Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Klaus_Vclav

Zemanovy nominace ústavních soudců jsou zklamáním - Teď se pozornost přesune na Nečase - Záhada jménem amnestie – Dopis LN – Bude Livia Klausová, dcera kolaboranta s fašistickým režimem, velvyslankyní ČR ve Slovenské republice…?!

Prezidentská amnestie a její skandálnost byla v tisku rozebrána dostatečně. Pojďme si ale projít to, o čem se zatím vůbec nepíše a co na celém příběhu pořádně skřípe. Že amnestie není dílo jednoho muže, že nebyla připravena ze dne na den, že jí předcházela změna ústavy (využit / zneužit k tomu byl zákon o přímé volbě prezidenta, viz dále v textu.) atd. atd. A hlavně, že to ještě neskončilo a co nás ještě čeká. Budu uvádět fakta, podkládat je citovanými zdroji a klást otázky. Závěry si udělejte sami - jaké chcete.

První podezření: Byla amnestie skutečně utajena?

Že byla utajena před občany, je jisté. Běžní občané, jako já, se o amnestii dozvěděli 1.1.2013. Informace o tom, že amnestie byla přísně utajována, podal ministr spravedlnosti ČR Blažek. Údajně o amnestii nevěděli ani členové vlády. Dost překvapivé - vzhledem k tomu, že amnestii spolupodepsal (kontrasignoval) předseda vlády. Podivné. Velmi podivné. Copak není napsáno v Ústavě: "(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda." Za amnestii tak dle Ústavy prokazatelně odpovídá kromě prezidenta, i vláda. Tak jak je možné, že nebyli informováni? To považuji za dost skandální.

Druhé podezření: Jak je možné, že se vše seběhlo tak strašně rychle?

Pokud skutečně byla amnestie utajena, jak tvrdí ministr spravedlnosti, jak je možné, že už druhý den byli propuštěni první vězni? Přitom 1. leden, v den oznámení amnestie, byl státní svátek! Jak by mohla státní správa zareagovat tak rychle, pokud by nikdo nic nevěděl předem? Navíc: K realizaci amnestie nestačí jen sama amnestie - pro každý jeden případ je nezbytně nutné i rozhodnutí soudu. "Soud může rozhodnout trojím způsobem. Buď odsouzeného propustí, nebo mu zkrátí trest, či rozhodne, že se na něj amnestie nevztahuje." vysvětlil Robert Káčer z Vězeňské služby.

… Podle oficiálních statistik Vězeňské služby: K 11.1.2013 - tzn. přesně po 8 pracovních dnech (sic!) od vyhlášení amnestie odchází z 36 věznic ČR 6.318 vězňů. To máte 6.318 rozsudků za 8 necelých pracovních dnů - navíc ke každému rozsudku muselo být ještě stanovisko státního zástupce.

Fakticky bylo dokonce propuštěno z vězení kolem 5000 vězňů už v 5.1.! Vzhledem k těmto faktům mne již nikdo nepřesvědčí o pohádce, že "nikdo nic nevěděl" a "vše bylo utajeno".  V tomto duchu mi i začíná být jasný případ uprchlého obžalovaného manažera Trend, který se vrátil pouhé dva týdny před vyhlášením amnestie. (Jak to věděl? Pokud by se nevrátil, amnestie by se na něj nevztahovala). Ale jak jsem psal, jeho návrat, resp. informovanost už mne vzhledem k výše řečenému nepřekvapuje. …

… Amnestie byla připravována v zákoně o přímé volbě prezidenta

Další pikantnost je fakt, že amnestie byla prokazatelně připravována i změnou legislativy - včetně Ústavy ČR. Čerstvý, říjnový ústavní zákon o přímé volbě prezidenta byl využit (zneužit) ke změnám, jež umožnily Klausovu amnestii. Konkrétně jde o odstavec: "„j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,“. To je ale náhoda! Přesně tato formulace umožnila panu Klausovi následující odstavec v amnestii: "Čl. II Zastavení trestního stíhání Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let."

A opět! Jaká náhoda! Přesně na základě tohoto odstavce jsou propuštěni obžalovaní z korupčních kauz. Kam se člověk podívá, samé zvláštní náhody.  Zákon začal platit už 1.10. - i časově se to tedy krásně stihlo. To není jediná zajímavá změna v ústavě, kterou zákon o přímé volbě prezidenta přinesl. Zákon podstatně ztížil možnost obžalování prezidenta z velezrady. - Možnost, která byla už ve stávající ústavě značně zkomplikovaná, se ještě více ztížila:

Původní formulace byla tato:

Článek 65

(1) Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

(2) Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu.

Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

(3) Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno.

Nový text Ústavy, změněný zákonem o Přímé volbě prezidenta:

„(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.“

Bez podpisu premiéra Nečase by amnestie neplatila

Ještě zrekapitulujme, že k udělení amnestie, resp. pro zahájení její platnosti je nutný podpis premiéra. (Viz poslední odrážka odkazu). Premiér Nečas a s ním i celá vláda, kterou zastupuje, tak spoluzodpovídá za celou amnestii. Není to tedy jen Klausova amnestie, celý projekt jde i za vládou a vzhledem k přípravným změnám legislativy, i za poslaneckou sněmovnou.

Postaráno je i o exsenátora Nováka

Drobná perlička na závěr: Nezapomnělo se ani na exsenátora Nováka: Soud kvůli amnestiím nestíhá rozhodnout o vězení pro exsenátora Nováka. Festival klientelismu s krycím názvem amnestie je tak doveden k úplné dokonalosti. …

http://praks.blog.respekt.ihned.cz/c1-59113870-amnestii-chystali-dlouhe-mesice-zmenili-i-ustavu

* * *

Zemanovy nominace ústavních soudců jsou zklamáním - Ačkoli se nenaplnily obavy, resp. naděje, těch, kteří od Miloše Zemana očekávali nominaci výrazně levicově profilovaných nebo se sociální demokracií přímo spojených kandidátů (např. Stanislava Křečka), nad výběrem prvních čtyř pretendentů na funkci ústavního soudce jsem rozhodně slzu dojetí nezatlačil. Předně si nemyslím, že by bylo třeba obsazovat Ústavní soud dalšími normalisačními komunisty. Ačkoli je brněnský ústavní právník Jan Filip – s úvahou provinčnosti svého působení – poměrně respektovaným odborníkem, jeho minulost jej jednoznačně diskvalifikuje, a obdobné platí pro bývalého vojenského prokurátora Jaroslava Fenyka. Soudkyně Nejvyššího správního soudu Milada Tomková je nevýraznou osobností i v rámci tohoto soudu a naprosto mylným krokem je pak výběr profesora olomoucké takyuniversity Vladimíra Sládečka. Na druhé straně je dobře, že Zeman na rozdíl od svého předchůdce (zatím) nenavrhuje do Ústavního soudu vysloužilé politiky – ostatně na rozdíl od zmiňovaného nemusí nikomu splácet dluh za podporu při volbě. Nestěžujme si proto, mohlo to dopadnout ještě daleko hůř.

* * *

LN_zahada_amnestie_270313

Utekl, protože mu vypršel mandát. Ústava není dokonalá. I tak je dobře, že se to dostalo tak daleko. Obhájce Václava Klause JUDr. Marek Nespala prohlásil na ČT, že premiér Nečas mě větší odpovědnost za amnestii, než Václav Klaus a že by se Václav Klaus hájil před Ústavním soudem! Určitě by se nedostavil obhajovat neobhajitelné. Smekám před ústavními soudci Janů a Balíkem, kteří nesouhlasili. Jejich zdůvodnění bude jistě zajímavé čtení – i o Ústavním soudu samém, kde je stále dost soudců připraveno ochotně sloužit především politickým zájmům na prvním místě a až poté spravedlnosti a právu. Zastavení je lepší než přiznání neviny. Teď se pozornost přesune na Nečase. Premiér Nečas reagoval nehorázně. Vyzval senátory, kteří podali žalobu, aby odešli z veřejných funkcí. Zastavení není přiznání nevinny! Připomínám osobní útoky Václava Klause na hranici urážek vůči premiéru Nečasovi a vždy poslušné sklonění hlavy premiéra. V případě amnestie svým podpisem zahrál roli potřebného tzv. „užitečného idiota“ a potvrdil tak trvající poslušnost, resp. slouhovství. „Péťa Nagy“, jak je mu nově přezdíváno, se tak raduje předčasně. Měl by si vzpomenout, kdy a kde podepsal amnestii?! Podání žaloby Senátem není ostudou České republiky – její ostuda by byla, kdyby žaloba nebyla podána. Podání žaloby bylo za stávajícího stavu společnosti především mravním gestem a hlasem zdravého rozumu. Slušným a normálním lidem je to jasné, stejně tak jako tisícům obětí zločinného čl. 2 amnestie. Politici nám opět ukázali svoji moc a aroganci vůči občanům.

Prezident Miloš Zeman zvažuje jmenovat velvyslankyní na Slovensku dceru kolaboranta s fašistickým režimem Livii Klausovou?! Ta na můj veřejný dopis ze 17.února 2013 podle očekávání vůbec nereagovala. Nadace  Václava  a Livie Klausových mi jeho příjem a předání „první dámě“ potvrdila. Zbývá jen doufat, že si to Slováci nenechají líbit, protože její jmenování při současném stavu české „politiky“, kdy si mocní své mocenské hrátky hrají bez ohledu na občany a zájmy země, je jen formální věcí. Nechme se překvapit. Ministr Schwarzenberg by mohl vyslat další mravní gesto jako ve věci vyhnání českých Němců! Mimochodem onen pomlouvačný inzerát z Blesku z německých médií zcela zmizel. Kníže si na jeho otištění stěžoval marně.

Teoretickým řešením by bylo odstranit celou politickou garnituru, ale s následným rizikem vlády „neosvíceného“ diktátora a nové totality. Čeká nás drobná, každodenní práce s nejistým vyústěním, ale jiné cesty není, chceme-li si zachovat naději na uchování svobody a demokracie. Putinovo Rusko už cestu k totalitě nastoupilo a bude jen otázkou času, kdy se její prvky začnou postupně prosazovat i u nás, budou-li občané i nadále pasivní a setrvávat v čekání na Godota!

 

Jan Šinágl, 27.3.2013

 

P.S.

Stínový ministr obrany za ČSSD Jan Hamáček prohlásil o Vlastimilu Pickovi, že pochybil jen jednou při nákupu vojenského oblečení?! Hlavně aby nebyla válka pod vedením ani jednoho z nich. J.Š.

 

Dopis Lidovým novinám

-------- Původní zpráva --------

Předmět:

Kam s ním. Do Blesku, Šípu, AHA, Haló noviny.

Datum:

Thu, 28 Mar 2013 11:27:47 +0100 (CET)

Od:

karel deu <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

Komu:

jan Šinagl <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>, stětina <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

 

Prosba.

Vážené a milé Lidové noviny. Můžete už konečně přestat psát a zveřejňovat na hlavních stránkách články a fotografie o bývalém presidentovi, co ublížil amnestií mnoha lidem? Opravdu, nás mnohé co čteme rádi váš tisk, ten člověk již nezajímá. Ať si hraje na svém písečku, my na tom nic nezměníme. Zprávy o něm poukazujte někam do zadních sloupků. Jeho nové prostory, jeho destruktivní názory a nápady nás nezajímají a články o něm ve vašich sympatických a většinou seriozních novinách, kde motivující články redaktorů čtu vždy se zájmem, tak připomínají Blesk. V něm si zprávy o dotyčném globálním řediteli jeho čtenáři rádi přečtou.

Za skupinu známých a antisympatizantů dotyčného

 

pozdravuje

Karel Mrzílek.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

+1 #1 Mrzílek 2013-03-27 23:47
Dejte Čechům najíst, potom se nechají podfouknout aneb je nám bližší salám nebo svoboda? Svoboda je spojena s odpovědností, salám s pivem.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)