Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Pecina_3Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze Petr Bláha tímto usnesením zamítl stížnost Jana Šinágla proti zahájení jeho trestního stíhání pro popírání nacistických zločinů. Žádné zvláštní výkony v oboru právní argumentace ale v usnesení nehledejte, odůvodnění (či spíše parodie na ně) je výronem čiré prokurátorské tuposti: stížní body zčásti nepochopeny, zčásti pominuty, trestní stíhání je oprávněné, protože je oprávněné.

 

http://paragraphos.pecina.cz/2012/08/stihani-popirace-sinagla-pokracuje.html

* * *

Adam DRDAK případu kverulanta Šinágla

* * *

Podnět obviněného Jana Šinágla k výkonu dohledu nad postupem Krajského státního zastupitelství v Praze, ve věci vedené pod sp. zn. 1 KZT 592/2012, podaný dne 10.8.2012 k rukám VSZ v Praze.

P.S.

Samozřejmě si nadále za svým článkem i s převzatými názory pana Tomáše Peciny, plně stojím. Je snad státní zástupce Mgr. Petr Bláha tak, bezcharakterní, resp. poslušný a závislý na mocných v pozadí, kteří se právem obávají eskalace veřejné debaty o naší nedávné minulosti a nepříjemné pravdě, které se podvědomě, instinktivně bráníme a vyhýbáme? Máme se věru za co stydět, při vší úctě ke skutečným  hrdinům. Mnozí státní zástupci se mohou „přetrhnout“ stíháním lidí za projevený názor, ale žádný si netroufne na miliardové podvodníky a velkozloděje. Ohrožuje snad zemi daleko více pravda, než ukradené miliardy? Komu takovýto státní zástupci asi slouží? Právu, spravedlnosti a zemi asi těžko, zato mnozí z nich rádi posluhují mocným – i likvidací těch, co místo nich ohrožují mocné svoji občanskou angažovaností a nelhostejností ke skandálním poměrům v zemi. Jsou už nadále neudržitelné!

Zveřejnění pravdy o naší minulosti a národní povaze, nemůže být presentováno jako její popírání a uctívání lží a nepravd?! Ústava nám zaručuje právo na svobodné vyjádření názoru. Je absurdní, aby se v naší zemi trestalo za pravdu a nadále vyznamenávalo za lež a nehrdinství nemálo bezcharakterních a typicky českých vykuků! Státní zástupce Petr Bláha by se tak zřejmě uplatnil i na basilejském koncilu, kde byl také Mistr Jan Hus souzen za svůj názor, resp. pravdu (Až bude Mistr Jan Hus prohlášen za svatého, pak budeme moci říci, že v Římě je správný Papež). Rád se za ni nechám také „upálit“, byť „humánnějšími“ postkomunistickými metodami a praktikami. Na to je pro mne pravda příliš cenná i osud mé vlasti, budovaný na neustálém hlásání polopravd či lží o naší nedávné minulosti. Nepochybuji, že při takové dezinformační komunistické kampani, ve které pokračuje i současný režim, mne nutně musí považovat většina dezinformovaných občanů za příznivce nacismu a fašismu. Mnozí z nich by mne jistě rádi viděli nejraději viset na šibenici. Vůbec by o „spravedlivém“ výkonu spravedlnosti nepochybovali, stejně tak, jako většina obyvatel při násilním vyhnání a usmrcení desetitisíců nevinných českých Němců po II. světové válce. Citace TGM níže stojí za připomenutí a zapamatování.

Mrzí mne, že neprávem přebírám „mediální slávu“ panu Tomáši Pecinovi, který měl být v prvé řadě obžalován jako autor mnou šířeného textu a měl dostat především on prostor v médiích! Omlouvám se mu touto cestou. Mediální „sláva“ mne vůbec nezajímá. Není podstatné kdo je v médiích, ale proč a čeho se věc týká. Toto téma je velmi vážná věc, netýkající se jen mne, ale celé společnosti. Vůbec nepochybuji o tom, kdyby byl pan Pecina pozván do OVM na toto téma, či jiné, divila by se jistě většina televizních diváků, jak může být demokratická diskuse zajímavá a poučná, nejsou-li zváni jen politici, či neškodné osobnosti, které jsou si dobře vědomi kam až smějí v diskusi zajít, aby neztratili „přízeň“ mocných.

Jsme stále převážně národem služebníků a slouhů, než hrdých občanů. Dostanou-li opět po volbách přednost ti první, tak se můžeme se svobodou a demokracií na dlouho rozloučit a možná už navždy. Jsou to příliš cenné hodnoty, než aby zůstaly tam, kde o ně nemá většina obyvatelstva zájem a vůli si je vybojovat a udržet. Nadcházející podzim bude výzvou každému skutečnému demokratovi!

 

Jan Šinágl, 10.8.2012

* * *

Úvahy T.G.Masaryka:

"Kdo náš veřejný život trochu pozorněji sleduje, potká se také se zvláštním typem intrikantů. Intrikaření otrávuje celý náš společenský život. Vzhledem k tomu, že nemohou být lvi, stávají se liškami, protože nemohou být žádní hrdinové, stávají se lokaji pomáhají si lokajskou mazaností. Ideálem těchto lidí je politika. Často slyšíme dokonce i důvod této bezcharakternosti: Malý národ by si nemohl jinak pomoci, musí  žebrat a intrikovat." (T.G.Masaryk, Česká otázka, citováno podle Emanuela Moravce, Konec Benešovi Republiky, str. 30)

„Marx a Engels postavili na místo Boha hmotu a oddali se slepé náhodě. Engels docela důsledně vidí v slepém zlu ženoucí sílu světa, historie je hnána slepými vášněmi lakoty a panovačnosti. V slepém nicotném světě není místa, není času pro radost a lásku.“ (Otázka sociální II. Praha: Čin, 1936, s. 315 )

„Nemůže být velké co není pravdivé.“ -  „Člověk hodně vydrží, má-li cíl.“ – „JEDNAT, ČIN, ZÁŘIVÁ OSOBNOST.“

* * *

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

-7 #16 Josef Pepa Nos 2012-08-14 17:04
Tupý, bramborovitý, estébácký obličej stádního zas tupitele nebolševických, neposlušných, vzdorných lidí si říká akorát tak o pěst dělnické třídy a o trestní stíhání v lepší a spravedlnější budoucnosti.
+2 #15 Kolaborace p. VADASE 2012-08-13 20:40
Kolaborace p. VADASE, estébácká práce p. SCHNIRCHA.
Oba se spolu s panem Hučínem zachovali jako velcí podrazáci a lidé zákeřní bez charakteru. I já jsem zjistil, že pan Vadas za totality kolaboroval v Husákově normalizační televizi ČST, v komunistickém Armádním filmu, schváleným pobytem na Západě po úspěšné prověrce loajality ke komunistickému režimu u StB Břevnov. Nás odpůrce režimu Husák tehdy vláčel po lágrech. Roku 1989 pan Vadas převlékl kabát a přeběhl na naší antikomunistick ou stranu. Takže nevím, koho chce žalovat. Může začít u mne.

Pan Schnirch v našem sdružení obětí komunismu zakazoval vydávat kritické články o StB a KSČ až se kompletně prozradil, když muklovi Jiřímu Wolfovi zatajil u soudu důkazy a svědka proti bachařovi Vondruškovi. To je přece estébácká práce. Chce-li tato lidská hyena někoho žalovat, může začít u mne.

Asi to všechno na ně zveřejním. Zlu se nemá ustupovat.
Jiří Kubík, politický vězeň
+2 #14 Tomáš Pecina 2012-08-12 04:47
Cituji David Navara:
A bác! Jsme v tom s Němci jako spolupachatel, co se po letech přihlásil. A to je přesně to, co znamená zaplatit Němcům odškodné za odsun a to je přesně finální cíl sudetoněmeckého landsmanšaftu, bývalých esesáků a jejich synů, jim spřátelného Honzy Šinágla, Jana Peciny, Tomáše Krystlíka a dvaceti shrbených novinářů z MF Dnes, Lidovek, Reflexu a Blesku, kteří když sami rozpustili zbytky své hrdosti v pivu, tak do toho chtějí zatáhnout všechny ostatní.

"S Němci" jsme v tom od začátku, jen jsme měli štěstí, že se našel hodný strýček Stalin, který nám dovolil tvářit se, že se nic nestalo, čímž nás efektivně vydíral (these o tom, že jedině komunisté nás ochrání před Němci, byla zcela přesná, jen v trochu jiném smyslu, než jak byla podávána).

Je mi vás líto, pokud svou hrdost odvozujete od identifikace s poválečnými zločiny na civilním německém obyvatelstvu. Pro mne je projevem hrdosti se od vyhnání distancovat a snažit se jeho důsledky napravit.
-1 #13 Patrman 2012-08-11 16:10
Ptam se, zda zlociny nacistu byly jen v Cesku a proc Francie tyto zlociny tak nepripomina -byly tam take Lidice !Oradour.!
Jestlize u nas jako v jedine zemi, ktera obsazena nacisty kazdym rokem a nikoliv jednou za kulate vyroci pripominame tyto zlociny, pak by nemohl nikdo uspet zpochybnovanim a nikoho ovlivnit.
Druha vec je ovsem, zda mame pravo tak
soustavne tyto zlociny pripominat, kdyz
jsme nebyli ve valecnem stavu s Nemeckem.
Meli bychom byt radeji sticha, nebot Slovensko bojovalo po boku techto zlocincu a ti, kteri se techto cinu dopustili nebyli nikdy potrestani.
Slovensko bylo soucasti statu, ktery zakazuje zpochybnovani.J e tedy zpochybnovanim to, ze slovenskou ucast zapirame a zapirame, ze na rozdil od jinych narodu predevsim Polaku jsme
zili v miru.Netrpeli jsme jako oni a meli jsme ze vsech narodu nejvetsi pocet kolaborantu, vlastni policii i armadu
a nikdo z nich nebyl potrestan. Jen nevinni, jako Vlasta Burian, ktery byl pozdeji rehabilitovan.
Ten mladik statni zastupce zrejme nezna dejiny ani to, ze do konce valky jsme vyrabeli zbrane pro nacisty, s kterymi
se dopousteli zlocinu.
Kdo je potrestal - nikdo!
Nikdo se nezdrahal vyrabet zbrane, dokonce se kolem 10 tis.delniku prihlasilo do nem.tovaren v roce 1941-2.
a jejich odjezd organizoval tehda Cedok.-
+1 #12 Jan Šinagl 2012-08-11 15:56
Typický „ťula“ pan Navara opět promluvil. Při své omezenosti to nikdy nepochopí a své „tupství“, resp. tupství, nám bude s nevědomou radostí a sebeuspokojením nadále presentovat. „Ťulové“ jsou neomylní, nepochybují a znají a uznávají jen svoji pravdu. Běda těm, kteří mají jiný názor než oni a nedej Bože, aby byl ještě pravdivý a odporující jejich deformovaným představám a charakteru. Co je to asi za lidi a v čem je jejich přínos společnosti, když jenom napadají, kritizují, nízce urážejí a slušné vychování a způsob\y jsou jim zcela cizí? Sami nic pozitivního společnosti, ve svaté víře ve svoji jedinou pravdu, nepřinášejí. Nešťastní lidé a nešťastná společnost, ve které by měli takovíto „ťulpové“ převažovat. Všimněte si, že k závažným úvahám na tomto webu se vůbec nevyjadřují, je to nad jejich, resp. „pod“ jejich intelektuální úroveň. Jejich komentáře vyjadřují až patologickou nenávist ke všemu co má nějaký vztah k Německu. Normální, šťastný a spokojený člověk takovou potřebu nenávisti k jinému národu nemá. J.Š.
-2 #11 RomanGrey 2012-08-11 13:48
..bajecne..takz e Rusove nas muzou urazet ze jsme Rohlici..Polaci nas muzou nazyvat Pepiky..Slovaci muzou kricet cosi o Cehunech..a my je mame stale jako nejoblibenejsi sousedy..
..zatimco Nemci rikaji cistou pravdu v tom..ze maji li nekde neupraveno a chaos..nenazyva ji to jako my spanelskou vesnici..nybrz vesnici ceskou..k smichu a placi zaroven..citim ja..
..pane Navaro..vam nikoho lito neni..je to jen dalsi z vasich nikdy nekoncicich lzi a lstiveho predstirani..
..vy policistovi volajiciho panu Pecinovi nikdy neprozradite..z e neni li vasi krve..pak je i on pro vas mene nez pes..
..to lide jako vy nerikaji nikdy vidte..neb prece..lsti a klamem dosahnouti cehokoli..
..a jeste neco..nikam me neposilejte..ja skutecne miluji Nemecko a jsem velkym fanouskem Bayern Munchen..ale ujistuji vas..ze zadnou z urazek by jste nemeli s panem Adlerem koule rici mi z oci do oci..
..pokud se nekdy potkame..rad si to s vami obema vyzkousim bez vteriny zavahani..
..k vam a ne Vam a vam podobnym navzdy bez ucty a jen s tim nejnutnejsim lidskym respektem.. ..vzdy verny RomanGrey..
..
-2 #10 David Navara 2012-08-10 22:06
Cituji Jirka:
...Hlavně že 70% Čechu pod jejich vedení dál maká. Ještě jednou,divím se ti že to takožíváš a prudíš do něčeho co už dávno nemá na ČR vliv. ...


Češi jsou slabé poddajné ťuly. "Rohlíci", jak nám trefně říkali Rusové za okupace. Takže dělají pro Němce a když jim budou novináři z německých novin a další "nezávislí" 5 let povídat, že by se měli omluvit, tak se omluví, a pak dalších 5 let, že by měli zaplatit, tak zaplatí.

A jakmile Němcům Češi zaplatí, tak svojí rukou podepíšou, že jim německá zvěrstva nepřipadají vlastně tak špatná, aby stála za (mírný) trest. A že už se vlastně nehlásíme k londýnské exilové vládě, ale k docela dobré heydrichově vládě protektorátní. A že samozřejmě pokorně zrušíme londýnské Benešovy dekrety.

A bác! Jsme v tom s Němci jako spolupachatel, co se po letech přihlásil. A to je přesně to, co znamená zaplatit Němcům odškodné za odsun a to je přesně finální cíl sudetoněmeckého landsmanšaftu, bývalých esesáků a jejich synů, jim spřátelného Honzy Šinágla, Jana Peciny, Tomáše Krystlíka a dvaceti shrbených novinářů z MF Dnes, Lidovek, Reflexu a Blesku, kteří když sami rozpustili zbytky své hrdosti v pivu, tak do toho chtějí zatáhnout všechny ostatní.

Promiň, že je mi těch poddajných českých ťul líto.
-3 #9 Jirka 2012-08-10 19:20
Stíhání Jana je ujeté! Nikdy nezpochybňoval svinstva II. světové války. Kolik zemřelo lidí v Lidících a kolik v Iráku za účelem ovládnutí ropy. A mnohé jiné. Lidice je poprava zlomkuz lidí oproti jiným zverstvám. Co se stalo je jen ukázka lidského zla co tu pořád vládne a asi bude vlkádnout, dokud se lidksá rada sama nevyhubí.
0 #8 Jirka 2012-08-10 19:14
Cituji Jirka:
David Navara: Že tě to baví, Češi sou svatí a Němci hrozní. Hlavně že 70% Čechu pod jejich vedení dál maká. Ještě jednou,divím se ti že to takožíváš a prudíš do něčeho co už dávno nemá na ČR vliv. Honzovi se divím, že místo aby se zaobýralsoučasností a budoucnostítak řeší odsun sudeťáků. Mě tenhle stát okradl a tahal bahnem 12 let a místo promiňte mi napsal zažalujte nás, církbi rve miliardy jako omluvu, i když i cirkev ten majetek převážně kradla. Nebrečím a neřeším. Tak proč pořád řešíte věc, která je stejně 99% lidí ukradená.


Davide, nebylo by lepší spíše poukazovat jak lidi slěpě volí ty co je okrádají o biliony koruny a pak jim reklamou zatemní mozek, že je volí znova? Díky současnému systému přijde kolaps ekonomický , nebo ekologický. Takže tu na sebe prskejte a dokazujte si pravdu, která dnes již skoro nikoho nezajímá.
0 #7 Jirka 2012-08-10 19:11
David Navara: Že tě to baví, Češi sou svatí a Němci hrozní. Hlavně že 70% Čechu pod jejich vedení dál maká. Ještě jednou,divím se ti že to takožíváš a prudíš do něčeho co už dávno nemá na ČR vliv. Honzovi se divím, že místo aby se zaobýralsoučasn ostí a budoucnostítak řeší odsun sudeťáků. Mě tenhle stát okradl a tahal bahnem 12 let a místo promiňte mi napsal zažalujte nás, církbi rve miliardy jako omluvu, i když i cirkev ten majetek převážně kradla. Nebrečím a neřeším. Tak proč pořád řešíte věc, která je stejně 99% lidí ukradená.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)