Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Putin VladimirVyšlo v MFD 23. 4. 2014 mírně kráceno pod titulkem „Kéž nás Putin probudí“ - Vstoupil PutinůvPutinuv otec otec dobrovolně do Vlasovovy armády? - Jedním slovem: „…normální zdravá mysl nemůže Rusko pochopit. Abychom ho pochopili, potřebujeme psychiatra.“

Prezidentu Putinovi bychom měli za postup v ukrajinské krizi srdečně poděkovat. Učinil tak s nevybíravou terapeutickou drsností a navíc ji podpořil nezastíranou podobností svých kroků s takovými historickými recepty na státní převraty a anexe, jako jsou páté kolony v zahraničí, vyvolávání zmatků a nepokojů, provokování násilí, obsazování citlivých bodů pomocí vycvičených specialistů, nestydaté obviňování oběti i přehazování odpovědnosti na její ochránce, a to vše s podporou masivní propagandy, jež podněcuje nacionální běsnění a obětem vyráží dech svou prolhaností. A protože tyto metody Rusko už v té či oné podobě dříve použilo, budí v nás, kdo trochu známe historii a kdo jsme prožili v roce 1968 přepad Československa, silné znepokojení.

Proč tedy právě jemu poděkovat? Opakovaně a hezky porusku zaskočil naše i hlavně politické špičky Západu včetně těch v NATO. A to je pro nás i další země, přízní euroasijského medvěda dříve postižené, konečně nadějné, protože můžeme doufat, že na svou, naposledy po Ženevě zrazenou důvěřivost jen tak nezapomenou. I nadále totiž hrozí, že ukrajinská krize bude vleklá a hodně bolestivá.

A právě ve  vleklosti spočívá největší hrozba pro náš civilizační okruh rozumem, lidskými právy a svobodou myšlení osvícený, oslnivě výkonný, technicky nadřazený a bohatý, ale také značně rozmazlený, sociálně málo úspěšný a v lecčems i dekadentní a hlavně bohorovně namyšlený, neboť má, jak již mnohokrát dokázal, v sobě zabudovaný sebezničující sklon k přehlížení budoucích hrozeb. Západní demokracie orientovaná na konzum a zábavu navíc už dlouho vykazuje ztuhlost svých málo funkčních struktur, jež jsou schopné jen pomalé a mdlé odezvy na současné i budoucí vnější hrozby i vnitřní rozkladné procesy. Putin a jeho parta samozřejmě nemají o Západu jakékoliv iluze a naše slabosti dlouhodobě a promyšleně využívají ve svůj prospěch. Ukrajinská krize je proto zásadní zkouškou, na jejímž začátku Česko vykazuje, podobně jako řada dalších států EU, nebezpečnou tendenci selhat.

A příčiny selhání? V prvé řadě v tom, že významná část Čechů nevěří realistickým informacím o putinovském režimu a že také někteří občané, jak opakovaně upozorňují výroční zprávy Bezpečnostní informační služby, usazení ve vlivných pozicích nebo vlastnících pro národní bezpečnost citlivé majetky, jsou zřejmě voděni na ruském provázku.

Za druhé je to prostý lidský strach z kdysi silného okupanta, často nepřiznaný a propojený s tradiční preferencí pohodlného a zábavného přežívání bez odpovědnosti a důstojnosti. Právě pomocí lehkomyslnosti se daří postčeskoslovenským garniturám udržovat stabilitu naší podivné demokracie ovládané degenerovanými partajemi. Občan, unavený mizernou úrovní vládnutí a tlakem ožívající agresivity bývalého okupanta, pak logicky podléhá pokušení rezignace.

A za třetí je to setrvačnost našeho hospodářského a politického systému, zaskočeného dosud podceňovaným, byť Putinem dříve signalizovaným nepřátelstvím vůči Západu. Strategie drobných oprav sice bývá v dobách klidu značnou výhodou stabilizovaných demokracií, avšak zpohodlnělá vládní struktura pak není schopna včas a rozhodně přijmout účinná bezpečnostní, hospodářská a sociální opatření, jež vyžaduje náhle se zostřující nebezpečí ekonomické a vojenské konfrontace.  

Právě tato třetí příčina našeho selhávání nyní zahrozila nejvýrazněji. Můžeme se sice chtít podílet na klidném urovnání situace a minimalizovat její ekonomické i lidské důsledky, ale nejednat teď rychle a neposilovat rozhodně naši obranyschopnost v  rámci NATO, nepřipravit zemi na nouzovou hospodářskou restrukturalizaci, kterou si pravděpodobně vyžádají další nezbytné hospodářské sankce vůči Rusku, by byla zásadní chyba, neodpustitelná liknavost a případně i zrada.

Že naše politická reprezentace se chová velmi problematicky, ukázala i nedávná iniciativa poslance Gabala, místopředsedy Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, když navrhl, aby rozpočet naší armády byl pro rok 2015 zvýšen o 8 miliard. Měl to být krůček, spíše nedostatečný, k  dosažení výdajů na obranu ve výši 2 procent HDP, k nimž nás zavazuje členství v NATO i národní čest. Poslanec Gabal se však setkal jak s  nezájmem členů výboru, tak  nedostatečnou podporou pléna Sněmovny.

Nepochopitelně zaslepené soustředění premiéra Sobotky i jeho prvního místopředsedy a ministra financí Babiše na hospodářský růst, zaměstnanost a sociální výdaje, jsou právě příkladem úzkostné závislosti na stranických i podnikatelských zájmech. Hospodářský růst, zaměstnanost a sociální citlivost k strádajícím jsou sice důležitými preferencemi každého státu, ale jeho bezpečnost a svoboda stejně jako jeho spojenců se v takovém ohrožení, jaké Rusko už dlouho signalizuje Západu slovy i činy, prioritou absolutní.

Zásadněji upravit státní rozpočet, případně i během roku, je samozřejmě velmi obtížné. I s tím je třeba počítat a rozhodně se nebát předstoupit před občany a vysvětlit jim nutnost takových změn, získat je pro nezbytné oběti a jasně jim prokázat, že prostředky takto získané budou opravdu účelně využity. Bude též žádoucí účinně pomoci těm, jejichž sociální situace by se v důsledku rozpočtových změn neúnosně zhoršila, a apelovat na podnikatelské kruhy, aby přijaly svůj díl vlastenecké odpovědnosti. Od vedení státu je také nutné v této mimořádné době očekávat, že prokáže nápaditost, prozíravost, vůdčí odvahu, poctivost a oddanost ideálům demokracie.

Přiznejme si však realitu, kterou velký ruský bratr zná nejspíš lépe než my sami. Osobností schopných takto jednat je v české politice zoufale málo. Proto je na střední, morálně zralé části dobře vzdělané generace, aby překonala nechuť k politice a únavu z ní a do politiky se dala s vervou, svěžími myšlenkami a plným nasazením. První vlaštovky i v Poslanecké sněmovně naznačují, že české politické jaro není vyloučené. Pomoci by se jim mělo dostat od všech prozápadních patriotů bez ohledu na věk i názorovou orientaci. Doba je mimořádná a pro demokratické státy nebezpečná. A takovou hned tak být nepřestane.

21. 4. 2014

Ivan Fišera

sociolog

* * *

Potřebuje Rusko psychiatra?

„Dalším důležitým rysem masové psychologie ruské společnosti – je agresivita. V mnoha ohledech je to důsledek rozšířeného komplexu méněcennosti, generovaného chudobou na jedné straně, a bezmocí v jednání s úřady - na straně druhé. Psychologové již dávno zjistili, že lidé, kteří pociťují svoji vlastní méněcennost a ubohost, mají tendenci to kompenzovat násilím nebo ponižováním druhých. Jedním slovem: normální zdravá mysl nemůže Rusko pochopit. Abychom ho pochopili, potřebujeme psychiatra.“

Fjodor Tjučev.

P.S.

„Poslanec“ pochází od slova „poslání“. Byli vysláni občany, resp. jejich stranami, které volili občané, aby se země a její občané měli lépe a sloužili jim. Zatím jich většina svoji „prací“ dokazuje, že jim jde pouze o to, aby se především oni měli lépe. Pokud tomu tak bude i nadále, nebude lépe. Je to především odpovědností nás občanů, kteří tento stav už 25 let umožňujeme. Jenom nadávat a kritizovat umí každý. Nedivme se potom, že nás „reprezentují“ ti, kteří by, ve velké většině, nikdy nemohli být zvoleni.

 

Jan Šinágl, 24.4.2014

* * *

Zázemí Majdanu se připravovalo dlouho dopředu

Rozhovor Haló novin s Alexandrem Barabanovem, Ukrajincem žijícím v Praze, vedla Monika Hoření, dcera bývalého šéfredaktora Rudého Práva. Svého otce nezapře. Jak se Barabanov ztrapnil ve zmanipulovaném pořadu Máte Slovo ve veřejnoprávní ČT, nemusím připomínat. Alespoň je zřejmé, kdo je kdo. J.Š.

http://www.halonoviny.cz/articles/view/20940647

* * *

Stížnost Radě ČT k pořadu MÁTE SLOVO – Krize na Ukrajině

Jan Šinágl v LN o neveřejnoprávní ČT a skandálním pořadu „Máte slovo“ o Ukrajině!

* * *

Отец Путина - бывший НКВДист и фашист-власовец /Фото/ (Otec Putina, bývalý důstojník NKVD jako fašista a člen Vlasovovy armády).

O Putinovi a jeho otci se lze dočíst tolik protichůdných informací, že snad ani nestojí za pozornost. Ti lžou s naprostou samozřejmostí o čemkoli a jak se to zrovna „hodí do krámu.“ Na každý pád je podobnost zarážející. J.Š.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)