možná jen vybraní státní úředníci, kteří se na jeho nastavení podílejí. Normální starosta, zastupitel, podnikatel natož občan nemají šanci se v komplikovaně nastaveném množství nejrůznějších směrnic, tabulek, příloh a dalších dokumentů rozdělovaných účelově do různých „operačních programů“, podprogramů, „výzev“ atd. vůbec orientovat. Dokonce mu ani jazykově porozumět. A právě proto je v tomto systému relevantní úloha vybraných úředníků, bez jejichž vstřícnosti či náklonnosti se žádný žadatel o dotace neobejde. Tyto dotační „VIP postavy“ systém spoluvytváří a participují na něm pracovně i provizemi od žadatelů či firem realizujících projekty. V neposlední řadě ale právě tito úředníci disponují veškerými informacemi o projektech i jejich předkladatelích a i o firmách a osobách, které se na realizaci systému podílí.

Jak toto všechno souvisí s případem ing.arch. M. Řičáře? On se tomuto systému vzepřel a začal tak ohrožovat „systém“ i důležité postavy, které se na jeho korupční podstatě podílí.

Ing.arch. Řičář hledal pomoc. Tvrdil, že jej vydírá starosta jedné české obce napojený právě na „VIP úředníky“ z MMR. Nakonec se spojil s policisty z protikorupčního útvaru Policie ČR. Zpočátku konali, po čase policisté přestali ve věci konat. Tak vznikla mediálně známá tzv. kauza Budišov, která je pravou příčinou Řičářových následných (i současných) potíží. Během půlročního monitorování Řičářem uváděných tvrzení o vydírání skrytou kamerou, byla zaznamenána trestná činnost řady osob s významným postavením. Po odvysílání reportáže byli zatčeni mj. bývalý starosta obce Budišov, bývalý vedoucí sekretariátu předsedy vlády ČR, někdejší vysoký úředník Ministerstva zemědělství ČR či exnáměstkyně ministra pro místní rozvoj ČR Věra Jourová. Její jméno je v dnešním kontextu zvláště důležité, protože v současnosti již několik měsíců zastává funkci ministryně pro místní rozvoj ČR a tedy i členky vlády ČR. Právě Jourová s důsledností ženské pomstychtivosti už kdysi slibovala Řičářovi odvetu dokonce i veřejně v médiích.

Pro zajímavost: takto vypovídala Věra Jourová do protokolu u MS v Praze 2010: "Panoval obecný mýtus o tom, že ČR není schopna čerpat finanční prostředky z evropských fondů..."

Ve výpovědi u soudu tvrdila Věra Jourová: "...již v průběhu roku 2005 se poměrně jasně rýsovala konstrukce budoucího období roku 2007-13 a bylo tedy zcela zřejmé, že Evropská komise do SROP další objemy finančních prostředků již neposkytne...“ Zde je část z vyjádření EK - Využívání prostředků z fondů EU: České republice bylo ze strukturálních fondů EU na programové období 2007– 2013 přiděleno 26,7 miliardy EUR.

Zdroj:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_czech_republic_chapter_cs.pd

Takto mluví dnes: "Česká republika je na tom úplně nejhůře ze všech evropských zemí. Za loňský rok jsme měli bilanci deset miliard korun nedočerpaných z evropských fondů. V rámci celé EU je to 16 miliard, takže my tvoříme větší část této ztráty, a to je skutečně velmi neradostné zjištění."…

Spojenci osob pozatýkaných v kauze Budišov tedy „provětrali“ archivy a vyšťourali v nich údajné nesrovnalosti v jednom z předchozích (a jimi – tedy MMR i schválených!) projektů. Řičář byl v té době navíc zcela bezbranný. Kvůli výhrůžkám po vypuknutí aféry Budišov byl i s rodinou umístěn pod tzv. policejní ochranu. Nemohl se rostoucímu nebezpečí bránit. Neměl přistup k dokumentům, ke kolegům s nimiž pracoval, byl fakticky omezen na osobní svobodě atd.

U Řičáře měli vendetu usnadněnu. Řičář nebyl závislý na dotacích, měl projekční firmu, která zpracovávala běžné komerční projekty. Přitom 7 let připravoval na vlastní nebo později firemní náklady, projekt Bono Publico. Nikdy nedostal jedinou dotaci a to ani v jeho kauze, pouze zpracoval a odevzdal projekt, za který dostal zaplaceno od mikroregionu Podještědí. Samozřejmě tyto peníze za tento projekt šly na účty jeho firmy, to je normální. Přesto soud tento fakt uvádí jako důkaz toho, že byl iniciátorem dotačního podvodu a dále fakt, že projekt nebyl nikdy realizován! Jak mohl být realizován, když byl Řičář spolu s rodinou, 5 let v Programu? Během této doby přišel o firmu, pracovní kontakty, zakázky - šlo to rychle, protože s ním nikdo nechtěl nic mít společného najednou, prostě o všechno. Vyhrůžky mafie se naplnily.

Státním žalobcem v kauze Ing. arch. Řičáře byl Boris Havel. Postava blízce spojená s MMR. Právě on byl z těžko pochopitelných důvodů donedávna exkluzívním žalobcem v případech dotačních podvodů souvisejících s MMR. Dotační „Systém“ resp. jeho představitelé jsou tím pádem chráněni před trestním stíháním anebo naopak mohou štvát, v případě svého ohrožení, žalobami nepohodlné. Stačí být v dobrém vztahu se žalobcem Havlem. A to se i děje nebo aspoň dělo. Havel běžně chodil své postupy konzultovat podle politického zadání na MMR. Bylo tomu tak i za časů ministra Jiřího Paroubka, kterému náměstkyni dělala právě Jourová. Havel také chodil na konzultace k šéfovi poradců ministra Jiřímu Nováčkovi, který byl jaksi v blízkém vztahu s tehdejší náměstkyní Jourovou. Ta byla právě rozhodující postavou toho odboru ministerstva, který Řičářově projektu spornou dotaci přidělil.

Třeba připomenout, že Marek Řičář žádné podklady MMR nedodával. Nebyla to Evropská dotace, ale dotace pro Sdružení obcí v Podještědí ze státního rozpočtu. Nebyl existenčně závislý na systému porcování dotací. MMR se nikdy nepřihlásilo o náhradu škody!

Též je třeba upozornit na nonsens, kdy ve stejné době, kdy Řičář svědčil proti „šíbrům“ z kauzy Budišov, měl podvodně vylákat dotaci z MMR? Jako fyzická osoba nemohl žádnou dotaci dostat. Bylo to tedy zřejmě vykonstruováno st. zástupcem Havlem tak, že Řičář vymyslel a zrealizoval kolosální podvod. Měl do něho zapojit desítky lidí jak z regionů Horácko a Podještědí, tak z firem jako např. Telekom, tak úředníky na MMR. Připravil vymyšlený projekt, který prý nikdy neměl v úmyslu realizovat (dle vyjádření MS v Praze). Celá tato příprava mu tedy zabrala 8 let a to celé proto, aby podvodně vylákal dotaci 15,5 mil. Kč. Nad tím nevěřícně kroutil hlavou i JUDr. Šetina, který mu napsal ústavní stížnost. Bohužel zapomněl uvést, že je podána také proti rozsudku NS. K tomu se vztahovalo dodržení 60denní lhůty pro podání stížnosti. JUDr. Sládeček to vyřídil jako by ta stížnost byla podána pouze proti rozhodnutí MS a VS. Napsal, že nebyla dodržena lhůta a bylo zamítnuto. Formalistický přístup Ústavního soudu tak další postup značně ztěžuje.

Judr. Jiří Šetina (bývalý generální prokurátor ČSFR) to okomentoval tak, že pokud policie dostane oznámení na zpronevěření tak nízké částky, ani se na to dál nedívají a hned to odloží. Na potvrzení této teze byla opět zřejmě st. zástupcem Borisem Havlem zkonstruována ještě další kauza, kde sice žádné peníze nikam nikdo nepřeváděl, ale která měla tu první potvrdit a kdyby se pak náhodou Říčarovi povedlo dosáhnout obnovy v té první věci, tak by tu byl ještě nástroj k likvidaci v té druhé, ve které byl souzen a odsouzen v nepřítomnosti.

St. zástupce Boris Havel byl jak u rozdrobení kauzy Budišov, tak u jejího následného přidělení k různým soudům. Ty ji prostě odložily pro nedostatek důkazů, jako i u všeho, co se dělo kolem Říčaře od úplného počátku, kdy byl ÚOKFK obžalován a ještě v rámci "Programu" vyšetřován, tak potom u všech stupňů soudů až po NS. Přitom byl st. zástupce Havel podřízeným vrch. st. zástupců Rampuly a Grygárka! V médiích se zatím mluvilo pouze o jednom způsobu působení těchto prokurátorů. Zametali kauzy ve prospěch Janouška a jemu podobných! V případě Říčaře jde o opačný postup, kdy na něj byl připraven a vykonstruován likvidační proces, protože se stal pro některé mocné nepohodlným svědkem. „Velezrada“ Říčařova dědy (rozsudek z roku 1955) měl hodně podobné znění.

Pozoruhodná je důslednost, se kterou se Havel do tohoto případu vložil a následně i neadekvátně tvrdé tresty, které Řičář a další obžalovaní obdrželi. V zemi, ve které se beztrestně rozkradly desítky miliard. Ve které je veřejně známo, že se evropské i jiné peníze vyhazují beztrestně po stamilionech. Proplácejí se tak cyklostezky odnikud nikam, zvedací mosty bez možnosti zvednutí, soukromé „penziony“ sloužící jako privátní luxusní zámky pro vybrané úspěšné žadatele, golfová hřiště pro zábavu hrstky vyvolených, anebo dokonce i projekty, které existují pouze na papíře. Vše pod praporem „nutnosti vyčerpání dotací EU“ pro ČR. Trestáni či stíhání jsou pak jen ti, kteří se nastavenému „Systému“ vzepřou.

Pro zajímavost a dokumentaci toho, jak mefistofelské lákadlo dotačních peněz slouží coby klacek k vydírání či trestání nepohodlných, připomenu kauzu exposlance Parlamentu ČR Petra Wolfa. V dramatické volbě prezidenta ČR v roce 2008 chodily poslancům a senátorům nábojnice, výhrůžky apod. Je veřejným tajemstvím, že při tvrdé řeži o každý hlas se právě u Wolfa použilo právě vydírání přes dotace, které obdržel několik let před tím na jakýsi projekt od Ministerstva životního prostředí. Vládní „vyjednavači“ si na tehdy opozičním Wolfovi vynutili klíčový hlas pro jejich kandidáta Václava Klause právě vydíráním hrozbou trestního stíhání kvůli způsobu realizace jeho dotace. A naopak vlastní opoziční sociální demokraté si vynucovali stranickou loyalitu výhrůžkami zveřejnění téhož v případě přeběhnutí k vládním silám. Wolf byl nakonec odsouzen na šest let vězení, ale před jeho nástupem podobně jako Řičář raději utekl z ČR.

Takto o kauze referovala ČTK a takto ČT dne 2.5.2014 v hlavních večerních zprávách UDÁLOSTI. Aleš Vébr, známý z kauzy GOLF JEŠTĚD, kdy byl okraden o majetek za cca 70 milionů korun justiční a policejné mafií a kdy soudkyně sama přiznala, že za vyhlášení nezákonné exekuce přijala úplatek, to řekl v pořadu přesně: „Ten člověk se pokusil vzepřít sytému a nakonec ho to semlelo.“ Ivan Langer dodal: „Toto jednání nese znaky typické balkánské mafie.“

K záznamu z ČT1: Řičář si jméno nezměnil, jméno bylo změněno celé rodině včetně identifikačních údajů v tzv. "Programu na ochranu svědků" speciálním policejním útvarem. Stejně tak je nepravdivá informace, zveřejněná v souvislosti se Řičářovým zatčením v Rakousku, kdy o tom naše média referovala tak, že se pokusil o útěk před policisty, kteří jej zatýkali. Není to pravda. Vracel se právě, v doprovodu jedné z řádových sester ze školy, kam přihlašoval Řičář svého nejmladšího syna. Přišli si pro něho s tím, že ho hledají a prostě jej odvedli. Rakouští policisté ho ještě cestou do vězení nechali manželce zavolat, aby jí mohl říct, co se stalo.

Několik postřehů k charakterům a nabízejícím se možným souvislostem:

Bývalý vedoucí sekretariátu předsedy vlády ČR Zdeněk Doležel, vyplazoval veřejně na média jazyk jako poradce premiéra! První advokát Řičáře, JUDr. Köhler to vzdal, neřekl proč, pouze napsal, že končí? Poté hledal Řičář mezi disidenty, našel JUDr. Hulíka, ten si nechal údajně zaplatit a neudělal nic (angažuje se v Hnutí ANO). Ve věci se angažovala i advokátka JUDr. Burdová, ta se poctivě snažila, ale zřejmě na to neměla síly. Ve stejné kanceláři, kde pracovala JUDr. Burdová, poté co absolvovala práva, se měla objevit Věra Jourová na praxi…?!

Věra Jourová tvrdila, že byla z MMR propuštěna kvůli tomu, že nechtěla podpořit projekt Bono Publico? Proti tomu mluví jednak výpověď JUDr. Krále z MMR, který otevřeně u soudu řekl, že byla propuštěna, protože lhala a byla líná! Takto ji ohodnotil Jiří Paroubek:

„Tak třeba Věra Jourová byla mou náměstkyní na Ministerstvu pro místní rozvoj. Byla to milá dáma, já jsem ji sám prosadil do funkce náměstka ministra. Musím říct, že můj nástupce ve funkci ministra Radko Martínek za mnou záhy po svém jmenování přišel jako za premiérem a řekl mi, že by rád s Věrou Jourovou ukončil spolupráci, neboť je zcela neschopná. Já jsem mu to zatrhl, přišel podruhé s mnohem propracovanějšími argumenty a když přišel potřetí, tak jsem mu musel dát za pravdu a uvolnil jsem mu ruce.“

Ricar KarelNaproti tomu dědeček Řičáře, Karel Řičář, byl prvorepublikový poslanec, v 50.letech odsouzen za velezradu. Doporučuji přečíst si rozsudek KS Hradec Králové ze dne 26.1.1955! Jeho projevy jako poslance Národního shromáždění z roku 1935 a 1938 stojí za přečtení, zejména ve srovnání s „projevy“ většiny dnešních občanů zákonodárců. Otec Říčaře se jmenuje také Karel. Žije v Liberci, byl samozřejmě za komunistů také postižen jako syn svého otce. Po studiích na VŠ báňské v Ostravě mu nebylo umožněno školu ukončit, musel nastoupit do práce jako stavební dělník, postupně se vypracoval a dálkově vystudoval VŠ stavební. Přes ÚSTR se dočkal dodatečně i částečně rehabilitace. Co víme o minulosti rodičů a prarodičů dnešních politiků? Obávám se, že ve stenozáznamech z první republiky nenajdeme žádné projevy předků dnešních politiků.

Marek Řičář má 5 dětí, jedna z dcer bojuje s rakovinou, dost možná následek stresu, ve kterém rodina roky žije?! Přišel o veškerý majetek, jeho rodina je bez prostředků a odkázána na pomoc „sociálky“ a přátel. Pochází z katolické rodiny. Zatímco rakouská policie ho přivezla na hranice v jednom autě, na české straně se konaly další manévry se třemi policejními auty, ozbrojenci v kuklách se samopaly! Hrajeme si „na vojáky“ na úkor bezbranných. Na skutečné zločince si stále netroufáme!

Manželka Marka Řičáře, Jaroslava Marková, je autorkou petice za nevydání svého manžela. Obratem jsem ji podepsal s tímto komentářem:

* * *

Marek Řičář se pokusil vzepřít zavedenému, korupčnímu sytému, nakonec ho to semlelo. Karel Řičář byl jeho dědeček - http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C5%98i%C4%8D%C3%A1%C5%99 .Toho zlikvidovali komunisté. Jeho vnuka nová mafie, schovaná pod pláštíkem demokracie! Podpořím ho. Pokračuje v boji, který začal jeho dědeček a který ještě neskončil!

* * *

Řičářovo trestní stíhání v ČR je účelové a nespravedlivé. Už tak má on i jeho rodina život fakticky zničený. Vydáním do ČR se Rakousko připojilo k legalizaci mafiánských praktik provázející výkon práva v postkomunistické právní a morální „džungli“.

Státní zástupce Havel se kauzy neujal náhodou. Odsouzení arch. Řičáře, likvidace jeho osobního, profesního a podnikatelského života v ČR je aktem msty nepohodlnému svědkovi trestné činnosti politiků prostřednictvím zneužití trestního stíhání za porušení nejzákladnějších podmínek spravedlivého procesu podle Mezinárodní úmluvy o lidských právech.

Prosím o podporu petice na podporu Josefa Marka, dříve Ing. Arch. Marka Řičáře, její doporučení a šíření! Je to výzvou všem slušným občanům i Hnutí ANO a jeho odpovědnosti vůči svým voličům.

Po informacích v tomto článku mají občané plné právo znát stanovisko Hnutí ANO i ministryně Věry Jourové. Jsou příliš závažné na to, aby byly přehlíženy nezodpovědným mlčením. Ujasněním všech těchto závažných skutečností či vyvrácením podezření, může Hnutí ANO jen získat a potvrdit, že důvěra občanů-voličů byla a je stále oprávněná. Není v tom nic osobního – jde především o mravní, právní principy a zásady. Hnutí ANO se teprve bude formovat. Nechť je tento článek potřebným, pozitivním příspěvkem k jeho vývoji, včetně kultivace celé politické scény, a napomůže k jeho zkvalitnění. Jenom nezávislí publicisté si mohou tento „luxus“, nebýt ovlivňováni autocenzurou, dovolit. Každé veřejné médium musí více či méně sledovat i své obchodní či jiné zájmy. Snažím se tak svoji nezávislou publikační činností přispívat k posílení jednoho ze základních pilířů demokracie, médií, jejího „hlídacího psa“. Sloužím své rodné zemi. Čím nás bude více, tím kvalitnější bude naše demokracie.

* * *

ROA pomnik OlsanyVzpomínáme 69.výročí Pražského, květnového povstání. Stále nevzpomínáme vojáků Armády gen. Vlasova. Významně pomohli při osvobozování Prahy a zabránili jejímu značnému poškození. Jen malému množství jejích příslušníků se podařilo projít na Západ. Stát nezabránil, aby většina z nich, spolu s mnoha československými občany ruského původu, nebyla transportována do Ruska. Skončili na popravištích a v Gulagu. Čest jejich památce!  

* * *

„To, co je morálně špatné, nemůže být politicky dobré.“

Seneca

* * *

"To, že se nechcete zajímat o politiku neznamená, že politika se nebude zajímat o vás."

Pericles (430 př. nl)

* * *

Lidé přivyknou určitým poměrům, neradi se od nich odchylují a když nemají příčiny zla přímo na očích, jeví se jim jako domněnka.“

Niccoló Machiavelli

* * *

Jan Šinágl, 6.5.2014

P.S.

Děkuji všem důvěryhodným zdrojům za poskytnuté informace. Zpracoval jsem je a použil pouze z části, bylo by toho příliš najednou! Další článek následuje v nejbližší době. Nyní je podstatné pomoci evidentně nevinnému člověku, kterému jde o život! Tento článek posílám na vědomí ministryni spravedlnosti Heleně Válkové, nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové, předsedovi ÚS ČR Pavlu Rychetskému, prezidentu Miloši Zemanovi, premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi Sněmovny Janu Hamáčkovi s prosbou o informování všech poslanců, předsedkyni NS ČR Ivě Brožové, předsedovi Senátu Milanu Štěchovi s prosbou o informování všech senátorů, ministru vnitra Milanu Chovancovi, řediteli Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robertu Šlachtovi a veřejné ochránkyni práv občanů Anně Šabatové. Článek bude přeložen a zaslán k informaci vedení EU, českým a zahraničním médiím. Informuji též velvyslanectví Rakouska v Praze.

P.S.

Eurokomisařka Věra Jourová byla obviněná v kauze Budišov. Zproštěna pro nedostatek důkazů, ne proto, že se skutek nestal! Vyšetřující policisté, kterým se přiznala, jak vypovídali před soudem pod přísahou, byli odvoláni, důkazy zničeny.

* * *

#126

2016-01-14 15:11

Velice dobře jsem znal hlavního aktéra Peťu, byla to nejhorší zrůda, jakou jsem poznal. Posílat Ukrajince na podnikatele bylo jeho hobby. A o té eurokurvě je lépe ani nemluvit.

#127

2016-01-15 14:27

Nesmíte zapomenout, že jsme (zřejmě) stále? totalitním státem, kriminálním státem, kde stále mají hlavní slovo komunisté. Ano, komunisté, kteří se rozutíkali do různých politických stran a všude možně občanům škodí. Je to obrovské zlo, které nebylo do dnešních dnů potrestáno za zvěrstva proti lidskosti, které do dnešních dnů jimi bylo spáchané. Pak se nesmíme divit tomu, že zde žádná spravedlnost není a asi ani nebude! 

* * *

Bratranec ing. arch. Marka Řičáře jmenován Papežem novým plzeňským biskupem

Tomáš Holub byl Papežem jmenován novým plzeňským biskupem - http://tisk.cirkev.cz/z-domova/tomas-holub-novym-plzenskym-biskupem/ - je bratrancem ing. arch. Marka Řičáře. Boží Mlýny melou někdy hodně pomalu, ale zato jistě.

J.Š.23.2.2016

* * *

Čeští úředníci podřízení Věře Jourové šidí Evropskou unii a nechali se chytit

Komisařka Jourová zase hájila Brauna, kterému europoslanci zazlívají, že porušil evropské předpisy, když před třemi lety v roli náměstka ministra pro místní rozvoj spolurozhodoval o zřejmě zmanipulované zakázce na monitorovací systém pro eurodotace na léta 2014-2020 … http://echo24.cz/a/isz2v/cesti-urednici-sidi-evropskou-unii-a-nechali-se-chytit ... Třem vysokým českým úředníkům z Bruselu hrozí neslavný návrat do Prahy. Během sporů o dostavbu českých dálnic se zřejmě dostali do střetu zájmů, který může donutit k rezignaci dokonce dvě eurokomisařky, Češku Věru Jourovou a Rumunku Corinu Cretuovou. Na nebezpečí upozornil jeden z e-mailů, které našli hackeři z White Media v korespondenci premiéra Bohuslava Sobotky. … Odeslal ho druhého prosince zastupující šéf kabinetu komisařky Jourové Daniel Braun náměstkovi ministra životního prostředí a bývalému manažerovi Lovochemie Vladislavu Smržovi. … Na závěr zprávy doporučuje, že je třeba s Evropskou komisí jednat zvlášť o každém projektu, v první řadě o těch, které nevyvolávají vážnější spory. Potom je Evropská komise „schválí s dalším přimhouřením očí“. Řád zaměstnance Evropské unie 11.čl. nařizuje: „Úředník plní své služební povinnosti a řídí se výhradně zájmy Unie. Nežádá ani nepřijímá pokyny žádné vlády, orgánu, organizace nebo osoby mimo jeho orgán.“ Braunův e-mail je dokladem, že Nejdl, Miko i sám Braun služební řád porušili. … Očekávaný skandál úředníků Nejdla a Brauna může ohrozit i jejich komisařky. Na oba české byrokraty se už dotazoval dopis kontrolního výboru europarlamentu odeslaný komisařce Cretuové loni v prosinci.

Tolik citace ze článku. Skutečná, nezávislá eurokomisařka, hájící zájmy EU, by musela okamžitě těmto třem svým českým podřízeným euroúředníkům dát výpověď a sama iniciovat vyšetřování a jejich potrestání. Věra Jourová se tak pokouší opět zakrývat svoji minulost. Takto neomluvitelně jedná jen člověk se špatným svědomím. Článek byl zveřejněn 4.2.2016. Dodnes veřejnoprávní média České republiky, včetně bulvárních, mlčí?!

J.Š.25.2.2015

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.77 (26 Votes)
Share

Komentáře   

+2 #3 Vladimír Roškot 2014-05-25 19:57
Je neštěstí, když lidé informovaní, mající představu o své poctivosti a bezúhonnosti zahazují flintu do žita, nic pro spravedlnost nikdy neudělají. Pak se nic nemění, mafiáni jsou stále sebevědomější. Která instituce (snad STZ) je na tahu po obdržení dopisu a bude dělat mrtvého brouka, by sasloužila silný tlak početné demonstrace obyvatel. Že jde jen o jednoho člověka? Jednu rodinu? Nikoliv jde o nás všechny.
+1 #2 Kamjdu 2014-05-22 13:34
Do čelních postů se cpou zákonitě hnusní lidé. Ráj na zemi nikdy nebude. Je ale velmi důležité proti všem těmto zmetkům adekvátním tj. inteligentním a rozhodným způsobem bojovat i kdyby se zdálo, že vše bude marné. Paní Jourová se mi i bez znalosti podrobností případu, vždy jevila jako jaksi málo důvěryhodná (řeč těla - oči věčně v koutku, ne zcela zakrytá vystrašenost aj.). Co se týká jen justice, tak u ní mi psychotronicky vychází, že je v ní u nás 75 % darebáků, víc než v Rusku, tam je to cca 60 %, v USA již jen 50 %, v Anglii a Německu kolem 40 %).
+6 #1 Jiri 2014-05-08 22:23
Obávám se, že tato svinstva jsou součástí našeho národního postkomunismu a bolševických zločinců stále na mnoha vysokých místech. Tento mor se bude léčit stovky let.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)