Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:32
  Zkorumpované vedení Sokola je jen další ukázkou mravního ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:27
  Starostka Sokola Moučková by měla ve funkci skončit, míní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Bata Antonin JanVideo ukazuje muže z britské společnosti Bata Shoe, kteří byli školeni pro československo-britskou armádu již v roce 1940. V této době byl Jan A. Baťa stále v čele společnosti.Bata

Kdo o tom dnes ví? Proč asi tato závažná informace zůstává pro většinu obyvatelstva stále utajena. Firma Baťa byla největší čs. firma a sedmá na světě. Na videu vidíme Jana Tusu, ředitele Bata Shoe ve Velké Británii od roku 1939 do roku 1969. Níže informace o Janu A. Baťovi, jak velký člověk to byl a jak velmi aktuální je odkaz firmy Baťa dnešku.

Firma Baťa pomáhá i na „stará kolena“ v boji proti koronaviru

 

* * *

Gen. František Moravec věděl o financování československé exilové vlády v Londýně Janem A.  Baťou – viz kniha Špion jemuž nevěřili . Níže ukázky z článku Jan Baťa opět před soudem.

Francisco Moacir Arcanjo ve své knize, která vyšla u nás pod názvem Svět porozumí (překlad a náklad Marek Belza) uvádí slova brazilského velvyslance Decia Coimbry, který byl procesu přítomen: „Publikum mlčky vyslechlo znění rozsudku… Pražský tisk se omezil jen na konstatování faktu. Jedině bulletin Francouzské tiskové agentury odhalil průběh závěrečného přelíčení a zároveň uvedl, že Baťa ve své rezidenci v Batatubě se v reakci na informaci o výsledku omezil na slova: Svět porozumí… a pak vydal svým advokátům příkazy k přípravě k podání řádným soudům…“ Nevíme, jak by kauza skončila nebýt komunistického puče. Protože však komunisté záležitost zakonzervovali, zůstal Jan Baťa v očích občanů kolaborantem a pravda, pokud ji chceme znát, může být odhalena až dnes.

Jak to bylo ve skutečnosti? Plukovník čs. tajné služby Moravec se ve svých pamětech opatrně zmiňuje o tom, že londýnský odboj Edvarda Beneše měl být zaplacen ze zisků Baťova koncernu. Jan Baťa osobně nabídl presidentu Benešovi veškerou kapacitu svých podniků ve svobodném světě k podpoře exilové vlády – byl odmítnut patrně z ješitnosti za svou ostrou kritiku Mnichova a příspěvky pak zasílal téměř „pokoutně“ přes jiné osoby. Britská vláda nehodlala výdaje Benešovy mise v Londýně hradit. Náznaky ukazují, že na Baťu byl vyvíjen tlak. Chtěli, aby se pod svým jménem přihlásil k odboji. On to, přes velké váhání, neudělal.

Podpora Jana Bati odboji byla obrovská. Sám o tom řekl toto: „Prostředky, které z mého rozkazu a popudu plynuly do odboje za války, byly takového rozsahu, že se rovnaly součtu všech prostředků ostatních příslušníků národa v cizině za války.“ Úhrnem pro čs. odboj daroval 90 000 000 Kč, pro spojenecké země 80 000 000 Kč, osobní podpora Janu Masarykovi 30 000 USD (zdroje: Zlatá kniha osvobození Slovácka, Joe Nash, Arcanjo, záznamy kancléře Smutného, potvrzení Jana Masaryka, dopis Benešovi a další). Dá se předpokládat, že bez peněz Jana Bati by zahraniční odboj nemohl existovat. Přesto je dnes považován v očích mnoha lidí za kolaboranta nebo alespoň za člověka, který se ukryl před válkou v Brazílii, kde už potom musel zůstat a zemřel v roce 1965 v Batatubě, obklopen rodinou, jako významný občan rozvíjejícího se brazilského státu, avšak světem opomenut.

Jistě ne každý se dovede vcítit do situace majitele světového podniku, jehož centrum je na území okupovaném nacisty, kde zaměstnává 25 000 lidí. Jisté však je, že přihlášením se k odboji by Jan Baťa dosáhl pouze toho, že by mu nacisté podnik odňali a vládli v něm sami. Jak by to asi dopadlo? Profesoři zavřených vysokých škol, které Baťa zaměstnal, by asi byli vyhozeni. Uvolněné poměry by nahradila nacistická zvůle. Spojení by bylo přerušeno. Lidé, které mohl Baťa případně ze Zlína dostat ven, by nikdy neodjeli. Proto Baťa odjel do neutrální země. Můžeme dneska říci, že to hrál na obě strany? Jeho podpora odboji, kterou ovšem musel dělat tajně, dosvědčuje jasně, na které straně opravdu stál.

 „Podnik, s nímž vás zanechávám, je pevný a zajištěný. Nic jej nemůže ohrozit, kromě vás samých. Vaše práce, nadšená a věrná, dovede jej k novým úspěchům. Této vaší práci volám srdečný zdar.“ Na jeho cestě jej přijímají ministři, svazy průmyslníků, vládní zmocněnci. V Chicagu ho vítá starosta města a projíždí městem za uvítacích projevů davů. Žádný představitel našeho tehdejšího státu neměl větší popularitu (T.G. Masaryk už byl mrtev) a nebyl známější, než švec ze Zlína. Kam přichází Baťa, přichází prosperita. Ve zbídačelých a zaostalých zemích se budují závody, domy zaměstnanců rostou jako houby po dešti, lidé pracují a vydělávají. Zázrak?

Tomáš Baťa přivedl podnik k mnohonásobné prosperitě v období dvacátých let, kdy hospodářsky vzrůstal celý svět, ale v r. 1931 se hospodářské krize bál. Proto ho předal Janovi, který věděl, jak na to. Jak se velice brzy ukázalo, opravdu to věděl.

Jaké lidi potřeboval? Baťa mnohokrát zdůrazňuje, že potřebuje lidi sebevědomé a odvážné, dobré odborníky, ale všestranné. Ale pozor! Tito lidé nebyli vychováváni jako individualisté, kteří by se nezajímali o okolní problémy a žili si svým životem. Museli spolupracovat a byli spoluodpovědni. Pokud se nezpronevěřili, měli zajištěnu doživotní existenci (pokud odborně selhali, byli přeloženi). V tom je zásadní rozdíl oproti dnešku. Baťa vyžadoval disciplínu. Pokud žák v jeho škole kouřil, byl vyhozen. Jen o málo mírnější to bylo se zaměstnancem, který kouřil nebo pil. Asi by se smál dnešním školám a morálce v nich. Asi by také řekl zcela jasně to, co ostatně víme i my, že z takovýchto škol vyjdou lidé k ničemu. Přesto se stále morálka a disciplina uvolňuje a přijímáme opatření k tomu, aby se uvolňovala ještě více, nikoliv opačně. Baťa podporoval rodinu, stavěl rodinné domy a byty. Potřeboval zaměstnance, kteří budou mít zázemí, tzn. že budou mít motivaci pracovat a snažit se, aby rodinu uživili.

Jak je to dnes? Zaměstnanec s rodinou je pro zaměstnavatele zátěží, potřebuje svobodného, flexibilního a pohyblivého, bez problémů v osobním životě. Také nedává žádnou jistotu. To vede k nezakládání rodin a celkově svobodnému životu, investicím peněz do zábavy, nikoliv do rodiny. Tak můžeme jmenovat mnoho rozdílů. Které ideje jsou hodnotnější? Které vedou k úspěchu?

Svého nejlepšího syna v r. 1947 národ odvrhl. Člověka, který si neužíval bohatství, který byl svým pracovním nasazením příkladem všem zaměstnancům, který myslel především na lidi. Abychom to změnili, musíme začít s oním ostudným procesem v r. 1947. Baťův vzor nesmí být zapomenut. Právě dnes jej nejvíce potřebujeme, právě dnes potřebujeme to, co Jan Baťa řekl: porozumět mu. Není to jen jeho problém, je to především naše svrchovaná potřeba.

* * *

Prof. Milan Zelený: Hledání Stability v Éře Nerovnováhy

 

J.Š. 18.4.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)