Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Marvanova HanaMěstský soud dne 27.9.2017 vyhověl odvolání AS Žižlavský v.o.s. ve věci žaloby na JUDr. Hanu Marvanovou. Rozsudek OS Praha 1 se zrušuje a věc se vrací k dalšímu řízení. Byl nedostatečně zjištěn skutkový stav věci a to že nebylo dostatečně zjištěno ze kterého účtu proběhly platby ve prospěch JUDr. Hany Marvanové. Známá advokátka se nechala zastupovat. Média, ačkoliv byla včas informována, se nedostavila…

* * *

Odvolací soud opět rozhodl o žalobě proti JUDr. Marvanové a opět bez nařízení jednání?!

… Z rozhodnutí VSvP vyplývá, že je proti JUDr. Veverkovi nadále vedena žaloba o náhradu škody cca 104 milionů Kč. JUDr. Veverka je žalován škodu s tím že dlužník provedl v době od 19.3.2008 do 22.4.2010 celkem 463 plateb v celkové výši 104.125.743,59 Kč ve prospěch JUDr. Veverky (33 milionů ročně!!!). Právě ve zmíněném období JUDr. Veverka převedl JUDr. Marvanové těch 3.250.000,- Kč (platby v listopadu až prosinci 2008). Takže proti JUDr. Veverkovi budou žaloby úspěšné a proti Marvanové nikoliv?

Není to divné? Velmi zvláštní také je, že v žalobě proti Veverkovi lze najít pouze jednu platbu, která by mohla být platbou ve prospěch JUDr. Marvanové  – 1.000.000,- Kč, ze dne 31.12.2008 (ale protože není označena variabilním symbolem, tak se lze pouze dohadovat, zda jde o tutéž platbu).

Absurdní bude, pokud insolvenční správce se žalobou proti JUDr. Veverkovi uspěje (žalované peníze jsou jistě zašantročeny) a proti JUDr. Marvanové nikoliv, ačkoliv platby ve prospěch JUDr. Marvanové prováděl JUDr. Veverka ve stejném časovém období…

* * *

Insolvenční správce u Okresního soudu v Semilech uspěl! Kauza se táhne roky. AK Veverka skončila v insolvenci. Krátce předtím vyplatila dr. Marvanové (po 1 1/2 roce) 40-tinásobek jejího obchodního podílu 80.000,-Kč - 3.250.000,-Kč. Do AK Veverka přivedla svého známého, jako nového účetního pana Součka. Byl vyšetřován PČR. Soudkyně OS Praha 1 Šnajdaufová si od banky vyžádala pohyb na bankovních kontech AK Veverka, ale jejich obsah nesdělila – viz podrobnosti níže?! Má se dobře znát s dr. Marvanovou? U prvního jednáni byla TV PRIMA. Poté už mediální zájem o kauzu nebyl, kdy soudní jednání probíhala na různých soudech, měnily se spisové značky, jednání rušila na poslední chvíli apod. Na soudní jednání se dr. Marvanová nedostavuje. Je s podivem, že se k tak závažné věci uznávaná "morální ikona" nevyjadřuje, sama nehájí a jak by činil každý, kdo má čisté svědomí...

Zlí jazykové tvrdí, že jen díky třem přítomným osobám při jednání, dobře informovaných, rozhodl soud tak jak by nerozhodl, kdyby nebyl nikdo za veřejnost přítomen…

Když jsem požádal předsedkyni senátu JUDr. Danielu Benešovou o pořízení ilustračních fotografií, reagovala slovy: „Fotografování? Ne, ne, kdepak, ani náhodou. Nechceme se zviditelňovat.“

Zvukový záznam jednání si můžete poslechnout ZDE. Zvukový záznam usnesení ZDE (bude dodán později, včetně písemného vyhotovení usnesení).

Žaloba proti JUDr. Haně Marvanové o 3.250.000,-Kč – 27.7.2011

Žaloba proti JUDr. Veverkovi o 104.000.000,-Kč – 13.5.2011

Rozsudek MSvP MAPE PETRO ALEUTA – pohledávky existují – 14.5.2015

Rozsudek MSvP MAPE PETRO ALEUTA potvrzen VSvP – pohledávky existují – 14.3.2016

Dovolání žalobce AK Žižlavský NS proti usnesení VSvP – 28.11.2016

Usnesení MSvP věřitel JUDr. Mgr. Slavomír Hrinka – 31.8.2017

JUDr. Veverka je momentálně nemajetný? Kam se asi podělo oněch 104.125.743,59 Kč ?! Kauzu budeme i nadále samozřejmě, pozorně sledovat tím spíše, když veřejnoprávní média vůbec „nezajímá“…

 

Jan Šinágl, 29.9.2017 

* * *

Bála se snad soudkyně Šnajdaufová pravdy a proto neodsoudila svoji bývalou kolegyni, advokátku Marvanovou?!

Z průběhu jednání před vyhlášením rozsudku jednoznačně vyplynulo, že účet, z něhož bylo žalované plněno, byl "úschovním účtem zřízeným pro potřeby výkonu advokacie dlužníka". V rozsudku ze dne 3.11.2015, je to rovněž zmíněno, ale záměrně je tento fakt zpochybňován podivným vyjádřením soudu "mohl být". Toto zpochybňující vyjádření soudu však nemá vůbec žádnou oporu v provedeném dokazování, protože podle sdělení banky šlo skutečně o úschovní účet, na němž byly peněžní prostředky nepatřící JUDr. Veverkovi, ale jiným osobám. Stejná skutečnost vyplynula i z přípisu Policie ČR, která účet 460477440/2700 označila za úschovu u advokáta.

Závěr soudu, že šlo o peněžní prostředky JUDr. Veverky by mohl obstát pouze v případě, že by v této úschově měl svoje peněžní prostředky přímo JUDr. Veverka a ještě minimálně v takové výši, aby pokryly všechny JUDr. Marvanové převáděné částky. Tímto směrem však dokazování soudem provedeno nebylo - soud si nevyžádal výpis z tohoto účtu od banky - ačkoliv to k důkazu žalobce navrhoval. Ukázalo by se jasně kdo, kdy, komu a kolik peněz posílal! To soudkyni evidentně nechtěla vědět, ačkoliv to byl hlavní důkaz!!! …

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)