Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:32
  Zkorumpované vedení Sokola je jen další ukázkou mravního ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:27
  Starostka Sokola Moučková by měla ve funkci skončit, míní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Lech_KaczynskiRuské stopy i v Tróji? Příliš otazníků jak kolem Aničky, tak ve Smolensku…?!

Proč k někomu jezdí auta s ruskou SPZ, zvláště je-li majitelem vily, jejíž cena je odhadována na cca 40.000.000,-Kč? Byl oficiální příjem otce Aničky tak vysoký, aby si mohl dovolit postavit tento luxusní dům? Jednoduché otázky, na které by měla policie snadno získat odpověď a které by měly také zajímat soudce, ale asi těžko budou, když odmítá DVD z výslechu podezřelého a nechá ho propustit na svobodu…?!

 

Proč soud nechtěl vidět DVD z výslechu podezřelého? Pět záhad kolem zmizení Aničky. k vile Janatkových v noci opakovaně jezdila auta s ruskými poznávacími značkami a s podezřelou posádkou. S Janatkovými se pak hlasitě hádali přes plot. Prý tam kvůli rušení nočního klidu několikrát vyjela i policie. Přátelé Janatkových ale tyto informace popírají.

Článek níže je zneklidňující –  také o ruských stopách, nikoliv v Tróji, ale ve Smolensku…?! Video je bohužel  pouze v holandské a anglické verzi.

Jan Šinágl, 28.10.2010

 - - - - - -

DOPIS Z POLSKA - film o atentátu na polské prezidentské letadlo v holandské televizi!

Nasz Dziennik, čtvrtek, 28 října 2010, Nr 253 (3879)

Holandská televize odvysílala neslýchaně sugestivní, odvážný i pravdivý  film o smo­lenské katastrofě. Holanďané uslyšeli otázky, které není většina polských novinářů schopna formulovat.

Z obsahu videa: 70% členů komunistické KGB přešlo do „demokratické“ GRU – To není elita národa, ale lidé, kteří i vraždí - Zahynul polský president a šest generálů NATO – Tusk, přítel Putina, na palubě chyběl – závažné projevy bratrů Kaczynských a bývalého ukrajinského presidenta – Varování Edwarda Lucase – Na pohřbu polského presidenta chyběli vysocí představitelé EU, NATO a mnoha evropských zemí – V 18.století Rusko zabralo 82% území Polska – Polsko nemá právo poznat pravdu o smrti svého presidenta, o každou informaci musí Rusko prosit - Rusko se chová stále imperiálně a hrozí ovládnout Evropu.

Dopis z Polska

Druhý kanál holandské televize VPRO odvysílal v programu "Tagenlicht" (česky „Denní světlo“), dokumentární film s názvem "Dopis z Polska“, zobrazující, jakým způsobem se smolenská katastrofa zapisuje do imperiální po stovky let vedené politiky Ruska. V mate­riálu režírovaném Mariuszem Pilisem byla v otázce této tragedie postavena série otázek, které dnes nezodpověděly úřady ani ve Varšavě ani v Moskvě. Dokument velmi su­gestivním způsobem ukazuje, jak Moskva usiluje o ovládnutí Střední Evropy, aby z ní uči­nila zónu svého vlivu. Autoři obrazu, analyzující  politiku Ruska v prostoru posledních několika set let potvrzují, že hypotéza atentátu u Smolenska  vůbec není „vytažena z klobouku“.

"Vítejte přátelé. Tento dopis Vám píšu z Krakova v Polsku. Když  přečtete můj dopis, nejpravděpodobněji uznáte, že jsem šílený nebo že všechno v tom dopise je přinej­menším nesmysl. A víte co? Dokonce doufám, že máte i pravdu. Doufám, že to jsou jen halucinace, nebo v nejhorším případě hrůzný sen“ - tato vypravěčem řečená slova, uvádí film „Dopis z Polska“ věnovaný katastrofě vládního TU-154M u Smolenska. Jeho autor  tvrdí, že snad historie ukáže, že se mýlil, avšak – jak poznamenává – s diváky se chce podělit o své obavy, které od 10. dubna vzrůstají.

Tisíce otázek a pochybností

Tvůrci filmu si všímají, že o událostech ve Smolensku se solidně informovat snaží velice málo medií. Na možnost atentátu na život prezidenta Polské Řečpospolity a 95 dalších osob nevzpomene praktiky nikdo. Režisér zdůrazňuje, že tak se děje i přes to, že polská prokuratura do této doby tuto hypotézu nevyloučila. Autor dává dost jednoznačně na srozuměnou, že medii  prosazované tvrzení o chybě pilotů vytvořila ruská vláda již několik desítek minut  po katastrofě. Na štěstí, jak dodává,  značná část naší společnosti tuto tezi „nekupuje“. A podobně je tomu i s tvrzeními, že polští piloti neznali ruský jazyk a že byli špatně vyškoleni. Přestože tato tvrzení byla  dávno překonána, nadále žijí svůj život v mediální sféře.

Ve filmu vypovídají experti signalizující, že v případě ruského vyšetřování mohlo dojít k manipulaci s důkazními materiály. Je tomu tak třeba se stenogramy se záznamy černých skříněk, které, jak několikrát informovaly noviny „Nasz Dziennik“, jsou nekompletní, a co je vysoce pravděpodobné – jsou  zmanipulovány. Uváděny také jsou výpovědi rodin obětí. Ty poukazují, že např. protokoly z pitvy tělesných ostatků s jistotou byly dány „korekturám“. O tom svědčí nadále fakt, že nejsou přístupné. Čehokoli se hlouběji dotkneme, zrodí se stovky pochybností. A těch pochybností není čím dál tím méně, jen čím dál tím více – hovoří Zuzanna Kurtyková, vdova po šéfovi  Institutu Pamięci Na­rodowej Januszovi Kurtykovi. Tvůrci dokumentu s tímto tvrzením souhlasí a představují další otázky, na které dnes úřady neudělují odpovědi. Jde mj. o to, proč nám Rusové do této doby nevydaly naše vlastnictví, čili vrak Tupoleva, černé skříňky i další věcné důka­zy. Proč místo katastrofy vůbec nebylo po více než šest měsíců zabezpečeno? Proč vrak stroje chátrá ponechán pod holou oblohou, je vystaven vlhkosti, větru, dešti a dalším vnějším činitelům? A mnoho, mnoho dalších.

Čemu má sloužit smolenská  lež?

"Příčiny katastrofy lze nalézt jen tehdy, jestliže se opravdu hledají“ - říká vypravěč. Velká část filmu je věnována otázce, proč ani Polsko ani Rusko tuto příčiny nehledají. Tím, že připomíná, že se polská vláda pod vedením premiéra  Donalda Tuska rozhodla v této věci nepřevzít vyšetřování, jestliže jak zdůvodnila „by to bylo zle přijato“, dává au­tor filmu jasně na srozuměnou, že vše, co je podstatné, se od počátku dostává do rukou ruské strany.  Dokumentaristé takový postoj neomezené důvěry Moskvě jakož i svěření Moskvě plné odpovědnosti za vyšetřování nejvážnější letecké katastrofy v Polsku dost jednoznačně kritizují. Polsko se nemůže nic dovědět ve věci smrti vlastního preziden­ta. (...) Musí o to pokaždé požádat jiný stát. A to i stát, jehož elitu lze těžko považovat za elitu průměrného demokratického státu - hovoří prof. Andrzej Nowak, sovětolog z Jagelonské Univerzity v Krakově. Připomíná, že takové elitě těžko dát důvěru, jakou ji obdařila Tuskova vláda. Obracení se na takové osoby prof. Nowak nazývá přímo „poni­žování polského státu“. Na tisíc osob reprezentujících v Rusku nejvyšší posty (...) ne méně než 70 procent se rekrutuje ze zvláštních služeb, čili  KGB či  GRU. To není normální vládní  elita - shrnuje. Tvůrci dokumentu připomínají, že tato elita s Putinem v čele, má na svědomí již smrt četných osobností opozice v Rusku, takových jako  Anny Politkovské, či bývalých špionů, jako Alexandra  Litviněnka, a že – aby přivodila válku v Čečensku - je také odpovědna za vyhození do povětří  obytných domů s vlastními  občany. To vše, dle názoru autorů filmu, ukazuje, že hypotéza o atentátu na život prezi­denta Polské Řečpospolity je přinejmenším založena na zdravém úsudku.

Také dlouholetá historie polsko-ruských vztahů a zvláště shlížení na naší zemi Moskvou v rovině věků způsobují, že víra Tuska v dobré záměry Vladimíra  Putina budí přinej­menším režisérův údiv.

Přivolává výpovědi ruských disidentů, kteří před takovým přístupem k šéfovi vlády Ruska varují. Vladimír Bukovský, bývalý vězeň sovětských koncentračních táborů ve filmu jednoznačně říká, že takovým postupem polských úřadů je ohrožena suverenita Polska. Ve filmu jsou vyvolávány četné příklady zrady, úskoků i lží, jakých se Moskva na našem Národě dopouštěla. Autoři se vrací až do XVIII. století a dělení Polska v důsledku kterých Rusku připadlo až 82%  našeho území. Připomínají útok ze 17. září 1939, spojenectví s hitlerovským Německem, deportace na Sibiř a také vraždu polských důstojníků v Katynu v r. 1940. Zdůrazňují, že to byl právě katyňský zločin, ke kterému se Kreml nechce přiznat dodnes, spočinul v základech posílení komunistické moci v Polsku v letech  1945-1989. A vůči tomu pokládají otázky:

Čemu má sloužit cílené zatemňování situace kolem smo­lenské katastrofy? Proč v tomto tématu stále nemůžeme dospět k pravdě? Proč je nad vyšetřováním hustá mlha, taková jaká 10. dubna zahalila letiště  Severnyj, když na něm měl přistávat prezident spolu s 95 představiteli polské  elity?

Dokument Mariusze Pilise se končí velmi výmluvnou scénou, kterou představuje stroj sloužící  k vytváření husté mlhy, jaký je ve stavu ruské armády.

Łukasz Sianożęcki

 

Zebrak_251010

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

0 #2 Guest 2010-11-18 23:01
Film s polskými titulky najdete - Smolensk 2010 Chcemy prawdy.
+2 #1 Guest 2010-11-17 12:23
Pro běžně informovaného občana jsou tyto informace děsivé až neuvěřitelné.Pl nou pravdu ukáže čas,ale to mnohým už nebude nic platné.Atentáty jsou celkem tajemné a mnohdy je lépe o tom nic nevědět. (Kenedy J.Masaryk) Je to hrůza.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)