Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dite a injekceSystém VAERS udává vybraná data za 18 měsíců očkování proti Covidu 19. Z dat vyplývá nárůst menstruačních abnormalit 1192x, spontánních potratů 75x, úmrtí plodu 30x, malformací plodu 20x, srdečních onemocnění plodu 16x, omezení růstu plodu 25x. Studie bezpečnosti vakcín pro těhotné měla být ukončena v 7/2022, přesto dosud nejsou výsledky. U vakcíny na chřipku trvalo 60 let, než byla povolena pro užití u těhotných (CDC 1997).

***

Z dat ÚZIS  lze jednoznačně vyvodit, že očkování mRNA vakcínami proti Covidu 19 má příčinnou souvislost s poklesem porodnosti žen v ČR.

Dle ČSÚ klesl počet nenarozených dětí v r.2022 o 11% a dle dat ZP klesá nadále.

Očkovaným ženám v ČR se narodilo v r.2021 mnohem méně dětí, než by odpovídalo jejich zastoupení v populaci, a to pouze 5% všech dětí (data ÚZIS). Propad nadále pokračuje a děti, které nám od r.2022 chybí, se nenarodily očkovaným matkám.

Pokles počtu narozených dětí nastal zhruba 9 měsíců po vysokém nárůstu podílu očkovaných žen ve fertilním věku.

Lze tedy jednoznačně a zcela nezpochybnitelně konstatovat, že očkování proti Covidu 19 má příčinnou souvislost s poklesem porodnosti českých žen.

Podobně jsou na tom další země, kde se očkovalo, pokles porodnosti je náhlý a trvalý.

V Itálii pokles porodnosti v r.2022 na 1,18 dítěte na 1 ženu, to nebylo nikdy ve sledované historii.

V Nizozemí prvně od r.1908 evidován větší počet úmrtí, nežli porodů

V Austrálii pokles v r.2023 o 15% oproti r.2021, kromě výrazného poklesu narozených zároveň výrazný vzestup počtu úmrtí, podobně v USA, Švédsku, kde ve Stockholmu za 1Q r.2022 pokles o 14%, v Maďarsku o 20%, VB o 12-13%, Tchaj-Wan o 27%, srovnatelná data jsou i z Norska, Japonska

Postmarketingová studie spol.Pfizer 5.3.6., kterou byla společnost nucena zveřejnit na základě verdiktu soudu, uvádí úmrtnost plodů a dětí po mRNA vakcínách až 80% !!! U očkování v I.trimestru těhotentsví se blíží až 100%. !! Firma měla zájem tuto skutečnost tajit dalších 75 let.

Zmíněná studie Pfizeru v odkazu na str.12 uvádí extrémní rizika mRNA vakcíny pro těhotné.

Z 270 těhotných mělo po podání vakcíny komplikace 124 (46%), z toho 75 bylo vážných.

Úmrtnost plodu 5x vyšší, novorozenecká 8x vyšší, komplikace kojení u 15% dětí, z části v případě aplikace vakcíny kojící matce.

Z dostupných dat všechny NÚ u těhotných a kojících daleko překračují bezpečnostní práh, z toho plyne jasný požadavek na okamžité celosvětové moratorium pro použití mRNA vakcín na Covid 19 v graviditě a při kojení.

Při použití mRNA vakcín fi Moderna, ve kterých je obsažena podstatně vyšší dávka, nežli u vakcín fi Pfizer, je výskyt NÚ vyšší o téměř 100%.

Další údaje jsou z USA – systém VAERS ( Databáze Vaccine Adverse Evening Reporting Systém) pro sledování NÚ léčiv, data ze systému používá i CDC (Spol.pro kontrolu a prevenci nemocí) a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), údaje o vakcínách na Covid potvrzují i další data minim. 30 nezávislých zdrojů. Spol.CDC se snažila data o vakcínách na Covid dlouho utajovat.

Za 15 měsíců bylo publikováno 1366 recenzovaných studií, které zdokumentovaly vážné komplikace a úmrtí po vakcínách na Covid 19.

Za 12 měsíců bylo evidováno 270 očkovaných těhotných žen, data o průběhu se podařilo získat u 32 těhotenství, počet komplikací dosáhl u této skupiny 87,5%, z toho bylo 23 spont.potratů, 2 potraty mrtvých plodů, 2 předčasné porody, 1 spont.porod s úmrtím plodu.

Systém VAERS udává vybraná data za 18 měsíců očkování proti Covidu 19. Z dat vyplývá nárůst menstruačních abnormalit 1192x, spontánních potratů 75x, úmrtí plodu 30x, malformací plodu 20x, srdečních onemocnění plodu 16x, omezení růstu plodu 25x.

Studie bezpečnosti vakcín pro těhotné měla být ukončena v 7/2022, přesto dosud nejsou výsledky. U vakcíny na chřipku trvalo 60 let, než byla povolena pro užití u těhotných (CDC 1997).

Proč Rakousko v době, kdy mělo očkování proti Covidu 19 povinné, vyjmulo těhotné z této povinnosti ? Když to měl být pro ně takový pozitivní benefit ??

 

8. března 2024

Zpracoval MUDr. Jaroslav Henzl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-1 #7 Jan Šinagl 2024-03-27 18:44
„Lockdowny mají závažnější důsledky než samotný covid“

Z dokumentů mimo jiné také vyplývá, že odborníci RKI nenaléhali na co nejpřísnější opatření. Stejně tak, že také relativně brzy uvažovali, za jakých okolností by mohla být omezení zrušena.

O pár týdnů později, 16. prosince 2020, rovněž experti RKI diskutovali o celkové účinnosti lockdownů. Jejich závěr zněl: „Lockdowny mají částečně závažnější důsledky než samotný covid.“

V jiném protokolu z 8. ledna 2021 je zase dáno ke zvážení, „zda souhlasit s narativem o dosažení skupinové imunity prostřednictvím očkování“. To bylo v době, kdy ze strany oficiálních míst rostl tlak na co nejvyšší možnou proočkovanost společnosti.

Stávající ministr zdravotnictví Karl Lauterbach v reakci na materiály popřel, že by tehdejší vláda nutila RKI k přísnějším opatřením, než byla v dané situaci nutná. Avšak to, že se staly chyby, připustil. „Největší chybou bylo, že jsme byli moc přísní u dětí a s uvolňováním jsme začali moc pozdě,“ řekl.

Proto již někteří politici požadují vrátit se k tehdejším událostem a v rámci nějaké komise je kriticky zhodnotit. Jiní, třeba tehdejší ministr zdravotnictví Jens Spahn, se už za své počínání omluvili. „Přijde doba, kdy si budeme muset vzájemně hodně odpustit,“ uvádí mimo jiné i ve své knize, v níž shrnul nejenom osobní zážitky z průběhu pandemie, ale také úvahy, jak změnila společnost.

Průzkum univerzit v Erfurtu a Bamberku dospěl k závěru, že 29 procent Němců požaduje, aby byli potrestáni politici, kteří tehdy rozhodovali. Na 19 procent z nich požaduje totéž i pro jejich poradce z řad vědecké veřejnosti.

Zdroj: lidovky.cz/.../...
-1 #6 Jan Šinagl 2024-03-12 15:45
Záznam ze semináře ČLK.

5/24 Očkování těhotných a kojících žen

Odkaz: youtu.be/njjQMHG_1m8
-1 #5 Jan Šinagl 2024-03-12 11:10
4x očkovaní mladí lidé umírají až o 318% častěji než jejich neočkovaní vrstevníci.

Soubor údajů, který nedávno zveřejnil britský vládní úřad pro národní statistiku, ukazuje překvapivý vzorec úmrtnosti dospívajících a mladých dospělých. 4x očkovaní mladí lidé umírají o 318% častěji než neočkovaní vrstevníci. Extrémně znepokojivá čísla naznačují, že očkování proti covidu mohlo zabíjet teenagery a mladé dospělé ve věku 18 až 39 let. Potvrzuje se tak smutné zjištění již dříve publikované z pojistných dat v USA.

www.nespokojeny.cz/.../
-1 #4 Jan Šinagl 2024-03-12 10:26
COVID: Záblesk pravdy a její odvolání.

Záblesky pravdy o covidu se začínají objevovat až když jsme na něj skoro zapomněli.

Recenzovaný lékařský časopis Cureus publikoval 24. ledna 2024 článek s názvem: „COVID-19 mRNA Vaccines: Lessons Learned from the Registrational Trials and Global Vaccination Campaign“, v němž se kriticky hodnotí účinnost vakcíny proti covidu a proces schvalování této vakcíny (zde). Pozoruhodné na této podrobně dokumentované práci (293 odkazů) je hlavně to, že její zveřejnění v uznávaném vědeckém médiu nebylo cenzurou znemožněno.

Citovaný článek nepřekvapuje negativními fakty o očkování, ale tím že tato fakta byla uvedena impaktovaným a recenzovaným časopisem, jelikož vše negativní bylo dosud většinou cenzurováno anebo označeno za dezinformaci. Divit se, že cenzura informativní článek o očkování povolila, jsme však mohli jen měsíc, jelikož byl článek pod tlakem odpůrců (nejsem si jist čeho vlastně odpůrců) 26. února odvolán (anglicky „retracted“, zde).

Již prvním rokem covidové epidemie bylo z publikovaných statistik jasné, že smrtnost se příliš neliší od chřipky a že klesá s klesajícím věkem 3krát na každou dekádu, takže je u dětí blízká nule (zde); očkování dětí a mládeže pouze zvýšilo zisky výrobcům vakcín. To, co bylo po léta celosvětově označováno jako dezinformace, se postupně stává vědeckou pravdou – i když v první fázi odvolanou. Připomíná nám to možná Galileo Galilea, který musel odvolat pravdu; nepohrdejme 17. stoletím, aby ani naši potomci nepohrdali námi.

www.hegaion.cz/

Tomáš Guttmann

neviditelnypes.lidovky.cz/.../ ...
-1 #3 Jan Šinagl 2024-03-12 10:07
Projekt INCUBUS: dosud neviděné materiály nalezeny uvnitř COVID vakcín od Pfizeru.

Laboratoř La Quinta Columna přichází s dalším dosud nevídaným nálezem uvnitř COVID vakcín od Pfizeru. Objevili růst materiálu ve vakcíně po vystavení určitým podmínkám, které simulují teplotu lidského těla. Více ve videu.

otevrisvoumysl.cz/.../
-1 #2 Jan Šinagl 2024-03-12 10:05
Velká porota na Floridě vyšetřuje „zločiny, spojené s vývojem, propagací a distribucí vakcín proti covidu-19“

Dne 13. prosince 2022 vyzval guvernér Floridy, Ron DeSantis, k sestavení takzvané Velké poroty (Grand Jury) za účelem vyšetření zločinů covidismu. Velká porota je orgánem floridského Nejvyššího soudu a v tomto případě jí bylo zadáno „vyšetřit zločiny, které byly na Floridě spojeny s vývojem, propagací a distribucí vakcín proti covid-19“. Porota byla složena 26. června 2023 a dne 2. února 2024 vydala první průběžné stanovisko, které si můžete přečíst zde.

Poslušně hlásím, že SMIS pokoj nedá a bude vás i nadále poctivě a pravdivě informovat o tom, jak probíhá vyšetřování zločinů covidismu v okolních zemích. Zároveň doufám, že poměry u nás se co nejdříve změní natolik, aby mohl být ustaven český úřad pro vyšetřování zločinů covidismu. Koneckonců Ústav pro studium totalitních režimů už máme – možná bude stačit jen zřídit pobočku. Na Floridě?

epochtimes.cz/.../...
-1 #1 Jan Šinagl 2024-03-11 22:05
Zdravím,
proběhlo to, moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva prvních 2 odstavců připravených tezí, předtím vystoupily PLDD MUDr. Urbanová a MUDr. Pumrová, diskuse se vyhrotila a s ohledem na plánovanou přestávku, odešla většina z cca asi 15 zúčastněných do předsálí, v podstatě to nikoho z nich nezajímalo, jeden kolegů za námi svůj nesouhlas dokonce hlasitě prezentoval. Nicméně, rozjela se diskuze s prof. Chlíbkem, posléze i kuloárová, již v době, kdy probíhal další blok, aspoň věcná a bez osobních invektiv. On je velmi sebejistý, dokládal studie účinnosti i bezpečnosti vakcín na Covid u těhotných, ostatní bagatelizoval jako zcela zanedbatelné, s ohledem na množství podaných vakcín (my víme, pokud srovnáme NÚ u ostatních vakcín a Covidu u stejného počtu očkovaných, je jich u Covidu 10x více) a nezajímala ho kazuistika obou lékařek ani další argumenty, ovšem, spoustu našich argumentů neznal nebo nevěděl a nereagoval na ně (nebyl toho schopen ?).Tvrdil, že chce vidět naše studie a ostatní ho nezajímá. Každopádně, v případě soudu, jistě silný a nepříjemný soupeř, stejně tak v jakékoliv veřejné debatě. Tvrdil, že už byla dokončena 3.fáze testování a vakcína je definitivně schválená. Přitom studie, které byly prezentovány, byly z r.2021 a vůbec už nezohlednily dlouhodobé následky vakcín na Covid, např.to, že očkované ženy mají nezřídka velký problém otěhotnět.

Čeká nás ještě dlouhá a trnitá cesta, ale ustoupit není kam, pokud se chceme dívat svým pacientům přímo do očí.

S pozdravem a přáním krásného jara

MUDr. Jaroslav Henzl

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)