Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 14.10.2018 15:44
  Poslední komentář na těchto webových stránkách je ze dne ...

  Read more...

   
 • 13.09.2018 23:18
  Situace v Diplomatickém servisu byla zhodnocena komplexním ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 12:01
  Tento případ boje politických stran proti nepohodlnému vysokému ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 11:58
  Ke článku KDYŽ SE V PRAZE NĚKDO PŘÍLIŠ DOTKNE REŽIMU BENEŠ ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:31
  Pane Mikolášku, bohužel odkaz není funkční? Prosím o zaslání ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:16
  Vážený pane Pánku, první zpráva, potomci JAB o tom moc neví.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Bata_TomasO obchodu a podnikání vůbec: „Nechci pracovat v obchodě s lidmi, kteří pohlížejí na obchod jako na příležitost k rabování, kteří v něm chtějí rabovat 10 – 20 roků a pak utéci a trávit z kořisti. Já chci pracovat v obchodě jen s lidmi, kteří se odhodlali v něm setrvat až do smrti, kteří si obchodní službu zvolili za své celoživotní povolání. Slušné živobytí taková služba zabezpečí každému.“

Snad každý Čech ví, že kdysi za 1. republiky existoval ve Zlíně proslulý a často připomínaný podnikatel toho jména. Ale o skutečné tvůrčí síle, jíž proměnil vesnici s 2.600 obyvateli v proslulé světové hlavní město obuvi, ví u nás snad jen pár desítek lidí. Ještě méně lidí si v humbuku levicového štvaní a demagogie dokázalo a dokáže uvědomit ten jeho geniální počin, že on vytvořil to, o co marně usilovali bolševici vražděním, Gulagy a rozkulačováním. Beztřídní společnost.

Něco si o osobě Tomáše Bati řekněme u příležitosti 81. výročí jeho smrti při havárii jeho letadla v Otrokovicích. (Byl prvním podnikatelem velkého formátu, jenž používal letadla k pracovnímu cestování.)

V tomto článku nebudeme vypočítávat miliony měsíčně vyráběných párů bot, ani desítky druhů závodů zde i ve světě, desítky tisíc zaměstnanců, tisíce prodejen a rodinných domků. Ano, je to vše ojedinělé, nesmírně zajímavé, velmi poučné a ohromující. To si zatím necháme na jiné příležitosti. Vedle ostatního neustálého tvořivého budování hmotného, ale především sociálního, je to vše jen pěna na sklenici piva.

Několik kapitol věnujme výrokům Tomáše Bati. Ty ho představí lépe, než mnohomluvné chvalozpěvy. Citáty jsem našel pěkně pohromadě v knize slovenského autora Marka Kudzbela „Baťa hospodársky zázrak“.

Financování koncernu:

Náš závod, jakkoli je v knihách zapsán na jméno jednotlivce, t. č. na jméno moje, přece je v skutečnosti závodem družstevním. Skládá se ze samých drobných podnikatelů, kteří mají účast na výnosu svého oddělení a jsou kapitálově na závodu zúčastněni. Již nyní jsou naši zaměstnanci největšími věřiteli závodu a jejich kapitálová účast roste každým dnem. Nebude dlouho trvat, co většina zaměstnanců bude tichými společníky závodu. Zásadou mého podnikání jest učiniti ze svých zaměstnanců kapitalisty.

Vybudování dnešní velikosti podniku:

Přete si, abych vám řekl, jak jsem vybudoval náš podnik až k jeho dnešní velikosti. Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnějším a lépe sloužil zákazníkům, a on potom vybudoval závod.

Obchod (myšleno podnikání vůbec):

Nechci pracovat v obchodě s lidmi, kteří pohlížejí na obchod jako na příležitost k rabování, kteří v něm chtějí rabovat 10 – 20 roků a pak utéci a trávit z kořisti. Já chci pracovat v obchodě jen s lidmi, kteří se odhodlali v něm setrvat až do smrti, kteří si obchodní službu zvolili za své celoživotní povolání. Slušné živobytí taková služba zabezpečí každému.

Nákup a prodej:

Nakupuji draho, prodávám lacino. (T.B. zde cituje arabského obchodníka).

Organizace výroby:

Na řízení závodu jest zúčastněna velká většina lidí vněm zaměstnaných. V čele každého malého oddělení jest muž, vedoucí oddělení, na jehož účet a odpovědnost se v tom oddělení pracuje. Jeho způsob práce a jeho postavení jest do jisté míry podobno práci nájemce, podnikatele, který pracuje pronajatými kapitály, (dílnou, stroji, energií, výrobními pomůckami atd.) na výrobku systémem zušlechťovacího řízení. O zisk z provozu této dílny se dělí tento podnikatel s nejpřičinlivějšími zaměstnanci dílny a se správou závodu. Vzájemný poměr a spolupráci jednotlivých oddělení upravují vzájemné obchodní smlouvy. Při zadávání a předávání prací počínají si tato oddělení jako cizí podniky.

Cena výrobků:

Služba veřejnosti se při tvorbě ceny projevovala tím, že stanovená cena byla tak nízká, aby byl jen minimální zisk z prodeje jednoho páru, a uspokojivý při velkých stotisícových sériích.

 

7. 7. 2013 Stanislav Vrbík, Zlín

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)