Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2018 00:11
  Tak hlavně, že považujete za nutné psát si do nicku v ...

  Read more...

   
 • 13.06.2018 00:09
  Jendo, máš to dobrý! Vždy se poučím a najdu něco nového.

  Read more...

   
 • 11.06.2018 17:14
  lokaj šinágl cpe práskače babyše všude - to je na ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 17:11
  Pane Šinágl, jako zámečník asi nejste schopen pochopit ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 13:04
  Kde jsou všichni ti demokraté? Proč se tu tak masivně, bez ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 12:48
  Chováš se jako spící agent, ktetý dostal po 30 letech příkaz ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Peake_BLESKPříjemné odpoledne pane Šinágle. Děkuji za poskytnutá fakta a argumenty. Přidávám další opis od Karoliny Peake, místopředsedkyně vlády České republiky, předsedkyně Legislativní rady vlády, předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí.

 

Praha dne 25. ledna 2013 pod Č.j. 575/2012-RSL.

 

Vážený pane,

 

k Vašemu dopisu ze dne 10. ledna 2012 ve věci zadostiučinění pro oběti  totalitního režimu, sděluji, že není v mé kompetenci jako členky vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády jakýmkoliv způsobem zasahovat do rozhodovací činnosti orgánů činných v trestním řízení nebo soudů. Doporučuji Vám proto s konkrétními podněty se obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, které je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství nebo Ministerstvo vnitra, které je ústředním orgánem státní správy pro policii. Tato ministerstva rovněž odpovídají za přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů nebo případných změn těchto zákonů v oblasti jejich působnosti.

Pokud se námitky obsažené ve Vašem dopisu týkají konkrétního řízení vedeného za účasti Vaší nebo členů Vaší rodiny, doporučuji Vám rovněž se obrátit na kteréhokoliv advokáta, který Vám pomůže poskytnout potřebnou právní pomoc popřípadě poradit další možný postup.

Věřím, že toto mé vysvětlení vezmete s pochopením na vědomí.

 

S pozdravem                                                      Karolína Peake v.r.

* * *

Tato dívenka, jak ji označil V.Klaus ve svých 37 letech radí, jak mám co dělat. Korupce. Tato je tak stará, jak je lidstvo samo. Pokud by měla tato arogantní a sebejistá přehled o literatuře, určitě by si připomenula film s Vlastou Burianem "Revizor", kde herec celým filmem provází toto téma do života lidí. Dalším filmem z třicátých let je "Obyčejný člověk" kde si Vlasta Burian zahraje roli poštmistra. Opět téma korupce. Nikdo nečeká, že zrovna tato mladá žena najde řešení problému korupce, či odstraní ze života národa. Vlastní odkaz na její textovou část bych měl ponechat na učitele, kteří jí učili právo.

Podal jsem žalobu proti státu a proti KSČM.  Peake vynechala záměrně, anebo jí to připadá surové v právním státě, když přijatý zák.čís. 198/1993 Sb., označuje spáchané křivdy za zločinné, nelegitimní a zavrženíhodné, jakož i celé období let 1948-1989. Správně zní a musí být "náprava křivdy a dosažení spravedlivého zadostiučinění“. Měla by si nastudovat zák. čís. 119/1990 Sb., o soudních rehabilitacích a zák.čís. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Mohu jí přidat zák.čís. 451/1991 Sb., lustrační zákon.

Já mám bezpečnostní prověrku v rozsahu režimu PTZD přeloženo: Přísně Tajné Zvláštní Důležitosti. Ani prezident takový rozsah prověření na svoji funkci nemá. Peake měla zájem přes některý víkend vyplnit Prohlášení, Dotazník, ale musela si udělat hlavu a manykýru. Nezvládla to a tak si musela zajít pro jmenovací dekret na Hrad bez zkrášlení obličeje. A teď kolem sebe dští a srší nenávist, vždyť i v jiných zemích mají přece ministryni obrany, tak proč zrovna ONA NE ?!.

Nikdo jí nenutil a nežádal o porušení kompetence jen maličkost, aby předala dopis adresovaný Jiřímu Pospíšilovi, ministru vnitra Kubicemu. Místo toho odkaz na ústavu, kterou jak vidno - nezná pí Peaková. Je jen zahleděná do funkce, kterou si sama přisvojila, sama za sebe se jmenovala a pravomoc jí daná jí činí a staví do pozice nadčlověka. Na změny v zákonech zvlášť těch po roce 1960 (ústava autor Profesor Jičínský ČSSD)  jsem navrhoval některé změny, protože některá znění nejsou v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, Úmluvou o ochraně 01/01/93. Zákonem č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, byly zrušeny vojenské soudy a zřízeny vrchní soudy ze soudců, kteří nám přebývali v závodech, atd.

Okresní soud v Ostravě je největším soudem v ČR, vězni se musí vozit z centra do Poruby a zpět, musí mít doprovod v koloně, vězeň musí mít zajištěnu bezpečnost a dohled nad zdravotním stavem v budově. Jedná se o jeden  z nejdražších výletů, které mu stát musí dát. Od roku 1929 tento justiční palác sloužil až do roku 1989 pro celou Československou republiku to bylo 16 milionů, dnes pro 10 milionů se staví paláce, které jsou nefunkční. Projděte se pane Šinágle kolem jednacích síní v nepravidelných návštěvách a zjistíte, jaká je jejich ekonomická vytíženost. Budete překvapen co všechno musí zaplatit daňový poplatník. Zúčastňoval jsem se v senátu 25C jednání a tak vím, o čem mluvím. O kvalitách a odbornostech soudců se nebudu vyjadřovat. Ponechám na slovech Jaromíra Jirsy,  prezidenta Soudcovské unie: „Zrušme třetinu českých soudů“.

Doporučoval jsem jim po roce 1990, aby se šli projít cestou míru a pohody na Sovětský svaz, kde by se jim dostalo uplatnění. Nepochodil jsem.

Příjemný zbytek dne Vám přeje

 

František Horák, 11.3.2013

Tak odpověděla „první dáma“ Livia Klausová…?!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share
Přidat komentář