Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

… Každý společenský systém je zneužitelný, pokud pasivita většiny slušných umožní moc menšině neslušných, kteří slouží především svým zájmům a potřebám. Nejnebezpečnější společenské systémy a ideologie jsou ty, které nerespektují svobodu člověka ve všech jejích formách, jiné společenské systémy a uznávají jen ten svůj. …

Je strašné připustit si existují lidí bez svědomí. Ještě strašnější, že jsou často u moci, ovlivňují většinu životů slušných a způsobují nedozírné škody na jejich životech a majetku. Každý společenský systém je zneužitelný, pokud pasivita většiny slušných umožní moc menšině neslušných, kteří slouží především svým zájmům a potřebám. Nejnebezpečnější společenské systémy a ideologie jsou ty, které nerespektují svobodu člověka ve všech jejích formách, jiné společenské systémy a uznávají jen ten svůj. To, že ve spojitosti s islámem veřejnost vnímá jen násilí, nenávist a nepokoje je vypovídající o jeho současném stavu. Šíři nenávist a násilí po celém světě. Pro islámské radikály je křesťan nepřítelem, pro křesťana každý člověk, tedy i muslim především člověkem, kterého respektuje. Současné projevy radikálních islamistu připomínají začátky nacismu a komunismu. Slušní muslimové mlčí, stejně jako mlčeli slušní lidé v začátcích nacismu a komunismu. Pokud jsou u moci lidé bez svědomí a odpovědnosti, chovají se jak jim je přirozené. Bohužel to často vede k válkám. Začínají právě takovými otřesnými příběhy, kdy se oběťmi stávají nevinní. Toto zločinné chování může být podmíněno nejen geneticky, ale i prostředím, které člověka k tomuto jednání vede a nutí. Často je právě mocnými využíváno, pěstováno a účelově manipulováno. Proto jsou v jistém směru „oběťmi“ i pachatelé tohoto násilí. To je varující. Evropa by měla urychleně mobilizovat a začít se bránit. Ne naivní politikou ničit své vlastní křesťansko-židovské základy. Půjde-li vývoj touto cestou i nadále, bude při pokračujícím a velmi reálném demografickém vývoji populace a volebním právu muslimů v demokratických zemích, stačit k vítězství Muslimů volební urna, jak už kdysi předpověděl Muhammad Kaddáfí.

 

Jan Šinágl, 30.3.2013

P.S.

Novela zákona o nabytí občanství České republiky neumožňuje, českým rodičům narozených už v zahraničí, aby jejich děti mohly získat české občanství. Připomínám, narodí-li se komukoliv dítě při přeletu USA, stává se automaticky novorozenec občanem USA. Malé země by si měly velmi hlídat a vážit svého „genetického základu“. To nemá s rasismem nic společného. Naši zemi opustili a opouštějí ti neschopnější, rodí se málo dětí vzdělanější části populace o to více dětí se rodí populaci bez vzdělání, či s malým. Narůstá i populace díky dětem přistěhovalců. Z tohoto pohledu je tento zákon produktem nezodpovědnosti, resp. hlouposti, pokud vyloučíme záměr. Proto ani u nás demografický vývoj nemůže naplňovat optimismem. Představa kdo a koho bude volit při tomto demografickém vývoji nebudí zrovna optimismus, pokud se k nám nebudou masově stěhovat rodiny se vzděláním z vyspělých zemí. Zatím k tomu mají důvod ty druhé, podobně jako Muslimové zaplavují demokratický svět. Schopní, slušní, poctiví lidé, bez rozdílu rasy a náboženství jsou vítaným přínosem každé zemi – pokud respektují její kulturu, tradice a zavedené zvyklosti. USA jsou silné, jsou velkou zemí, zemí přistěhovalců, kterým umožňují pěstovat jejich kulturu tradice zvyky. V tom byla a je jejich síla. Proto se každý Američan hrdě hlásí ke svým kořenům v USA, ale mimo USA je hrdým Američanem. Tuto politiku si malé země nemohou dovolit, jinak se mohou stát jinou zemí než odpovídá jejímu nazvu. Někdy to nemusí být na škodu, když malá země ztratila nejkvalitnější část populace, ty nejlepší, a hrozilo by jí za několik generaci postupné rozplynutí a zánik.

* * *

Menšiny v Rusku

Part of the speech of president Vladimir Putin in Russian Parliament (Duma) on Feb 4th/2013 (strojový překlad)

4. února, 2013, Vladimir Putin, ruský prezident, oslovil Dumu (ruský parlament), a přednesl projev o napětí s menšinami v Rusku: "V Rusku žiji Rusové. Kdokoliv menšinový, odkudkoliv, chce-li žít v Rusku, pracovat a jíst v Rusku, měl by mluvit rusky, a měl by respektovat ruské zákony. Pokud upřednostňují zákon Shari'ya, pak doporučujeme, aby šli tam, kde to je to právo země. Rusko nepotřebuje menšiny. Menšiny potřebují Rusko a my jim nebudeme poskytovat zvláštní výsady, nebo se snažit změnit naše zákony, aby vyhověly jejich touhám, bez ohledu na to, jak hlasitě křičí "diskriminace". Měli bychom se poučit od sebevražd Ameriky, Anglie, Holandska a Francie, pokud máme přežít jako národ. Ruské tradice a zvyky nejsou kompatibilní s nedostatkem kultury nebo primitivními způsoby většiny menšin. Když tento čestný zákonodárný orgán myslí na tvorbu nových zákonů, měl by mít na paměti předně národní zájmy se zřetelem na to, že menšina nejsou Rusové.“

* * *

Veřejný dluh České republiky

 

Řecko zlikvidovali komunsté!

LN_Recko_komuniste_280313

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

+7 #3 Karel Adler 2013-04-02 12:51
Winston Churchill o islámu:

"Jak hrozné jsou kletby, které mohamedánství slibuje svým stoupencům. Kromě fanatismu, který je u lidí stejně nebezpečný jako vzteklina u psů, je tam obávaná fatalistická apatie. účinky jsou viditelné v mnoha zemích. Ubohé zvyky, zanedbané zemědělské systémy, pomalé metody obchodování a nejistota vlastnictví existuje všude tam, kde stoupenci Proroka žijí nebo vládnou. Degradovaný sensualismus ubírá životu na jeho důstojnosti a svátosti. Podle zákonů Mohameda musí každá žena patřit nějakému muži jako majetek, buď jako dítě, žena nebo konkubína, což neumožňuje konečné zrušení otroctví a to do té doby, dokud bude islám existovat a mít moc.

Individuální muslimové mohou mít dobré vlastnosti. Tisíce se stanou statečnými a oddanými vojáky Královny, všichni vědí, jak zemřít, ale vliv náboženství paralyzuje ty, kteří ho následují. Na světě není silnější zpětná síla. Islám má daleko k vyhynutí, islám je militantní víra, která si vynucuje konvertování k ní. Už se rozlezla ve Střední Africe, kde vychovává nebojácné vojáky a kdyby nebylo toho faktu, že křestanství je poháněnou vědou - vědou, kterou kdysi zpupně hanilo - tak by civilizace moderní Evropy padla , tak jako padla kdysi římská civilizace."

Snad ještě doplněk - Churchill označil Hitlerův Mein Kampf za "Korán 20. století". Je to poměrně trefné. Obě knihy jsou extrémně nudné, sesmolené buď rukou nebo pod vlivem nebezpečného šílence a plné více či méně zastřených výzev k násilí proti oponentům.
+4 #2 Karel Adler 2013-04-02 12:47
Je to jen moje domněnka, ale hlavním cílem multikulturální ho nápadu je odstranit civilizaci západního typu, takovou, jaká byla i navzdory dvěma zničujícím světovým válkám - se svobodnými volbami, demokracií a myšlenkou uplatnění státní suverenity. Většina multikulturalis tů má svůj původ mezi levičáky - socialisty všeho druhu a bolševiky, lhostejno zda vyznavači Stalina nebo Mao-tse-Tunga nebo jiného rudého hrdlořeze. Marxismus vzniknul jako filozofický prostředek k tomu, aby zlodějům nepřipadalo odporné olupovat schopnější lidi o majetek a přesvědčovat ty bohatší, že lidé, kteří je olupují jsou rádoby "v právu". Multikulturalis mus pak má podobně bránit slušným lidem, aby hájili svůj veřejný prostor proti zjevným zločincům, ať už rudé bolševické víry, nebo zelené machometovské...

Islám by neměl být nahlížen jako náboženství (a náboženství míru už vůbec ne!), ale jako politický systém, který má za cíl zničit svobodu lidského myšlení a myšlenky zastavit na úrovni pouštních loupežníků ze 7. století. To, že mohamedáni s takovou ochotou spolupracovali jak s nacisty (Amín al-Husajní), tak s komunisty (nespočet od Násira po Kadáfího), o jejich "laskavosti" rovněž dost vypovídá.
+5 #1 Vitezslav Haramule 2013-03-30 14:20
Jak poznas opravdoveho komunistu ?
Komunista je ten kdo prostudoval
vsechny Leninovi a Marxovi spisy....

Jak poznas opravdoveho anti-komunistu ?
Anti-komunista je ten,kdo tomu vsemu opravdu porozumel....
Ronald Regan.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)