Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

PotokSdílí-li většina společné nadosobní, hodnoty, pak je schopna konat. Je-li individuální, upřednostňující osobní hodnoty a výhody, hrozí ji dříve či později kolaps, nejprve mravní, poté hospodářský. Mravní propad probíhá už dlouho! Je nejvyšší čas ho zastavit, jinak to za nás udělá příroda – ta přežije vždy! - Brzy bude platit „Kdo je pánem vody, je pánem života.“ Budeme pánem vody alespoň ve své zemi? Podle toho jak se zatím chováme, to zatím na to vůbec nevypadá! Chováme se jako dobrovolní sebevrazi!

Před týdnem protékalo Vltavou 18% vody z dlouhodobého průměru, Lipnem 23%, Orlíkem 14% - Beskydy za celý únor proteklo 20% vody - Zásoby podzemních vod se ze 70% doplňují ze sněhu - Hlavním problém ČR je narovnání vodních toků v minulosti – barbarské stavění přehrad bez ohledu na přírodu - Dříve jsme měli 180.000 ha rybníků, dnes 52.000 ha - Když na kontinentech klesnou průměrné srážky o 10%, má dojít k migraci 1 miliardy lidí - Pokud by v ČR stoupla teplota o 4-6°C, vyschla by Vltava - Zákon o vykupování půdy byl změněn teprve v roce 2010 – zvýšily se poplatky, dnes Senát navrhuje opět jejich snížení! Už přes 20 let systematicky ustupujeme developerům! - Podle EU každý člověk vyhodí ročně do popelnice 179 kg potravin – tzn. miliony litrů zbytečně použité vody - Nepotřebujeme peníze, ale rozum, to je to hlavní! - Něco pro to dělejme. Nikdo to za nás neudělá!

ČRo 2: Kupředu do minulosti: Jsme připraveni na sucho a nedostatek vody? -Sucho se stává jedním z velkých problémů světa, předmětem zájmu vědců, bezpečnostních expertů i politiků. Proto také odborníci varují, že příští války se povedou o vodu. Doporučuji poslech diskuse s odborníky a zejména názory klimatologa prof. Václava Cílka, ze které níže cituji některá fakta a myšlenky.

RNDr. Václav Cílek, CSc.: „Občas se vídávám s politiky, ti mají nějakou lidskou realitu, kdy poslouchají, když se jim něco rozumného říká a dokonce s tím souhlasí. Pak ale mají politickou realitu, kdy dělají, co z hlediska této jiné reality zdá za potřebné.“

RNDr. Václav Cílek, CSc.: „Myslím si, že revoluce by dávno přišla, kdybychom věděli za co máme bojovat, ale my jenom víme, co nechceme.“

- rizika budoucnosti? Další ekonomické krize, klimatické změny a nedostatek pitné vody

- jdeme krajinou a cítíme sucho

- před týdnem protékalo Vltavou 18% vody z dlouhodobého průměru, Lipnem 23%, Orlíkem14%

- Beskydy za celý únor proteklo 20% vody

- zásoby podzemních vod se ze 70% doplňují ze sněhu

- ani silné deště nás nezachrání, krajina není schopna zadržet vodu, jen dlouhodobý, drobný déšť

- pitná voda se získává z podzemních a povrchových zdrojů napůl, podzemní zdroje se nedají regulovat

- voda je jen v nádržích, ostatní odtéká z republiky

- zabetonované plochy, sklady, silnice, podporují odtok vody, kdy se zabraňuje jejímu vsakování do půdy

- stát neposlouchá vodohospodáře, mění se vlády, nekoncepčnost opatření

- chybí dlouhodobý plán a strategie

- za 2 až 3 roky to pocítíme, někde už letos

- chybí nám opatření pro krizové situace spojené se suchem

- 10 let se mluví mezi hydrology o suchu, dle modelů nastane za 20 až 30 let

- hlavním problémem je roztávání Arktidy, nejdůležitější jev na severní polokouli

- jev může být zeslaben snížením slunečního záření, ale posílen skleníkovým efektem

- vody se vypařuje dost, ale větry ji odnášejí jinam

- už před 5 lety předpověděli odborníci dnešní sucho a povodně

- sucho, následné požáry, ztráta vegetace s následkem ztráty pitné vody

- voda rychle odteče a zase nastane sucho

- jsme rozvodím Evropy, voda od nás odtéká jako „z kopečka“

- hlavním problém ČR je narovnání vodních toků v minulosti – barbarské stavění přehrad bez ohledu na přírodu

- chemizace, zabetonování a utužování půdy, rušení rybníků, ovlivňování místního mikroklimatu a biosféry

- obnovit, rybníky, studny, malé vodní nádrže – např. požární rybníčky, přirozené toky

- nepotřebujeme peníze, ale rozum, to je to hlavní!

- na jeden hamburger jsou třeba stovky litrů vody, principem není stát se vegetariánem, ale mít na jeho výrobu

- až bude sucho aktuální, bude už pozdě!

- nemá cenu radit, radí nám příroda

- dnes je to už jen o tom jak velké budou a kdy přijdou klimatické změny

- Václav Cílek varoval už v roce 1988 co hrozí, měl pravdu

- dříve jsme měli 180.000 ha rybníků, dnes 52.000 ha,

- narušená mikroklimata a biotopy, dnes místo zadržování, usnadňují odtok vody

- zeleň je obecným nepřítelem, jen překáží – politikům a developerům

- v Bratislavě, v době horka, bylo pod stromy v sadech naměřeno o 10°C chladněji

- během 20-let lze očekávat velké přesuny obyvatelstva

- když na kontinentech klesnou průměrné srážky o 10%, má dojít k migraci 1 miliardy lidí

- během 5 až 10 let se budeme, přímo či nepřímo, potýkat s dopady klimatických změn

- pokud by v ČR stoupla teplota o 4-6°C, vyschla by Vltava, v případě katastrofického scénáře

- dynamika změn se zrychluje

- zákon o vykupování půdy byl změněn teprve v roce 2010 – zvýšily se poplatky, dnes Senát navrhuje opět jejich snížení! Už přes 20 let systematicky ustupujeme developerům!

- občané na komunální úrovni sledujte územní plány a projevte včas nesouhlas

- stát tvoří zákony a rámcové podmínky, odpovědnost mají vždy politici, starostové, úředníci a obce

- obrovské množství půdy se ztrácí k jiným účelů, otázkou je hlavně její strukturální využití

- osobní odpovědnost vyjadřuje všechno, strach z´odpovědnosti, solidarita, co bude a nastane

- Podle EU každý člověk vyhodí ročně do popelnice 179 kg potravin – tzn. tisíce litrů zbytečně použité vody

- biopaliva je nesmysl u nás zatím malý problém, v Asii velký, produkce je šílenstvím, dopad na kvalitu ovzduší s dopadem na ovzduší a klima – nekupovat biopaliva a méně jezdit autem

- ubývá přírodní, čisté pitné vody, náklady na její čištění stoupají, dosud neumíme z vody odstranit farmakologické přísady

- zanedbali jsme údržbu a rozvody pitné vody

Možnosti jak problém řešit:

a) volit správné politiky,

b) šetřit hlavně ve velkých městech a průmyslu,

c) občanská angažovanost a osobní příklad,

d) obnovovat místní prameniště - je možné v řádu desítek procent vrátit se k místní vodě,

e) vrátit se zpátky ke zdravému rozumu,

Skvělý pořad ukončila moderátorka Martina Kociánová slovy: „Něco pro to dělejme. Nikdo to za nás neudělá.“

* * *

Starší z nás si ještě vzpomenou na krásnou krajinu dětství, rybníky, kouzelné mokřady, meandry, studánky, příroda plná zvířat, brouků, ptactva, zvěře, motýlů, květů, nádherné jarní koncerty probouzející se přírody – o to vše dnešní děti přicházejí. Naši předci přírodě rozuměli a plně ji respektovali. Příroda je dnes obecným nepřítelem, jen překáží – politikům a developerům a jim podobným. Zlatem nikdo neuhasí žízeň! Žádná voda k nám nepřiteče a nelze ji za nic koupit. Patří k našemu životu. Je stejně cenná jako náš život. I naše tělo je tvořeno ze 2/3 z vody! Lidé buď zemřou žízní, nebo půjdou za vodou, jiné volby nemají, budeme-li takto trestuhodně plýtvat vodou a nenalezneme-li technologie pro její dostatečné zajištění z jiných zdrojů.

Mimochodem na splachování WC spotřebujeme cca 100 litrů vody denně – jen malým splachováním bychom ušetřili 50 litrů denně!

„Naše“ voda odtéká do Evropy, odtéká i potenciální politický a hospodářský kapitál naší budoucnosti. Nic neděláme pro jeho zadržení a uchování tohoto největšího „majetku a kapitálu“ naší země! Zdarma nám odtékají stamiliardy, stoupají náklady za zbytečně odteklou vodu za hranice naší země, doma s ní trestuhodně také plýtváme, doslova pouštíme zemi životodárnou žilou! Voda bude brzy to nejdražší a nejcennější na světě, která bude rozhodovat o tom, který národ a která země přežije. Svým významem nahradí ropu a plyn. „Kdo je pánem Čech, je pánem Evropy“, řekl kdysi císař Franz Josef. Brzy bude platit „Kdo je pánem vody, je pánem života.“ Budeme pánem vody alespoň ve své zemi? Podle toho jak se zatím chováme, to zatím na to vůbec nevypadá! Chováme se jako dobrovolní sebevrazi!

Jeden lesník mi vysvětlil hlavní problém legislativy: „Jednání proti zdravému rozumu, kdy nebyl porušen zákon je v pořádku. Jednání ve jménu zdravého rozumu je takřka obratem trestáno.“ Máme mnoho zákonů v rozporu se zdravým rozumem - s logickými následky!

Sdílí-li většina společné nadosobní, hodnoty, pak je schopna konat. Je-li individuální, upřednostňující osobní hodnoty a výhody, hrozí ji dříve či později kolaps, nejprve mravní, poté hospodářský. Mravní propad probíhá už dávno a začal dávno před rokem 1989! Je nejvyšší čas ho zastavit, jinak to za nás udělá příroda – ta přežije vždy!

Jan Šinágl, 23.3.2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.06 (17 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #9 Eduard 2014-09-27 07:03
Pane Šinágl dobrý den
Je smutné že selský rozum zná řešení tohoto pro-
blému,ale cyniky na postech OSN a EU včetně našeho
prezidenta nemají zájem posoudit reálnost tohoto
řešení.V případě realizace zisk smaže státní dluh
a sníží nezaměstnanost. tel:723 731 197
0 #8 Jan Šinagl 2014-03-25 17:17
Obávám se paní Kalis, že to je jen teorie, pokud by šlo o globální realizaci. S problematikou vody úzce souvisí morálka, vzdělání, výchova, všeobecná vyspělost. To je odvislé od charakteru a schopností národů, daných podmínek, včetně materiálních. Vyšší stupeň nadosobního myšlení a jednání nelze očekávat ve většíně tam, kde lidé bojují každý den o přežití.
+3 #7 Marketa Kalis 2014-03-25 17:13
Téma: voda dobrá odtéká těm zlým tam dál, odtékala i kalná a hnusná, smrdutá, plná odpadů. Tu trávu šedivou, kterou jsem směla zhlédnout krátce po revoluci byla bolševická, motýli nelítali a na pasece se nepáslo jediné zvíře,zvířata byla zavřena. Nyní jsou též ve velkokombinátec h zavřeny, ale mimo toho se i pasou na loukách. Romantika mládí, která neexistovala, krajina z dětství, ladovy ilustrace
+3 #6 Marketa Kalis 2014-03-25 14:55
Pane Sinagl, jsem přesvědčena o tom, že je lidstvo schopno zásobit se pitnou vodou. Nesmí své síly vyčerpávat jinde. Sankce proti Putinovy EU ekonomicky nezničí (a i protisankce). Německou "Energiewende" zbrzdí, bohužel, ta je též příspěvkem k přežití lidstva, tak jako pitná voda. Nacionální, ideologické a ostatní boje brání vývoj mod. technologií.
+4 #5 Marketa Kalis 2014-03-25 12:56
Pane Novák, v bazénu je celoročně stejná voda, doplnuje se pouze při vysokých venkovních teplotách, kdy se voda vypařuje. Oproti tomu je spotřeba splachování toalety mnohem vyšší, starší typ splachování 16 l vody, nový 3-6 l. Sprchování 18 l/min., šetrná hlava sprchy 6 l/min., Vana 150-180 l vody. Kapající kohoutek 1 l za hodinu. 1 kg hovězího 15000 litrů. 1 kg sýra 5000 l, 1 kg brambor 900 l. Jedno tričko 2000 l. A samozřejmně zabetonování dvorků, svádění deštové vody do kanalizace a nevhodné meliorace prováděné již komunisty. Takže si šáhněme do svědomí všichni.
+2 #4 Frantisek Kopecky 2014-03-25 11:20
Cesi neumi hospodarit jen vyuzivat. Problem s vodou je ohromny a zdaleka nepochopeny - co delat kdyz 2/3 naroda , pokud se o narod tedy vůbec jedna, ma IQ bud prumerne nebo dokonce podprumerne. To je zcela nedostačujíci. Tito tvorove vubec nechapou zadne příznaky ani souvislosti. Zcela jim to unika a spolehaji se na tvrzeni soudruha poloprofesora ze je vse ok. Kazdy kdo nema v hlave uplne nadelano vidi ze sucho jiz cca 20 let velmi postupuje. Priroda ci Buh cesko nakonec umravni - bezpochyby. Bude to bolet.
-2 #3 Novák 2014-03-25 10:04
Sladké vody je na světě skutečně malé množství, proti vodě slané.U nás se s vodou hospodaří špatně.Přesně podle uvedeného článku. Lidé jsou zblblí stavbou bazénů a ve Středočeském regionu je to samý bazén i tam, kde je možnost koupání v říčních tocích.To je spotřeba vody a zbytečně se s ní plýtvá.Nehorší jsou různí zbohatlíci a podobní jedinci. Myslí si, že když mají bazén, že jsou snad něco víc než ostatní. Snobismus. Další kapitolou jsou stále nenasytní developoři, kteří by zabetonovali každý kus živé přírody. Podobné je to s ornou půdou. Také problém do budoucnosti, kdy bude stoupat poptávka po potravinách. S ornou půdou a pastvinami se také nehospodaří. Jsme závislí na dovozu potravin a v budoucnu další problém.
-1 #2 Jan Šinagl 2014-03-25 09:27
Jistě, to není žádné tajemství. Otázkou je jak a kdo dokáže vyrobit stamiliardy kubíku vody, trvale zásobit ohrožené oblasti, kdo to zaplatí, jak se dopraví k miliardám lidí, kteří budou potřebovat pitnou i užitkovou vodu a dají se jinak do pohybu, pokud nezemřou žízní, hlady, vyčerpáním, nemocemi, nebo stářím.
+3 #1 Charles Wiener 2014-03-23 23:44
Vody je dost, ale je slana. Bude se odslanovat, technologie existuje. Zbohatnou zeme, ktere maji more.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)