Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Euro Praha toaletni papir CR 2020

Aktualizováno: Odpověď MF (21.1.2021) – Odpověď ČNB (4.2.2021) níže - OSZ Beroun postupuje věc PČR Beroun (8.2.2021).

***

Známý mi poslal nejnovější katalog zasilkové firmy MAGNET 3 PAGEN. Nevěřil jsem svým očím – v nabídce je toaletní papír s natištenou eurobankovkou. Na ulicích Prahy jsou vylepovány plakátyEuro 100 MAGNET 3 PAGEN toaletni papir 2021 s vyobrazením toaletního papíru v barvě EU a jejího symbolu.

Ve věci jsem dne 14.1.2021 podal podnět k rukám OSZ v Berouně. Následně jsem informoval ČNB, MF a české europoslance. Informován bude i kabinet předsedkyně Evropské unie. O dalším postupu OSZ Beroun bude veřejnost informována, stejně jako o případné reakci ČNB, MF a europoslanců.

Kupodivu jsem toaletní papír se srpem a kladivem nikde neobjevil (to by bylo křiku). Zato miliardy dotací EU rádi přijímáme – a z nemalé části zneužíváme, resp. rozkrádáme.

Padesati koruna AnezkaPřipomínám, že patronka naší země sv. Anežka Česká byla vyobrazena na papírové padesátikoruně a měli jsme ji tak stále při sobě. Byla nahrazena kovovou už bez naší patronky a její země mlčela?! Kdo to asi navrhl a schválil?

V roce 2016 jsme měli 7700 systémů věřejné správy a další neustále přibývají. Kolik to vše, z velké části nepotřebné asi stojí? Informace pro inforamce, úřady pro úřady, kde zůstala efektivní služba občanovi a jeho zemi? Chce si platit skutečnou službu, ne úřady na nic, které mu jen otravují, či přímo stěžují život.

Úřad žádný chleba nevyrobí. Je nejvyšší čas, aby se poctivá práce začala prosazovat – a nejen na  úřadech a institucích země. Jinak to můžeme opravdu dříve či později „zabalit“.

 

Jan Šinágl, 19.1.2021

***

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět: Informační servis ČNB
Datum: Thu, 4 Feb 2021 07:18:56 +0000
Od: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Komu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážený pane Šinágle,

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) obdržela Váš podnět označený jako Informace o hanobení měny Evropské unie na území České republiky. Součástí Vašeho podnětu byl rovněž dotaz týkající se důvodu nevyobrazení sv. Anežky České na tuzemské oběžné minci v nominální hodnotě 50 korun českých.

     1) K Vašemu podnětu, resp. upozornění Vám sdělujeme následující:

Z hlediska působnosti ČNB  jsou pro Vámi popisovaný případ relevantní ustanovení  § 14 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOBM“), a § 13 odst. 1 vyhlášky č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 274/2011 Sb.“).

Podle § 14 ZOBM mohou být hmotné nebo nehmotné reprodukce tuzemských nebo cizozemských bankovek a předměty, které je úpravou napodobují (tzv. napodobeniny) zhotoveny, prodány, dovezeny, přechovávány nebo rozšiřovány pouze za předpokladu, že splňují technická kritéria stanovená příslušným prováděcím právním předpisem. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 274/2011 Sb., která v § 13 odst. 1 stanoví, že hmotnou reprodukci nebo napodobeninu tuzemské nebo cizozemské bankovky  lze zhotovit, je-li

               a) jednostranná a její délka při zachování poměru stran činí nejvýše 75 %, anebo nejméně 125 % délky reprodukované nebo napodobované bankovky,

                   anebo

               b) oboustranná a její délka při zachování poměru stran činí nejvýše 50 %, anebo nejméně 200 % délky reprodukované nebo napodobované bankovky,

                   anebo

               c) jednostranná, pokud její delší a kratší strana svírají  úhel menší než 70 stupňů, anebo větší než 110 stupňů,

                   anebo

               d) vyrobená zmateriálu nezaměnitelného s materiálem, z něhož je vyrobena reprodukovaná nebo napodobovaná bankovka. Podle § 15 odst. 1 vyhlášky č. 274/2011 Sb. se  v případě bankovky nezaměnitelným materiálem rozumí                               materiál jiný než papír nebo plast.

Jak z výše uvedeného vyplývá, aby hmotná reprodukce nebo napodobenina tuzemské nebo cizozemské bankovky byla  přípustná, postačí, bude-li splněna jedna ze shora vyjmenovaných podmínek.  Pokud technická kritéria nejsou dodržena, jedná se o nepřípustnou (nedovolenou) reprodukci či napodobeninu, a tudíž o přestupek, za který může ČNB ve správním řízení uložit peněžitou pokutu.

Děkujeme Vám za Váš podnět, který ČNB využije při výkonu dohledu nad peněžním oběhem.

     2) Co se týče Vašeho dotazu, sdělujeme Vám následující:

Tuzemské bankovky nominální hodnoty 50 Kč s vyobrazením svaté Anežky České byly vydány na základě vyhlášky České národní banky č. 226/l993 Sb. ze dne l2. srpna l993  o vydání bankovek po 50 Kč. Bankovka byla v peněžním oběhu používána do 31. března 2011, kdy byla vyhláškou č. 21/2011 Sb. (pdf, 87 kB) ze dne 20. ledna 2011 o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 její platnost ukončena. Důvody k ukončení používání bankovky uvedené nominální hodnoty byly ryze ekonomické. Zatímco mince vydrží v oběhu desítky let, bankovky, zejména nízkých nominálních hodnot, se musí obměňovat každé tři až čtyři roky z důvodu jejich opotřebení. Co se týká Vašeho námětu na přenesení motivu sv. Anežky České na oběžné mince, je zde třeba poznamenat, že česká mincovní i bankovková soustava se vyznačuje pečlivých výběrem motivů a jejich uměleckým provedením s tématy napříč naší nedávnou i vzdálenější minulostí a případné změny by tento jednotící koncept bezesporu narušovaly. Také jsme přesvědčeni, že motiv pražské veduty s odkazem k symbolům české státnosti si zcela nepochybně zaslouží své místo na oběžné minci nejvyšší nominální hodnoty, jakkoliv je sv. Anežka Česká významnou osobností našich národních dějin a její připomenutí bude i díky vydané padesátikorunové bankovce nadále přetrvávat v tuzemských i zahraničních numismatických sbírkách.

_________________________


Výše uvedená odpověď na Vaše podání byly zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

S pozdravem

 

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB
sekce kancelář

www.cnb.cz

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.64 (11 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)