Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

st úno 08 @09:15 -
KS Ostrava: Obnova řízení ve věci Petra Kramného

Nejnovější komentáře

 • 29.01.2023 10:19
  Pane Šinágle, děkuji za zasílání, je to velmi zajímavé. Píšete ...

  Read more...

   
 • 28.01.2023 09:14
  Na volebních lístcích jsou čísla 4 a 7. V numerologii jsou ...

  Read more...

   
 • 25.01.2023 09:42
  K povšimnutí: V listopadu 2022 stála před soudem ve městě ...

  Read more...

   
 • 22.01.2023 10:03
  Dva lidi se maj rádi a pořídili si dítě. Úplně mi z tý ...

  Read more...

   
 • 22.01.2023 09:31
  Lidé, kteří vynášejí rozsudky nad druhými jako soudce či Bůh ...

  Read more...

   
 • 22.01.2023 09:30
  Taky jste toho názoru jako správný proněmec,že Ukrajina udělala ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.
Číst dál...

Robin Hood, Juraj Jánošík, Jiří Paroubek. Každý kulturní Čech ihned pozná, co tito tři hrdinové mají společného, ačkoliv žili na staletí od sebe v rozličných společenských systémech. Bylo to odvěké, utopistické, a proto nesmyslné řešení rozdělení hmotného bohatství.

Číst dál...

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Login Form

Benesova_Marie_II… Všechny kopie níže obdrželo velvyslanectví USA a Velké Británie v Praze. Osobně jsem informoval britskou velvyslankyni i amerického velvyslance, kterému jsem předal i osobní dopis od pana McCraye. Ve věci jsem předal svoji plnou moc americkému kongresmanovi, aby mohl s mými dokumenty, materiály a informacemi pracovat. Obdržel stejné materiály a informace jako obě velvyslanectví. I při vědomí jisté opatrnosti ve věci svědectví dlouhodobě vězněných, doporučuji Vaší pozornosti ony tři dopisy od vězně z Mírova a ověření zmiňovaných skutečností - jak ve věci důkazů neviny pana Gilberta McCrae, tak i závažných informací ohledně státního podniku ČEPRO. Podobné informace mi psali i jiní vězni z jiných věznic což pravděpodobnost důvěryhodnosti těchto informací jen zvyšuje. …

Odesílatel:

SODALES SOLONIS o.s.,

předseda

Jan Šinágl

Nejedlých 335

267 53 Žebrák

 

Příjemce:

Ministryně spravedlnosti ČR

JUDr. Marie Benešová

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

 

 

ISDS: kq4aawz

 

 

Věc: Stížnost pro porušení práva na spravedlivý proces

 

 

V Žebráku dne 1.srpna 2013

 

 

Vážená paní ministryně,

 

Podávám tímto stížnost pro porušení zákona ve věci amerického a britského občana pana Gilberta McCrae ve věci sp. zn. 49T 5/2011 u MS Praha ve spojitosti se sp. zn. 8To 6/2012 u VS Praha, odsouzeného na 16 let za vraždu v tramvaji č. 22. Tuto kauzu jsem sledoval  dlouhé roky. Jsem přesvědčen, že zde bylo zcela flagrantně porušeno právo na spravedlivý proces. V této kauze je mnoho pochybností, pochybení a nezodpovězených otázek. Právnická zásady „in dubio pro reo“ – v případě pochybností ve prospěch obviněného – nebyla dodržena.

Několik ukázek argumentů obhajoby, které zazněly před soudem (soudce VS Praha JUDr. JIří Lněnička neshledal žádné závažnými!). Dle vyjádření obhájce odsouzeného je podobných argumentů cca 50…?!

 

1) Ze zbraně bylo vystřeleno 66 nábojů, každá nábojnice zanechala jiné stopy, přesto znalci a soudu stačila jedna

nalezená nábojnice jako důkaz!

2) McCray byl 4 měsíce bez léků, které mu lékař předepsal na srdce k dennímu užívání!

3) Soud odmítl výslech velitele policistů zajišťujících stopy!

4) Jak se dle svědků mohla blýskat zbraň, když byla černá!

5) McCray neustále požadoval přítomnost svého advokáta při výsleších. Byl mu k dispozici až teprve po několika!

6) Žádné video z nezákonné prohlídky bytu, která proběhla bez účasti McCray, není k dispozici!

7) Domovní prohlídka proběhla v době, kdy nikdo nebyl ještě obviněn. Právo na nedotknutelnost a ochranu obydlí

patří k základním lidským právům - viz čl. 12 LPS

8) Povolena jen jedna laboratoř!

9) Byl použit agent provokatér!

10) Soud paušálně odmítl důkazy ve prospěch obviněného např. výslech policisty, dalších hostů v baru Ještěrka,

zejména hluchoněmých hostů!

11) Poškozený měl zásadní konflikty s Bulhary!

12) Nezajištěné pachové stopy v baru Ještěrka, na které bylo obhájcem upozorňováno!

13) Odmítnutí důkazů, zda při domovní prohlídce bylo nalezeno co uváděno!

14) První soudní tlumočník neměl akreditaci!

15) McCray byl k výslechům převážen s páskou na očích!

16) Jak se mohli k smrti pohádat Američan, nehovořící česky, se svoji údajnou obětí, Čechem, nehovořícím

anglicky...?!

17) Zcela chybí motiv a navíc proč by vrah zůstával v zemi tolik týdnů po vraždě, kde nemá v ČR žádné velké

vazby

18)Obžalovaný byl nucen často podepisovat texty a prohlášení v češtině, kterým vůbec nerozuměl. Jeho

výslechům často nebyl přítomen tlumočník, když o něj žádal, nebylo vyhověno.

19) Sám odvolací soud potvrdil, že pravda nebyla důkladně prokázána

20) Proč policie nesledovala mnohem logičtější stopu drogových mafií. Vyšetřovat se má všemi směry

 

Balistická expertíza nic neprokázala, protože kulka byla tak zdeformovaná, že nešla k expertíze použít, údajně ji měli zhotovit policisté - z nábojnice! Městský, vrchní a nejvyšší soud to nevysvětlil, považuje to snad za normální  kdy jde navíc i o lidský život? Cituji ze spisu výrok odvolacího soudu: "Přímé důkazy proti obviněnému nejsou, a je proto nutno vycházet ze souslednosti těch nepřímých." Dokazuje soud vraždu jen nepřímými důkazy?!

Od pana Gilberta McCraye jsem obdržel už takřka 40 dopisů, silně ztratil na váze, husté černé vlasy mu už zešedivěly, přesto se stále brání. Chová se takto vrah? Kde by na to bral vůli a energii, kdyby byl vinen, nemluvě o jeho nedobrém zdravotním stavu. Odsoudit někoho za vraždu bez toho, že by byla nezpochybnitelně prokázána přímými důkazy, je jen další nespravedlnost a další zločin. Obávám se, že skutečný vrah je stále na svobodě.

Dost mne zarazilo svědectví manželky Gilberta McCraye. Byl jsem s ní před vynesením rozsudku u MS Praha v kantýně na obědě, kdy stála náhodně ve frontě za soudcem Mgr. Janem Kadlecem (čekal spolu s místopředsedou MS Praha JUDr. Lubošem Vlasákem ve frontě) a vyslechla dotaz místopředsedy soudu na rozsudek. Předseda senátu odpověděl v souladu s rozsudkem vyneseným o několik hodin později. Nemám důvod si myslet, že si to vymyslela. Zcela zděšeně mi to vyprávěla hned jak přišla k jídelnímu stolku.

Všechny kopie níže obdrželo velvyslanectví USA a Velké Británie v Praze. Osobně jsem informoval britskou velvyslankyni i amerického velvyslance, kterému jsem předal i osobní dopis od pana McCraye. Ve věci jsem předal svoji plnou moc americkému kongresmanovi, aby mohl s mými dokumenty, materiály a informacemi pracovat. Obdržel stejné materiály a informace jako obě velvyslanectví.

I při vědomí jisté opatrnosti ve věci svědectví dlouhodobě vězněných, doporučuji Vaší pozornosti ony tři dopisy od vězně z Mírova a ověření zmiňovaných skutečností - jak ve věci důkazů neviny pana Gilberta McCrae, tak i závažných informací ohledně státního podniku ČEPRO. Podobné informace mi psali i jiní vězni z jiných věznic což pravděpodobnost důvěryhodnosti těchto informací jen zvyšuje.

Pokud vím, je to už druhá stížnost v této kauze – v první Ing. Jiřího Fialy neshledal bývalý ministr JUDr. Pavel Blažek důvody, proč podávat stížnost pro porušení zákona. Obávám se, že důkazů, kdy byl porušen zákon a právo na spravedlivý proces je tolik a nepřehlédnutelných, že je pan ministr buď nebyl schopen vidět, nebo nechtěl vidět…?!

Vážená paní ministryně,

jsem přesvědčen, že ústavou zaručené právo na spravedlivý proces bylo v případě pana Gilberta McCrae flagrantně, prokazatelně porušeno. Věřím, že po důkladném studiu všech dokumentů mé stížnosti na obnovení procesu vyhovíte. Nelze přece nikoho poslat na 16 let do vězení, aniž by se mu vražda nezpochybnitelně, na základě jasných a přímých důkazů, prokázala.

Pověst české justice není dobrá ani za hranicemi naší země – viz i odsuzující rozsudky ESLP ve Štrasburku. Věřím proto, že v rámci Vašich pravomocí a odpovědnosti, kladným vyřízením mé stížnosti vyšlete veřejnosti potřebný pozitivní signál o vzrůstající důvěryhodnosti české justice - i v souvislosti s aktuální kauzou o vydání amerického občana ke trestnímu stíhaní do České republiky.

Děkuji Vám předem za posouzení mé stížnosti a přeji mnoho zdaru ve Vaší staronové funkci.

 

V úctě k Vaší neodejmutelné odpovědnosti

 

Jan Šinágl

Předseda SODALES SOLONIS o.s.

 

 

Přílohy (celkem 48 stran A4, odevzdány v podatelně MsP 1.8.2013):

VS Praha předvedl výkon hodný 50.let, jen na místě dr. Milady Horákové stál někdo jiný! - 12.2.2012

Usnesení VS Praha 8 To 6/2012 – 8.2.2012

Usnesení MS Praha 49T5/2011 – 20.12.2011

Usnesení VS Praha 8To7/2012 – 13.1.2012

Usnesení MS Praha 49T5/2011 – 22.8.2011

Odborné vyjádření č.j. KUP-1713/ČJ-2011-9KDO-1BAL – 10.5.2011 (str. č. 4+5+9+10+13+14)

Návrh AK Radvan & Co. Sp. zn. 1Nt 214/2011 na zastavení trestního stíhání, návrhy obviněného na doplnění vyšetřování, předložení materiálů, které byly během vyšetřování pořízeny avšak nepředloženy při seznámení, návrh na propuštění z vazby – 1.8.2011

Odborné vyjádření č.j. KUP-3178/ČJ-2011-9KDO-1BAL – 10.5.2011 (str. č. 23+24)

Stížnost AK Radvan & Co. proti usnesení MS Praha Sp. zn. 49T5/2011 – 22.8.2011

Dopis Jamese Jakoubka z USA Gilbertu McCrae – 22.6.2012 (v angličtině)

Dopis kongresmana USA Denise J.Kucinicha Jamsovi Jakoubkovi – 6.6.2012 (v angličtině)

Dopis Joyce W. Namdeho (MZ USA – State Demartment) kongresmanovi D,J.Kunicichovi – 19.6.2012 (v angličtině)

Dopis Jamese Jakoubka Gilbertu McCrae – 23.6.2012 (v angličtině)

Dopis Gilberta McCrae US velvyslanci v ČR Normanu L.Eisenovi – 7.6.2012 (v angličtině)

Dopisy Gilberta McCrae Janu Šináglovi - 18.9.2011 + 2.10.2011 + 24.11.2011 + 20.5.2012 + 7.6.2012 + 12.6.2012 + 13.6.2012 + 24.6.2012 (v angličtině)

Dopis vězně z Mírova advokátovi – 3.10.2011

Dopis vězně z Mírova advokátovi – 9.10.2011

Dopis vězně z Mírova advokátovi – 16.10.2011

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share

Komentáře   

0 #4 lose weight after a 2014-10-28 12:04
Good web site you've got here.. It's hard to find high-quality writing like yours nowadays.
I really appreciate people like you! Take care!!
0 #3 štefan 2013-08-01 21:12
Cituji Jiří Komárek:
Na Mgr. Marii Benešovou, co by bojovnici proti justiční mafii jsem se osobně obrátil před třemi lety v době, kdy jsem byl pronásledován policejně justiční mafií této země pro přečin šíření veřejné pomluvy po té, co jsem vylepil v Chrudimi a okolí cca 300 letáků o skutečné příčině sebevraždy mé dcery, první doložené a zmapované oběti opatrovnické mafie. /Policie ČR jich odhalila či napočítala 17!!!/
V té době byla Mgr. Benešová advokátkou a tak jsem ji požádal o právní pomoc.
Sdělila mi taxu 2600 - 3200 Kč/h.
Na moje upozornění, aby brala ohled na moje finanční zruinování justiční mafií mi sdělila, že není zabezpečovací úřad.
Předal jsem jí důkazní materiály včetně odpovědi náměstka VSZ Grygárka v Praze, kterému se omluvila, dopisy adresované nejvyšší státní zástupkyni Vesecké i jí osobně podepsanou dodejkou, nosiče CD - Důkazní materiály Jana Komárková, CD - Zvukové záznamy, odpovědi KSZ Hradec Králové a další.
Převzala je s tím, že si je vezme domů k
prostudování.
Za dva týdny odmítla mé zastupování z důvodu vypracování auditu pro nějakou firmu a materiály mi vrátila poštou.
Na vypracovávání auditu se mi v minulosti vymluvili i jiní advokáti.

To už ale všichni vědí, neboť to tu jako kolovrátek opakuteje stále dokolečka.
0 #2 Jiří Komárek 2013-08-01 18:10
Na Mgr. Marii Benešovou, co by bojovnici proti justiční mafii jsem se osobně obrátil před třemi lety v době, kdy jsem byl pronásledován policejně justiční mafií této země pro přečin šíření veřejné pomluvy po té, co jsem vylepil v Chrudimi a okolí cca 300 letáků o skutečné příčině sebevraždy mé dcery, první doložené a zmapované oběti opatrovnické mafie. /Policie ČR jich odhalila či napočítala 17!!!/
V té době byla Mgr. Benešová advokátkou a tak jsem ji požádal o právní pomoc.
Sdělila mi taxu 2600 - 3200 Kč/h.
Na moje upozornění, aby brala ohled na moje finanční zruinování justiční mafií mi sdělila, že není zabezpečovací úřad.
Předal jsem jí důkazní materiály včetně odpovědi náměstka VSZ Grygárka v Praze, kterému se omluvila, dopisy adresované nejvyšší státní zástupkyni Vesecké i jí osobně podepsanou dodejkou, nosiče CD - Důkazní materiály Jana Komárková, CD - Zvukové záznamy, odpovědi KSZ Hradec Králové a další.
Převzala je s tím, že si je vezme domů k
prostudování.
Za dva týdny odmítla mé zastupování z důvodu vypracování auditu pro nějakou firmu a materiály mi vrátila poštou.
Na vypracovávání auditu se mi v minulosti vymluvili i jiní advokáti.
+3 #1 Vitezslav Haramule 2013-08-01 17:54
S dovolenim pane Sinagl i ja vyuziji teto prilezitosti Vam podekovat za Vasi snahu pomoci panu Mc Crayeovi.Nechce te prece nic vice nez spravedlnost pro cloveka ktery se dostal do sparu pochybne ceske spravedlnosti.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)