Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá srp 26 @15:00 -
Lošany: Otevření Památníku rodiny Mašínů

Nejnovější komentáře

 • 14.08.2022 15:44
  Das ist überhaupt keine Science-Fiction . Da ich seit 2 Jahren ...

  Read more...

   
 • 14.08.2022 15:34
  Tohle vůbec není sci-fi. Jelikož jsem byl izolován 2 roky ...

  Read more...

   
 • 14.08.2022 06:56
  Hořký návrat letců RAF: Z hrdinů udělali komunisté zrádce ...

  Read more...

   
 • 14.08.2022 06:48
  Přeji si drtivou porážku ruské armády. Dramatik odsoudil ...

  Read more...

   
 • 12.08.2022 12:59
  ... Podle vládního zdroje má nicméně horká kandidátka podporu ...

  Read more...

   
 • 09.08.2022 12:44
  Díky, díky, díky. Když mi bylo 17 až 19 let, tak můj parťák byl ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Genese CSR aversProf. Josef Kalvoda „Genese Československa“ str. 264: Tento dokument, navržený a podepsaný Masarykem a dalšími, přivedl americké Slováky, tvořící asi jednu třetinu národa, do řad česko-slovenského (sic) hnutí za nezávislost. Zaručoval jejich krajanůmSDL CZ Stati na Slovensku rovnost a autonomní rozvoj ve státě, jež měl být teprve vytvořen. Od té doby američtí Slováci plně podporovali Masaryka, pomáhajíce mu „dokazovat“, že Slováci jsou proti Rakousku-Uhersku a přejí si vznik „národního“ státu Čechů a Slováků. Po válce se ale Masaryk od Pittsburghské dohody distancoval, označiv ji „za lokální smlouvu amerických Čechů a Slováků mezi sebou“. Napsal, že podepsal „dohodu“ – zdůraznil, že nešlo o „smlouvu“, aby uspokojil „malou slovenskou frakci, která snila o bůh ví jaké samostatnosti Slovenska; idee některých ruských slavjanofilů, pak Štúra a Vajanského, ujaly se také mezi Slováky v Americe“. Když otec Andrej Hlinka, vůdce Slovenské ĺudové strany, připomněl Masarykovi jeho závazek vůči Slovákům, Masaryk odpověděl osobním útokem; nazval ho „lhářem“, aniž řekl, co myslí onou lží. V dopise otci Hlinkovi z 12.října 1929 nazval Masaryk Pittburghskou dohodu „podvrhem“ (falsem), přestože ji sám navrhl a dvakrát podepsal. (Druhý podpis byl připojen ke kaligrafické kopii dohody, předané mu Albertem Mamateyem, prezidentem Slovenské ligy, 14.listopadu 1918, v den volby Masaryka za prezidenta nové Československé  republiky a několik dní před jeho odjezdem ze Spojených států).    

Takto informovala včera o Pittsburské dohodě ČT v hlavních Událostech ČT. Na ČT 24 jsem zahlédl titulek pořadu – Masarykův otec byl Slovák a jeho matka poloviční Němka. Připomínám i spekulace o tom, že byl levobočkem císaře pána a neochotu Masarykových potomků poskytnout DNA za účelem zjištění pravdy. Kdo se neobává pravdy, udělá vše pro její potvrzení. Odvolávat se na etické důvody působí poněkud nedůvěryhodně, v tomto případě velmi neeticky. Prof. Josef Kalvoda ve své knize také cituje zdroje, kdy Masaryk potřeboval peníze, věděl, že jeho bohatý budoucí tchán nemůže svoji dceru Charlottu udat, tak mu slíbil, že si ji vezme – pokud obdrží peníze… Také je třeba připomenout jak Emanuel Voska vytvářel pro Masaryka „černé fondy“, tedy docházelo k podvodné, protizákonné činnosti. Masaryk byl pragmatik, dělající vše pro získání osobní moci, bohužel mnohdy i na úkor země a jejího obyvatelstva. Nepochybně si dobře nastudoval i Machiavelliho…

Původně byl Masaryk nakloněn variantě státu po švýcarském vzoru. Po konfederaci HELVETIA mohla vzniknout  konfederace BOHEMIA. Když si uvědomil, že by nemohl mít moc podle svých představ, založil Československo na úkor pošlapání práv menšin, tedy nejen Slováků, ale i českých Němců a dalších etnických skupin tvořících po staletí Bohemii. Byl to v podstatě zločin, za který jsem zaplatili a platíme dodnes. Nebýt státu, tak se dnes neslaví 100.let obnovení české státnosti. Byl to sice její začátek, ale současně i začátek jejího postupného konce. Nepochybuji, že 100. výročí založení BOHEMIE, by dnes slavila celá země, vlajky by byly na všech domech, náměstí plná radujících se lidí, šťastných a hrdých na svoji zemi co vše dokázala…

Třetina našeho obyvatelstva čeští Němci nebyli žádní separatisté. Žádný český Němec by se nestal separatistou, kdyby s ním bylo férově jednáno. Totéž platí o rčení „Ostrov demokracie“. V žádném období pro všechny obyvatele tímto ostrovem Československo nikdy nebylo. Ne nadarmo pocházelo a pochází z řad českých Němců 10 nositelů Nobelovy ceny, včetně první ženy Berthy Suttner – Kinské. My máme pouze dva a u třetího, prof. Leopolda Růžičky, jeho české kořeny zamlčujeme, protože byl „odrodilec“, žil a pracoval v cizině…

Dohoda v St. Germain, která umožnila vznik ČSR, byla možná jen díky účelovému zabránění vystoupení zástupců Slováků v čele s Andrejem Hlinkou, jinak by vznik ČSR nebyl schválen. Desátý ze čtrnácti Wilsonových bodů  zaručoval národům žijícím v Rakousku-Uhersku autonomní status. Po vzniku ČSR byly v Sudetech rušeny německé školy, zaváděny české, dosazovány tisíce českých úředníků, kdy němečtí se museli do dvou let naučit česky, jinak ztratili práci.

"Právo na sebeurčení je pěkná fráze – ale nyní, když spojenci zvítězili, - rozhoduje moc." (Alois Rašín)

V Článku Pohádka o Českolsovensku můžete nalézt další informace. S jeho koncem nelze nesouhlasit: Neboť z otrapy, byť bude mít drahý oblek, naleštěnou limuzínu a své poskoky, aby si tak hrál na královský dvůr, šlechtice neučiníš. A my už konečně pohřběme dávno mrtvé Československo, vystrojme mu pohřeb a nežijme v jednom pokoji České Republiky s jeho mrtvolou.Hrozně to tady smrdí.

Původně stálo na Prezidentské standardě Pravda Boží vítězí. Masaryk nechal slovo „Boží“ odstranit a nahradit heslem Pravda vítězí, ale sám se řídil heslem Pravda vítězi

Jistě dějiny přinesly i mnoho dobrého, ale ptejme se kolik špatného nám přinesly a kolik dobrého mohly přinést, kdyby odpovědní nemysleli jen na sebe a na své osobní zájmy. Táhne se to celým stoletím až dodneška. Rozhodují vždy jednotlivci a běda zemi, která připustí do svého vedení ty, kteří ji sloužit nechtějí.

Kdokoliv chce dnes sloužit zemi, stává se podezřelým, resp. podivným a je třeba ho zničit – viz Jan Antonín Baťa, největší patriot naší země. Bez takových velikánů práce, služby a ducha, se žádná země neobejde, chce-li očekávat prosperitu všech. Firma Baťa našla recept. Není třeba nic nového vymýšlet, jen ho převzít!

Utrácíme čas utrácením peněz, místo abychom jej smysluplně využívali, naplňovali činnostmi, které žádné peníze nestojí, činí nás bohatšími, šťastnějšími a zdravějšími, nejenom fyzicky, ale i psychicky. Je třeba obnovovat osvědčené tradice, potřebujeme pozitivní vzory dění a jeho nositelů, nechceme-li stále dokola opakovat stále stejné chyby.

Jeden ruský politolog dnes na ČT 24 prohlásil jak si vážil Václava Havla, přeje nám lepší politickou elitu a vzkázal, že v ropě a plynu štěstí nenalezneme…

Kniha prof. Josefa Kalvody Genese Československa by měla vyjít podruhé v naší zemi na přelomu října a listopadu. Doporučuji přečíst si stále zamlčovanou pravdu o našich nedávných dějinách a nás samých.

TGM zprvu věřil bolševikům, považoval je za demokraty a nařídil ruským legiím nevměšovat se do ruských záležitostí. Legie by je zpočátku snadno zlikvidovaly, bolševici neměli vedení ani dostatek zbraní.

Po přečtení knihy si člověk váží gen. Milana Rostislava Štefánika, který chtěl bolševiky zlikvidovat. TGM ho musel odvolat jako jejich velitele. Bolševici postupně posílili a bestiálně, masově, začali vraždit své protivníky. V knize Štefánik předpověděl co hrozí, pokud bolševici zvítězí. Jeho slova se přesně naplnila a naplňují dodnes. Zahynul při tragickém leteckém neštěstí za podivných okolností, stejně jako Tomáš Baťa, který by se stal nepochybně presidentem místo Edvarda Beneše…

Níže máte odkazy na čtyři kapitoly. Můžete začít tou osmnáctou, poslední, které dává dnešek plně za pravdu!

 

Jan Šinágl, 27.10.2018

* * *

Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí – prof. Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin ...

Josef Kalvoda: Genese Československa - předmluva

Josef Kalvoda „Genese Československa“: Kapitola 1 – Češi, Slováci a jejich vůdčí představitelé na prahu války

Josef Kalvoda „Genese Československa“: Kapitola 13 – Odpor Čechoslováků proti bolševikům. Rozhodnutí o intervenci.

Josef Kalvoda „Genese Československa“: Kapitola 15 - Deklarace nezávislosti (Washingtonská), aneb jaká skutečně byla a jak byla realizována! ...

Josef Kalvoda „Genese Československa“: Kapitola 18 - Reflexe, rekapitulace a co bylo poté

Československá legie v Rusku - Naloženi bohatě cizími poklady

Republika nechtěná

* * *

Režisér Otomar Krejča o odpovědnosti a kázni, aneb léčba Klausem

* * *

Česká televize se přiznala k levičácké manipulaci s veřejným míněním. Její zásluhou jsme neinformovaní o všem, co se Petru Dvořákovi (či starokomunistickým režisérům v pozadí) nelíbí, co se doma i ve světě děje a Petru Dvořákovi nejde pod nos. Tak dnes, v den 100. výročí republiky jsem viděl v televizi snad čtrvrthodinový pořad o nejvýznačnějších osobnostech a událostech ve století republiky. A nastojte - v této republice neexistovali Tomáš Baťa, Jan Baťa, jejich po celém světě největší, nejobdivovanější, nejpokrokovější... království obuvi. Největší plátci daní, nejprogresivnější inovátoři, vychovatelé národa k racionálnímu myšlení... Tak tohle, co nejvíc proslavilo republiku ve světě, nestojí ČT ani za "fajfku tabáku". Patří se rozpustit to Dvořákovo impérium a i s jeho ochočenými sluhy v radě ČT. Už ze sebe k sakru setřesme toto dědictví totality!

--
Stanislav Vrbík, Zlín, 28.10.2018

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)