Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Soudni znalec razitkoDne 4.1.2022 jsem Otevřený dopis zveřejnil. Zveřejnění tohoto dopisu považuje právní zástupce soudního znalce PhDr. Rostislava Nesnídala JUDr. Jan Brodec, za balancování na hraně advokátní etiky. Zvažuje proto provedení patřičných kroků u ČAK z důvodů údajného poškozování dobrého jméno svého klienta.

Dovolím si podotknout, že JUDr. Lenka Rivolová otevřený dopis nezveřejnila, čili by se měl dr. Brodec obrátit na zveřejnitele, který za zveřejnění tohoto dopisu nese plnou odpovědnost, tedy i za možné, případné škody. 

Pokud má dr. Brodec důkazy, že článek obsahuje nepravdivé údaje, měl by se na mne obrátit a sdělit mi je, se žádostí o jejich uveřejnění. Samozřejmě mu obratem vyhovím a připojím k otevřenému dopisu.

Dosud jsem neměl nejmenší důvod vyjádření dr. Rivolové zpochybňovat. Nemohu tak odstranit článek, o jehož pravdivosti obsahu nemám nejmenších pochybností. Pokud by měl být obsah nepravdivý, bylo by v zájmu dobré pověsti poškozeného, aby zveřejněním svých vyvracejících argumentů, byla jeho dobrá pověst opět a veřejně napravena.

Pokud byl PhDr. Rostislav Nesnídal pravomocně potrestán za svůj znalecký posudek ve správním řízení pokutou, povinností nahradit náklady správního řízení na podnět MSp,  a vyškrtnut se seznamu soudních znalců ke dni 1.7.2019, neumím si představit, jak mu mohla být způsobena jakákoliv nemajetková újma? Naopak způsobena byla a nemalá, zcela nevinnému člověku ing. Miroslavu Sochorovi, na základě chybného znaleckého posudku dr. Nesnídala.  

Ing. Sochor má tak plné právo požadovat za způsobenou nemajetkovou újmu omluvu a finanční odškodnění od dr. Nesnídala, stejně jako od MSp. Nesou plnou odpovědnost za tuto donebevolající nespravedlnost, spáchanou na nevinném člověku.

Vyžadovat odstranění článku od dr. Rivolové, která ho nezveřejnila a nenese tedy žádnou odpovědnost za jeho vydání, se komentuje samo, stejně tak jako vyhrožování dr. Brodece dalšími kroky směrem k České advokátní komoře. Dr. Nesnídal si za jemu způsobené škody může sám.

 

Jan Šinágl, 1.3.2022  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (5 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)