Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Negativní kampaň proti ANO se rozjela naplno - Novinář Ivan Brezina o Pavlu Šafrovi – Otřesné vystoupení Miroslavy Němcové ve volebním duelu na TV NOVA

Babiš: Kopou do mne, ale mne to nabíjí – Němcová na TV NOVA jako jedině správná zástupkyně „pravdy a mravnosti“ - “Včera p. Němcová ukázala jak si umí ODS naklonit své voliče, urážka střídala urážku. Do včera jsem byla zvětší části nakloněna volit jako vždy ODS. Jsem pro, ať se pan Babiš ukáže, opravdu nemáme co ztratit.“ - V podstatě by všichni polistopadoví “politici” a strany měly požádat národ odpuštění, milost a co nejrychleji odejít z veřejného života země – a být rádi, že nejsou voláni k odpovědnosti za tisíce zločinnů spáchaných na naší zemi, přírodě a lidech, díky jejich “zřízení” země od roku 1989. Totéž platí I pro současné komunisty a KSČM, kteří začali dílo zkázy už v roce 1948, resp. 1945!

* * *

ANO? Ano.

Vzhledem k tomu, že pan Babiš má za sebou spoustu lidí, kterým sehnal práci a v této pozici vystupuje celá desetiletí stojí mě zato jej volit. Ve srovnání s novými stranami je jediná ANO s hesly, za kterými je vidět dlouhodobá pozitivní aktivita vůči obyčejným lidem. To mě prozatím stačí. Že bych na panu Babišovi našel chyby o tom nepochybuji jsem Čech, ale jeho klady převyšují prozatím zápory a to je důležité pro moji volbu. Zatím dobrý. Karel Mrzílek, 18.10.2013

* * *

Do předčasných parlamentních voleb zbývá několik dní. V kampani finišuje i nováček na politické scéně - hnutí ANO. S jeho lídrem Andrejem Babišem jsme mluvili o tom, co můžou tyto volby zemi přinést „Hlavně nenechte o své budoucnosti a o budoucnosti svých dětí rozhodovat druhé,“ vzkazuje voličům.

S hnutím ANO Jste po prázdninách navštívil všechny kraje republiky. Mají lidé v různých regionech růz­né potíže, anebo nás trápí podobné věci?

Ve všech krajích je největším pro­blémem nezaměstnanost, nejisto­ta a nedostatek peněz. Praha je spe­cifická, ale už i v hlavním městě jsou obavy o práci a budoucnost Pražanů může být také problematická. Lidi zkrátka trápí; jestli budou mít z čeho zaplatit nájem, energie a jestli budou mít z čeho žít. Nevědí, co bude. My na to říkáme, že budeme pod­porovat zaměstnavatele, kteří dají práci absolventům, lidem nad pade­sát, ale i dalším skupinám, které jsou nezaměstnaností nejohroženější.

Jaké problémy by se v krajích ještě měly řešit?

Všude jsou problémy především s financemi. Je tu nedostatek peněz pro centra, která pečují o osamělé děti, pro postižené, nejsou tu peníze na dlouhodobě nemocné, stát nesta­ví byty ani pro seniory ani pro mla­dé, celá sociální oblast je podfinancovaná. Ale nemáme peníze už ani na sport, který nám dělá ve světě roz­hodně lepší reklamu a nese vysokou prestiž, nemáme finance na kulturu. Všichni musí prosit o dotace, obíhat úřady, kraje, ministerstva. Naše nadace se snaží pomoci, ale bohužel nemůžeme pomoci všem. Ne­máme takové páky jako stát, který vy­hazuje miliardy za pochybné projekty pochybných firem.

Jenže všechna ta opatření v so­ciální oblasti, o kterých mluví­te, budou nejdřív něco stát. Kde na ně vezmete?

Jedním z největších problé­mů naší země jsou pravi­dla. Protože tu pravi­dla nefungují, tak se tomuhle stá­tu nedaří vybírat daně. Nebo je prostě stát vybírat nechce, proto tu asi existují všechny ty výjimky, kličky a nesmysly. My začneme daně oprav­du vybírat a začneme doopravdy kon­trolovat a sankcionovat ty, kteří se placení daní vyhýbají, budeme pro­sazovat, aby hotovostní operace byly minimální. Upřednostníme také fir­my, které platí daně v České republi­ce, před těmi, které odvádějí zisky do daňových rájů.

Jak to chcete udělat? Firmám přece nezabráníte, aby měly svá sídla ně­kde v Monaku...

Jednoduše. Firmy s nejasnými vlastníky vyřadíme z výběrových ří­zení a zveřejníme, proč jsme tak uči­nili. Firmy, které zde podnikají a platí řádně daně, naopak budeme ve výbě­rových řízeních doporučovat. Když ří­káme, že chceme řídit stát ve prospěch státu a jeho občanů, tak přece nebude­me posílat výnosy ze státních zakázek někam do Monaka. Upřednostníme zkrátka české živnostníky a podniky - ať už jsou malé, střední, či větší - před těmi, které se jako české tváří, ale zis­ky odvádějí jinam.

Proč to tak nedělaly politické stra­ny, které nám tu doteď vládly?

Zeptejte se jich, ony samozřejmě dneska budou říkat, že to tak vždyc­ky udělat chtěly. Politici před volba­mi něco slibují, ale realita je pak úpl­ně jiná. Jejich systém zde byl doveden k takové dokonalosti, že ho ovládá pár zákulisních skupin a kmotrů. Kmotr má svého politika, kterému pomůže do funkce, politik se odvděčí tím, že pak svému kmotrovi nebo jeho spří­zněné firmě přihraje státní zakázku. Kmotr si část peněz nechá, část dá politikovi, jeho straně a takhle pořád dokola. Proto dneska kmotři chystají kampaň proti hnutí ANO. To kvůli nim a stávajícím politi­kům jsou všechny zakázky předra­žené, proto tu máme dražší dálnice než v Německu. Proto jsme zadlu­žená země, které roste státní dluh o 13 milionů za každou hodinu, a po­kud se nic nezmění, tak nám za 15 let nevyvezou už ani popelnici a nebude­me schopní platit úroky z dluhů.

Vy stále mluvíte o kmotrech, máte ale nějaké opravdové indicie, že proti vám něco chystají?

Kampaň proti nám už je a ještě bude obrovská. Všimněte si, jak proti nám ostatní strany, které mají kmot­ry za zády, zkoušejí, co mohou. Kmo­trům je jedno, ve které straně se zaháčkují, je jim ale jasné, že u nás to nepůjde. Názorným příkladem může být pan Hrdlička. Nejdříve byl hlavním kmo­trem pražské ODS, což o něm říkal Mirek Topolánek. Poté, co se jeho kamarád Janoušek veřejně odepsal, tak byl dokonce hlavním pražským kmotrem. Pomáhal založit Věci ve­řejné, což nám dnes dokládají i bý­valí členové Bártovy strany, své štěstí zkoušel v pražské ČSSD i u Jiřího Paroubka, dneska je s Borisem Šťastným hlavním tahounem proklausovské ini­ciativy Hlavu vzhůru paní Bobošíkové. Z jeho strany - ať to budou jeho nohsledi z ODS na Praze 10, z vévéček či z Hlavu vzhůru — nějaký útok ještě ur­čitě čekat musíme. Je potřeba, aby lidé věděli, kdo tady tahá za nitky, a nenechali se zmást. Stávající strany a ti, kteří je ovládají ze zákulisí, se našeho nástupu oprav­du bojí a udělají všechno, aby nás po­škodili. My ale určitě neklesneme na jejich úroveň. Stačí se podívat na Wikipedii, co je pan Hrdlička zač a s kým se ka­marádí, každému pak bude jasné, že mu jde v politice o miliardové kšefty. Ale není to samozřejmě jen o něm.

Podle posledních volebních pre­ferencí může hnutí ANO skončit i druhé za sociálními demokra­ty. Počítáte s tím, že se místo TOP 09 a zdecimované ODS stane­te nejsilnějším uskupením středu a pravice?

Já po pravdě moc průzkumům ne­věřím a už vůbec nevěřím dělení na pravici a levici v českém pojetí. Je pra­vicovější vláda, která navyšuje daně, tedy ODS a TOP 09, nebo vláda, která privatizuje banky a OKD, tedy ČSSD? Ty strany na nás hrají habaďůru, že mají nějakou ideologii, ale vždycky se nakonec nějak dohodnou, aby to bylo „všestranně výhodné“. Vezměte si jen to nekonečné do­hadování kvůli imunitě, kvůli ma­jetkovým přiznáním politiků a po­dobně. Proč politici kontrolují sami sebe? Proč se bojí opravdu nezávislé kontroly? Pokud by měli politici čis­tý štít, tak nemají co tajit, ať jsou zle­va, nebo zprava. My čistý štít máme, nemáme tedy co skrývat. Proto mož­ná konkurenční strany tvrdí, že jsme „nečitelní“. My jsme široce rozkročené středo­vé hnutí, pravicoví jsme možná tím, že nechceme a nebudeme zvyšovat daně, někomu se můžeme zdát levicoví, pro­tože chceme zlepšit život důchodcům a lidem, kteří pomoc opravdu potře­bují. My se chceme hlavně chovat jako řádní hospodáři, nebudeme rozhazo­vat tak jako levicové vlády, nebudeme se tvářit, že šetříme tak jako pravice a přitom vykrádat rozpočet a utrácet za nesmyslné projekty typu sKary a podobně.

Stejně jako dalším stranám i vašemu hnutí ale hrozí, že lidé k volbám pro­stě nepřijdou. Že nad politikou máv­nou rukou a pojedou na chaty. Jak chcete voliče přesvědčit, aby šli volit?

Já moc dobře chápu, že lidé jsou politikou otrávení. Chápu, že je štvou všechny ty sliby, které se nikdy nena­plnily, I z naší tour po krajských měs­tech vím, že lidé mají úplně jiné sta­rosti, než jsou souboje politiků, kteří najednou předstírají zájem o problé­my voličů jen proto, že je před volbami. Já jsem zvyklý držet slovo, na tom také stojí dvacet let historie mého podnikání v téhle zemi. Před dvěma lety jsem řekl, že dám dohromady osobnosti, které pomohou dát této zemi naději na lepší budoucnost. Udě­lal jsem pro to, myslím, dost. Riskuji přitom svoji pověst a nezbý­vá mi moc času ná řízení firem. Kdy­bych někde lhal a podváděl, tak by se to během předvolební masáže, která je pro mě obrovskou zkušeností a očist­cem, určitě projevilo. Je jasné, že lidé můžou i tentokrát jít a volit profesionální politiky, kteří ve sněmovně sedí patnáct, dvacet let, kteří ztratili kontakt s realitou a kte­ří se více znají s kmotry než s problémy obyčejných lidí. Potom ale žádné zlepšení čekat nemůžeme. Sedět doma a vykašlat se na volby také není řešení. Ale já nevěřím, že by lidé byli už i tak apatičtí, že by rozhodování o sobě a o budoucnosti svých dětí nechali na jiných. Já osobně budu mít svědomí čisté. Můžu říct svým dětem, že jsem se snažil něco udělat. (red)

 

Andrej Babiš

• Narozen 2. září 1954, podruhé ženatý, čtyři děti

• Absolvent gymnázia Rousseau ve Švýcarsku a Vysoké školy ekonomic­ké v-Bratislavě.

• V roce 1985 byl jako delegát firmy PZO Petrimex vyslán do Maroka. V téže firmě se o šest let později stal ředitelem obchodní skupiny.

• 25. ledna 1993 založil společnost Agrofert, jejíž název vymyslel. Hol­ding v současnosti zastřešuje 120 firem.

Berounsko, 5+2, 17.10.2013

* * *

Také tento rozhovor s Andrejem Babišem doporučuji všem slušným a stále nerozhodným voličům. Pokud by je ani tento rozhovor nepřesvědčil, tak zcela určitě tento názorový střet Andreje Babiše s Miroslavou Němcovou na TV NOVA. Dosud jsem si paní Němcové vážil jako snad jediného slušného člověka a politika u ODS, ale po tomto jejím vystoupení se přiřadila ke svým kolegům z ODS. Tolik neslušnosti, nenávisti, zloby, zapšklosti, neúcty k jinému názoru a člověku, který se chová korektně a kultivovaně, se jen tak nevidí. Budila dojem inkvizitorky. Označení, že ANO provádí negativní kampaň už bylo jen výkřikem zoufalství ženy, která už tuší, že svůj “boj” prohrála, ale kdo umí v Čechách prohrávat čestně, aniž by kolem sebe nekopal a neházel špínu na druhé, často o to vice, čím vice si je vědom své vlastní. Umět přiznat svoji vinu a převzít za ni plnou odpovědnost je dopřáno jen skutečným osobnostem, velkým státníkům a lidem velkého ducha. Ten dojem paní Němcová dlouho budila. Nyní veřejnosti dokázala, že šlo “opravdu, ale opravdu” jen o dojem a ne o pravdu. Lidsky nám ji může být líto, tím vice jako ženy, ale co ta paseka v naší zemi díky společné “politice” ODS a ČSSD, kdy na ni doplatili, doplácejí a budou doplácet všichni nevinní, slušní a poctivě pracující po dlouhá léta a generace. V podstatě by všichni polistopadoví “politici” a strany měly požádat národ odpuštění, milost a co nejrychleji odejít z veřejného života země – a být rádi, že nejsou voláni k odpovědnosti za tisíce zločinnů spáchaných na naší zemi, přírodě a lidech, díky jejich “zřízení” země od roku 1989. Totéž platí I pro současné komunisty a KSČM, kteří začali dílo zkázy už v roce 1948, resp. 1945!

Jeden z komentářů to vystihuje přesně: “Včera p. Němcová ukázala jak si umí ODS naklonit své voliče, urážka střídala urážku. Do včera jsem byla zvětší části nakloněna volit jako vždy ODS. Jsem pro, ať se pan Babiš ukáže, opravdu nemáme co ztratit.“

 

DOBROU VOLBU – i za děti a i ty ještě nenarozené!

 

Jan Šinágl, 19.10.2013

 

Negativní kampaň proti ANO se rozjela naplno

…Hnutí ANO nikdy nebude provozovat ani pokoutně financovat antikampaně. Doufáme, že za současného stavu politické scény je to pro naše voliče znamení, že jsme skutečně jiní a přicházíme pro Českou republiku pracovat.

Novinář Ivan Brezina o Pavlu Šafrovi

Spor nynějšího šéfredaktora Reflexu Pavla Šafra s Andrejem Babišem se zájmem sleduje i bývalý reportér Reflexu a nynější redaktor časopisu Maxim Ivan Brezina. Jeho články, které nám zaslal, ukazují, jak se Šafr v několika situacích jako šéfredaktor zachoval.

Šafr k zemi předkloněný  (článek vyšel původně na serveru Neviditelný pes, redakce jej ale později stáhla) …

P.S.

NP prokazatelně není nezávislý. Ani jeden z mých aktuálních článků a závažných informací nezveřejnil, na napadání mé osoby na jeho stránkách mně nedává prostor, ani mým reakcím na prokazatelně nepravdivé či lživé informace. Stažení článku Ivana Březiny je dalším důkazem závislosti NP. Na mém webu článek Ivana Březiny určitě zůstane i kdyby mi pam Šafr či kdo jiný volal a sliboval bůhví co! J.Š.

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.65 (17 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #13 Jaroslav Mencl 2013-10-25 18:46
STRACH . Ano strach obchází politickými stranami, které se dosud podíleli na "moci" v této Bohem zapomenuté zemi. Strach, že se konečně našel někdo, koho se jim nepodaří uplatit a kdo otevře dvéře v PS a udělá tam takový průvan, že to ještě nikdo neviděl.
Andreji- Národ se právě k tobě upírá ve své NADĚJI-Nezklam ho!!!! Plíšek
-3 #12 VitezslavHaramule 2013-10-22 18:04
Tady neco nehraje. Prave jsem se docetl na Deniku CZ ze komuniste varuji obcany- volice pred politickou stranou ANO.Jak je mozne ze se komuniste boji Babise, kdyz podle tvrzeni informovanych profesionalnich pomlouvacu kteri sa zde neustale produciruji, prave on byl jeden znich a jeste k tomu aktivni estebak.To prece neniod tebe hezke soudruhu Falmere-Filipe ze pomlouvas sveho kolegu ve zbrani..
+2 #11 Rameš 2013-10-22 16:26
Cituji Richard Kluzak:
Je přímo hnusné, jak se tento Šinágl, dříve sebe označující jao bojec proti komunismu, nechal koupit nejen od dřívějšího aktivního komunisty, ale dokonce od Estébáka Babiše!! Bude-li gauner Babiš zvolen, znamená to další katastrofu pro ekonomiku této země. Budou-li Češi skutečně volit zloděje a tuneláře Babiše, pak si svobody nezaslouží.

Proč ne, Komouš a estébák zjevně nevadí, hlavně, že je to poctivý a šikovný podnikatel:-)
+4 #10 Richard Kluzak 2013-10-22 15:55
Je přímo hnusné, jak se tento Šinágl, dříve sebe označující jao bojec proti komunismu, nechal koupit nejen od dřívějšího aktivního komunisty, ale dokonce od Estébáka Babiše!! Bude-li gauner Babiš zvolen, znamená to další katastrofu pro ekonomiku této země. Budou-li Češi skutečně volit zloděje a tuneláře Babiše, pak si svobody nezaslouží.
-4 #9 Jan Šinagl 2013-10-21 09:17
Samozřejmě, proto také nechávám velkoryse Fandovi dočasně prostor do voleb i k označování jeho komentářů pozitivně a druhých negativně, i přes opakovaně porušovaný etický kodex tohoto webu. Už jsem měl obavy, že to vzdal. Doufám, že ještě naplno využije tento prostor do pátku. Děkuji mému fandovi Fandovi za podporu pana Babiše a Hnutí ANO 2011, které i díky pomoci Fandy vyhraje volby, aby nám opět nevládli představitélé strany či stran, které jsou v Parlamentu právě díky takovýmto neuvěřitelným blbům. Fanda je exemplaární a odvádí vynikající práci.
-4 #8 Vitezslav Haramule 2013-10-20 21:27
Cituji Vitezslav Haramule:
Jak se tady rika,.get over ourself, Fanda.To tve vecne opakovani tvych unavnych argumentu jeste neznamena ze mas pravdu.Jenom proto ze v neco neveris jeste neznamena ze ostatni jsou pitomci.Ty sam me pripadas ze Tobe ani moc nezalezi jestli pan Babis a jeho strana ANO uspeje ve volbach.Co si myslis ty o nem prece nic neovlivni a prave naopak, ctenar zacne vice premyslet
o tom ,co vlastne jsi a ci zajmy zastupujes.

..oprava YOURSELF..
-2 #7 Vitezslav Haramule 2013-10-20 21:22
Jak se tady rika,.get over ourself, Fanda.To tve vecne opakovani tvych unavnych argumentu jeste neznamena ze mas pravdu.Jenom proto ze v neco neveris jeste neznamena ze ostatni jsou pitomci.Ty sam me pripadas ze Tobe ani moc nezalezi jestli pan Babis a jeho strana ANO uspeje ve volbach.Co si myslis ty o nem prece nic neovlivni a prave naopak, ctenar zacne vice premyslet
o tom ,co vlastne jsi a ci zajmy zastupujes.
-2 #6 Miloslava Chalupová 2013-10-20 20:43
ZVOLME Z M Ě N U

Ne to, co bylo po r. 1948-1989

ne to, co bylo po r. 1989-dosud.

Zvolme ty strany a hnutí médii účelově opomíjené.
-4 #5 Jan Šinagl 2013-10-20 08:50
Pro ty, kteří stále nechápou. Vondruška byl a je stále členem KSČM. Ke zločinecké ideologii se stále hlásí a ničeho nelituje, ani bití vězňů. Babiš byl v KSČ, aby mohl dělat svoji práci, jako tisíce dalších, nikoho nebil. Zvláštní, že ho napadají kmotři i běžní občané. Jsme v Čechách, to by bylo, abychom na něm nenašli něco špatného. Co dělá dobře nás nezajímá. Kdo z těchto kritiků bijících se v prsa své morálnosti stejně intenzivně neprotestovali proti Vondruškovi ve Sněmovně a Filipovi jako jejímu místopředsedovi ? Komunisté se nám právem smějí 24 let i díky pomoci takovýchto "kritiků".
+3 #4 Stefan 2013-10-19 22:55
Cituji Vitezslav Haramule:

To asi tem horlivym antikomunistum a oponentum pana Babise uteklo, ze na to nereaguji stejnym zpusobem jako spineni jmena pana Babise.

Pokud jste to nepochopil, důvod je ten, že Vondrušku tu nikdo ustavičně neprosazuje na budoucího premiéra...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)