Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

StefanikDnes uplynulo 100 let od jeho tragické smrti při přistání na letišti Vajnory v Bratislavě za podivných, dodnes neobjasněných okolností. Mohl zabránit nástupu bolševiků k moci, kdyby mu v tom T.G.Masaryk nezabránil.  

Podrobnosti si můžete přečíst v knize historika prof. Josefa Kalvody Genese Československa v doplněném vydání z prosince 2018. Vyšla poprvé v New Yorku a u nás v 90. Letech, kdy byla beznadějně vyprodaná. Měl by si ji přečíst každý, kdo chce znát nepříjemnou pravdu, dodnes široké veřejnosti zamlčovanou. Štefánik naprosto přesně předpověděl co světu bude hrozit, pokud se bolševici dostanou k moci. Jeho slova se doslova naplnila – až do dnešních dnů. Dějiny jsou dány, ale ne nadarmo se tvrdí, že nejtěžší ze všeho je předvídat minulost.  

Vědom si závažnosti situace vyrazil do Ruska, kde jako velitel legionářů měl v úmyslu zlikvidovat bolševiky za podpory a pomoci bývalých carských důstojníků, např. gen. Kolčaka a vojáků. Bolševici ještě neměli dostatek zbraní ani důstojníků a byli snadno k poražení. TGM gen. Štefánika odvolal s tím, že bolševikům důvěřuje a nemíní se vměšovat do jejich záležitostí. Později pochopil a uznal svoji chybu. Mezitím bolševici posílili a začali se chovat brutálně a nemilosrdně jako dnes Islámský stát, nejen vůči svým nepřátelům, ale i civilnímu obyvatelstvu, kdy umírali tisíce nevinných.

Je známo, že TGM i Edvard Beneš neměli gen. Štefánika v oblibě pro jeho přímou povahu a pevný charakter, který byl opakem jejich politiky mnohdy až zákeřných pletich. Rozhodně nepatřili k těm, kteří by jeho tragickou smrt neuvítali. Gen. Štefánik věděl příliš o pozadí jejich politických aktivit,  které odporovaly jeho zásadám a přesvědčení.

Mimochodem TGM s Benešem vědomě zabránili účasti Slováků na jednání v St. Germain. Měli  důvodnou obavu, že delegace v čele s Andrejem Hlinkou by přednesla takové oprávněné požadavky, že by schválení vzniku nového státu – Československa, bylo ohroženo. Původně chtěl založit TGM stát podle vzoru Švýcarska, ale nakonec dal přednost jiné formě, která mu, na rozdíl od švýcarského modelu, zaručovala neomezenou moc.

Nepochybně i tragická smrt Tomáše Bati, také při leteckém neštěstí, byla oběma politiky vítaná. Tomáš Baťa měl v úmyslu kandidovat na presidenta ČSR, kdy by byl při jeho obrovské popularitě a uznávaným schopnostem zcela jistě zvolen. Proto se chystal firmu předat svému nevlastnímu bratrovi Janu A.Baťovi, aby se mohl plně věnovat službě zemi. Byl si vědom vážnosti situace ve které se země nachází a vizionářsky očekával válečný konflikt a tedy i potřebu silné a schopné osobnosti v čele země. Měl, jako první věc, v úmyslu uzavřít smlouvu s polským maršálem Pilsudskim o vzájemné obraně obou zemí, což by zřejmě zabránilo vzniku II.světové války a následně i zabránění převzetí moci komunisty - a nejen v naší zemi!     

O tom všem a mnohém dalším se podrobně můžete dočíst v knize Genese Československa s odkazy a citacemi z originálních dokumentů a zdrojů. Měla by být součástí vyučování a povinou četbou na středních a vysokých školách, abychom konečně přestali žít ve lži, neopakovali stále stejné chyby a byli tak pořád jen na začátku!

Dějiny naší země nejsou jen dějinami ideologií, ale především otázkou charakteru. Dnešní politici by si rozuměli i s mnoha svými předchůdci z doby první republiky.

Založení Československa byl zločin, kdy jsme ignorovali třetinu obyvatelstva země, české Němce, kteří u nás žili po dlouhá staletí. Dr. Emil Hácha měl pravdu, když řekl, že „neštěstí naší země začalo založením Československa“. Pokračuje dodnes, kdy je země zbavená tradice a elit ve všech vrstvách života společnosti.

Nejprve byla likvidovaná česká elita věrná císaři, poté ji likvidovali nacisté, následně my sami vyhnáním českých Němců, po roce 1948 ji důkladně likvidovali komunisté. Zbytek elity odešel v roce 1968.

Malá země, na rozdíl od velké, si její velký úbytek nemusí vždy nahradit. I toho si byl vědom gen. Milan Rostislav Štefánik. Čest jeho památce a jeho trvalému odkazu. Jen s lidmi jeho zásad a charakteru můžeme vyspět a zařadit se mezi vyspělé země.

     

Jan Šinágl, 4.5.2019

* * *

JUDr. Oldřich Hein: Úroveň slovního projevu 11/28

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.29 (7 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)