Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Mate slovoAni za sedm měsíců mi Rada ČT nebyla schopna odpovědět na moji výzvu k okamžitému odstoupení GŘ ČT Petra Dvořáka?!

… Obzvlášť zarážel prostor jaký se dostávál protievropským a proputinovským hlasům, ať už ze strany hlavních účinkujících, tak i u zvláštním způsobem vybraných diváků. Je to ještě stále veřejnoprávní televize, nebo již komerční, ve službách politických a ekonomických lobistů? Způsob vedení pořadu vyvolává dojem, že byl přípraven a realizován v zájmu obchodního česko-ruského lobby s cílem ospravedlnit nečinnost a nezájem přijetí aktivních sankcí vůči Putinovi. Vrcholem (na závěr pořadu) byl v tomto duchu proslov obchodního lobisty Masopusta, což potvrzují výsledky divácké ankety, která charakterizuje celkový účinek pořadu na diváky. … Takřka 30.000 návštěvníků webu pořadu (zdaleka nejvíce návštěv na webu pořadu z posledních pořadů MÁTE SLOVO) jen umocňuje dopad tohoto prokazatelně zmanipulovaného pořadu na veřejné mínění. Takovéto vedení pořadů připomíná doby totality. Rozhodně nepatří takovýto způsob vedení pořadů na obrazovky veřejnoprávní televize, navíc země, která je členem demokratického společenství EU. Občané si neplatí veřejnoprávní televizi proto, aby je klamala a neobjektivně informovala!

Odesílatel:

SODALES SOLONIS o.s.,

Předseda

Jan Šinágl

Nejedlých 335

267 53 Žebrák

Příjemce:

Česká televize

Rada ČT

Kavčí hory

140 70 Praha 4

ID datové schránky: weeab8c

Věc: stížnost k pořadu MÁTE SLOVO dne 20.3.2014 – Krize na Ukrajině

        

V Žebráku dne 3. dubna 2014

Vážená Rado ČT,

podávám tímto stížnost k pořadu ČT1 MÁTE SLOVO, ze dne 20.3.2014 – Krize na Ukrajině, na základě osobní zkušenosti i zkušeností účastníků pořadu. Důvodně tvrdím, že pořad byl veden a moderován paní Jílkovou zcela v rozporu se skutečnou nezávislou, demokratickou diskuzí. Veřejnoprávní služba ČT byla hrubým způsobem zneužita. Mně samotnému byla účast v pořadu opakovaně potvrzena paní Kateřinou Duškovou, asistenkou moderátorky pořadu. K mému překvapení, cca 3 hodiny před začátkem vysílání, mi sdělila s omluvou, že došlo k početní chybě a nezbývá už na mne „židle“. Poněkud mne překvapilo, že ČT volí omluvu, místo aby zajistila jedno místo navíc. Při 6 mld. rozpočtu by to neměl být problém. Ostatně nebyl jsem sám na koho nezbyla „židle“ a kde se chybně „počítalo“.

K pořadu jsem se vyjádřil ve svém článku - Ukrajina: ČT1 MÁTE SLOVO – pro jistotu nemáte - židli! Obsah doplňuji o tyto otázky:

 1. 1)Poměr hostů byl 6:14 ve prospěch zastánců politiky Ruska? Řídí se snad počet pozvaných hostů velikostí země?
 2. 2)Proč byli účastníci vyzýváni k odstranění odznaků na svých šatech na podporu Ukrajiny?
 3. 3)Proč byla odmítnuta účast předsedkyně významného Sdružení ukrajinských žen?
 4. 4)Je zvykem u všech pořadů MÁTE SLOVO posílat předem otázky všem účastníkům a zjišťovat jejich názory a postoje? Byly stejně otázky zaslané i zástáncům politiky Ruska? Tak si snad představuje ČT demokratickou diskusi v přímém přenosu?
 5. 5)Proč dostával opakovaně prostor k závěrečnému slovu komunistický poslanec Pavel Kováčik?
 6. 6)Proč byl dáván daleko větší prostor sympatizantům Ruska?
 7. 7)Proč bylo bráno slovo zástupcům Ukrajiny, když se viditelně chystali pokračovat a neměli tak možnost svá vyjádření dokončit?
 8. 8)Proč byli někteří diváci kádrováni a jejich účast zamítnuta?
 9. 9)Kdo je zodpovědný za nepoměr diváků: 8 osob za Ukrajinu (+1 podivný politický geograf), zástupců proruské politiky bylo 19, tedy poměr diváků (8/19) ve prospěch Ruska?!
 10. 10)Kdo je zodpovědný za rozmístění diváků: v 1. řadě 1/5, v 2. řadě 3/7, v 3. řadě 4/7?
 11. 11)Navrhne Rada ČT odvolání moderátorky pořadu paní Jílkové? Budou postiženi případně další osoby, mající odpovědnost za tento pořad či vedoucí pracovníci ČT? Jaká opatření podnikne Rada ČT, aby se takto skandální, zmanipulovaná vysílání, nemohla už nikdy opakovat?

Obzvlášť zarážel prostor jaký se dostávál protievropským a proputinovským hlasům, ať už ze strany hlavních účinkujících, tak i u zvláštním způsobem vybraných diváků. Je to ještě stále veřejnoprávní televize, nebo již komerční, ve službách politických a ekonomických lobistů? Způsob vedení pořadu vyvolává dojem, že byl přípraven a realizován v zájmu obchodního česko-ruského lobby s cílem ospravedlnit nečinnost a nezájem přijetí aktivních sankcí vůči Putinovi. Vrcholem (na závěr pořadu) byl v tomto duchu proslov obchodního lobisty Masopusta, což potvrzují výsledky divácké ankety, která charakterizuje celkový účinek pořadu na diváky.


Měla by se EU rozhodnout pro ozbrojenou pomoc Ukrajině?

Rozhodně ano: 9 % 122 hl.

Spíše ano: 0 % 7 hl.

Nevím: 0 % 6 hl.

Spíše ne: 2 % 22 hl.

Rozhodně ne: 89 % 1245 hl.

(stav ke 2.04.2014 viz. - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/214411030520011-mate-slovo-s-m-jilkovou/)

Takřka 30.000 návštěvníků webu pořadu (zdaleka nejvíce návštěv na webu pořadu z posledních pořadů MÁTE SLOVO) jen umocňuje dopad tohoto prokazatelně zmanipulovaného pořadu na veřejné mínění. Takovéto vedení pořadů připomíná doby totality. Rozhodně nepatří takovýto způsob vedení pořadů na obrazovky veřejnoprávní televize, navíc země, která je členem demokratického společenství EU. Občané si neplatí veřejnoprávní televizi proto, aby je klamala a neobjektivně informovala!

Též by mne zajímal postoj Rady ČT k vysílání v Událostech ze dne 25.3.2014 a části zvukového záznamu rozhovoru Julie Tymošenkové, kde vyhrožuje likvidací ruského prezidenta Putina a kde paní Tymošenková tvrdí, že je zvukový záznam sestříhán a že se ruskému presidentovi omluvila? Veřejnoprávní televize SRN ARD stejného dne odvysílala stejný rozhovor v hlavních večerních zprávách, ale delší s tím, že paní Tymošenková potvrdila pravost zvukové nahrávky, čili žádná omluva, žádná zmínka o setříhaní rozhovoru?

Dochází i zde k manipulaci s informacemi a veřejným míněním? Velmi pochybuji, že by si veřejnoprávní televize SRN ARD dovolila šířit záměrně mylnou informaci. Na to dohlíží společností respektovaná Rada, složená z nezávislých a velmi respektovaných osobností i díky tomu, že nejsou voleni politiky.

Chci věřit, že nově doplněná Rada ČT s novým předsedou dokáže i přesvědčivým vyřízením této mé stížnosti, že je skutečně nezávislá, ne pouhým poslušným, nedůstojným sluhou mocných, vlivných a jejich zájmů (jako tomu bylo dosud), ale bude důstojným zástupcem občanů.

Mimochodem proč ČT 2 vysílala dokument „Krvavý chomout“1.4.2014 až v době od 2:15 – 3:15 hod., a ne v hlavním vysílacím čase, vzhledem k aktuálnosti dokumentu (zločiny Ruska v Čečensku)? Z jakých důvodů není dokument ve videoarchivu ČT?

Abych jen nekritizoval, oceňuji pořad Reportéři ČT 31.3.2014 o pomníku internacionalistů na Olšanech. Pouze mne překvapilo, že ačkoliv byl autor nápisu Jan Palach na pomníku internacioanalistům znám už týden, nebyla tato skutečnost Reportérům ČT známa, či ji už nestihli zařadit do pořadu? Tento skandál zdaleka není ukončen a bude mít pokračování. Věřím proto, že I Reportéři ČT se budou tomuto velmi aktuálnímu tématu opět věnovat a přizvou i mne k natáčení – K nápisu Jan Palach na pomníku okupantům se přiznal známý aktivista. Téma ještě není ani zdaleka uzavřeno v souvislosti s nadcházejícími květnovými oslavami vítězství nad nacismem - a začátkem nové okupace. O masových vraždách hrdinů se tehdy jaksi zapomnělo mluvit, resp. nesmělo.

Děkuji Radě ČT za včasné vyřízení této stížnosti. Obratem s ní seznámím veřejnost, stejně jako s touto stížností. Pevně věřím, že tentokrát nebudu muset urgovat odpověď jako tomu bylo v mé výzvě k odstoupení GŘ ČT Petra Dvořáka, v souvislosti s jeho chováním v kauze redaktorky Daniely Drtinové, Pavlíny Kvapilové a dalších kvalitních, propuštěných či z vlastní vůle odejivších zaměstnanců ČT. Téměř 7 měsíců stále čekám na odpověď Rady ČT...?!

Přeji nové Radě ČT a jejímu novému předsedovi či předsedkyni, mnoho zdaru!

V úctě k neodejmutelné odpovědnosti Rady ČT                                                                     

předseda SODALES SOLONIS o.s.                                                                                                                                                             

Jan Šinágl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.46 (13 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #2 Jan Novák 2014-04-30 17:24
A komunysti taky trápí zvířátka a překusujou žížaly!
-1 #1 Marcela Steinzová 2014-04-09 14:09
Pořad "Máte slovo" je asi to nejšílenější co ČT vysílá,většinou přepínám, ovšem Krize na Ukrajine, to bylo jako zlý sen, měla jsem pocit, ze jsem před rokem 89. Bohužel jsem nedokoukala zlostí, jak nikdo neuměl utřít to mladýho fašouna z Ruska.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)