Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...

   
 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

ČT OVM, neděle 4.10.2015 12:00 hod.: Babiš versus Kalousek - Guatemala: Vzor v boji s korupcí – nejen pro Latinskou Ameriku

Korupce = uchvácení státu: odsouzeno 24 starostů, 13 prokurátorů, 7 soudců, 5 poslanců, 2 extrémisté. Vyšetřováno 15 bývalých ministrů, 30 poslanců a současný rumunský premiér.

Kdybychom měli českou Lauru Stefan, dost možná by už dávno byli v „teplácích“ Pavel Bém za Opencard, Bohuslav Sobotka a Milan Urban za OKD, Petr Bendl za privatizace nemocnic, Miroslav Kalousek by dostal asi doživotí, dost možná by si troufla i na Václava Klause a řadu dalších korupčníků z jeho i následné éry.

Bratislava 28.září 2015: Skvělá debata o účinné strategii boje proti korupci. Veřejnoprávní média ČR ji zamlčela. Proč asi?! Poslech doporučuji. Jde zatím o nejlepší rozbor situace a návrhy řešení, které jsem kdy slyšel. Pro ty, kdo nemají čas uvádím níže výtah podstatného s minutáží. Debata začíná od 5:40 min. Od 14:10 min. začíná slovenský překlad.

 

10:10 min. Úvodní vystoupení Laury Srefan:

Má vlastní rozpočet, funguje autonomně. Vše záleží na lidech, nikdo nevěřil, obviní a stejně se jim nic nestane, když zavřeli, ale nikdo jim nevzal peníze, teď jsme v poslední fázi odebrat jim peníze. Situace se rok od roku zlepšuje, úspěšnost máme 10%. 2005+2007 vyšetřování prvních případů, obrovský odpor ze strany Parlamentu, který nechtěl zrušit imunitu ministrů, potom ze strany soudů, které se snažily sami sebe bránit před vyšetřováním. Korupce je rozšířená ve všech oblastech společnosti. Justice je nezávislá, otázka jak, když se to týká politiků a jiných vysoce postavených či bohatých lidí.  

Neustálé snahy o podkopání antikorupční legislativy. Nikdo nevěřil, že bývalý rumunský premiér Adrian Nastase (dostal 10 let a bylo mu zabaveno 60 mil. Euro, ne jak se tehdy psalo 2 roky a 1 ½ mil. Eiuro J.Š.) skončí ve vězení, ani on sám. Snažil se spáchat sebevraždu – teprve potom lidí začali věřit - když padl Nastase, tak už může padnout už každý. Byl to partyzánský boj mezi těmi co chtěli změnu a těmi co si ji nepřáli. Média byla pod vlivem politiků, začali jsme pracovat na facebooku, který se stal naší hlavní platformou. Právní kultura v Rumunsku není na vysoké úrovni, právní vzdělání nefunguje. Nyní je v parlamentu 20 předloh na zrušení ustanovení trestního zákoníku. Všechno nemáme realizované, jsme na cestě, ale není to jednosměrná cesta. Jedna země mění, druhá si řekne co nám mohou udělat, počkáme. Nelze to realizovat, pokud v systému nemáte lidi, ochotných vzít na sebe riziko. Antikorupční případy mají 90% úspěšnost. To je fajn, nechci žít v totalitním režimu, který má vždy 100% odsouzenost. Věc která nám velmi pomohla byly mechanismy kontroly majetku. Investigativní novináři dostali mechanismy pro své vyšetřování. Politici začínali chudí a poté báchorkami vysvětlovali jak přišli k obrovskému majetku. Zdálo by se že to další odstraší, ale jako by tomu nebyl konec. Důležitě je sankcionování lidí, aby se báli. Víme jak se to děje, politické strany by nemohly existovat, tvrdí politici. Pokud je to pravda, tak zde máme horší problém. Vidíme propojení mezi politiky, soudci atd. Postupně je odhalujeme. Uvidíme jak se to projeví v Rumunsku při volbách. Lidí nemají koho volit a politické strany se nijak zvlášť nesnaží soutěžit. Nechci být pesimistická, když to je možné v Rumunsku, určitě i na Slovensku.

40:30 min. Iveta Radičová:

Nemáme právní stát, ale stát právnických služeb, kdy vyhrává právní procedura nad právním státem v právnických spárech advokátů. Čím větší je prostor pro přerozdělování veřejných financí, tím větší je prostor pro korupci. Pokud budeme mít podnikatele závislé na veřejných financích, tím větší bude korupční tlak. Odřízneme-li je od veřejných financí, tak jejich podnikání končí. Každá instituce má takový kvalitní rozměr, jak kvalitní lidí ji reprezentují, tedy systém versus individuální výkon. Druhý rozměr je zákon versus etika. Opakovaně se nám předkládá, že etika nepatří do politiky, tvrdím, že politika je doménou výsostně etických principů. Zákony jsou na regulování principů společnosti v rámci přijatých etických norem. Vysokoškolské vzdělání sociálního pracovníka není potřebná kvalifikace, aby byl policista dobrým vyšetřovatelem. Propast mezi odborností a kvalifikovaností, je jeden dalších zdrojů korupčního chování společnosti. V každé instituci potřebujete mít svého statečného, který s odhodláním budou spolupracovat v boji s korupcí. Druhý předpoklad je politické krytí takovéhoto chování, tedy jeho plnou podporu. Třetí předpoklad individuální nasazení a nevyhasnout, vydržet v odhodlání. Jak motivovat lidi k takovémuto chování v souboji s korupčními praktikami? Obávám se, že jediná možnost je podpora veřejnosti a veřejného mínění, aby se ten člověk cítil každý den silnější a pokračoval. Je to jediný zdroj energie, který dodává sílu v tom pokračovat. Křeslová demokracie tomu nepomáhá, tedy sedět jen doma před nějakým médiem a spláchnout všechny ty, kteří se o nějakou změnu snaží. Obávám se, že jsme opět v nějaké situaci ostrova pozitivní deviace. My sociologové jsme si vymysleli takovýto termín, ale on je skutečně nejpřesnější.

54:00 min.  Kamil Krnáč, člen Výkonné Rady SkOK:

Vyšetřovatelé jsou rozděleni na dvě skupiny, ti co chtějí vyšetřit, ti kauzy nedostanou a ti co nechtějí vyšetřit, ti kauzy dostanou. Pokud se kauza dostane před soud, tak se zařídí, aby to dostal soudce, který to vyšetřit nechce. Pokud to vyřeší okresní soud, tak to zablokuje krajský, nebo vyšší soud. Takto se to zastaví na té které úrovni. Existuje množství dalších institucí, které mají vyšetřovat se stejnými strukturami. Na veřejnosti probíhají formální aktivity, ale v zákulisí probíhá skutečná, rozhodující. Imitujeme nějakou činnost, která níže někoho odsoudí, ale vysoko není šance. Kdo dodržuje pravidla korupce, ten dělá kariéru. Ten má kamarády, které všichni respektují. Pokud přišli mladí, noví, museli se přizpůsobit, pokud ne byli ostrakizováni, šikanováni a museli odejít. Ti co zůstali byli do půl roku přesně takoví jako ostatní. Pokud neuděláme rázný řez, budou vždy vítězit staří harcovníci, kteří tento systém drží pohromadě. Korupční mechanismus je velmi silný a nasazuje všechny prostředky, aby udržel sám sebe. Stateční jsou vysmíváni těmi, kteří využívají systém pro sebe.

1:04 hod. Laura Stefan:

Problém není jen s lidmi, ale i se samotným systémem. Položila jsem otázku, kdo bude dělat generálního prokurátora navrženého Parlamentem? Každý je chráněný. Musíme nechat za dveřmi pokrytectví, pokud chceme o těchto věcech hovořit. Kdo může GP odvolat a na základě jakých důvodů? Tvrdí se Parlament jako nejdůvěryhodnější instituce, přitom výzkumy veřejného mínění tvrdí pravý opak. V Rumunsku se poslanci kolem vyšetřovaného semkli a začali ho chránit. Ještě stále k tomu dochází, protože Parlament nepovolil odnětí imunity některých poslanců. Tzn., že GP musí být jmenován jinak. Parlament není andělským místem. Lidé tam pracují, aby chránili sami sebe. Pokud Pralmentem projde legislativa, která podkopává systém trestného práva, věci se nemohou pohnout. Máme řešení, ministr navrhuje a Rada prokurátorů doporučuje a jmenuje ho president. Systém odvolání je obdobný, tzn. těžko takovéto prokurátory odvolat. President nemůže odvolat šéfa protikorupční instituce, musí to podpořit občané a Rada prokurátorů, je to složité. Rumuni mají tendenci volit si presidenta a vládu z jiného spektra. Toto nás drží při životě. Jsem proto, aby GP jmenovala jedna osoba, ne vágní instituce. Nikdy nevíte, jak tito lidé hlasují. Je to můj návrh k zamyšlení. Neviděla jsem mnoho modelů, kde by volba v Parlamentu vedla k vynikajícím výsledkům. Mám na mysli soudnictví, nemluvím o jiných typech institucí.

DEBATA

1:9:40 hod. Laura Stefan:

Často média ovlivňují prokurátory. Většina soudců a prokurátorů které znám, média vůbec nesledují, jinak by nemohli dělat svoji práci. Např. byl nafilmován soudce s mladou dívkou a týdny byl tématem v médiích. Potom se ukázalo, že to je jeho dcera, ale vysvětlujte to potom lidem.

1:15 hod. Iveta Radičová:

Nejlepší demokracie je reprezentační demokracie, tedy parlament. Všechno je o transparentnosti o kontrole. Ověřovat zákonné kroky posuzovateli z řad občanů, každého kroku. Je to ověřený mechanismus v Kanadě, Austrálii, některých evropských zemí. Náhodný výběr občanů, kteří mají právo vyjádřit se k danému tématu. Odpovědné instituce se jejich stanoviskem musí zabývat. Je to forma přímé demokracie. Můžou fungovat jako zpětná vazba a kontrola moci různých institucí. Cestou je transparentnost a odpovědné konání odpovědných. Potom se nemůže stát, aby se předseda vlády nedostavil k soudu se zdůvodněním, že ho nenašli jako se u nás stalo nedávno. Důležitá úloha médií a mimovládních organizací. Propojení vlastníků médií brzdí možnost, co by média činit mohly, měly a musely. Platí, čím více má občan přístup ke zpravodajství, tím efektivněji se umí rozhodovat a zvolit si své zástupce ve volbách. To platí ve vyspělých demokraciích. Ale my se nerozhodujeme podle zpravodajství, ale podle informací, které tekou a jsou manipulované různým způsobem, protože víme, že informace mohou být stejně pravdivé jako nepravdivé. Nestydím se přiznat, že jsem zakázala svým spolupracovníkům číst diskusní fóra. Zlomilo by jich to, nevydrželi by to. Byla to jediná možnost, aby ochránili svoji integritu a postupovali v nastoupených změnách. Vzájemně si někdy dokážeme tak ublížit, že máte problém se ráno nadýchnout.

1:28:25 hod. Iveta Radičová:

My jsme si způsobili problém rozchodem, tam to začalo. Noc dlouhých nožů, zlomením právního státu v průběhu pár hodin. Obávám se, že náprava tohoto zlomení se nese až do dnešních dnů. Druhý problém je v tom, že jakýkoliv úspěch je zatemněný negativními zprávami a převládá atmosféra jakési zbytečnosti, že všechno to dopadne stejně. Ne náhodou mají některé země speciální rubriky na tzv. dobré zprávy, aby bylo zřejmé, že se nestydí zveřejnit, když se něco podaří (Kolik zpráv o politice je positivních? J.Š.). Nemusí se obávat, že jim to neprodá medium. Není to v systému zákonů, ale systémovou poruchou, protože aby se v každé sféře ukazoval stejný problém znamená už systémovou poruchu. Systémová porucha spočívá v nastavení celé společnosti. To čemu říkáme ne Ústava, ale duch Ústavy, to čemu ne kultura ale kulturnost, tomu čemu říkáme ne demokracie, ale demokratický způsob chování v každodennosti. To je to co se dennodenně promítá do výsledků institucionálních vládních kroků i do váhy mimovládních organizací. Je to v atmosféře společnosti.

1:33 hod Laura Stefan:

Neexistují zázračné kroky. Jediné co funguje je tvrdá práce a uplatňování systému, které fungují v jiných zemích. Když to šlo v Rumunsku, půjde to i na Slovensku. Možná jsem to dostatečně nezdůraznila. Přistoupení k EU nás nutilo učit se za pochodu. EU nám řekla my vám důvěřujeme. Toto pro nás bylo šťastné. Po prvé vlně se EU poučila z toho, že jsou zde strukturální problémy, nemáme stejné struktury kontrol a možná ani ne stejné hodnoty. Z venku to vypadalo komplikované. Pro Bulharsko a Rumunsko to byla šance na reformu. Právě proto, že EU vyvinula tlak, že se musí transformovat, když chtějí vstoupit. Buď to učiníte a vstoupíte 2007, nebo až 2010. Toto bylo použito i v případě Chorvatska. Tento extrémní tlak bylo to, co způsobilo změnu. Dříve platili standardy více pro nové členy. Nyní si důležitost boje proti korupci, která ohrožuje společnost, uvědomuje více i EU. Novináři a média by na tyto změny měli tlačit. Možná to nebudeme muset dělat přes facebook, jako jsme to zažili my.

1:39 hod. Kamil Krnáč:

Systém práva na Slovensku je zevnitř nereformovatelný. Dostal se do takového stavu, že nemají sílu to změnit. Mají páky, tisíc způsobů, když jste čistý, aby vám život zkomplikovali. Přitom podle zákona je všechno splněné.

1:44:30 hod. Stefan Laura:

Na začátku nikdo nevěřil, že se to dá udělat. Lidí říkají, nenávidíme korupci, ale když stojí před konkrétním případem, kdy ministr pomáhá synovi aby dostal nějakou zakázku apod. tak řeknou když nemůžete pomoci rodině co jste to za otce. Musím naznačit tu škaredou pravdu. Na začátku kampaně proti korupci dělalo to pár lidí v klíčových pozicích. Později se připojovalo stále více lidí z veřejnosti. Lidé se dívali cynicky a nevěřili v úspěšnost. Dnes, kdy už máme tak vysokou míru podpory. Často mezi lidmi slyším frázi - nic v této krajině se nezmění, nikdo nikdy nezaplatí za to, co udělal. Jediná moje reakce a odpověď je Proberte se! Podívejte se na Nastaseho, 10 let kriminálu, zabaveno 60 mil. Euro. Nikdy předtím to nezažili a jsou opatrní. Lidé si myslí, že dobré věci se dějí. To je citlivá věc na které musíme pracovat. Lidé odsuzují korupci, ale platí úplatky. Jsou zde celé sektory, které z tohoto hlediska nebyly vůbec reformovány, např. zdravotnictví. Mohu říci, že 0.02 % může lidí říci, že nikdy nezaplatili nic ve zdravotnictví. Myslím si, že je to strašné. To vám ukazuje, jak hluboko je zakořeněný tento problém. Určitě nemůžete každého za úplatek zavřít. Na to potřebujeme jiná opatření. Snažíme se stále více budovat programy zdola. Ale je to těžké. Díky Bohu jsme nemuseli takto začínat, stále bychom byli na nule, či na mínus jedna.

1:50 hod. Iveta Radičová:

Pro zdravé fungování společnosti, hlavně veřejné finance, potřebujete nastavit bariéry chování se proti korupci. To jsou čisté ztráty, které mají dopad na ekonomiku. Každá země má jinak nastavený systém. Seveřané by se divili a nechápali by co to řešíme. Když máte tendenci ukazovat na chyby jiných, tak se zbavujete vlastní odpovědnosti. Buď jsou politici a prokurátoři schopní a pokud ne tak ať to zabalí. Kdo jiný to má udělat než oni.

1:56 hod. Laura Stefan:

My jsme měli štěstí, protože jsme měli mechanismus monitorování, který každý rok dělala EK. Ještě stále máme ten vnější, externí tlak, ale nebude trvat věčně. Musíte začít budovat podporu zdola, aby zde byla veřejná poptávka, aby to společnost vyžadovala. Pokud tuto veřejnou podporu nevybudujeme, z dlouhodobého hlediska se tyto věci neudrží.

2:07:10: Otázky na závěr:

Snížit význam politických stran, snížit koncentraci moci, přesunout část moci do regionů.

Iveta Radičová:

Politické strany nejsou příčinou korupce, ale vztah mezi veřejnou mocí a soukromým sektorem. To je základ. Formulovat program proti korupci může ten, kdo má důvěru. Jak to zazní z nedůvěryhodných úst, jako kdyby nezaznělo. Proč se mladí lidé nechtějí vracet domů, asi pro to samé jako já.

Stefan Laura:

Jsem ráda, že jsou studenti, kteří se chtějí vrátit do Rumunska. Rumunsko už roky čelí obrovskému úniku mozků. Stále k tomu dochází např. zdravotnictví. Jsou lidé, kteří nechtějí přijímat úplatky, černé platby od pacientů. Na to si musíme zvyknou – svobodný pohyb pracovních sil v rámci EU. Žijeme v procesu rychlé evoluce. Život nebude jednoduchý, předvídatelnost atd. ale můžete změnit svoji krajinu k lepšímu, nebo horšímu.

http://www.europskenoviny.sk/2015/09/25/stretni-sa-s-laurou-stefan-politicka-ktora-poraza-korupciu-v-rumunsku-hostom-bude-aj-iveta-radicova/

* * *

Kdybychom měli českou Lauru Stefan, dost možná by už dávno byli v „teplácích“ Pavel Bém za Opencard, Bohuslav Sobotka a Milan Urban za OKD, Petr Bendl za privatizace nemocnic, Miroslav Kalousek by dostal asi doživotí, dost možná by si troufla i na Václava Klause a řadu dalších korupčníků z jeho i následné éry.

V LN dne 30.září 2015 tvrdil premiér Sobotka ve věci OKD: „Dnes bych to udělal jinak.“ To je stejné jako kdyby řekl, ano vraždil jsem, ale dnes už na to mám jiný názor, prosím netrestejte mne. Jeden podvodník vedle druhého. Nemá v politice co dělat. Potom bychom ale museli vypudit většinu těch, která je silná jen díky vzájemnému krytí vlastních zločinů a spolupachateli z řad policie a justice.

Mimochodem Iveta Radičová je poradkyní eurokomisařky pro spravedlnost Věry Jourové. O té je známo, že není příliš schopná, ale zato má schopnost obklopit se schopnými spolupracovníky. Mimochodem pracovala jako specialistka na dotace v Rumunsku tuším 7 let. To ještě Laura Stefan v úřadu nebyla. Že bylo možné tehdy v tak korupcí prorostlém Rumunsku pracovat „nekorupčně“ celých 7 let a zůstat přitom „čistý“, by hraničilo se zázrakem. Věřme tedy, že Iveta Radičová přispěje k co nejlepší práci tohoto důležitého resortu EU.

S bývalou slovenskou premiérkou jsem se setkal po jedné diskusi v Praze, tuším v roce 2013. Předal jsem jí základní informace o kauze ing. arch. Marka Řičáře s jehož kauzou je spojena i současná eurokomisařka Věra Jourová. Nepochybuji, že tuto kauzu by Laura Stefan vyřešila jinak než česká policie a soudy. Péťa, Doležal a další by jistě skončili také v „teplácích“, korunní svědek Marek Říčan by byl na svobodě a ne vězněm svědomí, odsouzeným na 7 let bez toho, že by se mohl před soudem hájit. Proč tomu tak je vyplývá velmi jasně z výše popisované korupce ve vyšších patrech politiky.

Poslal jsem e-mail Knihovně Václava Havla dne 27.9.2015, aby rumunskou prokurátorku pozvala na besedu. Dodnes žádná reakce. Že by byla pozvána do Hydeparku ČT také silně pochybuji. Mlčení tzv. „veřejnoprávních médií“ je pochopitelné. Zadáte-li si „Laura Stefan Bratislava 28.9.2015“ do Google, objeví se jen odkazy na tuto veřejnou debatu. Od zítřka tam přibude i odkaz na tento článek.

 

Jan Šinágl, 2.10.2015

* * *

TK Pirátů v Praze: Tak má pracovat skutečná politická strana – pro zemi a občany – ne pro sebe!

* * *

Guatemala: Vzor v boji s korupcí – nejen pro Latinskou Ameriku

Guatemalský prezident Otto Pérez Molina je obviněn, že byl šéfem skupiny, která okrádala stát při placení cel. Dobrá práce domácích i zahraničních expertů a rozhořčenost guatemalských občanů mu neumožnily, aby jeho případ zůstal nešetřen, jak se ve Střední Americe často stává. Místo toho se ocitl ve vězení kvůli korupci.

* * *

 

P.S.

Eurokomisařka Věra Jourová byla obviněná v kauze Budišov. Zproštěna pro nedostatek důkazů, ne proto, že se skutek nestal! Vyšetřující policisté, kterým se přiznala, jak vypovídali před soudem pod přísahou, byli odvoláni, důkazy zničeny.

* * *

#126

2016-01-14 15:11

Velice dobře jsem znal hlavního aktéra Peťu, byla to nejhorší zrůda, jakou jsem poznal. Posílat Ukrajince na podnikatele bylo jeho hobby. A o té eurokurvě je lépe ani nemluvit.

#127

2016-01-15 14:27

Nesmíte zapomenout, že jsme (zřejmě) stále? totalitním státem, kriminálním státem, kde stále mají hlavní slovo komunisté. Ano, komunisté, kteří se rozutíkali do různých politických stran a všude možně občanům škodí. Je to obrovské zlo, které nebylo do dnešních dnů potrestáno za zvěrstva proti lidskosti, které do dnešních dnů jimi bylo spáchané. Pak se nesmíme divit tomu, že zde žádná spravedlnost není a asi ani nebude! 

* * *

Bratranec ing. arch. Marka Řičáře jmenován Papežem novým plzeňským biskupem

Tomáš Holub byl Papežem jmenován novým plzeňským biskupem - http://tisk.cirkev.cz/z-domova/tomas-holub-novym-plzenskym-biskupem/ - je bratrancem ing. arch. Marka Řičáře. Boží Mlýny melou někdy hodně pomalu, ale zato jistě.

J.Š.23.2.2016

* * *

Čeští úředníci podřízení Věře Jourové šidí Evropskou unii a nechali se chytit

Komisařka Jourová zase hájila Brauna, kterému europoslanci zazlívají, že porušil evropské předpisy, když před třemi lety v roli náměstka ministra pro místní rozvoj spolurozhodoval o zřejmě zmanipulované zakázce na monitorovací systém pro eurodotace na léta 2014-2020 … http://echo24.cz/a/isz2v/cesti-urednici-sidi-evropskou-unii-a-nechali-se-chytit ... Třem vysokým českým úředníkům z Bruselu hrozí neslavný návrat do Prahy. Během sporů o dostavbu českých dálnic se zřejmě dostali do střetu zájmů, který může donutit k rezignaci dokonce dvě eurokomisařky, Češku Věru Jourovou a Rumunku Corinu Cretuovou. Na nebezpečí upozornil jeden z e-mailů, které našli hackeři z White Media v korespondenci premiéra Bohuslava Sobotky. … Odeslal ho druhého prosince zastupující šéf kabinetu komisařky Jourové Daniel Braun náměstkovi ministra životního prostředí a bývalému manažerovi Lovochemie Vladislavu Smržovi. … Na závěr zprávy doporučuje, že je třeba s Evropskou komisí jednat zvlášť o každém projektu, v první řadě o těch, které nevyvolávají vážnější spory. Potom je Evropská komise „schválí s dalším přimhouřením očí“. Řád zaměstnance Evropské unie 11.čl. nařizuje: „Úředník plní své služební povinnosti a řídí se výhradně zájmy Unie. Nežádá ani nepřijímá pokyny žádné vlády, orgánu, organizace nebo osoby mimo jeho orgán.“ Braunův e-mail je dokladem, že Nejdl, Miko i sám Braun služební řád porušili. … Očekávaný skandál úředníků Nejdla a Brauna může ohrozit i jejich komisařky. Na oba české byrokraty se už dotazoval dopis kontrolního výboru europarlamentu odeslaný komisařce Cretuové loni v prosinci.

Tolik citace ze článku. Skutečná, nezávislá eurokomisařka, hájící zájmy EU, by musela okamžitě těmto třem svým českým podřízeným euroúředníkům dát výpověď a sama iniciovat vyšetřování a jejich potrestání. Věra Jourová se tak pokouší opět zakrývat svoji minulost. Takto neomluvitelně jedná jen člověk se špatným svědomím. Článek byl zveřejněn 4.2.2016. Dodnes veřejnoprávní média České republiky, včetně bulvárních, mlčí?!

J.Š.25.2.2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentáře   

-3 #1 K.Mrzílek 2015-10-02 23:21
Ať už je někdo odborníkem, má vynikající vzdělání a zkušenosti, nemá-li charakter mít rovnou páteř, jsou mu veškeré školy k tomu, aby s ostatními podobnými spolupracovníky držel basu u koryta.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)