Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Zeman a KlausMalé školení o akciových společnostech – Výhody AS – Struktury AS – Rozkrádání státu pod patronací státu – Zneužití majetkové formy AS - Rozkrádání státu podporované mlčícím státem!

Forma AS byla zřejmě už tam vybrána, aby se stala základní organizační jednotkou pro vyvádění veřejných peněz do soukromých sfér. Tak mnozí neznámí závratně zbohatli a jsou to dnes oni sami, nebo jejich potomci, co nad námi, pomocí jimi placených politických stran, drží uzurpovanou moc. … V dnešní ČR je více než 30 tisíc a.s. Většina z nich jsou a.s. právě tam, kde nemají opodstatnění a kde logicky být nesmějí. Pokud jsou, už to je zločin proti státu a lidu. Za benevolence zločinných politických stran, manipulujících s volenými zástupci lidu, si založili oni spiklenci nesmyslné akciové společnosti. … Je nezbytně nutné, aby tento systém pokračoval? Vůbec ne. Ale bude pokračovat, protože tento národ má radši „v pohodě“ pivo, než politickou aktivitu. Přitom by stačilo volbami, tímto obyčejným tajným hlasováním, poslat na smetiště dějin politické strany, co si podávají moc sem tam a vyžírají nás. Vedou nás ke státnímu krachu. Kde ksakru berou ti sobotkové, odéesáci a topáci, viníci těchto poměrů, tu drzost znovu cosi slibovat? Jak už je výše uvedeno, stejně zlodějské poměry panují v nepatřičných akciovkách ve veřejné dopravě, dodávkách energií, zásobování vodou, atd. Tam všude si mafiáni vybrali formu akciové společnosti proto, že tam stát nedosáhne na účetnictví a že si sami určují platy a odměny. Až do extrémní výše, naprosto drze a bezohledně. Tak si přivlastnili zdravotní fondy, peníze placeném státem na veřejnou dopravu, účtují nám za vodu a energie vše, co si vyplatili, prohospodařili a ukradli. Nepatřičná forma akciové společnosti jim dává svobodu krást všemi způsoby a bez zodpovědnosti. … Z mnoha oblastí, kde stát, ovládaný tak zvanými politickými stranami, podporuje rozkrádání, si ještě všimněme metody rozkrádání národního bohatství pomocí smluv, jež nejsou výhodné pro obě strany. Tou stranou znevýhodněnou je přirozeně stát a zvýhodněnou pověření zástupci mafiánů, stojící ve státních službách. …

A. MALÉ ŠKOLENÍ O AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTECH

Co je to akciová společnost. Podle amerického ekonoma, profesora Mayerse.

I. AKCIOVÁ SPOLEČNOST je specifický právní subjekt, zřízený pro tvorbu zisku ve prospěch akcionářů, tj., kapitálových účastníků, - majitelů akcií. Ti se stali kapitálovými účastníky akciové společnosti koupí akcií, čímž přinesli do společnosti kapitál. Počáteční kapitál a.s. se tvoří právě tímto způsobem.

Akcionáři jsou majiteli listinných akcií na jméno nebo na doručitele. Podle výše svého podílu na celkové okamžité výši majetku a.s. mají účast na zisku i ztrátě. Podle výše svého podílu též odpovídají za část škody, způsobené akciovou společností celým svým, a to i soukromým majetkem. (Při bankrotu apod.)

Stát tedy nedává a.s. žádné záruky, jako je tomu u jiných podnikatelských subjektů, například – s.r.o. „Nevytahuje“ je z hrozícího krachu sanacemi peněz.

II. VÝHODY AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

a) jsou nezávislé na státních institucích.

b) jejich účetnictví je sice povinné, ale jeho forma jim není určována. Kontrola zvnějšku je možná pouze daňovým úřadem na výši daní, nebo vyšetřujícími orgány.

c) samy si rozhodují o výši mezd, odměn a dividend.

d) daň z příjmů za dividendy mohou odvádět hromadně.

f) nejsou povinny zveřejňovat seznamy akcionářů, počty akcií, ani výši dividend.

III. Nevýhody akciových společností

a) ručení každého akcionáře osobně za škody a.s. celým svým majetkem, včetně osobního.

b) a.s. nesmí dostávat žádné dotace ze státního rozpočtu, tím tedy ani z poplatků obyvatel.

c) a.s. nesmí být utvořena z právních subjektů, pečujících o životně nezbytné funkce státu, u nichž nesmí dojít ke krachu. Jako jsou veřejná doprava, zdravotní pojišťovny, nemocnice, zásobování energiemi, vodovody a kanalizace, apod.

IV. STRUKTURA AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

a) Vrcholným orgánem je Valná hromada. Tvoří ji schůze všech akcionářů. Svolává se nejméně jedenkrát ročně. Volí představenstvo, schvaluje výroční zprávu, roční rozpočet a výši dividendy.

b) Management a.s. tvoří:

- představenstvo s předsedou představenstva. Počet osob závisí od velikosti a. s.

- správní rada. Jmenuje, kontroluje a řídí management podniků.

- kontrolní a revizní komise. Kontroluje činnost managementu podniků i orgány a.s.

V. struktura podnikového managementu v akciové společnosti

Nejvyšším orgánem je generální ředitel. Ten řídí podnik s útvary

a) výrobního ředitele

b) ekonomického ředitele

c) personálního ředitele

B. ROZKRÁDÁNÍ STÁTU POD PATRONACÍ STÁTU

Několik let před Listopadem 89

se v tajnosti a nejspíše ne daleko od Moskvy konaly přípravy Revolučních změn ve státech – řekněme RVHP.

Forma Akciových společností byla zřejmě už tam vybrána, aby se stala základní organizační jednotkou pro vyvádění veřejných peněz do soukromých sfér. Tak mnozí neznámí závratně zbohatli a jsou to dnes oni sami, nebo jejich potomci, co nad námi, pomocí jimi placených politických stran, drží uzurpovanou moc.

Věnujme se tomuto sektoru široké fronty mnohostranného přelévání bohatství lidu do rukou neznámých spiklenců.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. Zneužití majetkové formy akciové společnosti.

V dnešní ČR je více než 30 tisíc a.s. Většina z nich jsou a.s. právě tam, kde nemají opodstatnění a kde logicky být nesmějí. Pokud jsou, už to je zločin proti státu a lidu. Za benevolence zločinných politických stran, manipulujících s volenými zástupci lidu, si založili oni spiklenci nesmyslné akciové společnosti. Například:

Zdravotní pojišťovny a.s., nemocnice a.s., vodovody a kanalizace rozdělené do 4 a.s., zásobování elektřinou, opět několik a.s., dokonce sportovní svazy a.s., atd. Toto řetězení a.s. do 3 či 4 a.s. znamená, že platíme například za vodu a kanalizaci zisky čtyřem neoprávněným a.s.

Každá ta a.s. má své akcionáře, má celou strukturu vedení a.s., samy si schvalují platy, odměny, dividendy. Navíc si na práci, co mají dělat členové vedení, najímají za horentní sumy všelijaké posudky, expertízy, atd. což je korupce, kdy se o sumu nad normál dělí objednatel s dodavatelem.! Korupce jen frčí, když se přes prostředníky nakupují třeba i zastaralá, ale každopádně předražená různá zařízení, pohonné hmoty, a podobné věci, vše podle nejsvětějších zásad korupce: já na bráchu, brácha na mne.

Každá koruna, vyplacená lidem ve vedení zdravotních pojišťoven a.s., musí být napřed ukradena státem pacientům. Spolu s všelijakými nákupy přes IZIP a tak, jsou to miliardy. Miliardy! Deseti a vícemístná čísla. To jen ve zdravotnictví. V těch desítkách tisíc neoprávněných a.s. to dělá stovky miliard.

Když jsme zrovna teď u VZP. Jako a.s., (což, víme už, je švindl), nesmí dostat peníze od státu. Ale zvýšené procento na pojištění osob, za něž platí ZP stát, to v Česku jde. Stačí, aby pan Kabátek, viník toho neudržitelného stavu zahrozil, že zdravotnický systém může zkolabovat, - a stát pomůže penězi sebranými občanům; (dělá to přes 4 miliardy Kč každoročně, tuším).

Ve výrobní a.s. by si v případě hrozby pádu snížilo vedení platy a nevyplácely by se dividendy, hledaly by se úspory třeba mikroskopem. Ve VZP, kde – protože jde o a.s. - má odpovídat každý akcionář svým majetkem za krach, tam stát, jenž a.s. nesmí přispívat, přihodí lidu sebrané čtyři miliardy! (Proč? „No, stát jsme přece my, páni mafiáni!“ Náš pan ředitel VZP si bere ročně klidně 3,050.000,- Kč z příspěvků pojištěnců.)

Co říkáš český občane na to, jak se kutálejí tvoje peníze, kam nemají, a ty musíš oželet lázně, jež tvé tělo potřebuje, a připlácet lékařům, lékárnám a nemocnicím, a doplácet nekřesťanské peníze za léky? Český občan samozřejmě brble, a veřejně neříká nic.

Je nezbytně nutné, aby tento systém pokračoval? Vůbec ne. Ale bude pokračovat, protože tento národ má radši „v pohodě“ pivo, než politickou aktivitu.

Přitom by stačilo volbami, tímto obyčejným tajným hlasováním, poslat na smetiště dějin politické strany, co si podávají moc sem tam a vyžírají nás. Vedou nás ke státnímu krachu. Kde ksakru berou ti sobotkové, odéesáci a topáci, viníci těchto poměrů, tu drzost znovu cosi slibovat?

Jak už je výše uvedeno, stejně zlodějské poměry panují v nepatřičných akciovkách ve veřejné dopravě, dodávkách energií, zásobování vodou, atd. Tam všude si mafiáni vybrali formu akciové společnosti proto, že tam stát nedosáhne na účetnictví a že si sami určují platy a odměny. Až do extrémní výše, naprosto drze a bezohledně.

Tak si přivlastnili zdravotní fondy, peníze placeném státem na veřejnou dopravu, účtují nám za vodu a energie vše, co si vyplatili, prohospodařili a ukradli.

Nepatřičná forma akciové společnosti jim dává svobodu krást všemi způsoby a bez zodpovědnosti.

II. Rozkrádání státu podporované mlčícím státem

Z mnoha oblastí, kde stát, ovládaný tak zvanými politickými stranami, podporuje rozkrádání, si ještě všimněme metody rozkrádání národního bohatství pomocí smluv, jež nejsou výhodné pro obě strany. Tou stranou znevýhodněnou je přirozeně stát a zvýhodněnou pověření zástupci mafiánů, stojící ve státních službách.

Začněme fotovoltaikou. Bez povšimnutí poslušných novinářů a za mlčení poslanců, senátorů a vládních úředníků se několik let kuly předpisy o využívání obnovitelných zdrojů energie. Až se ukuly, vyšlo najevo, že se má díky fotovoltaice a potichu dohodnuté podpoře státu zdražit podstatně podnikatelům i domácnostem elektřina. Takovou podporu by nemohl nadekretovat žádný rozumný hospodář, úředník nebo politik, protože těžce poškozuje stát, podniky, zemědělství i občany. Stát nemá užitek z vyplácených příspěvků. Ale sníží se mu výtěžek (od odběratelů energie) z DPH i z daně z příjmů následkem zvýšení nákladů výroby, jež nemůže být okamžitě kompenzováno vyššími cenami výrobků.

Sníží to konkurenceschopnost vývozu. Zemědělství ubylo vysoké procento nejkvalitnější orné půdy. Obyvatelé doplatí na vyšší cenu elektřiny, nehledě k tomu, že výrobní sektor využije každé příležitosti ke zvýšení cen, hledá úniky z daňové povinnosti, atd.

Tedy stát, který uzavírá smlouvy s investory, je poškozen neskutečně zvýhodněnými vysokými cenami elektřiny na mnoho let dopředu. Takové smlouvy by měly být „zákonem postaveny mimo zákon“.

Typ obchodní smlouvy jako v příběhu Diag Human. Nějaký ministr uzavře s takovou firmou smlouvu o exkluzívním prodeji třeba krevní plazmy firmě, která by z ní něco možná vyráběla, ale každopádně by kamsi za hranice šla se ziskem vzácná látka, dosud sloužící našemu zdravotnictví. Další ministr (asi podle předem připraveného scénáře) smlouvu vypoví, a firma podá na stát arbitrážní žalobu za miliardový ušlý zisk.

Toto je typ smlouvy, který býval (a není jisto, že to skončilo) využíván státními úředníky. „Já s tebou, jako zaměstnanec státu nebo státní firmy uzavřu smlouvu, jež bude muset být zrušena. Ty potom podáš žalobu na stát, a ten bude platit. Rozdělíme se.“

Předejít takovému ždímání státního majetku a státních prostředků by měl zákon, jenž by stanovil neplatnost smlouvy, je-li pro jednu ze stran objektivně nevýhodnou.                    

 

Zlín, 11. Října 2013

Stanislav Vrbík (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) s využitím odborných právních poznatků Ivana Vrbíka

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.18 (11 Votes)
Share

Komentáře   

0 #1 Zdeněk 2013-10-21 03:36
Je to děsné čtení. Myslím, že většina národa nemá tušení, jak jsou penězovody šikovně sestrojeny. Pořád mi nešlo dohlavy jak to, že ředitelé polostátních společností mohou brát nesmyslně vysoké platy a našim zastupitelům je to jedno. A ono je to podle "zákona". Takže pokud tu budou platit akcie na doručitele a akciové společnosti na komodity, jež jsou zákonem o akciových společnostech zakázány a přesto justicí a policií tolerovány, tak se z toho svrabu asi nevyhrabem. Zajímalo by mne, které politické strany mají v programu zákaz akcií na doručitele a zrušení akciovek , jež již svou existencí porušují zákon.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)