Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

KSC_srp_a_kladivoStále aktuální projevy Tomáše Peciny a Jana Šinágla před soudem dne 31.3.2011 - Tomáš Pecina: „Paní předsedkyně, potlesk není projevem neslušnosti, ale úcty. Toho, co se nemůže dostat Vám.“

Podle očekávání dopadlo v pátek jednání o žalobě pro zmatečnost, kterou podal Jan Šinágl ve svém sporu s vydavatelem Haló novin. Komunistický soudce Pavel Slavíček žalobu zamítl a v odůvodnění neopomněl vysvětlit, že na členství v této zločinné a zavrženíhodné organisaci nebylo vůbec nic špatného a bývalí komunisté mohou úplně objektivně nejen rozhodovat takové spory, jako je ten Šináglův, ale mohou si sami objektivně rozhodnout i o své nepodjatosti: soudruh soudce měl dokonce tu drzost prohlásit, že opak by byl nepřípustnou diskriminací.

Právní zástupce J. Šinágla Petr Kočí se stále nachází pod tlakem České advokátní komory, proto nemohl argumentovat ve prospěch svého klienta rasantně. Kdyby byl na jeho místě ne-advokát, musel by soudci Slavíčkovi říct něco podobného, co jsem řekl komunistickému senátu tohoto soudu před dvěma lety já ve sporu o registraci našeho spolku: členství v normalisační KSČ není legitimním vyjádřením politického přesvědčení, ale morálním selháním a demonstrací hodnotového systému, který je s tím demokratickým neslučitelný. Bývalí komunisté nemají právo obléknout talár; soudce nemusí být nutně špičkový právník, ale měl by to být slušný člověk.

http://paragraphos.pecina.cz/2013/03/fraska-u-mestskeho-soudu-aneb-nadseni.html

* * *

Soudce MS Praha JUDr. Pavel Slavíček, bývalý člen KSČ, považuje za diskriminační, když by bývalý komunista nesměl soudit komunisty!

* * *

Přepis vystoupení Tomáše Peciny a Jana Šinágla před OS Praha dne 31.3.2011

Tomáš Pecina: „Paní předsedkyně, potlesk není projevem neslušnosti, ale úcty. Toho, co se nemůže dostat Vám.“

Tomáš Pecina (2:30 – 12:13 min.)

„Takže vážená paní předsedkyně, nejprve jak jsme měli být poučeni a nebyli, je nutno abychom dostali prostor vyjádřit se k obsazení soudu. Asi se shodneme, že je to naše procesní právo. K tomu bych jen velmi stručně uvedl to co je všem známo. Jednadvacátého srpna roku 1968 vstoupila na území Československa tzv. spojenecká vojska a poskytla tehdejší straně a vládě tzv. bratrskou, internacionální pomoc. Dnes tento akt hodnotíme jako okupaci Československa. Kdo však chtěl být v období které následovalo po tomto datu až do roku 1989 občanem první kategorie, členem KSČ, musel používat onu terminologii, kterou jsem tu uvedl a musel vyjádřit explicitní souhlas s touto okupací. Období, které se nazývá normalizací a které je spojeno s takovými osobnostmi jako Gustav Husák, Vasil Bilak, Karel Hoffmann a Milouš Jakeš a další, tak v tomto období se do čela československé společnosti dostalo morální bahno. V té době byli členy KSČ ti nejhorší z nejhorších, které tato země měla. Podle hodnocení mnohých, bylo členství v KSČ v tomto období nutno chápat jako zradu národních zájmů, jako spolupráci s okupační mocí. Tolik na úvod.

Jak je zřejmě všem přítomným v této jednací síni známo, tak vy paní předsedkyně a vy paní doktorko Hovorová, jste v této době byli členkami KSČ. Pokud je tato informace nepravdivá, prosím opravte mne. Nicméně tyto informace mi nezávisle na sobě sdělil jak Městský soud tak v Praze, tak ministerstvo spravedlnosti, které vaše jména uvedlo na zveřejněných seznamech. Já se táži, jak je možno uvést do souladu požadavek toho, aby soudu byl prokazován respekt, aby se soud těšil úctě, aby soudci byli lidé, kteří jsou nejen charakterní, ale i vlastní osobní historií, svými vlastnímu skutky v minulosti byli zárukou toho, že jejich rozhodování bude spravedlivé a to co je uvedeno v zákoně o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, totiž že KSČ byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou? A co je stejně důležité, za devastaci československé společnosti jsou odpovědní nejen její funkcionáři, ale všichni členové. Já se tedy táži, jak osoby, které se sami aktivně podílely na tom co se zde dělo do roku 1989 a jsou v souvislosti s tím, je na ně třeba pohlížet jako zločinné a zavrženíhodné a tyto osoby jsou sami odpovědny za to co se tu dělo a sami osobně jsou hodny opovržení, jak je možno toto uvést do souladu s oním zákonným požadavkem úcty k soudům? Jak já mám prokazovat úctu vůči osobám o nichž mi jiný zákon říká, že se účastnili na jednáních, které nelze žádným způsobem aprobovat?

Vážené dámy, já jsem přesvědčen, že nejsem sám v této jednací síni - za to co jste udělaly jsem nucen vámi opovrhovat. Soudkyně: Prosím? Jsem nucen vámi opovrhovat. Já vámi opovrhuji za to co jste udělaly, nebuďte na pochybách, že tomu tak je. Konkrétně Ještě bych ještě rád uvedl, že jak je rovněž většině zde přítomných známo, svým vlastním přičiněním jsem způsobil, že osoby které byly členy KSČ, soudí a působí v justici, jsou veřejně známy. Já nepochybuji o tom, že tato skutečnost vás osobně těžce zasáhla. Nemám nejmenších pochyb o tom, že to co zde bylo předtím. Tzn. stav jistoty, že tato fakta nikdy nevyjdou na světlo, že se nikdy nikdo nedozví o tom, že jste byly členkami této zločinné a zavrženíhodné organizace. Tak to, že se tato skutečnost změnila a že se změnila moji zásluhou, samozřejmě vyvolává emoce. Vůči mně je možné, že mne nenávidíte. V každém případě je nutno něco takového resumovat. Jestliže bychom měli, jak píše ve svém usnesení NSS požadovat, aby k vyloučení soudce došlo pouze na základě konkrétních skutečností které svědčí o tom, že je podjatý, pak by nebylo možné vyloučit soudce ani v případě, že účastníkem řízení je např. jeho bratr, protože tam také nenajdeme konkrétní skutečnosti, které by měly zakládat presumci podjatosti. A já jsem tudíž přesvědčen o tom, že jste, obě dvě, vůči mně podjaté za to co jsem učinil tzn. že jsem skutečnost vašeho členství v KSČ zveřejnil. …

Ještě dokončím co jsem říkal. Já jsem přesvědčen že tato negativní emoce, tato averze, která byla vyvolána zveřejněním ministerského seznamu je samo o sobě tak silná, že je tu dán předpoklad podjatosti. A za třetí samozřejmě je tu vztah k předmětu tohoto řízení. V tomto řízení má být rozhodováno o tom, zda je přípustné využívat institutu spolčovacího práva k tomu, aby byly vyslovovány, šířeny, propagovány takové názory, které jsou v rozporu s oficiální politikou vlády České republiky. Může o něčem takovém, nota bene když že jde o ty názory s nimiž se KSČ, tedy vaše komunistická strana identifikovala, které využívala velmi intenzívně při propagaci své politiky, ve své ideologii, je možné, aby tyto osoby rozhodovaly v takovém případě nepodjatě? Jsem přesvědčen, že tomu tak není. K tomu se vyjádřil i sám Ústavní soud a to nejen k nálezu o tom, že informace o členství soudců v KSČ musejí být dostupné na základě zákona o informacích a v několika dalších nálezech. Tam se hovoří o tom, jak jistě víte, že bývalí členové KSČ mají jiný systém hodnot a dále a že mývají nižší míru citlivosti v otázce základních práv.

Já osobně se domnívám, že tu nejde o jiný systém hodnot, tady jde o absenci hodnot jako takových. Osoby, které upřednostní svoji vlastní kariéru, svůj vlastní zájem, před zájmem svého národa, ve chvíli, která pro tento národ byla velmi obtížná, takové osoby nedokáží rozlišovat dobro od zla a my nyní chceme, aby tyto osoby byli soudci? Ne vážené dámy, vy nemáte nejmenší morální právo soudit slušné lidi. Vy nemáte právo nás soudit. Vzhledem k tomu, že tyto argumenty byly již obsaženy v písemně podané námitce podjatosti, která byla pravomocně zamítnuta, nezbývá mi než vás požádat, abyste sami zvážily své vyloučení.“

* * *

Jan Šinágl (18:07 - 20:48 min)

„Rád bych také něco řekl. Budu stručnější než pan Pecina. Vážený pane soudče, dámy. I já jsem nucen zde veřejně říci, že vámi vzhledem k vaší minulosti a členství ve zločinecké komunistické straně, opovrhuji a připojuji se k argumentaci pana Tomáše Peciny. Mohu vás ujistit, že kdybych v době mých soudů s panem Grebeníčkem, komunistickým poslancem a Haló Novinami věděl, že v senátu zasedají také příslušníci této zločinecké a odsouzeníhodné organizace, vyslovil bych také námitku podjatosti. Snad jen závěrem stručně a jasně. Něco vám ukážu. Byl jsem nedávno s komunisty v uvozovkách uctít památku, jejich soudruha Gottwalda. Tam jsem jim ukázal tuto vlajku. Příslušnicemi této strany jste byly. Dole vidíte naši petici www.bezkomunistu.cz , která požaduje, aby veškeří soudci dnes činní u demokratických soudů a kteří byli členy této zločinecké organizace, případně kandidáty, okamžitě odstoupili. A na druhé straně je tento hákový kříž. Nacistická strana NSDAP. Najděte rozdíl. Já ho nevidím. Pro mne jste byly na stejné úrovni, jako členky KSČ, jako všichni ti, co byli členy NSDAP a vy navíc ještě v odpovědných funkcích. O to horší je vaše vina. I já vyslovuji námitku podjatosti a odmítám se tohoto soudu zúčastnit.“


Jan Šinágl, 11.3.2013

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

+6 #2 Mrzílek 2013-03-12 22:45
Současná česká Komunistická strana je členem Světového komunistického hnutí. Současné komunistické státy se chovají jak jinak opět jako totalitní. Severní Korea zvyšuje množství táborů, kde trpí a umírají lidé. KSČM žádná odsuzující vyjádření proti tomuto stále trvajícímu násilí po celé roky nevydává. President Zeman se zmiňuje o obezřetnosti proti neonacistickým bojůvkám a přitom v projevu není schopen se vyjádřit o trvalém násilí v těchto současných komunistických státech.
+1 #1 Vitezslav Haramule 2013-03-11 15:58
Obcane Ceska kteri miluji burty a nebo ti, co respektuji cesky soud a jeho bolsevicke soudce, by se meli vyhnout tomu, aby se zajimali o to,jak se tenhle hnuj vyrabi.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)