Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Klaus_VclavDopis JUDr. Dany Římanové s originálem amnestie – Dopis Petra Foršta – Rozhodnutí Jiřího Weigla

K níže uvedeným dokumentům připojuji ještě citaci z dopisu vedoucího Úřadu vlády ČR ing. Lubomíra Poula, kterým 31. ledna odpověděl na žádost o poskytnutí informace senátorce MUDr. Dernerové. Cituji: “Úřad vlády nedisponuje žádnými shora popsanými informacemi či dokumenty, … rozhodnutí prezidenta republiky nebylo doručováno prostřednictvím podatelny Úřadu vlády. Úřad vlády nebyl jeho přímým adresátem a jakákoliv dispozice s takovým rozhodnutím nenastala a nebyla ani v jeho působnosti. Úřad vlády v souvislosti s rozhodnutím prezidenta republiky nezpracovával žádné z požadovaných dokumentů, např. stanoviska či zápisy. Z těchto důvodů požadované informace neexistují.“

Vedoucí právního a legislativního odboru Kanceláře prezidenta republiky JUDr. Římanová sdělila v médiích počátkem ledna, že se její odbor na textu amnestijního rozhodnutí nijak nepodílel a sama vyslovila pochybnosti o správnosti Čl. 2  amnestijního rozhodnutí a odmítla k němu vydat ex post odborné stanovisko.

Přílohy:

Dopis JUDr. Dany Římanové (ředitelka Odboru legislativy a práva KPR) Mgr. Aleši Golovi (vedoucí oddělení publikace Sb. zákonů a Sb. mez. smluv MV) s kopií rozhodnutí prezidenta Václava Klause o vyhlášení amnestie a s podpisy prezidenta Václava Klause a předsedy vlády Petra Nečase – 31.12.2012

Dopis Petra Foršta (ředitel kanceláře ministra vnitra) Bc. Jakubu Michálkovi ve věci ZOI  – 13.3.2013

Rozhodnutí kancléře Jiřího Weigla I.část ve věci ZOI a odpovědi panu Aloisi Vitáskovi  – 14.3.2013

Rozhodnutí kancléře Jiřího Weigla II.část ve věci ZOI a odpovědi panu Aloisi Vitáskovi – 14.3.2013

Kancléř Jiří Weigl: “… Toto rozhodnutí prezidenta republiky vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády s tím, že za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda. …“ V každé normální zemi je vláda o amnestii informována a nese za ni v případě jejího vyhlášení i plnou odpovědnost. Učinit samostatné rozhodnutí za které nenesu žádnou odpovědnost a požadovat ji jen od členů vlády, kteří o obsahu amnestie nevěděli, je mravní zvrácenost.

Zaorálek kvůli amnestii zvažuje žalobu na Klause. Pomůže Zeman? … Ptejte se znovu! Úspěšnější v pátrání po tvůrcích amnestie by mohli být občané, kteří své žádosti poslali až v březnu, také proto, že Zeman v polovině měsíce jmenoval svým novým kancléřem předsedu SPOZ Vratislava Mynáře. Ten ČESKÉ POZICI sdělil, že je sice spousta důležitých záležitostí, kterým se aktuálně musí věnovat, ale jako novopečený kancléř má určitě zájem, aby se na otázky ohledně přípravy amnestie odpovědělo. Podat žádost znovu, ač byla v minulosti kancléřem Václava Klause Jiřím Weiglem anebo jeho tajemníkem Ladislavem Jaklem zamítnuta, by dle experta na zákon o svobodném přístupu k informacím Oldřicha Kužílka neměl být problém. Protože by však prezidentská kancelář mohla totožnost žádost odmítnout s tím, že ji v minulosti již komentovala, doporučuje Kužílek žadatelům, aby své otázky pozměnili. „Třeba bych požadoval soupis veškeré dokumentace, která k amnestii existuje a v další žádosti již cílil na konkrétní dokumenty. Zajímavé by také bylo požádat o dokumentaci k předchozí amnestii a tu následně porovnat s dokumentací té aktuální,“ míní Kužílek. …

Problémem naší země jsme my sami, naše kultura, špatné zvyky a návyky. Navíc složení a chování populace stále nahrává mocným, kteří jsou jen jejím zákonitým produktem, obrazem a sofistikovaně toho také využívají. Jsme navyklí dějinnou zkušeností, že to vždy „někdo“ řídí a že nic nezmůžeme. Obávám se, že tím „někdo“ jsme my sami a pokud „někdo“ skutečně o naše ovládnutí usiluje, tak mu to moc práce rozhodně nedá.

 

Jan Šinágl, 25.3.201

 

Obcan 2013-03-24 16:21

Při absenci morálky a mravnosti je u takového jedince liberalismus nebezpečnou zbraní. V.K.-exprezident, který je obžalován z velezrady, je příkladem. Patří morálka do tohoto světa? Rozumný člověk jistě řekne Ano. Je s podivem, že lidé s universitním vzděláním to nedokáží každodenně obhájit a obhajovat. První věta vyučujícího na Universitě o této věci je: "Morálka je to, co nás chrání. Proto se vyplatí ji sám dodržovat a vyžadovat. Je to otázka našeho přežití." V.K. nemá morálku ani k principům, o kterých tvrdí, že je vyznává. Jeho podpis zákona pro squeeze out (vytlačení) českých akcionářů versus jeho zase odmítavý postoj ke způsobu zdanění vkladů na Kypru. Morální  postoj je prosba - špatně to vedeme, prosíme o dar. Skrze dobrovolné dary se řešily v našich dějinách mnohem složitější situace. Co se týka Kypru, tak to řešení ze strany EU je vynikající řešení, protože má charakter, říká - chceš být bohatý? Chceš využívat všech kulturních, sociálních, společenských výhod EU? Tak podnikej, snaž  se, nenechávej válet ty své miliardy v daňovém ráji. Buď akční. Je to vskutku Baťovské řešení. To V.K. asi nikdy nepochopí a taky neocení. Jistě, pro spekulanty je to rána. Ale to je ta morálka směrem k většině občanské společnosti.

 

Ústavní soud ČR má stále více závažných důvodů žalobu na prezidenta Václava Klause projednat!

Příruční slovník klausismů

Komunistická pseudomorálka předních českých politiků

Nerušit, amnestujeme.

ZOI předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi ve věci amnestie!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

+2 #2 Jarda 2013-03-27 13:17
Plně souhlasím s Josefem co napsal a připojuji zajímavý článek.http://p raks.blog.respe kt.ihned.cz/c1- 59113870-amnest ii-chystali-dlo uhe-mesice-zmen ili-i-ustavu
0 #1 Josef Friedl 2013-03-27 08:30
Domnívám se, že veškeré petice neovlivní jednání ÚS a kLaus se bude nadále vysmívat většině národa, který se svými komplici po bolševických zvěrstvech vystavil dalšímu ponížení a nevyčíslitelné škodě morální i hospodářské...P okud se národ nedokáže účinně bránit takovým to a podobným hanebnostem, pak si asi nic jiného ani nezaslouží....

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)