Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 28.11.2022 10:38
  Proč ministr zahraničí tyto opilce nevyhodí z ministerstva? Je ...

  Read more...

   
 • 26.11.2022 11:39
  Helejte, píše mi poslanec.... Stanislav Berkovec @sberkovec1 ...

  Read more...

   
 • 25.11.2022 16:50
  Tomáš Etzler: Lidé toho v Číně začínají mít plné zuby.

  Read more...

   
 • 24.11.2022 09:36
  Za sebe i za pana Šplíchala Vám děkuji. Ujistili jsme se, že ...

  Read more...

   
 • 22.11.2022 10:36
  Dobrý den, pane Šinágle, děkuji za veškerá Vaše zpravodajství.

  Read more...

   
 • 22.11.2022 09:44
  Dobry den, vážené předsednictvo HSD, můžete mi prosím sdělit ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Zeman_opilecMiloš Zeman: „Chci bojovat s mafiemi, neonacisty. A s médii.“

…Prezidentovo stanovisko pova­žujeme v celém polistopadovém vývoji za bezprecedentní. Uplat­ňuje vůči „podstatné části mé­dií“ princip kolektivní viny a paušálním odsouzením připo­míná různá prohlášení předlisto­padových politiků. Zároveň jde o nepřímý, ale zjevný útok na svobodu projevu v České repub­lice. Svoboda a pluralita v médi­ích je přitom nedílnou součástí svobody a plurality ve společnos­ti, a pokud představitelé veřejné­ho života budou to, co pan prezi­dent programově vyhlásil, igno­rovat, nebo dokonce veřejně pod­porovat, zpronevěří se závazku, který mají vůči občanům České republiky. …

Vážená paní / Vážený pane,

 

8. března přednesl nový prezi­dent ČR Miloš Zeman i za Vaší přítomnosti ve Vladislavském sále Pražského hradu inaugurač­ní projev, v němž se věnoval mimo jiné médiím.

Označil „podstatnou část čes­kých médií“ za jeden ze tří ostro­vů negativní deviace (jako další dva jmenoval kmotrovské mafie a neonacistické bojůvky) a pro­hlásil, že proti těmto třem jevům hodlá bojovat. A vyzval pak pří­tomné osobnosti společenského života, aby s ním v tomto boji spolupracovaly. Shromáždění jej za to odměnili spontánním po­tleskem.

Prezidentovo stanovisko pova­žujeme v celém polistopadovém vývoji za bezprecedentní. Uplat­ňuje vůči „podstatné části mé­dií“ princip kolektivní viny a paušálním odsouzením připo­míná různá prohlášení předlisto­padových politiků. Zároveň jde o nepřímý, ale zjevný útok na svobodu projevu v České repub­lice. Svoboda a pluralita v médi­ích je přitom nedílnou součástí svobody a plurality ve společnos­ti, a pokud představitelé veřejné­ho života budou to, co pan prezi­dent programově vyhlásil, igno­rovat, nebo dokonce veřejně pod­porovat, zpronevěří se závazku, který mají vůči občanům České republiky.

Proto Vás žádáme o jasné a jednoznačné stanovisko k těm­to programovým záměrům prezi­denta Zemana. Nemůžeme zaml­čet, že je od Vás zatím postrádá­me.

 

Dopis podepsalo 93 občanů České republiky, mimo jiné publicisté Bohumil Doležal a Leo Pavlát, spisovatelé Zbyněk Hejda, Ivan Klíma a Jáchym Topol, psychoterapeutka Helena Klímová, překladatelka Anna Kareninová, socioložka Jiřina Šiklová, Karel Strachota, manažer nestátní neziskové organizace, spisovatel a historik Petr Placák

 

LN 13.3.2013 -Ad LN 9.3.: Chci bojovat s mafiemi, neonacisty. A s médii

P.S.

Prezident Miloš Zeman využívá plně ústavou zaručené právo svobody projevu a druhým by ho nedopřával? Nyní by ho měli plně využívat novináři stejně jako prezident a svými názory ho patřičně umravnit. Jiank budou postupně umlčeni a zbude zde jen „novinářská smečka“ zcela neškodných českých voříšků, poslušně štěkajících  na kdekoho, ale jen ne na ty, kteří je budou bohatě „krmit“ za poslušnost. Se koncem svobody médií. Končí i demokracie!

Jan Šinágl, 14.3.2013

Miloš Zeman jako PseudoMasaryk

Zeman_prase

* * *

Bohuslav Hubálek 2009: „Třetina populace jsou potomci. Stačí se podívat na tzv. distribuci inteligence. Ve společnosti je třetina lidí, kteří jsou prostě pitomí, jsou hloupí.“

* * *

Karel Čapek: „Jedna z největších civilizačních pohrom: učený hlupák.“ – „Já už se měnit nebudu, řekl pařez.“

* * *

W. S. Churchill: „Nemůže být sebemenších pochyb o tom, že socialismus je neoddělitelně spjat s totalitarismem a se servilním zbožňováním státu.“

* * *

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

+3 #5 mirek2 2013-03-21 11:48
Cituji korda45:
Ta fotografie - není to trochu laciné ? Není to spíš vysvědčení pro toho, kdo s takovými fotkami pracuje ? Není to " potomek ", jak uvádí výše pan Hubálek ?

Také se mi u ŽÁDNÉHO podobné zesměšňování nelíbí.Úsudek si udělám sám, nepotřebuji podobné výjevy. Bohužel, začíná to TYKADLY, pokračuje presidentskými KULIČKY, - do budoucna se máme naco těšit... " Kdo nestačí, ZÁVIDÍ!!
-1 #4 Jan Šinagl 2013-03-14 18:43
Obávám se, že pan Hubálek byl přílišný optimista. Pokud má kdokoliv potřebu mimo názoru hodnotit i jeho autora, pak by se měl držet více faktů, ne dojmů a ničím nepotvrzených tvrzení, pokud ovšem netrpí nedostatkem faktů a chce ctít prvky demokratické diskuse s čímž má ona třetina i mnozí další viditelné potíže.J.Š.
+8 #3 Karel Adler 2013-03-14 17:14
Koukám, že vaším oblíbencem bude nejspíš filosof-nacista Martin Heidegger s jeho tezí krize (západního typu) demokracie. Pokud chcete citovat Winstona Churchilla, je tu rozhodně k uvedení ještě citát: "Demokracie je otřesná, ale alternativy jsou ještě horší."
Pokud jsou dvě třetiny občanů natolik líných nebo neschopných uvažovat, že nechají zvítězit tu jednu dementní třetinu, je to i jejich chyba a do značné míry chyba vzniklé "mediokracie", která dokáže takové nálady ve společnosti cíleně vyvolávat. Takže bohužel i Milouš Zeman může mít zlomek pravdy ve svém hodnocení novinářů, jakkoli jinak toho zmetka nesnáším...
Cituji Jan Šinagl:
... Tato 1/3 rozhodla volbu a ukázala slabiny demokracie, která má v sobě prvky sebezničení, pokud je zaváděna ve společnosti nevyspělé. J.Š.
-1 #2 Jan Šinagl 2013-03-14 13:37
Pravda může být jen jedna. Nelze ji zamlčovat jako kdyby nebyla. Pojmy jako pitomec, hlupák a podobné, mohou těžko jejich nositelé rozlišovat od hodnot opačných. Zastánci opačných hodnot nemají žádný problém se pod své názory podepsat a nést za ně i plnou odpovědnost, na rozdíl od těch druhých. Pan Hubálek dobře věděl o čem píše. Čest jeho památce. Tato 1/3 rozhodla volbu a ukázala slabiny demokracie, která má v sobě prvky sebezničení, pokud je zaváděna ve společnosti nevyspělé. J.Š.
+8 #1 korda45 2013-03-14 12:11
Ta fotografie - není to trochu laciné ? Není to spíš vysvědčení pro toho, kdo s takovými fotkami pracuje ? Není to " potomek ", jak uvádí výše pan Hubálek ?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)