Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Genese CSR avers

Aktualizováno 16.9.2018: 100. výročí vzniku Československa je přímo výzvou k druhému vydání knihy. Půjde o vydání rozšířené o další Kalvodovy tematické texty a soubor dokumentů. Pokud vše dobře dopadne, tak kniha letos vyjde na přelomu října a listopadu. Bude tím nejlepším příspěvkem k obnovení české státnosti před 100 lety a návratem k heslu PRAVDA VÍTĚZÍ, nikoliv PRAVDA VÍTĚZI. Původní heslo bylo PRAVDA BOŽÍ VÍTĚZÍ, které TGM pro Standartu presidenta nepoužil. Prosazoval především tu svoji, která ne vždy byla v zájmu země a v souladu s tím co veřejně říkal a konal… Další kapitoly proto už zveřejňovány nebudou. Knihu zakoupit vřele doporučuji!

* * *

Josef Kalvoda: „Těm kdo hledají pravdu, milují svobodu a bojují za spravedlnost.“Genese CSR revers

… Dříve než Češi dosáhli města, byl tu 16. července 1918 zavražděn car Mikuláš II. se svou rodinou. Podle Trockého bylo rozhodnutí k li­kvidaci královské rodiny vydáno Leninem, který byl přesvědčen, že bolševici by neměli „propustit bílým živý prapor, kolem něhož by se soustředili", zejména za situace pro bolševiky složité. Trockij tvrdil, že „rozhodnutí bylo nejenom vhodné, nýbrž i nezbytné. Krutost této rychlé spravedlnosti ukázala světu, že budeme pokračovat v nelítostném boji a nezastavíme se před ničím. Poprava carovy rodiny byla potřebná nejen k zastrašení a zdeptání nepřítele, ale také k vyburcování na­šich vlastních řad. Těm se také mělo ukázat, že není cesty zpátky, vpředu čeká úplné vítězství, nebo úplná porážka.”82)

Čechoslováci uskutečnili ofenzívu na základě tří předpokladů: 1) realizace vojenské akce bude snadnou záležitostí; 2) česká akce bu­de pouze výpomocí všeruskému povstání proti bolševickému režimu; 3) Spojenci poskytnou rozsáhlou pomoc při otevření východní fron­ty. A proto se Čeček, který velel jednotkám nejdále na západě, Če­chům a Rusům, pokusil spojit síly s generálem Děnikinem a kozáckou armádou v Čaricynu (dnešní Volgograd), aby tak mohli zahájit společný útok na Moskvu.84) Můžeme pouze spekulovat, jak odlišná mohla být situace, kdyby Masaryk souhlasil s účastí v protibolševických silách, v dobrovolnické armádě, o několik měsíců dříve. Nebo kdyby se Češi v květnu rozhodli táhnout na Moskvu společně s bílý­mi, místo aby se probíjeli Sibiří k Vladivostoku.

Červenec 1918 byl pro bolševiky těžkým měsícem. Lenin si plně uvědomoval význam volžské fronty, otevřené Čechoslováky a jejich ruskými spojenci, jakož i význam samařské vlády (tzv. Komuc, jak se začala nazývat podle iniciál ruského názvu), založené skupinou sedm­desáti eserů z rozpuštěného Ustavodárného shromáždění a vedené Viktorem Černovem. Tato vláda dokázala vybudovat lidovou armá­du, jež v srpnu 1918 čítala více než 10 000 mužů. (Od chvíle, kdy Komuc přijala krajní program levicových eserů, sama se zbavila pod­pory většiny bohatého vesnického obyvatelstva v oblasti.) Nebezpečí však signalizovala naléhavá Leninova výzva 1. srpna spolubojovníkům na (bolševické) frontě porazit Čečkovy oddíly: „Nyní je celý osud re­voluce vsazen na jedinou kartu: rychlé vítězství nad Čechoslováky na frontě Kazaň - Ural - Samara. Všechno závisí jen na tom.“85) V tomto okamžiku československá armáda vskutku ohrožovala samu existenci bolševického režimu v Rusku. O několik měsíců dříve, ruku v ruce s ruskými protibolševickými silami, by bývala měla k jeho svržení mnohem lepší vyhlídky.

Kapitola 13: Odpor Čechoslováků proti bolševikům. Rozhodnutí o intervenci

FOTOGALERIE

 

Jan Šinágl, 9.7.2018

* * *

Josef Kalvoda „Genese Československa“: Kapitola 1 – Češi, Slováci a jejich vůdčí představitelé na prahu války

Josef Kalvoda „Genese Československa“: Kapitola 15 - Deklarace nezávislosti (Washingtonská), aneb jaká skutečně byla a jak byla realizována! ...

Josef Kalvoda „Genese Československa“: Kapitola 18 - Reflexe, rekapitulace a co bylo poté

* * *

Československá legie v Rusku - Naloženi bohatě cizími poklady ...

Republika nechtěná

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)