Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Krvava noc avers 2019„Jsme nejprve lidmi, a pak teprve Čechy. Máme závazek vůči lidské důstojnosti. Jsme povinni vidět v otázce naší viny jasně a vyvodit z toho Pozvanka Svedske sance 160619závěry…“      

LIDICE 10.6.1942: Nacisty popraveno – v době války, ve dne: 173 mužů. Nejstaršímu bylo 84 let, nejmladšímu chlapci 14 let !!! ŠVÉDSKÉ ŠANCE 19.6.1945:Vojáky čs. armády popraveno – v době míru, v noci: 72 mužů, 120 žen, 75 dětí do 14 let. Celkem 267 lidí. Nejmladší byla batolata ve „věku“ 6, 7 a 8 měsíců !!!Maminky prosily vojáky, aby nejprve zastřelili jejich děti, aby měly jistotu, že nebudou trpět. Batolátka se plazila po tělech zavražděných maminek…

* * *                                                                                               

Vážený pane primátore, vážené dámy a pánové!

Již téměř tři desítky let se scházíme v červnu v této době, abychom uctili památku 267 obětí ukrutného masakru karpatských Němců, Slováků, slovenských Maďarů a jedné Rusky, kteří byli 41 dní po skončení druhé světové války v noci z 18. na 19. červen 1945 nesmyslně oloupeni a následně během necelých čtyř hodin bestiálně zabiti příslušníky Československé armády 17. pěšího pluku ze slovenské Petržalky. Mezi mrtvými, vracejícími se ze severozápadních Čech do svých domovů na střední Slovensko, bylo 72 většinou starších mužů, 120 žen a 75 dětí. Ti nejmenší: šesti až osmi měsíční byly stříleny v náručí svých matek! Ano, toto se stalo na Švédských šancích, dva kilometry od Přerova, města, které se hrdě hlásí k jednomu z největších humanistů světa – Janu Amosi Komenskému, který zde v 17. století pobýval.  

Přerov Švédské šance 18.6.2017: Postřílená batolata, děti a maminky čs. vojáky, se navrátily do společného hrobu ke svým tatínkům a dědečkům, po 72 letech…

I po mnoha desítkách let od této tragické události stále nacházíme v našich archivech a místních kronikách nová fakta, týkající se především etnické čistky Němců ze střední Evropy, která se stala od roku 1943 strategickým cílem Sovětského svazu a také identickým cílem československé politiky jako odvetu za Mnichov a pak následnou okupaci. Je na místě odmítnout dodnes rozšířenou interpretaci o spontánnosti násilí v začátku vysídlovacích operací. Se znalostí kontextu a při podrobnějším zkoumání začínají vyplouvat na povrch nečekané souvislosti, týkající se nejen postojů prezidenta Edvarda Beneše, československé vlády, ministra obrany generála Ludvíka Svobody a jím i Sověty zřízeného Obranného zpravodajství, které nakonec ovládlo nejen armádní a bezpečnostní složky ministerstva vnitra, včetně policie.                                                                                                                                       

Jsem rád, že díky vedení města Přerova byly vydány publikace na toto téma, uspořádány přednášky a výstavy, odhaleny dva hroby a na Švédských šancích vztyčen více než čtyřmetrový kovový kříž, připomínající tuto tragickou událost.                                                                                                    

Nedopusťme, aby se již nikdy neopakovaly hrůzy války i poválečné vyřizování účtů. Nechť jsou nám příkladná slova německého filozofa a psychiatra Karla Jasperse z knihy Otázka viny: „My Němci jsme skutečně bez výjimky povinni vidět v otázce naší viny jasně a vyvodit z toho závěry. Zavazuje nás naše lidská důstojnost. Už to, co si o nás svět myslí, nám nemůže být lhostejné, neboť víme, že patříme k lidstvu, jsme nejprve lidmi, a pak teprve Němci.“  V souvislosti s červnovým masakrem na Švédských šancích v roce 1945 český novinář a historik Jan Urban parafrázoval Jaspersův citát slovy: „Jsme nejprve lidmi, a pak teprve Čechy.  Máme závazek vůči lidské důstojnosti. Jsme povinni vidět v otázce naší viny jasně a vyvodit z toho závěry…“                                                                                                     

Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost.

 

PhDr. František Hýbl

Přerovský hřbitov 16. 6. 2019, 13,00 hod.

* * *

Modlitba pátera Zikmunda na přerovském hřbitově

* * *

Lidice Sinagl 75 letDr. František Hýbl jen s obtížemi  dokončil svůj proslov. Se stoupajícím věkem je to pro něho stále silnější psychická zátěž… Nedávno zjistil jak zločinci ze Švédských šancí pokračovali v masakru na 90 maďarských skautech v Petržalce… Pořídil jsem videa z pietních aktů na přerovském hřbitově a na místě tohoto hrůzného masakru.  Bohužel jsem ve spěchu nechal  mobil ve vlaku. Věřím, že obě videa přidám brzy k tomuto článku.  Kniha Krvavá noc na Švédských šancích vyšla v druhém, doplněném vydání.  Za média jsem zaregistroval jen kameru regionálního vysílání. Bohužel to podstatné - projevy nenatáčela, podobně jako ČT, která také často informuje  co se událo, ale ne co se řeklo... Vzpomeňme i zesnulého primátora Přerova Mgr. Vladimíra Puchalského, který se o vybudování památníku na Švédských šancích velmi zasloužil…

Jan Šinágl, 16.6.2019

* * *

Poválečný masakr karpatských Němců na Švédských šancích u Přerova – Tragédie, o které se muselo mlčet

Fakta. V Lidicích bylo nacisty zavražděno přes 340 osob. Viníci byli potrestáni a K.H..Frank, který rozkaz vydal, byl popraven. V My Lai bylo povražděno 350 (dle jiných zdrojů 500) osob viníci byli souzeni a velitel spáchal ve vězení sebevraždu. V Katyni sovětská tajná služba povraždila 22000 zajatých Poláků, potrestán nebyl nikdo, Stalin je v Rusku uctíván a současný prezident je bývalým důstojníkem sovětské tajné služby.. Za vyhazování z práce, mučení a popravy hrdinů protinacistického odboje v ČSR nebyl dosud souzen nikdo.. závěry ať si každý udělá sám... Viktor Náprstek

* * *

Jan Urban: Zapomenutý masakr, při kterém bylo zavražděno více lidí než v Lidicích

Pavel Horešovský přežil Lidice a říká: Čeští doktoři a sestry byli horší než ti němečtí

Temná skvrna poválečného Československa. Masakr na Švédských šancích

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentáře   

+1 #2 Jan Šinagl 2019-06-18 07:36
Sudetští Němci už dávno nehajluji. Komunisté nevěří a nenávidí. Za vlastni zločiny přeci nebudou nadávat sami sobě, když jsou v českém parlamentě. Budou vždy vyčítat jiným.

K.Mrzílek
-1 #1 Jan Šinagl 2019-06-18 07:33
Zatvrzelost, umanutost, strach, obava, autokritika, nikoho nepopudit, jsou zde provázané díky dvěma protektorátům.

K.Mrzílek

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)