Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Arburg AdrianAd LN 24. 8.: Začíná operetní normalizace

Během uplynulého týdne se LN a další média opakovaně věno­valy situaci v Ústavu pro studi­um totalitních režimů (ÚSTR), přičemž se dostalo poměrně vel­ké publicitě členství některých bývalých komunistů ve Vědec­ké radě (VR). Členy VR jmeno­vala „velká“ Rada ÚSTR, or­gán zvolený Senátem ČR. Byl bych rád, kdyby personální obsazení VR. které jsem vůbec ne­ovlivnil. bylo médiím primárně vysvětleno členy tohoto orgá­nu, kteří za tento krok jako jedi­ní nesou odpovědnost. Za svoji osobu zde konstatuji, že se držím principu kolegiality a ne­budu přispívat k prohlubování příkopů, které v české společ­nosti zanechalo těžké dědictví totalitních režimů - komunismu a nacismu.

Média se zaměřila i na sou­časně probíhající předběžnou evaluaci ÚSTR, a to zase pri­márně v kontextu úlohy, kterou v ní hrají - anebo nehrají - ně­kteří členové VR, bývalí přísluš­níci KSČ. Vědecká rada vydala dne 20. srpna prohlášení, ve kte­rém už uváděla některá neprav­divá či zavádějící tvrzení na pra­vou míru. Lituji, že LN z toho citují jen stručný výňatek. I na­dále se prostřednictvím tohoto textu šíří fámy, které se skuteč­ností nemají nic společného a které bych rád objasnil:

1. Jan Rataj nemá „na starosti tzv. malou evaluaci“. Evalua­ce je řízena mnou coby předse­dou VR.

2. Na evaluaci se nepodílí jen polovina členů VR, jak mylně předpokládá Daniel Kaiser, ale zásadně všichni členové VR, tedy 15 lidí. Pan Rataj je logic­ky jedním z nich, protože byl Ra­dou ÚSTR do této funkce jmeno­ván.

3. Evaluace je věcí všech pra­covních skupin VR, přičemž speciálně evaluace výzkum­ných projektů je věcí pracovní skupiny, která má deset členů (nikoliv jen pět, jak seje uvede­no v novinách), a jedním z je­jích členů je pan Rataj. Neposu­zuje ale žádné projekty o obdo­bí po roce 1945.

Byl bych rád, kdyby novináři LN, jde-li jim o solidní zjištění okolností a úmyslu současné eva­luace či postojů Vědecké rady ÚSTR, hovořili nejen s kritiky, ale i přímo s reprezentanty Vě­decké rady.

Adrian Portmann - von Arburg, Ph.D., předseda Vědecké rady ÚSTR.

 

P.S.

Předsedu VR ÚSTR znám roky, je občanem Švýcarska. O jeho charakteru a odbornosti nemám nejmenší důvod pochybovat. Zato s panem Kaiserem mám osobní, nedobré zkušenosti.

Jan Šinágl, 28.8.2013

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (9 Votes)
Share

Komentáře   

0 #1 Vitezslav Haramule 2013-08-28 14:02
CHorobu komunismu muzeme vylecit.
1) Vodolecbou= utopenim.
2) Pouzitim ucinneho prasku= strelnym prachem.
3)Protahnutim tela na cerstvem vzduchu= obesenim.

Dulezite je take spravna aplikace teto lecby na spravnem pacientu.V cechach je najit, neni problem.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)