Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

CNB cernobilaCP logoAktualizováno 29.1.2023: Vláda sedí na koni, který neposlouchá. Kandidát nepřichází, ale je stvořen.

***

Odpověď je až děsivě jednoduchá. ČNB je ve fatálním střetu zájmů a spotřebitele chránit nikdy nebude. Tedy nebude je chránit proti klíčovým hráčům finančního trhu. Kterým Česká pojišťovna byla tehdy, jako je i dnes. … Ale štěstí je třeba jít naproti a Česká pojišťovna, resp. její vlastník si úspěch celé akce a potřebnou loajalitu ČNB uměla zajistit i jinak. Klíčovou roli sehrála osoba Miroslava Singera, který právě v turbulentní době z titulu své pozice viceguvernéra a později guvernéra ČNB dokázal zajistit potřebné krytí excesů pojišťovny. A který se po konci svého angažmá ihned přesunul do dozorčí rady této pojišťovny. Nepochybně jen náhoda. A přímo plivnutím do tváře poškozených spotřebitelů je skutečnost, že sama ČNB uzavřela s Českou pojišťovnou ve prospěch svých zaměstnanců smlouvy životního pojištění zajišťující bonus vyplacený pojišťovnou v případech pojistné události nad rámec sjednaného pojistného krytí. Zaměstnanci ČNB si tak na rozdíl od klientů pojišťovny svou pohádku o zhodnocení úspor v České pojišťovně opravdu prožili. Jaká ochrana spotřebitele? Výsledkem bylo naprosté pokřivení pravidel trhu, na kterém i další pojišťovny ve snaze udržet krok s Českou pojišťovnou aplikovaly obdobné obchodní modely založené na různém stupni skrytí klíčových informací o nákladech produktů životního pojištění. Problém postupně nabobtnal do obřích rozměrů – právní vady pojistných smluv se týkají milionů smluv většiny pojišťoven působících na českém trhu a klienti v tomto letadle přišli o desítky miliard. Chtějte zpět své peníze!

***

Kapitola 3: Černá díra na peníze klientů jménem Dynamik

Bod nula, počátek všeho. Dynamik České pojišťovny. Pro pochopení dalších událostí je třeba si připomenout, že na počátku nového tisíciletí byla Česká pojišťovna po transformačních 90. letech v kritické ekonomické situaci. Nový vlastník zprivatizované pojišťovny (skupina PPF) musel rychle řešit její ztrátové obchody. Pro největší pojišťovnu v zemi tak bylo životně důležité se mimo jiné zbavit smluv životního pojištění, pro klienty kalkulovaných s výhodným zhodnocením, které ovšem pojišťovna nebyla dlouhodobě schopna na trzích vydělat. Princip zamýšlené operace nebyl složitý. Klienty bylo třeba přesvědčit ke změně starých smluv za nové, s výrazně nižším zhodnocením. A s ohledem na plánovanou expanzi pojišťovny (a vlastníka) bylo nutné klienty také přesvědčit, aby své peníze ponechali pojišťovně několik let k dispozici bez možnosti jejich výběru. Že je to nemožné? Ne v podmínkách České republiky… Ovšem ani u nás nelze takový plán přímo založený na oblbování klientů zrealizovat bez krytí z nejvyšších míst. Zde tuto smutnou roli sehrála ČNB, ochránce spotřebitelů.   

Dynamik byl spíše dynamit

Pojišťovna spustila akci Dynamik. Prý „takové lepší spoření“. Marketing pojišťovny podpořený aktivitou zprostředkovatelů inkasujících provize v řádech desítek a stovek tisíc jel na plné obrátky. Produkt sliboval zázračné zhodnocení vložených peněz. Ve skutečnosti však byly smlouvy výhodné jen pro pojišťovnu.

Byl to jasný podvod na klientech od samého počátku. Připravený vedením České pojišťovny a zrealizovaný za součinnosti ČNB

Pojišťovna totiž tajila skutečnou výši nákladů, které inkasovala na vrub spořící (investiční) složky produktu. Dynamik ve skutečnosti díky nim neznamenal dynamické zhodnocení úspor, ale spíše dynamit hozený do peněz klientů – smlouva při normálním fungování trhů garantovala klientům pouze ztrátu. A samozřejmě nezůstalo jen u Dynamiku. Příběh se později opakoval v různých obměnách, dynamitové produkty se lišily jen svými názvy – Diamant, Sluníčko, Můj život atd. Úspěch založený na klamání klientů se dostavil – Česká pojišťovna takových smluv v dalších letech udala neuvěřitelný jeden milion. Přitom klienti (ani pojišťovací zprostředkovatelé; k nejvýznamnějším patřily Česká pošta či OVB Allfinanz) netušili, že produkt se ve skutečnosti chová jinak, než stanoví smlouva, ani netušili, jaká je skutečná výše nákladů účtovaných pojišťovnou na úkor zaplaceného pojistného a jak málo peněz v budoucnu oproti svým vkladům získají.

Dynamit do každé rodiny s podporou ČNB

Nabízí se logická otázka. Jak ČNB jako vrcholný orgán ochrany spotřebitele mohla tolerovat, že Česká pojišťovna v rozporu s legislativou tajila informace o ekonomice Dynamiku a oblbovala klienty výstupy ze svých simulačních kalkulaček, založenými na naprosto nereálném zhodnocení vložených peněz?

Odpověď je až děsivě jednoduchá. ČNB je ve fatálním střetu zájmů a spotřebitele chránit nikdy nebude. Tedy nebude je chránit proti klíčovým hráčům finančního trhu. Kterým Česká pojišťovna byla tehdy, jako je i dnes

O výchozí pozici ČNB již byla řeč. ČNB nepochybně věděla, že pojišťovna čelí velkým ekonomickým problémům. A zjevně nechtěla riskovat otřes segmentu pojišťovnictví. Spotřebitelé měli smůlu – regulátor zhasl, neviděl a neslyšel.

Ale štěstí je třeba jít naproti a Česká pojišťovna, resp. její vlastník si úspěch celé akce a potřebnou loajalitu ČNB uměla zajistit i jinak. Klíčovou roli sehrála osoba Miroslava Singera, který právě v turbulentní době z titulu své pozice viceguvernéra a později guvernéra ČNB dokázal zajistit potřebné krytí excesů pojišťovny. A který se po konci svého angažmá ihned přesunul do dozorčí rady této pojišťovny. Nepochybně jen náhoda. A přímo plivnutím do tváře poškozených spotřebitelů je skutečnost, že sama ČNB uzavřela s Českou pojišťovnou ve prospěch svých zaměstnanců smlouvy životního pojištění zajišťující bonus vyplacený pojišťovnou v případech pojistné události nad rámec sjednaného pojistného krytí. Zaměstnanci ČNB si tak na rozdíl od klientů pojišťovny svou pohádku o zhodnocení úspor v České pojišťovně opravdu prožili. 

Jaká ochrana spotřebitele?

Dynamity jako inspirace pro ostatní pojišťovny

Fenomenální úspěch dynamitů ostatní pojišťovny nemohly nevidět. ČNB stylizující se do role nepřítomného statisty, ignorujícího zjevné okrádání klientů, jejich stížnosti i kritiku odborné veřejnosti týkající se netransparentnosti jednání České pojišťovny, nebyla překážkou ničeho. Jestliže ČNB nezasáhla proti České pojišťovně, nemohla ani jinde. Občasné zastírací manévry vůči veřejnosti spočívající v pranýřování praktik zprostředkovatelů ze strany ČNB byly jen trapným divadlem v kontextu jednání samotných pojišťoven. Výsledkem bylo naprosté pokřivení pravidel trhu, na kterém i další pojišťovny ve snaze udržet krok s Českou pojišťovnou aplikovaly obdobné obchodní modely založené na různém stupni skrytí klíčových informací o nákladech produktů životního pojištění. Problém postupně nabobtnal do obřích rozměrů – právní vady pojistných smluv se týkají milionů smluv většiny pojišťoven působících na českém trhu a klienti v tomto letadle přišli o desítky miliard.

Chtějte zpět své peníze!

Milion z vás utopil své peníze ve smlouvách Dynamik, Profi Invest, Diamant, Sluníčko, Můj život a dalších dynamitech od České pojišťovny. Miliony z vás přišli a přicházejí o své peníze v produktech ostatních pojišťoven. Problém právních vad se týká naprosté většiny z nich a týká se jak dosud běžících smluv, tak i těch již ukončených.

Chtějte jistotu platné pojistné smlouvy. Chtějte zpět své peníze!

Nečekejte na nic. Stát nepomůže, vždyť ČNB celou lumpárnu kryla! Jednoduchý test platnosti pojistné smlouvy je možné provést na webu neziskového projektu Podvedení klienti (www.podvedeniklienti.cz). Nepochybně mohou též pomoci spotřebitelské organizace, např. Asociace občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz) nebo Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz). Popřípadě se obraťte na svého advokáta.

V příštích kapitolách se mimo jiné dočtete:

 • o pokusech pojišťoven znemožnit klientům obranu uzavíráním dodatků k problémovým smlouvám
 • o nákladech a výnosech pojistných smluv České pojišťovny
 • o převodu pojistného kmene Generali na Českou pojišťovnu
 • o okrádání klientů při stanovení odkupného při předčasném ukončení pojistné smlouvy


Již zveřejněné kapitoly seriálu o pojišťováckém podvodu je možné najít na webových stránkách www.pojistovnykradou.com
 

Ing. Jan Novák

15.1.2023

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)