Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Mandela srp a kladivoJak moc jsme připraveni kazit si obraz hrdinů? - Svatý“ Mandela? Ne tak rychle! - Z rozhovoru s Vladimírem Bukovským o Rusku a Evropě!

O mrtvých jen dobře. A u těch hromadně oslavovaných to platívá dvojnásob. Od smrti jihoafrického revolucionáře, vězně a prvního černošského prezidenta Nelsona Mandely uplynu­lo jen pár dnů, takže pieta je namístě. „Madiba“, jak byl a je familiér­ně přezdíván i miliony nepříbuzných, ale tak jako většina lidstva ne­byl jen kladnou (či zápornou) postavou. A jelikož on sám už do své­ho hodnocení nemá možnost promluvit, je to na pozůstalých. A opět - nikoliv jen rodinných.

 

Pro jedny byl vzorovým bojovníkem za svobodu - a co je lepším důkazem, než že musel strávit celých 27 let ve vězení. A že svůj boj završil v politické aréně, kde se stal symbolem pádu režimu aparthei­du. Stejně tak ale mohou jiní poukazovat na jeho teroristickou a ko­munistickou minulost. Podpůrným argumentem pro první z negativ je jeho vůdčí role v ozbrojené bojůvce Afrického národního kongre­su známé pod zkratkou MK, která má na svědomí bezpočet násilných útoků proti civilním cílům. Pro druhou pak jeho spolupráce s jihoaf­rickými komunisty a snad i krátké členství ve straně. Nemluvě o jeho sympatiích pro, ehm, problematické africké vůdce jako libyjského plukovníka Kaddáfího či nigerijského generála Abachu. A stín na něm pochopitelně zanechala i jeho někdejší manželka Winnie, usvěd­čená z účasti na únosech, mučení a zabíjení politických oponentů.

Lid ale potřebuje kladné vzory, podobně jako onoho padlého hrdi­nu Harveyho Denta v nové batmanovské sérii. A je ochoten odpouš­tět zvláště jejich osobní nedokonalosti. Ostatně tak tomu je i u nás - jak u tatíčka Masaryka, tak u Václava Havla. Ale zpátky k Mandelovi - určitě nebyl žádným jihoafrickým Gándhím. Byl takovým hrdi­nou, za kterého ho lidé chtějí mít.     

Petr Pešek, LN, 9.12.2013

* * *

Nedivme se, že se státního pohřbu mezi 70 státníky světa bude nacházet i prezident komunistické Kuby a jistě i Číny. Kdoví, zda se na místě neobjeví i oficiální zástupce KLDR? Nějací tam jistě budou a severokorejská TV bude oslavovat Mandelu stejně jako celý svět… Samozřejmě, že o komunismu nepadne nikde ani slovo!

Cituji z rozhovoru se známým sovětským disitentem Vladimírem Bukovským, žijícím v Anglii, v LN ze dne 9.prosince s názvem Zapomeňme už konečně na sociální stát! Rozhovor vznikl v Budapešti při příležitosti letošního vyhlášení Petofiho ceny, společného vyznamenání muzea Dům teroru a skupiny MOL, jež mu bylo uděleno za jeho činnost pro svobodu středoevropských národů.

První polovinu života, kte­rou jste prožil ve své vlasti, jste až na dětství strávil buďto nucenou léčbou v psychiat­rickém ústavu, ve vězení, nebo v pracovním táboře. Co pro Vás znamená Rusko?

Narodil jsem se za sovětského re­žimu a brzy jsem pochopil, že Rus­ko je minulostí, že tento příběh skončil s odchodem posledních Wrangelových bělogvardějců ve 20. letech. Země, ve které jsem žil, byla uměle vytvořenou supervelmoc, základnou světové komunis­tické revoluce, říší zla.

Za posledních dvacet let však Rusko prošlo obrovskými změna­mi. Nikdy jste nepomyslel na defi­nitivní návrat domů?

Víte, já už tam nemám co pohle­dávat. Ovšemže se Rusko velmi změnilo! Po pádu sovětského systé­mu byly ceny uměle vyšroubovány až ke hvězdám, všechno bylo najed­nou ireálné a průměrný občan při­šel i o to, co až do té doby měl. Spo­lečnost tím byla šokována, takže je také pochopitelné, proč se s těmito změnami nedokázala ztotožnit. Umělý konstrukt se rozpadl, ovšem proč to bylo nezbytné, to průměrný občan nepochopí. Ten pouze pociťoval, jak jsou reformy bolestivé. Takže měl pak radost, když se objevil tenhle kágébák.

Máte na mysli Vladimíra Putina, který je populární nejen v Rus­ku, ale těší se také čím dál větší­mu respektu ve světě? Americký časopis Forbes ho například přednedávnem prohlásil za nej­vlivnějšího politika letošního roku.

Všechno je relativní. Kdyby měl Putin v západním světě skutečného protivníka, pak by vypadal jinak i pohled na něj. Jenže dnešní západ­ní elita se rovná nule. Je nevýrazná a snaží se jen udržet u moci.

Posledním evropským politikem opravdu velkého formátu byl Helmut Kohl. Souhlasíte?

Ano. Možná se mu blížil ještě Silvio Berlusconi, ovšem tak tro­chu po italsku...

Před dvaceti lety se střední Evro­pa ještě obávala o svou svobodu kvůli rozvrácenému Rusku, za­tímco dnes mnozí přirovnávají k Sovětskému svazu Brusel a Ev­ropskou unii. V čem se podle Vás skrývá nebezpečí ohrožující nezá­vislost zemí tohoto regionu? Je vůbec svoboda něčím ohrožena?

Rusko na tento prostor nemá sku­tečný vliv. K tomu nemá prostřed­ky ani sílu. Podívejte Se na Pobaltí: ty malé zemičky si spokojeně žijí v sousedství Ruska a lidé se ho bojí nanejvýš tak ze zvyku. Největší výzvu pro střední Evropu dnes představuje to, zda se dokáže opět postavit na vlastní nohy, rozvíjet se a modernizovat. A k tomu jsou tře­ba peníze a investice. A peníze nej­sou, což zvyšuje její bezmocnost.

 

Jan Šinágl, 10.12.2013

Svatý“ Mandela? Ne tak rychle!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.91 (11 Votes)
Share

Komentáře   

0 #1 Petr 2013-12-10 17:04
obavy konzervativních občanů Spojených států z podpory amerických komunistů jdem.cz/9awu3

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)