Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Tento vypůjčený název známého románu Dorothy L. Sayersové z roku 1933 zřejmě nejlépe vystihuje absurdní pokračování případu poškozeného Pavla Buráně, který v roce 2014 čelil vydírání, z něhož byli jeho pachatelé trestním soudem nepochopitelně zproštěni. Nyní jenom s údivem sleduje, že Městský soud v Brně bez bližšího uvažování zakázal "vydání a distribuci" knihy autorky Marie Formáčkové "Zločiny beze zbraní 2", ve kterém je (mezi jinými ostudami české justice) popsán také jeho případ.

Na základě žaloby původních obžalovaných (a soudem obžaloby zproštěných) manželů Jaroslava Novotného a Jarmily Novotné z Kunovic pod sp. zn. 112 C 59/2023, podané dne 28.3.2023, vydal předseda senátu Městského soudu v Brně JUDr. Ondřej Sekvard, Ph.D., hned již následujícího dne 29.3.2023 předběžné opatření, kterým uložil žalované INNOCENT Films Productions, s.r.o. povinnost zdržet se vydání a distribuce druhého dílu knihy "Zločiny beze zbraní 2" autorky Marie Formáčkové a kol. 

Nicméně říká se, že vyhrát bitvu ještě neznamená vyhrát válku, a to platí i v tomto případě.

Nezávisle na odvolání žalované vydavatelské společnosti totiž podali proti předběžnému opatření a zároveň vstoupili do soudního řízení jako vedlejší účastníci na straně žalované jak Pavel Buráň, tak Spolek Šalamoun.

S ohledem na veřejný zájem a edukaci naleznete argumentaci Spolku Šalamoun v příloze.

Manželé Novotní ke své škodě (vedeni zřejmě přesvědčením o svojí nedotknutelnosti...?) jaksi nepostřehli, že podle § 135 odst. 1 občanského soudního řádu (a bohaté soudní judikatury k němu) je sice soud v občanském soudním řízení vázán pravomocným rozhodnutím o spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu a o tom, kdo ho spáchal, ale není vázán opačným, t.j. zprošťujícím rozhodnutím, a proto může na základě vlastního dokazování dospět k závěru, že skutek, pro který byl obžalovaný zproštěn, se stal a že ho obžalovaný spáchal.

Na této argumentaci (a samozřejmě i dalších důvodech) založil Spolek Šalamoun svoje odvolánívčetně jeho následného odůvodnění a zároveň svůj vstup do řízení jako vedlejší účastník na straně žalované.

Racionálně a logicky řečeno, svojí žalobou manželé Novotní nakonec vlastně posloužili poškozenému Pavlu Buráňovi, neboť skutkový děj, ze kterého byli obviněni a obžalováni v trestním řízení (a pro který nakonec byli zproštěni), se stane předmětem nového dokazování u občanskoprávního soudu.

A v konečném důsledku může jeho výsledek nakonec vést i k obnově trestního řízení podle § 278 trestního řádu.

Advokát Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., tak prokázal žalobcům - manželům Novotným "medvědí službu".

Spolek Šalamoun je proto rád, že se na základě žaloby manželů Novotných znovu otevře dokazování u občanskoprávního soudu, které může vést k překvapivým výsledkům.

Člověk totiž nikdy neví, což v české justici platí obzvláště.

 

za Spolek Šalamoun:

Václav Peričevič

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.

Mgr. Šimon Mach

10.5.2023

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)