Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

OS_Most_Slegrova_Lucie_Slegrova__290313

Trestní oznámení na režiséra Zdeňka Trošku předáno PČR v Berouně

K velikonočním svátkům patří odedávna pašijové hry; tato tradice v posledních desetiletích poněkud upadá, a tak si v Mostě řekli, proč tento čas nevyužít pro uspořádání politického procesu, a soudkyně Bohumila Huňáčková (dříve KSČ, nyní Bojující Demokracie) nařídila hlavní líčení s Lucií Šlégrovou právě na Velký Pátek. Mladá politička stojí před soudem za svůj projev, ve kterém se přihlásila k blíže neupřesněnému národnímu socialismu, což soudní znalec Michal Mazel vyhodnotil jako podporu a propagaci nacismu. Další znalec, Josef Zouhar, jeho vývody označil za pitomost, a tak protože odsoudit Šlégrovou je politickou objednávkou, musel nastoupit znalec třetí, který spor mezi protiřečícími si znalci rozhodne.

 

Toho se ujala brněnská politoložka Petra Papiežová (dříve Vejvodová), jež sama sice znalkyní není, nikdy v životě žádný znalecký (ani ústavní) posudek nezpracovávala a odborně se zejména s J. Zouharem nemůže poměřovat, avšak co jí schází na erudici a zkušenostech, to nahrazuje, jak se kdysi říkalo, politickou uvědomělostí; dnes se tato vlastnost pojmenovává arci jinak, avšak čtenáři mi jistě prominou, omezím-li se s ohledem na vrozenou galantnost na to, že ve vztahu k této odporné osobě nebudu užívat označení mladá dáma, jehož bych jinak použil – jediným, kdo byl v pátek v Mostě takového pojmenování hoden, byla obžalovaná L. Šlégrová.

OS_Most_Slegrova_prg__290313Soud tedy poté, co byla obžalovaná zbavena zvoleného obhájce, přistoupil k výslechu neznalkyně Papiežové (zvukový záznam, jehož místy sníženou kvalitu laskavěOS_Most_Slegrova_pouceni__290313 omluvte). Když se Šlégrová neznalkyně dotázala, proč nepožádala o zápis do seznamu znalců a zda by mohla, pokud by tak učinila, uspět (nápověda: nemohla), zakázala jí soudkyně klást další otázky s tím, že dotaz musí nejprve sdělit soudu a až ten rozhodne, zda na něj Papiežová bude odpovídat [ustanovení čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy takový postup nedovoluje].

Poté se Šlégrová zeptala, jaký je rozdíl mezi národním a nacionálním socialismem, resp. nacismem (25:50). Neznalkyni to dostalo do úzkých, protože právě v tom je základní slabina žalobní konstrukce: jestliže tyto pojmy označují jedno a to samé a lze jich užívat promiscue, je Jiří Paroubek nacistou, pokud jde o dva různé pojmy, nelze odsoudit Šlégrovou za to, že slovy o národním socialismu adorovala nacismus.

Po chvilkovém blábolení se Papiežová vyslovila tak, že jde o jedno a totéž. Proč ve svém posudku neznalkyně mezi oběma typy rozlišuje (str. 3) a najednou tvrdí, že jde o identické pojmy, pochopitelně vysvětlit neuměla.

Groteskní byla i její výpověď, že i Jiří Paroubek by mohl slovy o národním socialismu oslavovat nacismus, kdyby svůj projev pronesl v ten samý den a na tom samém místě jako Šlégrová.

OS_Most_Slegrova_chodba__290313Pokud někdo pochyboval o účelovosti trestního stíhání, více slyšet nepotřeboval. K vyvrcholení však nedošlo, hlavní líčení bylo odročeno na neurčito, protože soudkyně chce Šlégrovou raději soudit jako recidivistku a tak bude čekat, až krajský soud zruší zprošťující rozsudek soudce Plcha za závadové držení praporu a aktivistka bude minimálně nepravomocně odsouzena.

Pokud jde o mne, zůstávám idealistou a jsem pevně rozhodnut udělat vše pro to, aby jednoho dne Petra Papiežová stanula před soudem. Podání nepravdivého znaleckého posudku je v demokratickém státě závažným zločinem a politická ochrana, která je jí nyní poskytována, nepotrvá věčně.

Národní socialismus není to samé, co (německý) nacismus, a oba termíny nelze volně zaměňovat. Národně socialistickou byla např. 3. československá republika (1945–8), což byl sice režim jen o málo méně ohavný než Třetí říše (lidská práva, včetně práva na život, se odvozovala od ethnického původu fysické osoby, volby byly fraškou, do níž nebyla cca polovina relevantních politických sil vůbec připuštěna, nerespektovala se presumpce neviny, takže např. pouhé obvinění za kolaboraci zbavovalo voliče volebního práva, ve velkém se vyvlastňoval průmyslový majetek a náhrada za něj byla pouze slibována, nikoli vyplacena atd.), ale hovořit o tom, že Beneš nebo Horáková byli nacisté, zkrátka a dobře nelze.

http://paragraphos.pecina.cz/2013/03/jiri-paroubek-je-nacista-aneb-velky.html

* * *

Případ Lucie Šlégrové jde do finále

Transparent opakovaně nesený aneb Druhá tvář docenta Mareše

* * *

Soudkyně čeká na rozhodnutí jiného soudu aby se mohla (ne)závisle rozhodnout? Dosud jsem se domníval, že soudce je nezávislý a nerozhoduje podle toho jak v její věci rozhodne jiný soud! Soudní znalec není znalcem, ale stává se jím, pokud je vyslán znaleckým ústavem, kde je zaměstnán?! Navíc ve svém prvním posudku posuzuje roli soudních znalců ze zákona, majících za sebou mnohaletou praxi! Není divu, že „znalkyně“ slečna Papiežová byla silně nervózní, na chodbě ve spěchu málem upadla, při své výpovědi byla silně nervózní, přešlapovala, kroutila se, kdy přímé a jasné otázky Lucie Šlágrové nezvládala jasně a logicky zodpovídat, pokud vůbec. Daňový poplatník ji zaplatí „výlet“ vlakem z Brna včetně noclehu. Při vědomí, že Lucie Šlágrová žádný zákon neporušila a statisících korun, které tato soudní fraška už daňové poplatníky stála a stát ještě bude, se dělá člověku nevolno, zvláště když skuteční zločinci a gauneři se před soud ve velké většině nedostaví!

Jinak ve věci mého TO na pana Zdeňka Trošku už mně státní zástupce JUDr. Josef Šebek oznámil předání věci na policii v Berouně. Samozřejmě tradičně nevyužil mé datové schránky a poslal mně běžnou poštou nedoporučeně za 9.50,-Kč. Pokud vyvine takové úsilí na práci policie jako v mém případě ve stejné věci pana Trošky, jistě mé TO nebude odloženo. Obávám se, že tato situace těžko nastane, nechme se překvapit. Jinak by nastala situace, kdy bych byl trestán za legitimní názor stejně jako Lucie Šlégrová, zatímco by Zdeněk Troška nebyl trestán za legitimní názor stejně jako Jiří Paroubek. Všichni občané jsou si před zákonem rovni. Bude státní zástupce a PČR v Berouně toto právo nerespektovat jako v mém případě?

Lucii Šlágrovou jsem poznal jako charakterní, mladou ženu. Je bez práce, kterou vytrvale a marně shání. Přeji jí, aby se stala starostkou ve své rodné obci, ke které má nádherný vztah, nezvyklý u většiny mladých dnešní doby. Takovýto lidé ve veřejných funkcích obci, jejím obyvatelům a zemi jen prospívají. Své odpovědné funkce vnímají jako službu, ne sobě jak často vidíme ve správě země na všech úrovních a která podle toho také tak vypadá.

 

Jan Šinágl, 30.3.2013

 

P.S.

Český helsinský výbor: Podmínky ve vazbě jsou nevyhovující - Vazebně stíhaní vězni pobývají v malých celách, nemají dostatek prostoru k vycházkám a nemohou se dostatečně často umýt. K tomuto závěru dospěl Český helsinský výbor poté, co prozkoumal podmínky v šesti vazebních věznicích. Uvedla to Anna Šabatová, dosavadní předsedkyně ČHV, kterou tento týden v čele výboru nahradila bývalá poslankyně Táňa Fischerová. Řada nešvarů ve vazebních věznicích podle Šabatové zasahuje do lidských práv. Vězeňství trpí již léta podfinancováním a stát není schopen zajistit stíhaným a odsouzeným přijatelné podmínky, uvedla. Vězni jsou i ve vazebních věznicích po dvou až třech, na jednoho obviněného připadají asi čtyři metry čtverečné. Stíhaní nemají vyhovující prostředí pro vycházky, nemají vůbec možnost sportovat. Nemohou ani trávit čas mimo celu nějakou kreativní činností. Český helsinský výbor zkoumal podmínky ve věznicích před lednovou prezidentskou amnestií, k monitoringu se odhodlal i na základě stížností poslance Davida Ratha (dříve ČSSD) stíhaného kvůli údajné korupci. ČHV dává 28 doporučení vězeňské službě a jednotlivým věznicím a pět doporučení vládě a ministerstvu spravedlnosti. Je mezi nimi i navýšení finančních prostředků. ČRo, 29.3.2013

Předsedkyně ČHV zřejmě oslovilo svědectví vězně „vraha“ Alberta Žirovnického, jehož posledního soudu se zúčastnila a který otřesné podmínky popsal ve dvou dopisech – první + druhý.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentáře   

-4 #15 Jan Šinagl 2013-04-02 15:55
Za takovéto situace každý slušný a schopný znalec musí odmítnout.
+6 #14 Pavel 2013-04-02 15:48
Cituji Jaroslav:
Cituji Pavel:
Cituji Jaroslav:
Po vyslechnutí průběhu jednání a zvláště výkonu paní Papežiové mě napadá otázka, proč žena s takovými "znalostmi" vůbec připustí, aby se zůčastnila této kauzy ?? To jí někdo nařídil, nebo je tak oddaná? Přeci mohla odmítnout, nebo ne ??

No jak jste mohl slyšet, vybral/určil ji k tomu ředitel VŠ či katedry, kde ona působí. Odmítnout určitě mohla, VŠ je zapsaná jako znalecký ústav, takže by ředitel prostě určil někoho jiného. Nicméně se do toho patrně nikdo příliš nehrnul z prozaického důvodu: znalečné účtuje/inkasuje příslušný ústav, nikoli pověřený pracovník...


Pavle a vy byste se na to dal, i kdyby Vás vedoucí pověřil?
Přece znalci s razítkem, odborníci se zkušenostmi se k tomu vyjádřili, proč bych se já bez zkušeností / první posudek/ do něčeho takového namáčel...?? Fakt nechápu.

No to opravdu netuším, jak bych přemýšlel, kdybych byl odborníkem na politologii...P ředevším ale měla ustanovená VŠ určit někoho zkušenějšího, to je celý problém...
-1 #13 Jaroslav 2013-04-02 15:11
Cituji Pavel:
Cituji Jaroslav:
Po vyslechnutí průběhu jednání a zvláště výkonu paní Papežiové mě napadá otázka, proč žena s takovými "znalostmi" vůbec připustí, aby se zůčastnila této kauzy ?? To jí někdo nařídil, nebo je tak oddaná? Přeci mohla odmítnout, nebo ne ??

No jak jste mohl slyšet, vybral/určil ji k tomu ředitel VŠ či katedry, kde ona působí. Odmítnout určitě mohla, VŠ je zapsaná jako znalecký ústav, takže by ředitel prostě určil někoho jiného. Nicméně se do toho patrně nikdo příliš nehrnul z prozaického důvodu: znalečné účtuje/inkasuje příslušný ústav, nikoli pověřený pracovník...


Pavle a vy byste se na to dal, i kdyby Vás vedoucí pověřil?
Přece znalci s razítkem, odborníci se zkušenostmi se k tomu vyjádřili, proč bych se já bez zkušeností / první posudek/ do něčeho takového namáčel...?? Fakt nechápu.
+4 #12 Pavel 2013-04-02 12:17
Cituji Jaroslav:
Po vyslechnutí průběhu jednání a zvláště výkonu paní Papežiové mě napadá otázka, proč žena s takovými "znalostmi" vůbec připustí, aby se zůčastnila této kauzy ?? To jí někdo nařídil, nebo je tak oddaná? Přeci mohla odmítnout, nebo ne ??

No jak jste mohl slyšet, vybral/určil ji k tomu ředitel VŠ či katedry, kde ona působí. Odmítnout určitě mohla, VŠ je zapsaná jako znalecký ústav, takže by ředitel prostě určil někoho jiného. Nicméně se do toho patrně nikdo příliš nehrnul z prozaického důvodu: znalečné účtuje/inkasuje příslušný ústav, nikoli pověřený pracovník...
-5 #11 Jan Šinagl 2013-04-02 12:08
Pane Pavle, nemůžete ode mne očekávat dokonalou práci vždy a ve všem, kdy z velké části supluji v mnoha závažných kauzách veřejnoprávní média, která je zamlčují, či podávají zkreslující, neobjektivní informace. Mají na to aparáty lidí s patřičným vzděláním, čas a prostředky. Proto raději informuji s nepodstatnými chybami i s rizikem větších o 10 kauzách, než abych dokonale upozornil jen na 1 kauzu. Navíc rozesílám Bulletiny i v německém a anglickém jazyce. Proto vždy věcná upozornění v komentářích uvítám. Zvyšují a podporují kvalitu zpravodajství. Prosím o více empatie pro moji práci.
-1 #10 Jaroslav 2013-04-02 12:05
Po vyslechnutí průběhu jednání a zvláště výkonu paní Papežiové mě napadá otázka, proč žena s takovými "znalostmi" vůbec připustí, aby se zůčastnila této kauzy ?? To jí někdo nařídil, nebo je tak oddaná? Přeci mohla odmítnout, nebo ne ??
+7 #9 Pavel 2013-04-02 11:38
Cituji Jan Šinagl:
„...zákon upravuje znalecké ústavy, že se nejedná o znalce fyzickou osobu, nýbrž o právnickou, proto jeho zaměstnanci nemají ani nemusejí mít postavení znalce. Že se jedná o zastaralý, mnohokráte novelizovaný zákon…“ Takto má začínat konstruktivní, věcná kritika, kdy mohou následovat i věcné komentáře - k věci.

Ano, ale to jsou elementární fakta, která každý, kdo k věci něco publikuje, chtě nechtě musí sypat z rukávu!
-12 #8 Jan Šinagl 2013-04-02 11:34
„...zákon upravuje znalecké ústavy, že se nejedná o znalce fyzickou osobu, nýbrž o právnickou, proto jeho zaměstnanci nemají ani nemusejí mít postavení znalce. Že se jedná o zastaralý, mnohokráte novelizovaný zákon…“ Takto má začínat konstruktivní, věcná kritika, kdy mohou následovat i věcné komentáře - k věci.
+6 #7 Pavel 2013-04-02 11:02
Pane Šinágle, vy jste bohužel vůbec nepochopil, co se vám snažím sdělit, vůbec teď neřeším, zda byl výkon "znalkyně" dobrý či ne, snažím se vás navést na to, jak zákon upravuje znalecké ústavy, že se nejedná o znalce fyzickou osobu, nýbrž o právnickou, proto jeho zaměstnanci nemají ani nemusejí mít postavení znalce. Že se jedná o zastaralý, mnohokráte novelizovaný zákon byste se taky snadno dočetl, kdybyste projevil alespoň minimální snahu si něco nastudovat. Pak byste mohl tento relikt 60-tých let kritizovat z pozice odborníka a třeba iniciovat další změnu, do té doby se jím totiž musí řídit každý, tedy i vy. Jsem nicméně polichocen, že čas na studium nemáte, na infantilní urážky si ho však vždy najdete:-)
-8 #6 Jan Šinagl 2013-04-02 10:44
Pane Pavle, pokud snad trpíte komplexy méněcennosti či zneuznání, jak naznačuje způsob Vaší reakce, tak v tom Vám nemohu pomoci. Doporučuji k opětovnému poslechu výpověď paní „znalkyně“ a zhodnotit především její „výkon“ (+ její CV na Paragraphosu pana Tomáše Peciny) a ne upozorňovat, že je třeba především se řídit jedním z mnoha hloupých zákonů, často nejen z hlouposti, ale i účelově zřízených, aby pomáhaly odsuzovat nevinné. Zákon je třeba samozřejmě respektovat, ale snad ani Vy nebudete skákat do studny, když Vám to bude nařizovat špatný zákon?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)