Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

ND mala scena paneliste 291018Postřehy z diskuse: „Co umíme říci nás neohrožuje, ale to co neřekneme.“ – „Havel zajistil větší bezpečnost zemi, než TGM.“ – „Bez filtru informací ve veřejném prostoru, je veřejný prostor ohrožen.“ – „Slovo je stínem činu“. 

Dne 29.10.2018 se v ND Malá scéna uskutečnila debata na téma TGM, Jan Patočka a Václav Havel. Zúčastnili se Roman Joch, prof. Václav Bělohradský, Eliška Bulínová, Martin Palouš, moderoval Petr Fischer, šéfredaktor stanice ČRo Vltava. 

Pořídil jsem zvukový záznam celé debaty. Názor si učiňte sami. Jistě zajímavé myšlenky, ale pojmenovat příčiny 100 let trvajícího, stále stejného, střet myšlenek a ukázat cestu jak z toho ven, se veřejnost nedočkala. Nejlépe vyjádřila podstatu a podstatné našich dřívějších i dnešních problémů Eliška Fulínová z UK. Její příspěvek (od 35 min.) vřele doporučuji. Řekla natvrdo pravdu o tom jací skutečně jsme a co si stále nechceme přiznat, na příkladu zacházení s mozkem Františka Palackého, kdy s ním i dnes zacházíme stále stejně, protože jsme se nezměnili, tím spíše po sebevražedném úbytku elit během století. Je to docela humorné, ale ve skutečnosti krutá pravda o nás, naší povaze a charakteru. Přesná, naprosto výstižná diagnosa českého charakteru a povahy. Seděl jsem vedle prof. Halíka, debaty se nezúčastnil. Můj vstup do diskuze (1:25:44 hod.) jen doplnil  vystoupení Elišky Fulínové o další fakta, která neradi slyšíme, resp. které veřejnost nezná.

Téma skvěle doplňují články Karla Olivy Bez zloby a vášně (LN 25.10.2018) a Ondřeje Neffa Návštěva u věštkyně (LN 29.10.2018).

Na doplnění právě zveřejněná slova předního odpůrce prezidenta Edvarda Beneše Vladimíra Ležáka – Borina:Ale docela autenticky se ze vzpomínek dozvídáme, že poválečná hrozba bolševismu nebyla tak neviditelná a slepota vůči ní tak historicky nevyhnutelná; jen zvítězila. Že dobové ad hoc odhození humanity ve věci odsunů Němců nebylo historickou nezbytností; a že se také neobešlo bez odporu demokratů. … Tak jsem se dověděl, z čeho mne spolupracovníci Dr. Beneše v Londýně obvinili. V Paříži mě důvěrně denuncovali policii, že jsem nebezpečný komunistický agitátor, v Londýně zase, že jsem agent gestapa a že jsem vydíral uprchlíky v Bordeaux. V obou případech mne denuncovali důvěrně, neboť proti důvěrné denunciaci není obrany. … Náš předseda Milan Hodža bydlel v prvotřídním hotelu Carlton. Přivítal mne velmi srdečně a já zahájil rozhovor výtkou. „Vzpomínám,“ řekl jsem, „že jste v březnu opustil Paříž, abyste to tady hlídal proti Benešovi. Jak vidím, neuhlídal jste. Proč je jeho pozice tak silná? Je to následkem jeho zednářských styků?“ „Jistě,“ přitakal Hodža. „Krom toho platíme za svou hloupost. Nechali jsme mu dvacet let ministerstvo zahraničí a ohromné tajné fondy. Z těch fondů platil propagandu v zahraničním tisku. Československo je v zahraničí naprosto neznámé, znají pouze Masaryka a Beneše. Tu inzerci dával pak překládat a umísťoval ji v našem tisku, jakožto hlas ciziny. Tak získal pověst nepostradatelného.“ „Tím jsou vinni všichni naši vedoucí politikové,“ poznamenal jsem. …

Nedávno jsem hovořil s jednou starou paní, která navštívila svoji dceru na Floridě. Říkala mi, jakou tam mají noví Češi špatnou pověst – neustálá snaha přijít snadno k penězům, místo aby se sami pokusili poctivě živit…

Ani za 100 let jsme se mnoho nezměnili. O tom co bylo, ne proč to bylo, skutečný stav dnešní společnosti a jaká jsou reálná řešení, ne jen teoretizovat, abychom se začali měnit a nebyli stále stejní, stále nemáme odvahu otevřeně hovořit, natož měnit. Jedna stará paní mi nedávno ve vlaku řekla: „Čechům vyhovuje žít v bordelu.“ Nevyvracel jsem jí to…

Zebrak vlajky 281018Mnoho lidí jistě upřímně slaví 100. výročí založení ČSR. Slaví se něco, co slaveno být nemá. Neslavili by, kdyby znali pravdu. Manipulace stále pokračuje. Přesto jsem na svém domě vyvěsil 28.10.2018 vlajky ČR, EU a USA. Kolik nás bylo takových v celé zemi?Butovice 291018 Kdyby stát nic neorganizoval, na ulicích a vesnicích by žádná radost a spontánnost nebyla k vidění. Ta fotografie nahoře vpravo s prázdnými lahvemi od alkoholu, byla pořízena ráno, 29.10.2018, v Praze Nové Butovice. Je vypovídající jak asi většina neveřejně „slavila“…

Mimochodem při mnoha oslavách na 28.října vůbec nebylo vzpomenuto stovek mrtvých, tisíce mrzáků a statisíců persekuovaných po okupaci v roce 1968?! Také to vypovídá o stavu naší společnosti. Nevděk je snad nejhorší lidská vlastnost. V naší zemi se rozšířila jako mor, která nás i zemi paralyzuje a nutí zůstávat trvalou obětí, schopnou jen naříkat, nadávat, kritizovat, svádět vše na druhé, ale hlavně sám nic pořádně nedělat pro nápravu stavu společnosti…

 

Báseň A.S.Puškina: „Vyšel rozsévač, aby zasil símě své…“, je stále aktuální – i po 195 letech…

Vyšel jsem dřív než hvězda ranní

svobodu v poušti rozsévat,

z čistého srdce, z duše rád

úhorům v zotročené pláni

životodárné sémě dát –

nadarmo jsem však mrhal prací,

námahou, časem inspirací…

 

Paste se tedy klidně dál!

Hlas cti vás nevyburcoval

Nestojíť stáda o svobodu!

Stříhej a řež je, bij a nič;

dědictvím jejich z rodu k rodu

je chomout s rolničkou a bič. …     

 

1823

* * *

P.S.

V rodině Františka Palackého, národního buditele, se mluvilo německy.

Jan Šinágl, 31.10.2018

* * *

* * *

V Olomouci vyrábí posmrtné masky zakladatelů ČSR, jsou určeny jako dar pro Izrael

V konzervátorské dílně Vlastivědného muzea v Olomouci se začaly vyrábět kopie posmrtných masek zakladatelů samostatného československého státu, Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. Štefánikova maska bude mít přitom vůbec první kopii, olomoucké muzeum vlastní její originál. Jedna ze sad posmrtných masek poputuje na konci listopadu jako dar izraelskému lidu při oficiální státní návštěvě Izraele, řekli novinářům zástupci muzea.

Všechny tři masky jsou nyní součástí expozice olomouckého muzea věnované československým legionářům, která byla na začátku října otevřena u příležitosti stého výročí republiky. Podnět pro výrobu jejich kopií dalo ministerstvo kultury. Podle ministra Antonína Staňka (ČSSD) dar připomene izraelskému lidu tři osobnosti, které jsou symbolem československého státu. "Chtěli jsme vyjádřit určitou úctu k tomu, že Československo a Izrael mají společné velmi dobré vztahy," uvedl Staněk. ČRo, 5.11.2018

* * *

Masaryk, Patočka a Havel na Nové scéně Národního divadla

… Asi jediný problém jinak velice zajímavé akce nutící diváka uvažovat o českém národu či české identitě spočíval v její struktuře. O „diskuzi“ mezi pozvanými hosty totiž tak úplně nešlo. Každý z panelistů přednesl svůj zhruba dvacetiminutový příspěvek, poté následovalo několik dotazů z publika a po nich již oficiální program skončil.

Místy značně nesourodé přístupy se proto rozvíjely paralelně, což je škoda, protože například radikální dekonstrukci, kterou ve svém expozé o uchovávání Palackého mozku provedla Eliška Fulínová, si hlubší debatu zasloužil.

Jinými slovy, Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství uspořádalo takříkajíc „post festum“ (den po 100. výročí vzniku Československa) zajímavou prezentaci svébytných pohledů na klíčové osobnosti českých dějin, dialog však chyběl.

Možná se jej dočkáme na debatě příští, které se má účastnit mimo jiné i známý kanadský historik Michael Ignatieff. Tuto debatu centrum plánuje na 27. listopadu.

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/masaryk-patocka-a-havel-na-nove-scene-narodniho-divadla-p16-/tema.aspx?c=A181030_144205_pozice-tema_houd#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail

* * *

Vznik Československa: Po iluzích o republice přišlo rozčarování

„Vedle českého národa tady žilo mnoho občanů německé národnosti, menšina okolo tří milionů. A Němci zrod Československa neslavili,“ říká v rozhovoru Josef Tomeš, historik Masarykova ústavu Akademie věd. A jeho kolega Richard Vašek dodává: „Maďarů bylo okolo tři čtvrtě milionu a také měli na vznik československého státu jiný pohled.“

Většina, zejména české obyvatelstvo, se ztotožnila s československou státní ideou. Je zajímavé, jak jednoduše většina Čechů odhodila po léta pěstovanou českou identitu a plně se ztotožnila se společným státem. Tento proces byl mnohem viditelnější než na Slovensku, kde stále přetrvávala silná slovenská národní identita.

Na rozdíl od naší doby se v tehdejší stranicko-parlamentní praxi uplatňovaly takzvané vázané mandáty: poslanci po svém zvolení podepisovali vedení svých stran bianko rezignační reverzy, které umožňovaly kdykoli zbavit mandátu poslance hlasujícího v rozporu s dohodnutou stranickou linií

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/vznik-ceskoslovenska-po-iluzich-o-republice-prislo-rozcarovani-pxm-/tema.aspx?c=A181030_164146_pozice-tema_lube#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail

* * *

Izrael

V konzervátorské dílně Vlastivědného muzea v Olomouci se začaly vyrábět kopie posmrtných masek zakladatelů samostatného československého státu, Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. Štefánikova maska bude mít přitom vůbec první kopii, olomoucké muzeum vlastní její originál. Jedna ze sad posmrtných masek poputuje na konci listopadu jako dar izraelskému lidu při oficiální státní návštěvě Izraele, řekli novinářům zástupci muzea.

Všechny tři masky jsou nyní součástí expozice olomouckého muzea věnované československým legionářům, která byla na začátku října otevřena u příležitosti stého výročí republiky. Podnět pro výrobu jejich kopií dalo ministerstvo kultury. Podle ministra Antonína Staňka (ČSSD) dar připomene izraelskému lidu tři osobnosti, které jsou symbolem československého státu. "Chtěli jsme vyjádřit určitou úctu k tomu, že Československo a Izrael mají společné velmi dobré vztahy," uvedl Staněk. ČRo, 5.11.2018

* * *

Česká fata morgána

V české hymně je věta, která vypovídá o českém naturelu.  …. „ zemský ráj to na pohled“.  Zemský ráj to na pohled ano, kdo pohlédne však blíže pozná, že český svéráz je jen na pohled. Společnost kde se dobře daří, protože se tam pivo vaří, špekáčky jdou na odbyt. Nerozhodnost vytvořit alespoň relativní jednotu je za obzorem.

K.Mrzílek.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (5 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)