Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Je cos shnileho ve state ceskem

Je cos shnilého ve státě českém…

Ptejme se našich politiků, co s tímto stavem hodlají udělat ?!

***

Úvahy T.G.Masaryka: "Kdo náš veřejný život trochu pozorněji sleduje, potká se také se zvláštním typem intrikantů. Intrikaření otrávuje celý náš společenský život. Vzhledem k tomu, že nemohou být lvi, stávají se liškami, protože nemohou být žádní hrdinové, stávají se lokaji pomáhají si lokajskou mazaností. Ideálem těchto lidí je politika. Často slyšíme dokonce i důvod této bezcharakternosti: Malý národ by si nemohl jinak pomoci, musí  žebrat a intrikovat." (T.G.Masaryk, Česká otázka, citováno podle Emanuela Moravce, Konec Benešovi Republiky, str. 30)

„Marx a Engels postavili na místo Boha hmotu a oddali se slepé náhodě. Engels docela důsledně vidí v slepém zlu ženoucí sílu světa, historie je hnána slepými vášněmi lakoty a panovačnosti. V slepém nicotném světě není místa, není času pro radost a lásku.“ (Otázka sociální II. Praha: Čin, 1936, s. 315 )

„Nemůže být velké co není pravdivé.“ -  „Člověk hodně vydrží, má-li cíl.“

„JEDNAT, ČIN, ZÁŘIVÁ OSOBNOST.“

***

… Takhle to bohužel v zemích, které skončily v bankrotu, bylo. Neříkám, že Česko tak skončí, ale způsob, jakým se poslední dekádu hospodaří - neúměrné snižování veřejných příjmů a zvyšování výdajů -, k tomu směřuje. …

 ***

LN Není to alibismus? Takto bychom mohli omlouvat každé selhání každé vlády...

Ano, někteří z nich moc neumí řídit a sedlat. Ale je to prostě těžké: náš státní aparát reformy moc dělat neumí a systémovým změnám klade velký odpor. Ať mu zadáte hloupost, nebo dobrou věc, většinou se vám vrátí milion argumentů, ,,proč  to nejde". Anebo prostě klade obyčejný pasivní odpor. Za čtyři roky toho pak moc nezměníte. Ne, já bych nechtěl byt ministrem ani za nic. Málokdo si dovede představit, jak bezmocný může ministr v této zemi být.

LN Jak to myslíte?

Mnohý úředník dělat něco jinak než dřív prostě nebude a nebude a nebude. Například. Jako ministr dostáváte denně na stůl hromadu papírů k podpisu, ale prostě nemáte šanci je všechny detailně prostudovat. Takže jste jednou nohou stále v kriminále. Anebo jiný příklad: dostanete na stůl blbost, možná i lumpárnu, ale než to zjistíte, už je všechno pryč. A tak dál.

Tím rozhodně neříkám, že všichni na úřadech jsou neschopní. či sabotéři. Ale náš státní aparát, jak je nastaven, reformy prostě dělat neumí. A reformy jsou navíc politicky hodně nákladné a jejich plody by sklidila až politická konkurence, která přijde po vás.

LN Pravice i levice vždycky v opoziční roli slíbí, že, zruší všechno, co vládnoucí koalice prosadila. Obvykle to pak splní, ať to stojí, co to stojí - poplatky v Iékárnách, penzijní reformo či EET.  Copak jde v takové zemi normálně žít, podnikat a plánovat?

Takhle to bohužel v zemích, které skončily v bankrotu, bylo. Neříkám, že Česko tak skončí, ale způsob, jakým se poslední dekádu hospodaří - neúměrné snižování veřejných příjmů a zvyšování výdajů -, k tomu směřuje.

LN: Proč se mluví jen o zvýšení daní z příjmů fyzických osob na úroveň r roku 2020? Proč je úplně tabu firemní daň? Jestli se nepletu, naši sousedé ji mají vyšší. A zvýšení o jeden procentní bod by jistě ani Škodovku, ani Erste, ani nikoho jiného ze země nevyhnal.

Bojím se, že jde o podobný způsob uvažování: že daně jsou zlo. Že kdo chce zvyšovat daně, chce někomu škodit. Nejlepší svět je ale podle této logiky ten bez daní - a silnice, lékaře, hasiče, učitele, vojáky či důchody se zaplatí asi ze vzduchu?

Problém je, že ani premiér nemůže jít proti straníkům, natož nahrávat populistickým oponentům. Politická logika je prostě jiná než ekonomická.

Celý rozhovor>

P.S.

Je známým faktem, že ani nacisté plně neovládli českou administrativu v době okupace, tím méně to mohou dokázat politici a ministři. Snaha o digitalizaci státní správy vedla a vede k růstu úřednictva. Místo efektivní správy země máme zcela těžkopádnou, která se utápí v moři zbytečných zákonů. Umožňují nekonat a zbavovat se osobní odpovědnosti odpovědných. Jeden schopný „mozek“ se zdravým, selským rozumem, vykoná vždy více. To nám ukázal Tomáš Baťa. JŠ

***

Kandidát nepřichází, ale je stvořen

LN Vzhledem k tomu, co se před deseti, pěti lety i letos při přímé volbě prezidenta dělo a děje, myslíte, že je dobré, že právo volit prezidenta bylo odňato parlamentu a svěřeno do rukou lidu?

Postupem času se na to můj názor vyvíjel. Ted' se spíš kloním k tomu, že jsme to na parlamentu mohli raději nechat. Existují pro to dva zásadní důvody: fakt, že je prezident volen přímo, neodpovídá kompetencím, které má. Není jich tolik. A druhý důvod je, že když letos znovu vidím,jak je národ rozdělený, jak se lidi hádají nejen na sociálních sítích a nazývají se hlupáky... Kdyby prezidenta volil parlament, všichni společně nadáváme politikům a nejsme tolik rozhádaní mezi sebou.

Na druhou stranu chápu přímou volbu jako jednu z výsad demokratické společnosti, jenže tady zase naráží na, naši dezinformovanost a manipulovatelnost. Stále si pokládám otázku, jak velkou roli sehrály například průzkumy veřejného mínění a následný kalkul mnoha lidí volit rozumem na místo srdcem. Často jsem slyšela: ,,Srdcem bych volil kandidáta X, ale podle průzkumu nemá šanci, tak budu volit rozumem Y." To je přece špatně. Jedním z cílů mé knihy je upozorňovat na nutnost kritického myšleni, ověřování informaci, zdrojů atd.

LN Chtěla, byste se někdy, třeba hned za pět let, zase vrátit do týmu a kterého kandidáta? Zkušenosti máte, to se vždycky hodí.

Nikdy neřikej nikdy, ale zrovna tohle tedy moc reálné nevidím. Musel by opravdu přijít kandidát, který by mě ohromil. Čímž se ovšem dostávám k mottu mé knihy: Kandidát nepřichází. Kandidát je stvořen. Nelze to paušalizovat, samozřejmě, ale často je tomu skutečně tak.

Celý rozhovor>

P.S.

Zavřete oči a zasněte se. Přišel nejlepší paradox české politiky za posledních 30 let

… Když má však vláda v parlamentu většinu, je prezident „takhle malinký“, dokonce i Miloš Zeman. Řečeno prostě: v poli prezidenta by Andrej Babiš překážel liberálům řádově méně, než když zůstane předsedou ANO, půjde do dalších voleb a dost možná se opět stane ministerským předsedou. …

Mediální „rolba“ opět určila vítěze. Nový president si přeje „republiku pohody“? Slovo „pohoda“ v jiných řečech neexistuje. Víme, kam vede „pohoda a klídek“ a jak „pohodovost“ usnadňuje cestu zlu. Okamžitý příjezd presidentky Slovenska byl poněkud nedůstojný. Dobře, že se staví gen. Pavel jasně za Ukrajinu. Neoceňuji, že odmítá vyznamenat členy Odbojové skupiny bratří Mašínů. Měl by umět ocenit boj za svobodu, ke kterému patří oběti na životech na obou stranách. Není rozdíl mezi válkou vyhlášenou a která se vede skrytě. Zde morálně a hodnotově selhal. Kdyby řekl opak, dost možná by ale volby nevyhrál… JŠ

***

Respektuji vůli voličů a blahopřeji novému presidentu České republiky gen. Petru Pavlovi k vítězství. Přeji mu, aby nebyl pouhou figurou a vykonavatelem přání mocných v pozadí, navíc omezen svými pravomocemi, jako tomu bylo, mimo Václava Havla, u všech dosavadních, a nebyl poslušnou loutkou Kremlu, díky své možné.potenciální  vydíratelnosti vlastní minulosti. Nezapomínejme, že gen. Pavel byl v kontrarozvědce v době, kdy byla plně pod přímou kontrolou GRU. Ta umí pracovat skvěle a dlouhodobě - viz Václav Klaus. Gen. Pavel se vždy uměl přizpůsobit situaci. Charakter člověka se nemění. Současné odhalování obrovité korupce v EP nevylučuje, že nemohla existovat či neexistuje i v NATO. Zbrojní průmysl má potenciál obrovské korupce všude na světě. Rád bych se mýlil.

Země potřebuje, zvláště v dnešní době, presidenta, který spojuje. Věřím, že na to má a svoji šanci nepromarní.

Přeji novému presidentovi vše dobré a mnoho odvahy při řešení stávajících a budoucích velkých a těžkých výzev života a doby, které jeho a nás očekávají.

Na Standartě presidenta republiky je nápis „Pravda vítězí“. Často platilo „Pravda vítězi“. Připomínám celý výrok o pravdě Mistra Jana Husa: „Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky.“

Mimochodem jsem pro zavedení možnosti korespondenční volby nejen pro krajany v zahraničí, turisty, ale i v ČR. Ve vyspělých zemích je to standardem. Digitální formy korespondence jsou k dispozici – např. datové schránky. Nic nemůže být dokonalé, ale snaha po „dokonalosti“ často vede k opaku a diskriminaci části voličů, které nemožnost korespondenční volby omezuje v uplatnění jejich volebního práva.

Vše začíná kvalitní výchovou, vzděláním - a osobním příkladem těch, kdo stojí v naší zemi nejvýše.

 

Jan Šinágl

29.1.2023

***

Přeju vám svět bez Babiše. Zapomeňte na Babiše. Zkuste žít bez Babiše, řekl po porážce Babiš

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-4 #1 Jan Šinagl 2023-01-29 10:19
Pane Šinágle,

děkuji za zasílání, je to velmi zajímavé. Píšete nestranně, ne jako ostatní většina bojácných novinářů.

P.S.
Vaše články přeposílám dál!

S pozdravem

J. Hron

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)